Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4488|Trả lời: 4

[Vietsub + kara] Did we really love OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2012 01:00:16 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] Did we really love OST5 V- i' A8 L" {

4 B9 ?7 p2 e: E& e8 {3 R, _
: O2 s# N. _% B  i# A1 `

Subbing Team+ A2 x* }- g% G8 M% L' V

5 e* n7 x% g7 }% ?/ R) y7 ^Trantaloe: Tuzki Ah, kieunt, thachbmt
3 }6 C& o0 {! V/ vLyric: pio227& n" H1 U. {2 w; c. x# ~
Time + kara: tanpopo126, X  x7 X, u) B( b5 ?2 k, o
Encoder: tuanboxit, zmitxter

6 V$ U! K; ]1 v; m" F6 A2 s

' y4 v) [- Z8 X( Q1 L2 I5 Q% |

Did We Really Love - MV OST& r3 J  \8 l6 G8 [  ^( P

! i8 A) F  H- g2 w
' |- s9 |, T$ T. k
4 n6 r) F, v3 I! D. |) @9 E) A
# A- L+ ^& a4 W
8 J! C/ ^* r/ E1 U: R( K
: X. c! }4 c5 W8 k
( R) ?. N( v8 f/ dLinkdown+ j/ U3 F7 L0 S4 ^: u) D, u; \5 x
. ]4 l* R2 R, ?# Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ j2 Q; X) {2 U$ S+ w1 y7 q; P/ L2 N. |' N+ I) h
! d  R/ V5 I8 H( W" o6 B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& x- h3 m/ V) S' }% p  g
; f- |5 F% G- k* |0 |

  [# e8 ?* \* v! p  [  q2 @4 C* J& g! X0 y- D% L* A5 T4 f. Z. G' I0 h
.o0o.1 m* u! R: `% ~3 e( E

/ C8 m+ @) J$ z, I+ ^4 j" Y% N4 Y$ Z* ySad reusion- MV OST+ f+ N, |2 N  [) l* a% W
. ?7 p7 t& x2 L
" Y  Z! t- Z& P! @. m! Y- x" }& r
* e% I; B+ G) V( i" W; g
+ t7 {+ c( _! {/ \$ I3 X$ C
' Q+ R! V, L8 z6 ~/ B5 j
Linkdown
, j9 K  z2 }. R# L: L7 S% m1 T3 t+ U* @: c3 O* f# F) K# \) S
2 l  G7 t- I! ]' S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 p1 s) }7 Q# v- F
6 g: j/ T7 {% a2 W* S8 s
$ q3 i+ m5 @+ Z6 q6 i' P! u2 J  M2 t: m! I6 p/ Z- O# E# C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., o' t9 r* i2 V( Z* u& M4 }& t' i

2 k- x5 Y2 e2 y9 O. |8 e. i" }; \4 P; h4 e2 a0 I2 Q

) T: p- h! r, x& v.o0o.9 q: c: I1 o: y$ }' E
Or a Pain - MV OST1 j; I% ]3 i% ^+ Q# S; i

* ?9 |' t$ `" [5 }1 b+ `0 r: y
, w( s" @+ x7 b; i2 I) U' J
. E" x: c$ C7 Y3 ~. D& o' H9 X0 Z2 A! G4 d
Linkdown- o1 W7 A8 @  k' s6 H, O

) J/ D5 d4 [6 c# Z$ ]1 F' e4 YBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 G1 \9 L7 C7 z' W4 \
4 [# N' ~) W1 l4 V
; H' l* [' n# p3 t; y1 |8 ~6 G& Q" e$ }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  U  w6 V6 F$ ~. f9 X1 u2 M- o

  Q0 `% }4 J9 s! q3 \$ {
& G0 l" y, k+ {& W$ z! e% \& [+ w
.o0o.
: v8 a1 L$ Z' Q8 N8 |$ H% W2 Y: ^DA XA ROI  - MV OST" K* |0 R, u0 u1 h

& E, a/ G& K1 k, F/ B& d3 m. J
% @0 Z- M7 t/ D$ z, X& F" q4 E8 w+ e3 ~7 O: Q1 K3 t5 J) s

  K/ g* p  S! v2 vLinkdown
5 @0 K; ?, C5 f6 I/ Y
- a" t/ u3 Z7 sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ g3 w: l' Z% Q( u% s* T1 X$ r% _2 ~5 b

: n, {% U) i: y0 `& Z0 @3 R/ D6 a/ S

; _( D; @. R5 j


; x$ J5 O  u3 E  K$ r6 [# M  q, j) |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-5-2012 22:55:36 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] We would really love
7 p; C3 Y9 ~+ a! @* v3 k. k& B  W2 o8 z

1 W$ f/ P4 l: P: ], d6 d- j! O

3 F" {' U/ x' }

+ v% c/ Q, A# }6 g. B4 ksorry cả nhà, cái này enco lâu rùi mà giờ mới để ý

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-5-2012 20:59:22 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] I Was Here
- L& }2 ^+ R* N
8 y4 @6 p/ S" k0 h" ?0 R8 y; N( H6 c8 d( Z. B
1 Y9 u. ~/ A; n4 B* V
Linkdown9 s* K6 F' d6 |1 K

$ t, M" y) M' N$ R. t2 h+ k6 N% i( S% K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-5-2012 13:47:27 |Hiện toàn bài

[Engsub + kara] We would really love
% a% r$ O9 O1 R( r; r
7 _5 u$ G: ^5 L4 }6 W1 g9 [7 d6 b8 G' v/ S4 S
; J  c. _, p% N+ F% r8 D: o
Linkdown' `2 L9 d$ P2 ?  n6 u: S+ r

) i* i9 U; P7 f/ A6 _* T0 \8 U% U' B+ x$ K, C  s" k% M* V. H7 k' \+ b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
548
Đăng lúc 1-8-2012 01:47:36 |Hiện toàn bài
tanpopo126 gửi lúc 20-5-2012 13:47 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 c. W: ?5 e0 t
[Engsub + kara] We would really love

8 m5 F. k+ {8 u. x8 _) H, gbạn ơi up lại bài này giúp với. Cám ơn bạn nhiều!

Đánh giá

tanpopo126  utube toàn bị khoá ko à, mai mình sẽ up daily vậy  Đăng lúc 1-8-2012 02:06:30

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 00:56 , Processed in 0.109658 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên