Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4179|Trả lời: 4

[Vietsub + kara] Did we really love OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2012 01:00:16 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] Did we really love OST5 |3 Z3 ]7 d! ~8 C/ V, ^5 e
% x, \7 B4 \. V: @/ Q" O

+ F& R7 @3 p* {" x% G8 b! |

Subbing Team1 ~6 Z" ~# j) {1 m$ f0 r: n' @

+ w2 m5 t# m$ M5 {9 K4 z8 ]Trantaloe: Tuzki Ah, kieunt, thachbmt
7 B; c7 E% [, O1 N$ Y; O' {  p3 jLyric: pio2275 P% R3 D# U! I/ J  m
Time + kara: tanpopo1262 I' C3 u0 B5 {5 e
Encoder: tuanboxit, zmitxter

3 }3 _# @; h$ L
) R1 S" a) s! r& J3 p

Did We Really Love - MV OST
, ^9 g* Z; c# ?: C8 }' [( s5 p* N
% k3 S* v/ B9 {* H. d: q. R9 }7 _; T* B/ q
0 H( l/ M$ H7 \+ u4 m: c
7 y, O7 Y) \: r) @- y" v
7 j: f9 j: x8 E% g! t( n0 C; q3 H

/ B" {5 S4 B- q& i8 o9 r3 k- B; @8 c8 W2 F
Linkdown
1 c, N. V/ V) H# I# |: m
5 ?1 u0 o) Q0 V- XBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) P( Q$ b, z  W' d

% u+ k% p8 e( Q' z4 w$ ]
; N! o/ v9 Q$ |4 D" \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, E7 V* w, P& J" c9 G" \  `
; O0 r3 J2 x( A4 }5 o* J
" [# H% s' E  M7 t( ]% l4 c
* h, J. I$ Y2 m/ ]  l.o0o.. O: i& H' T4 P% K  v  T
7 X5 [1 x* }* z
Sad reusion- MV OST& z6 t3 i" l& f' P- B0 ]8 f
* ]0 _+ j! A( U  H% r+ v
& `) ]" @0 h) S: \

* q4 v# \/ l# L8 X7 Q  `. R+ [3 |$ ?) A

4 x! a: N# E  U7 vLinkdown% O  X! h. e, p9 D$ G9 L
% {( c0 ^' \: m' G& n

+ Y  x  r1 U4 ^0 X0 S3 G& K: u1 VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: m5 N7 T. {" m& @" [6 x
* h, v/ N+ ]8 Z+ m4 B
) F" A& X9 e* L) m

& ^* D" k0 r7 y: n# x7 e$ xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 [2 }, I) m1 O8 D- S. G8 z; a

5 l) y  m8 ], M* g( b# ]( v
7 z. F% Z. t  \" ~+ {: C% Y, u2 x4 T( T0 N4 f
.o0o.. u, x2 \9 J; u; V; d
Or a Pain - MV OST
1 K4 V0 q% W/ l! q$ P# U0 p+ p( ?& x+ q" \) i9 h+ t
. i# T' i+ r) I" }/ f

+ L+ Q+ c% I' V- V/ j* u: @: {1 v. H+ Z, a3 p. _
Linkdown
2 t* }, O4 w  w. D. `
1 p6 Y; C8 r6 |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 \( g1 e( W, ?$ H0 P5 j
# l; ]8 x0 R6 z/ _9 A

/ m5 R( n8 c1 F) OBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- R  j$ H- ?) W

8 A, K  ~# x  ~0 P+ x9 b3 w% [3 C% Y3 w
8 ?( `5 l) |2 f$ s$ O# c- ^: g
.o0o.
- G$ O1 _9 w6 X5 e: jDA XA ROI  - MV OST5 W1 n: o7 |+ r2 s8 k
2 F1 {. L; ^! \0 U3 [0 |3 }6 n/ ]$ z% ]
9 s! x8 \* L  r$ T1 o: s5 [

) o+ y. W  F+ q% p  T& L" {
9 _4 i5 H( ]/ `7 o/ T0 l! F  {5 ILinkdown
8 O* M1 B' O, R: W- B' Y& j" _5 o) I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 m5 v/ ~/ ~' m( H8 w

* h- }& q2 A9 c( z! O: d5 ^$ V) }( [: j+ U% q) c# a
9 ^) H0 d" F  `6 C4 }

# y$ W* B$ C3 `2 i


# N4 D3 U' W0 H: O# z6 m, G! B8 g9 w& F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-5-2012 22:55:36 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] We would really love+ c" c! p8 c* n# E
7 c; I$ M: P  M! c+ }6 }) M5 H! H
! }9 M- a# g& x' N1 z

% X0 s7 w8 _  K, y4 M
& D3 G3 c" [$ ]) T3 v
sorry cả nhà, cái này enco lâu rùi mà giờ mới để ý

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-5-2012 20:59:22 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] I Was Here5 b& ^4 S$ }: X7 ^7 a

( M6 b; {3 @& Z8 Z8 r9 H; D7 R3 J
9 u$ {& \+ l4 w
9 u& L, B  I4 `5 CLinkdown) }- g. B" Z7 g

4 f9 H* l, w. A! S% ?; A, }1 t
: H5 y, K* Z$ T$ H# v0 BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-5-2012 13:47:27 |Hiện toàn bài

[Engsub + kara] We would really love " U: e1 [7 n  H. e7 Z  w& N
9 v0 Z" ~# o- e7 J; N" M; N( p

/ W& E+ Z  G) L7 }' @: T% O" ?4 e3 A2 C
Linkdown5 E8 j2 e8 w7 X( _) t* |
, E  k& x" Q! {1 Q* D
. y+ I+ F' K9 I4 h" M* A6 q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
548
Đăng lúc 1-8-2012 01:47:36 |Hiện toàn bài
tanpopo126 gửi lúc 20-5-2012 13:47 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 Y, f  n1 W$ g; G4 Z+ y
[Engsub + kara] We would really love

+ @  p+ o& v  R1 H& jbạn ơi up lại bài này giúp với. Cám ơn bạn nhiều!

Đánh giá

tanpopo126  utube toàn bị khoá ko à, mai mình sẽ up daily vậy  Đăng lúc 1-8-2012 02:06:30

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-6-2018 10:32 , Processed in 0.058674 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên