Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4268|Trả lời: 4

[Vietsub + kara] Did we really love OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2012 01:00:16 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] Did we really love OST
+ O8 p5 m" K' x: z& w
9 x9 [: c) v( R: t
: p8 i+ u% p' B, l6 v: r* Y

Subbing Team
  Y4 n4 f' P" ~5 d* `) P% |9 G
7 I7 y  `& C, i" e* B0 kTrantaloe: Tuzki Ah, kieunt, thachbmt( f; F9 T3 x8 {# Y+ G$ h# r  U/ O
Lyric: pio227
8 u' P6 O- ^9 G: a6 uTime + kara: tanpopo126; s4 T8 v- ~4 B
Encoder: tuanboxit, zmitxter


4 }  w3 p3 H& D8 G$ x! N: c
( I* d' n& I9 W& S. J7 y) S; W! d

Did We Really Love - MV OST
' z* J- [# `1 P! R7 n
. M( i7 z7 E/ e% g  ~, l  w" m/ b3 S6 C9 J
' [, A$ j/ V* m2 Q" r6 j; H9 \+ Z. J

. }$ q8 r7 @+ R- ^3 R1 B6 s% M) l, c, A: X
" u+ j# J7 Y7 }! L9 s( {
! U' X* ~* N3 W" k
3 s- |) L! V2 e. ?. |6 V4 J3 ~Linkdown, C+ }, R& z- q

0 r, p0 }' C6 [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 m+ y' H0 S1 Q: ~
+ g' v1 R+ f5 X$ }! W7 e+ F. s  B; c- b
3 L5 B" N% ]. g1 R7 ]' ]: e4 [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  \( {) f/ v- J. q& P1 v6 x! c& Y/ P
5 a1 g' ]1 y" J3 L: v. T$ l. n( o# s! o5 ?3 ]2 A% v0 n0 \. y

  l9 }  i# s" [3 V1 U# r.o0o.
! k+ x5 a6 t" E# o6 U" ^/ b  k9 S! g) G
Sad reusion- MV OST: g- |* A9 n# B. _; C

+ Z7 q5 J7 J+ u% y  w
5 h& {* ?, L( P8 {9 N4 Y% W
# V4 W0 w$ Z- D, \
: }, r% T  j; n: w9 V9 ?9 L! G" m0 Z8 Q. e4 X
Linkdown- X+ m" L* C0 z

2 v) M- ~. s4 `: B) ]. J5 E1 O2 x' a+ Q& t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. {4 H% s8 d1 }# n6 S: f+ m1 y  B/ }
9 Z; Q+ ]- M, x/ p3 K' z! M8 i

3 F! i. C+ M0 m$ h+ c. [3 _" b3 }) _* u0 m7 W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. `2 c7 j1 a; {6 T# M2 `/ z" ?) L9 A+ _4 G! ]1 w$ B( t6 ~: e0 @

$ r: g! r* C0 V  i# h! m  J7 ^, V2 s: R9 G  [) t
.o0o.  n: ]# S5 ~4 [6 S. i
Or a Pain - MV OST! A( u! k, F0 Y: Q" Y. T2 Y

6 h8 ^3 K4 d+ p+ ]- V) M
; M! q) k, N, f1 n0 F
. q1 i0 ?+ G6 M  J3 B. m# \6 l( S) y6 f- o, M2 k
Linkdown
, ^$ V2 c; ]6 a( H6 T( l+ `7 z! c# u
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 f: a, H% R) f% z2 \
5 r( {2 T9 F3 [# t9 n4 K

& ?$ ~1 s, Y' d+ ~$ B; `4 ~  WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: o) t1 X  W+ J: q/ b& f. t
/ K4 u- }1 ~! G  {7 P! A) i+ Z/ V7 K! P& F' g

9 T1 ^6 S2 ^% C- B% o.o0o." {6 B7 E( d6 y8 }
DA XA ROI  - MV OST
3 f: g# Z. q  I( T$ X" l
1 n8 U% W- k7 J6 Q; e0 A1 j3 ], q. w+ ?6 \/ H3 A3 g5 I3 @
/ R+ E2 g9 }* `% R% K

; q; z. Z4 l9 g5 Z) yLinkdown- B6 S$ n5 G! P7 v

4 ]5 V2 J; n1 l- x. X5 l3 rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; ~1 u9 ]8 |( A- c' w& y& C

7 `  E! S' ~, O3 ?+ {
+ J# k) H0 g& N/ T1 x  Z' z! u$ L% s! f' H$ k/ A0 m- @; I
8 u9 J. e; d5 z' Y


  h; |) V5 N* L# m
/ O% o7 `9 P1 d( X; |3 K/ `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-5-2012 22:55:36 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] We would really love
- H3 e* i! h" G' z+ g7 u& J" X# E( v0 r/ {$ t- T4 I* ~* [  Q8 o4 q
& o6 G+ _# s2 Z0 H8 F, X


# f, L# g9 l5 G, N& ]" h; l: C+ k2 r6 o! H1 w9 F
sorry cả nhà, cái này enco lâu rùi mà giờ mới để ý

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-5-2012 20:59:22 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] I Was Here
3 k! q: U7 e4 {9 C; i/ L! H
  t: {4 q! H$ O! W! [& [
- S1 |4 x" y' s3 r5 l5 a' K! K( l8 |
Linkdown
3 f2 r( L2 @/ _, d7 M3 E# P) L% ]2 |! z) n1 B2 X

7 Y! u8 U+ f7 j  |8 @+ {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-5-2012 13:47:27 |Hiện toàn bài

[Engsub + kara] We would really love 1 a1 a9 H$ m6 T  t

6 C9 }( T. `  j3 ^( i8 g, D
6 u1 J8 s! i, `5 C; a9 |( y. }" }. \9 i  B  J1 }
Linkdown
4 Y3 t5 n; L2 E6 D& b) j7 `8 L' c
2 f+ y" ~. y3 W; m' Q
+ c/ z$ V- n  x3 V8 X6 ~2 |# G4 w/ ^, UBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
548
Đăng lúc 1-8-2012 01:47:36 |Hiện toàn bài
tanpopo126 gửi lúc 20-5-2012 13:47 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 T$ u2 Z3 ~$ J$ P- V4 @! B
[Engsub + kara] We would really love

+ g  N/ ~7 ^( o: W0 z% t, X% `6 j6 j* mbạn ơi up lại bài này giúp với. Cám ơn bạn nhiều!

Đánh giá

tanpopo126  utube toàn bị khoá ko à, mai mình sẽ up daily vậy  Đăng lúc 1-8-2012 02:06:30

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-9-2018 11:44 , Processed in 0.067333 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên