Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4247|Trả lời: 4

[Vietsub + kara] Did we really love OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2012 01:00:16 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] Did we really love OST( @  @8 B  D+ H1 h5 W1 t# z+ \# a7 h

) ?& N4 n3 _% |# Z8 P# i
: T/ S2 h5 ]! e) F

Subbing Team5 z0 c( k  V( s
1 S  z6 b$ ~3 a0 w( L0 x
Trantaloe: Tuzki Ah, kieunt, thachbmt4 l* `+ D/ a; \* M4 N2 {* |6 G
Lyric: pio227
1 x1 f0 m& A1 T  _# @Time + kara: tanpopo126
4 ~* L( }( y1 z0 P6 G! R+ XEncoder: tuanboxit, zmitxter

" {. l" q& W3 o8 w1 ?
7 r7 @. q: v0 Z7 s* J

Did We Really Love - MV OST- S: Q* A* [6 ~* H- c* {
: U" k. Y* ]# ~  D& Y0 ?$ K
1 l' y& D3 u, ]8 ]/ b
6 ~8 N1 F, A3 X3 a

% k8 W, ^0 f( k! {
( o5 d. Q, q) A' h3 q8 A/ T1 @! X) |+ E! u: i' [3 A8 H

; T9 @5 [5 A2 M0 n% ELinkdown8 u3 o  I- Y/ A4 m

' W3 w0 ^$ E; j7 KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 c4 j' c% @. w7 z* f9 D/ \) ^# m8 x9 {7 s

+ g8 o+ p' H+ d2 r$ }% @- BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; A* P8 N! S$ ~0 W5 ~! I( y# V+ N: L/ f% N' t9 U  T
7 {: U7 {* b( Q

) N( E: _" h7 S+ {6 \# c8 ^0 {1 ^.o0o.
/ z! J) U( @3 m2 m& h" q' O5 V
( p( N4 v* u$ M8 h& t: qSad reusion- MV OST
2 S# C: P; j3 x% m4 ?: {: d. e3 V) ~7 Q1 `: t9 j0 k

  A2 x8 R9 T* x: k6 o5 }
  c9 `" S% I. j% b3 j2 m3 I
9 M7 w4 A: F. B. N$ A" {6 ]0 O, }; x. u8 d3 Q7 w& w- k
Linkdown
  W) p  W: ~3 k( a2 t8 V& `2 C9 g
, I- Q) i$ C1 p4 x' w1 l+ ^+ P8 B! k* n6 d- \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 o2 a: C$ A' \, {# i' [, H6 Z/ c& B) J8 B) L
6 }) p, y  n  ?! O' ?4 X  u

6 F% @" p$ W. E5 _1 mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( s6 S: g, I5 v% X
) Z1 S; N9 |5 f) G# y! x
! r5 X  v- p0 z

" U$ D% z6 I# F1 O$ L$ L7 \  X.o0o.
: Y9 b4 I- D7 Q8 G4 y  X, mOr a Pain - MV OST  B; }$ j# E6 k9 I' F6 }2 n
. ]) a! T% D) Z: ]" B

9 q" O" M9 u* {" w  L9 [
* {( U6 l/ N8 d- v6 F) L! U# U$ _/ F. ?) k
Linkdown
* e3 w; F5 c# |7 l- b1 l4 |& q3 f/ I' f: z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% Z1 ]) V; ~. l5 x, _3 {5 k7 ]$ a  u/ S5 {
: N7 A  J8 @+ D6 }6 ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& e: n' C+ M2 m: x( s3 t. H- \0 ^
- R8 T  ?1 G* e7 L% r. G

$ S4 x0 C  y: c. R, I2 ~.o0o.
$ N9 V( K  `5 Y  i1 {1 qDA XA ROI  - MV OST
: l9 _! x" A) |7 c" d- D6 E) N$ O$ M( b7 }: D" N

  w7 j, ]# E4 x) y* W9 E1 B, ?6 |, O3 M: s$ P

5 [5 C6 h4 F( ALinkdown
; n6 m! P: w3 o' V2 c
: O4 f% C- r* c& xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ h( b( C2 N+ L& g& j/ t. f% y: ?" c; `' h& X7 I$ d6 \6 @
, y. G( |9 G7 N7 L: q5 v
8 l" E: t+ y& |( ?3 X+ X

5 D3 D% @) n" A1 l$ l


2 S$ K, d0 S3 O, ^
1 m$ `2 ^2 a( o1 d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-5-2012 22:55:36 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] We would really love( l+ V4 O. @9 U5 T2 }3 u

& f, O& U6 E# G- D+ E! f; n5 O9 V/ E0 h3 p' Z0 e; Q


" q: p$ S! ]& r1 P% ~7 R. @  m, @, F6 w& H- I- c& U
sorry cả nhà, cái này enco lâu rùi mà giờ mới để ý

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-5-2012 20:59:22 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] I Was Here' S8 S; F/ Y  f. X8 Q" k1 [
5 W, `+ Y3 ~+ d
1 d5 ]* {* N+ k. L
) j3 o1 H( w. |& Y
Linkdown1 w* g8 M1 U4 W# U3 l" R! z
' K& Q6 I" P  e- u# f& @
: M+ {& D0 C+ e0 a2 ]4 b5 p5 [! ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-5-2012 13:47:27 |Hiện toàn bài

[Engsub + kara] We would really love 2 W: |" m- S# D6 |8 _4 B* ^# G( Z; y

3 v. K4 h) L/ V7 ?
* u# o9 B) P6 U  l+ w6 s
) }  u, n; \" J5 e3 B6 sLinkdown' J% ~% B: P; N/ Z) \
! E! ~( b3 C# f9 O
2 k8 @# _" i2 L6 r% [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
548
Đăng lúc 1-8-2012 01:47:36 |Hiện toàn bài
tanpopo126 gửi lúc 20-5-2012 13:47 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 D9 m* w# W* Q7 f2 f( O
[Engsub + kara] We would really love

, N: q, U4 |) E5 `4 c$ ^bạn ơi up lại bài này giúp với. Cám ơn bạn nhiều!

Đánh giá

tanpopo126  utube toàn bị khoá ko à, mai mình sẽ up daily vậy  Đăng lúc 1-8-2012 02:06:30

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-8-2018 10:06 , Processed in 0.082386 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên