Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4209|Trả lời: 4

[Vietsub + kara] Did we really love OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2012 01:00:16 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] Did we really love OST, d: t' f5 \) U6 _! W) f
# q9 y2 p& w) ^- f. {4 c( E: a

3 c8 E! ?: W- m2 Z; z0 Q

Subbing Team
& O0 h/ C3 u  U/ T2 e
9 w" j6 L" S/ c' k& |Trantaloe: Tuzki Ah, kieunt, thachbmt  Z' i  S  H: o% }; G
Lyric: pio227
" n; c. Z% p) A7 O6 ^% kTime + kara: tanpopo126
& F( r1 b3 |, y3 J. t' qEncoder: tuanboxit, zmitxter


6 ]$ G8 s% h2 t. j/ b$ ^  F
& R  z( r- }" u0 e! W! m1 t% Q8 L

Did We Really Love - MV OST
; X- V+ U% [9 l4 \( c7 }
5 Y5 Z+ n3 x9 Z- U' A3 \1 T/ l4 B% }; o! E5 q5 L
1 ?" o, D5 X1 b# G- J

$ Q( t' c7 g6 ?) N$ [6 F1 t) s! g( ]  O, j2 v! f

/ o+ M9 {" @4 y6 @
& A: c- v4 Z; I4 ^( C; ALinkdown' x% O3 ~6 x1 Y, n2 ^
6 u2 X/ k+ y. R2 D  e6 ]
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 [0 Q- _2 V! d& l/ n8 f+ y$ w
  M' a: X, K% d4 z, s. l) |- ^" k3 E
8 g' y8 h! d5 a/ {* t$ p3 ]% Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., V3 g( A( K0 G! w  F: G9 Z

$ i4 |! O8 M# R  r5 m9 D- `5 E
  R: A$ R  w2 q5 \  P- j
1 f2 _( j7 ~$ ?: F2 A% V.o0o.
# T% o  I+ ?6 S  d' D: g+ {7 g5 b
Sad reusion- MV OST& W6 i5 u5 @3 i$ Y
- p8 N9 G  e+ o9 d2 C1 O4 X% p/ ^

4 E2 j# A3 e; m3 T+ X3 ]% x+ c1 x5 _6 G
' i/ E: e' Y0 j0 h' h9 w+ v- {7 ]+ g
! o' n% K* Z3 L. C  `4 `
Linkdown1 a: @2 f  ]1 Y, \+ Z( S4 W) o+ i
0 e6 m, W2 U2 z2 a" F7 t

4 P0 H" @/ z+ {! V7 \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; }- D2 g; z# O6 a, y

/ F7 b: R8 }6 S0 j& l; C' b9 |: C2 e' \9 \  Z
, H4 V6 J8 K1 k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 d) ]4 {1 s4 P4 h( L* g
/ ^% x' }, B( ~" G: s6 w+ U- ~5 U5 \

$ i1 b! _7 c3 \.o0o.
6 U+ E3 V8 L) |( j7 q2 ?Or a Pain - MV OST
& P1 B3 J4 Z0 V" D& T9 ~6 v( W: @" m# ~9 t0 Z  X0 n

8 E6 L9 q0 U1 p# m$ M" d# L* A1 Y3 g( @

7 l9 L4 Z6 `" L3 B7 uLinkdown
; }/ O- X. v- J5 j1 {, x4 g/ g  p3 J' |0 o+ m, x
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& }3 k# S: _! I6 r& ]& h

' ^- j; `3 `: i6 D5 X8 u  s
( j3 e! K7 h" Q$ e% h5 ]8 t; WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 U. B& z" N8 H$ L+ G- u9 P# _; }! H: }/ `: `# A7 S8 j' D4 _9 i) W

( \, d& M# i9 {. G2 U/ s# c  O' F' W7 n
.o0o.
" |: o: [5 D# u6 ?  RDA XA ROI  - MV OST
; @9 K4 k: Q+ ]! A* X% D5 N7 ~) w
) @4 q9 f* n+ f
8 s0 U! ~5 b/ m+ u* `8 y1 ]4 q
# ~& u1 T. d9 M/ i& Z1 H- Q* C' m1 I# c. m8 X2 w3 e
Linkdown
- V4 b+ ?8 z* v# z
  W* R3 B$ ^! Y2 d6 ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 |" F" p$ ]: a8 K2 M7 |
, l* E; b, t; F- T
# X" R; c5 N! K* U% K* _, ^3 \4 w8 x
/ A0 c' ~, L! {, ]) B- _9 B

" D; k, n8 |* d+ m


, r  ]1 q! O) |
5 n9 o( x6 k0 \$ i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-5-2012 22:55:36 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] We would really love2 L" Y" Y' R& c3 u0 n- O# Q; o# W$ `

. N3 B, {/ o; e8 S7 F6 u+ R$ o: k0 W5 w$ Q# L) K


) \2 b' h; a4 G/ }8 G! G" k& W, |
sorry cả nhà, cái này enco lâu rùi mà giờ mới để ý

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-5-2012 20:59:22 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] I Was Here" O- X' p; I- ?& B- U; ~% `
" d+ Y! d1 Z! A$ l" V" d; z

6 G1 {7 l: T6 K
9 B* I4 u5 B3 N, |Linkdown
" h' A* _% R1 k0 }% s4 z8 Y$ l" w
3 [* z( u: p+ J4 `. l, ]0 A
6 k9 r. J% H, q" {( r8 uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-5-2012 13:47:27 |Hiện toàn bài

[Engsub + kara] We would really love
/ X7 j) W; Q1 N% o1 {! f4 j6 g
9 `, f: K2 e2 K. e" X' v) n7 y9 o' b( _* j/ `7 p( \5 _3 Z' p  _, t8 C

: v9 q( G- P& z8 HLinkdown3 V! D- l3 i  M+ B& w

) o3 ^6 b% F) d( @# I$ g9 E* {. Y- I' k  ~0 a7 ^0 O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
548
Đăng lúc 1-8-2012 01:47:36 |Hiện toàn bài
tanpopo126 gửi lúc 20-5-2012 13:47 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 e2 l+ V: z6 [5 x$ D5 ?0 v[Engsub + kara] We would really love

( f# c2 r" T  o* V. g  @bạn ơi up lại bài này giúp với. Cám ơn bạn nhiều!

Đánh giá

tanpopo126  utube toàn bị khoá ko à, mai mình sẽ up daily vậy  Đăng lúc 1-8-2012 02:06:30

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-7-2018 03:23 , Processed in 0.060448 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên