Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4495|Trả lời: 4

[Vietsub + kara] Did we really love OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2012 01:00:16 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] Did we really love OST
! l2 ^& a! ?7 u8 v+ ]# M
& r0 u5 S, t5 n, G% J0 k. O6 x- B5 }9 f* o: F/ p& Y% E

Subbing Team
" s1 {. |7 s4 V. O# n! Z/ b$ Y6 ^4 J' g# {* G' ?( y. M
Trantaloe: Tuzki Ah, kieunt, thachbmt
2 P; }! h) M+ l1 P' o3 ]& gLyric: pio227
+ r! h% ~8 l7 a. B3 bTime + kara: tanpopo126
/ Q( M, G7 J- Y6 o6 dEncoder: tuanboxit, zmitxter


' j: X6 _# e+ e9 w
  x8 Z4 T' N6 }2 Y  B

Did We Really Love - MV OST1 }. V# j1 a# z

; o; Y+ B9 c  P- _" g/ j8 u/ C, |+ @6 _- a6 l8 f# b

; W- K' T, y" _( Z' [% E
* k  @7 e, p( z2 ]  W! s
6 t" o8 ?% f8 ]# w0 g+ X8 F8 b* f+ J
+ x5 x* Q5 H9 g" s  _: K* S4 m4 \& T1 i
Linkdown- B' s& x. P$ T! c

* S3 {7 Z, s+ r. x( PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 C, t4 _) @  S7 i

  O( P' @2 l  j- e
8 a$ ?5 k  ^! F  C( m# q0 }9 p7 L+ eBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 {* @+ a. z7 Q1 h. d) I) D/ L
6 w6 E; O2 ~( l. _; v

1 _4 i; ]# D" ]! Q5 \2 L1 E
* q* H# m( h6 B* z* f# x.o0o.
  ^6 A7 v7 q9 ~, ^& w# C1 Q* q9 C9 O# K9 ^
Sad reusion- MV OST
' |/ A% W  j4 }3 z* m0 ?. p$ C# ^$ h" `

. _  C7 w3 p' a; B6 ?) n
4 H6 W9 C& z- ~
& R0 G. o; l" V6 j- v) c8 E8 H. ^, \, D, h# ?5 V  u
Linkdown
+ R. c  W5 D! ^7 M8 g% Y! Q3 ~! n: ^8 y, i3 \7 |! d
  y: W6 {" j$ A& I8 R; \1 v5 ~2 B  J
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; N0 ?3 y  \# {9 A! N
+ m+ M( r4 L7 R' K+ F3 N

2 T( r, F& [3 k# w7 ?6 a1 }# t9 w% p0 ?# m. F. E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 e' I0 h, c# C
  F" r7 I; V1 B/ y
% f, ?  t; }" I6 q& S5 X6 l8 J2 b! K4 v! F, I
.o0o.7 g1 e, Z2 ]7 U) o
Or a Pain - MV OST
& u7 x3 {+ D1 N
6 H) B' v" J6 {, @/ P, `! H1 |
" J3 \  k9 M% S$ s
5 t1 o* K7 G! @4 [1 J" w: ~! r- O; P( J! l( L/ {
Linkdown% R: h' f3 c7 Z$ f% @

  l$ g- k/ x1 r1 e# z% I8 g7 K# ZBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 z) c, f0 Z7 ~1 M0 b8 @9 f6 s
) u( ]8 m7 t: [: t1 C0 K
$ j9 m! Y: |. t1 Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# `+ ~6 F6 m; D3 P$ U8 C6 M2 y* s: P% `8 F: m( O! G8 l, R
" R4 I" K- _7 b8 W" B

, m4 Z' x+ R+ X1 Q" [8 P.o0o.: L+ w5 K2 {8 h$ C+ q( f
DA XA ROI  - MV OST4 n6 X5 i) ^+ Y6 S- g

! G% b1 ]7 ~, ]& w1 w0 Y) C  H0 |1 O" G

% k$ A1 {9 u! _0 P- @# j4 O; R+ o$ }; W! ~5 I  d, B
Linkdown4 m& W4 Q. O0 f  Q

. n) G5 l$ c; E+ J8 U& t. zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' n! I  Q, `) A0 C% _# V. x+ ]# ~4 P
  s# p6 d) k& d; _- @3 q9 O% l; i: N+ @' g* _+ T

5 }4 z8 i) D* l; k9 L  s3 {5 B8 E- A5 ~# Y

! y  [: O& M- f

5 _! w( l6 C4 z0 n( C$ e5 Y* p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-5-2012 22:55:36 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] We would really love
, s/ L) e& G5 q+ P4 m& }1 Y/ ]; L# D& v$ p+ K8 ^

! n" m) B# N# U0 O& U  _


) v4 p8 f( y, `: q
; t4 S. l& D: p! s; \6 wsorry cả nhà, cái này enco lâu rùi mà giờ mới để ý

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-5-2012 20:59:22 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] I Was Here8 o$ P5 ]& _  U* L" e2 P+ K$ m
- R. e4 T6 `/ u& I

) ~) A1 v  a3 l1 l: X8 ?- G& {/ L* N$ ^. X& p
Linkdown
5 g% a8 J- x! i$ H
: v9 _- n& [, B* _  y/ @3 L. }
( e: b: M( G. g+ GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-5-2012 13:47:27 |Hiện toàn bài

[Engsub + kara] We would really love ( t) p0 H+ E* B) {* s

- U6 V0 v9 A/ q- l5 m
5 w  Q+ m& T) ]- A2 d8 P0 ~& s$ F
! u8 X" H9 Q0 l, {! y" pLinkdown
- e8 ]& {  d+ o$ u: e0 Z. Y) G$ A4 m& @+ ?) b
) i( n' R3 [  ?2 R# @# E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
548
Đăng lúc 1-8-2012 01:47:36 |Hiện toàn bài
tanpopo126 gửi lúc 20-5-2012 13:47 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 L) d' [, B& g" b
[Engsub + kara] We would really love

1 H: \8 J* X. P& u1 A% {  `, Xbạn ơi up lại bài này giúp với. Cám ơn bạn nhiều!

Đánh giá

tanpopo126  utube toàn bị khoá ko à, mai mình sẽ up daily vậy  Đăng lúc 1-8-2012 02:06:30

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 18:01 , Processed in 0.110629 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên