Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4129|Trả lời: 4

[Vietsub + kara] Did we really love OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2012 01:00:16 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] Did we really love OST
! b1 r: T4 J5 ?8 M
9 m' _1 m" g9 Y. u# n% Z) \
1 f* _* y. c/ Y/ l: O/ M

Subbing Team5 _' s% ^* Y: r9 ~! F9 [% C

; ^. o1 W5 y2 z+ \6 `; JTrantaloe: Tuzki Ah, kieunt, thachbmt/ a/ b" X9 i1 h1 h4 z5 N* x. w/ ]
Lyric: pio227
+ U! P. y0 Q$ ]; V3 uTime + kara: tanpopo1262 D3 P' a9 b2 G3 B
Encoder: tuanboxit, zmitxter

9 D  U! X! d( u' `$ m7 Y

) {* j6 k5 b5 O- {9 F

Did We Really Love - MV OST
% j3 G' e9 u1 t. @/ n$ I! s/ T/ b% w/ T: [0 x1 ^8 {
/ A' q% P! ~# @% T

9 v( P8 T2 z# d4 J  X% H8 e4 M7 }# n0 R$ @) K2 g
3 y9 D8 N. p9 S% G) v4 R

8 o: }1 E" d& k. b# @2 y
; E. d/ j% h- l" u+ o. bLinkdown
; ]5 E( ~/ [* T( C
6 H/ T1 f& y* b$ TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ H) q0 g) ]8 V' z) P7 N# J
5 i/ M& l- S$ v; m& r$ ^

2 [/ ?8 M/ [% ^" G# _' MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. g! ?5 E8 O* `' ^
& J& ]1 w# Z" ?1 P3 f* S) o

* W3 z5 Y# ]7 v7 C0 p* S
: J+ s. y2 I, `4 U' H2 E  p/ }.o0o.
& @! U( E8 Q2 ^
. T+ b0 W4 L% W+ K5 qSad reusion- MV OST% L+ X9 P9 e1 N! o. m' E
, e* S. I* |% U' A# H

6 M4 j3 _5 \. K7 z7 u3 t# y$ R; T2 D1 L! b5 x

# D! _  @; l) _
$ I8 W. Z) x& c. n6 W! @( ~Linkdown8 i% _* X* T! {0 e

; Q5 q/ _3 |" H. Y' [# F4 q# `4 k
" _, y. n) B/ ~2 Q. U% h$ ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 N0 M' `, y& O  A" w5 `
: Z% T6 A  ]/ g, O$ j
9 c7 g. t% E9 J2 I  [- a* V; n

; \' \+ n! p! g% v4 X: TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. }7 s, \/ p( X! y; y5 q  Z1 I0 S- Q' z- @5 o# ?1 m+ v, s

8 U% v' `. d! \, t9 i& h- b/ I1 X1 R0 `# o
.o0o.
8 q% G$ H0 R3 m8 sOr a Pain - MV OST
3 t$ H& E5 I/ G( f& @1 j8 D, M7 u1 ^- q7 v, [+ E2 H, q4 r: P5 Z4 J
' w/ _0 p2 c5 D/ c
/ M1 `- Q& e7 `$ V

$ f% c9 J7 z$ [# [* W4 I3 wLinkdown2 r& L7 t4 @0 E% Y

5 P/ l+ ]! H' C+ z" Z1 [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 N( F1 [$ |# F: J* O. W

! u) D2 V7 t7 R9 K' L' w" t$ T
; `; G4 c1 |3 f: j* a5 T4 dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; _, Z( f, S) H4 I) h) S, C5 F! @- i0 N+ o% n* I, W
8 a: I2 I/ q5 j5 d

5 D( s7 ^' o# A.o0o.
2 [3 E9 }: l3 f% ?0 ?9 d% v1 u$ IDA XA ROI  - MV OST9 X1 `- A$ X( e" L' h

* M6 g  I  ?( F- U9 ^9 j9 v7 @7 q
7 R3 O* A- w. V9 i/ E( U3 r% A% U4 ^. [, h. h+ {
! @, b* f+ V7 O! [( U* V; X  Y9 W6 R7 h
Linkdown; N' L1 {( ?) C

9 V# Z2 ~8 \; t1 W+ ^3 U* I! k; ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  l( E- V3 f5 J9 @

' Q  I( ^, t; e
8 b3 A0 E5 C3 M0 m* O2 j& S1 [: g; o
) h- i3 Q! o% N9 t5 P) c, S4 Z

3 ~. O# K6 ]" V) h

: T& @  s! ?- l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-5-2012 22:55:36 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] We would really love. r. B& T. r4 D+ I& g
( _2 v/ ?9 {- E0 c$ u
1 Z! k; Q% h! c& e, d9 {

4 R# F3 g1 \' _) S- `0 p- X

5 x& I! @2 J3 Q  b$ R0 y' I+ Bsorry cả nhà, cái này enco lâu rùi mà giờ mới để ý

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-5-2012 20:59:22 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] I Was Here
; x, c6 R0 P5 _# Z" p/ |* R, P; `- j, o, ?$ A; z

! i( i( ?5 C. L! `, V
) ]; l7 B$ U. J* g  j, H6 @Linkdown
2 L  }9 @% G1 ~* }5 `: a% s# H8 d2 ?: w# r
" e3 w2 O* f, H9 o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-5-2012 13:47:27 |Hiện toàn bài

[Engsub + kara] We would really love ; J* l! i" S8 j8 t
$ C, n5 R8 U4 U1 K, N

5 z* q) \8 B) d1 j, Q9 W6 N1 J- f; E$ g6 p( R) e3 ?
Linkdown
/ c# r: g% O' j/ W0 {5 p/ n) T+ E* w4 h5 W4 I: t. c( m) Q* U
) R  j& R3 [0 o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
548
Đăng lúc 1-8-2012 01:47:36 |Hiện toàn bài
tanpopo126 gửi lúc 20-5-2012 13:47 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" r4 M/ U! Y* r  x$ j4 i[Engsub + kara] We would really love

4 _+ w, Z, V0 G1 }% S8 |; Wbạn ơi up lại bài này giúp với. Cám ơn bạn nhiều!

Đánh giá

tanpopo126  utube toàn bị khoá ko à, mai mình sẽ up daily vậy  Đăng lúc 1-8-2012 02:06:30

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 25-4-2018 01:27 , Processed in 0.068440 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên