Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4319|Trả lời: 4

[Vietsub + kara] Did we really love OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2012 01:00:16 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] Did we really love OST
7 M; @% z, Q* @6 F, @" x" a* o6 E
  E1 H$ k9 ]) \; a$ \+ T9 s. `* {$ N5 V( w) S( A

Subbing Team
+ ^  q( I! S6 _, W) o3 ~) F
: W' k. O5 z7 e" `+ Z0 JTrantaloe: Tuzki Ah, kieunt, thachbmt
/ K+ s" ]) Z; xLyric: pio2273 T/ s  {' j. Q. M1 o
Time + kara: tanpopo126" {" x- R. `4 `! ^2 p4 G
Encoder: tuanboxit, zmitxter

% W1 k) |' L! y; f6 _) N
# ~2 T8 ]9 e- V9 d# L

Did We Really Love - MV OST
8 R4 G- T4 V8 l! W( Q
; x4 t) C5 J/ U; [$ W4 n8 W
9 }7 J" Y, \( O6 a7 @, [, n- M: P- @
' c2 X5 ?. Z& G) i; ~2 }. T; j

: V1 Y1 o7 W( w; ?
. ~1 d% Y- [9 N% c7 h: m# z
4 M2 S" P- Y% g# E: ]Linkdown
0 F3 F  W& G8 G( @+ n! `
* r( M$ f. m; y5 @5 PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( }3 b0 ~: E5 H  X: v$ i, O  q9 m$ @% @8 m5 B1 i: s

9 b( m! l7 M1 x1 \) S$ l# WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 ?. s) J7 p$ u0 r  ^" g
3 A3 v8 d$ b. w( m9 }7 r
+ z3 z+ B. T7 Y. T
! a: M0 ]0 m9 T0 A( u.o0o.4 H3 o0 u; D( P9 a9 q0 ^/ Z
8 n  {% L/ Z7 t* a9 R1 U
Sad reusion- MV OST
4 n0 R; E9 O2 b' u. d0 t, M% v  |
, S0 x, j) x& `9 E
" K( ]5 E. M, M2 i2 E& i9 }( {* p/ S& e9 |% J
' p$ }2 w/ A1 H+ F8 a) h+ B+ q9 u

3 N# x6 W9 r" p$ A, O: b1 BLinkdown0 S" I3 p4 w$ x% x! G! g' K; w

! c' i! Z( k3 @6 x
( O; O: c# q" m4 u5 GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! l' l2 X7 s4 }. j; q& w

5 Y$ V( Y1 S$ K. {( _9 s, E; y0 b- O2 u! L( g. d/ |% I9 I
3 R+ }% k; a8 d# `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 N: }/ N5 B4 V$ G9 C* g. S
$ R. M4 j' S) P0 z( ]) \  s2 W. a4 A: \
/ m( g1 ~- k, N: z
.o0o.
6 r' I$ n- _+ o7 SOr a Pain - MV OST
  V1 h/ @  r/ G1 b' {8 V
: o3 g1 N; c' Q  d' r( b) o1 z! q% p6 N" j
$ F/ ^1 x* I# K8 W" n

- O0 V: t3 a- v1 X& \Linkdown9 n" e) U" w1 `

& |; t7 h  `6 h+ D' q! l; @; {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: e- V5 k5 C' l3 C
8 c1 j$ M, W7 Z* b
7 Z# ~) _( k) Q% v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 |% |2 X/ |/ g+ g1 s  M! E& I# U+ u# d% T

  }  d( N/ j1 h0 V" z4 R
- @, m5 R' ]% R5 Z.o0o.
8 s# H, V- z3 `( J+ cDA XA ROI  - MV OST% E6 o! i9 G( J+ I2 U! [

6 \* T# \/ f2 q+ ^  z2 Q# [4 |

# w3 ~1 |" W  N' Y- y% ^7 ^4 r! W( a# V6 N/ `% t# ~6 x) Z
Linkdown
. r4 }+ Z3 `6 K! x( X' \9 [: ]
0 Y9 ?' Q  r' ]0 {4 ]5 Z3 B  GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( ]" q1 I! I# ~* A( G! z- M( J0 E# [% H+ K

- T! [6 x3 L; z$ \- r0 |( l/ j8 b: z3 k' b- I

  O1 [' R2 X+ e, P1 ]


( M: [# ?$ e9 U! x) P, A7 l$ t" s. T7 A- q, T6 n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-5-2012 22:55:36 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] We would really love
2 G$ m' c  y+ T8 b0 _( d7 g6 {% y: F/ d
5 J' U4 ]" U8 o( P+ b9 K

+ J7 b( r, Z7 r6 f6 [/ r. Z

1 S4 B7 A/ \, m" b+ jsorry cả nhà, cái này enco lâu rùi mà giờ mới để ý

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-5-2012 20:59:22 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] I Was Here
: z% A4 P" s- l" j3 I  _2 d: \
$ `. q6 h6 V2 x1 t& f" @
' f5 L" ?) ^5 R3 y( w8 ~' }) P* F: q$ `- a7 X! D" ~* J
Linkdown
8 c3 u- N8 C2 i% X3 ]/ U1 A
8 m  X0 |, H1 P; w* ~+ `) Z) v* _& ^+ T* c/ d: E0 n# W+ `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-5-2012 13:47:27 |Hiện toàn bài

[Engsub + kara] We would really love % N% t" V5 z. y
& @+ b* ]' m8 M" h7 Y( ?

; Y/ p5 y% N2 k3 c! d% x5 A* T7 m' H1 _; D- [
Linkdown" `8 C8 n3 l, r. v2 ]5 r; J
% n3 G) Q$ J7 t# ~+ v! @' |: F
* X# s) a1 P; u  b: e$ W1 f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
548
Đăng lúc 1-8-2012 01:47:36 |Hiện toàn bài
tanpopo126 gửi lúc 20-5-2012 13:47 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  I6 u/ x$ S# s0 w( j; n" i[Engsub + kara] We would really love
! S; p3 J! F9 F1 F+ V& w7 R5 P
bạn ơi up lại bài này giúp với. Cám ơn bạn nhiều!

Đánh giá

tanpopo126  utube toàn bị khoá ko à, mai mình sẽ up daily vậy  Đăng lúc 1-8-2012 02:06:30

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-10-2018 12:24 , Processed in 0.090236 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên