Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4364|Trả lời: 4

[Vietsub + kara] Did we really love OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2012 01:00:16 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] Did we really love OST4 w9 a- |9 v9 [/ J/ p- H

+ r0 U  L% W6 U$ H% m6 S7 J6 j% n9 k4 H

Subbing Team5 S8 {' u' U) S2 [5 ~8 X0 y4 l( T

3 W$ d. D, L$ Z$ \( A4 ?: XTrantaloe: Tuzki Ah, kieunt, thachbmt
/ i- j: o) I" J! BLyric: pio227
8 D; I8 _$ K& s- i5 ^& k% aTime + kara: tanpopo126
1 O1 O2 L2 V0 a7 _, c# EEncoder: tuanboxit, zmitxter

5 f  n& t9 s* ^& Y6 `" ?
" @% p  a) v: f1 C& d& H6 S' h

Did We Really Love - MV OST' {1 Z& v% h- h7 h
+ u/ v( g- Y/ d/ F' i

: W' `6 ?" q. W, w3 e/ t, r$ e. a' F' J
6 V9 {) h/ K6 |/ F! I4 a

0 n& m, W* X. W1 F# ^2 S4 I
; s9 C% \8 F' l( {, X4 q: N) p% ?
# l. |# h- f6 e6 s0 QLinkdown
6 C3 d5 R, C: }5 t( N
& @$ ~; X$ Q1 u8 Q1 l( L3 MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% h+ L: _7 j0 |7 i) h- e- }0 r
2 F5 `/ F& x- _$ [2 r
/ M4 z) w7 Z. mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* B& j1 U- i! S0 y& @

7 }. u6 ^" T3 M" I" S
' ?1 C2 k" i& ~# e
0 g2 Z1 H! @: ?/ |6 \0 f4 T. M.o0o.3 t5 j; P! t2 w$ |" d- p9 s) Z

/ r- q' R2 |; ?Sad reusion- MV OST- c$ |) o5 h% K% o! S9 b2 r( N1 M
. o& E" p& |9 V7 \' ^: _$ j# d
9 S0 s. I) ]/ X5 D2 y# Q# ?: X
+ P! }9 F' t  T
- C- x0 V; e% D: @" Y9 B

* o( _. c7 p  ?& J; `Linkdown3 v5 G5 y/ I* R

! s3 T; _1 f) M1 L8 [2 R6 l8 b+ Y6 P9 ]& A7 W9 X7 W( t# Z7 ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* M8 A4 p1 O: m; j( D6 ?# F# K2 ~6 X2 W6 J

$ d. Z$ ?+ B" A/ Y* t# z) Y
8 o6 Z, Z! a" k  Y- v' bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" _0 i2 m3 x5 K5 B( E3 l, G: k  W) T* U2 n) P6 b7 U

3 y: `9 s  C9 l- E8 {8 Z5 G$ h; j+ }! `0 I3 M& I
.o0o.
" s. F( l, a$ FOr a Pain - MV OST: e( s+ q( q( g' H4 u, l1 p
8 I7 {- X$ o! a5 }6 p4 C1 E7 t1 m
$ f. L- {9 e8 c3 L

# I7 C! x( P; q$ q+ P
9 C8 U: g. R7 T+ `, s8 VLinkdown" Q# `& ]2 m- b- Z2 G6 `

1 w5 e% S: P) s. OBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 R/ f; D& @* q% R! G

7 a' ?& C3 r: [+ r0 {) z" {6 t( r1 T2 u
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ {  H6 R$ |; v. k% @, G6 X2 R( c$ T. }) Q

- q' z+ K) k* f  p+ t
& B  r2 x! q' q2 w/ U* G.o0o.$ d+ I: t$ u5 Y( D; j* S
DA XA ROI  - MV OST- K7 x  v) J; \: y; p) i
7 t! P& k* l4 M9 ^# ~

. v$ P0 Y; o7 _/ `( N% m/ R' ^4 [: |- N' ?3 V# i0 T

: y! L/ S4 |" T) ?5 uLinkdown3 e( O0 r' V2 j' u8 f5 V/ D
6 i/ y5 H! {& |) @& {; M7 A9 j, K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% c, C4 j; [7 E2 g5 n* }  l. ]& j0 u5 c" p$ b' i3 ?, g
! t1 X! y4 G) f) t7 W2 y. N; u

) g' E# t/ j- B- Q+ ]& W( ~* T3 @" B% g6 R% Z% C5 H) m* h" g" R( ^


+ S# r, s) n$ a8 {8 M
1 `' ], Q; m0 e& E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-5-2012 22:55:36 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] We would really love- Z( ^- E8 h; B; O; V/ Z
' h! z# a" p* c& d' j2 \

% l3 \( o# o$ [0 j


  ~- J% J8 G0 C& R% p: [7 L' Y+ o2 D+ ]
sorry cả nhà, cái này enco lâu rùi mà giờ mới để ý

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-5-2012 20:59:22 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] I Was Here
! Z) `; ?2 ?% N* M+ f* f
9 q7 p' |% b' n# V
" |* L2 T) m* K& X+ ~
9 ~! Z. z# O2 [9 QLinkdown
. h  U% h. k) c
3 r. Z5 }3 W6 N( p$ G; b" q: l7 D: k1 H9 a$ M$ f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-5-2012 13:47:27 |Hiện toàn bài

[Engsub + kara] We would really love
) \! p) S* }  j; U' E" ~, X9 f) g6 ]- I( p. u" D- M
( ?7 O* d: x; y* ~( b
, d' |8 I+ d2 C. @) L; v1 b
Linkdown5 j8 E0 E- T6 S9 Q* T( t  G# W

+ b6 \  Q0 k2 Z. ~$ ]; }6 C! k/ T, u
/ a+ b; ?. i8 n& K6 ?- oBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
548
Đăng lúc 1-8-2012 01:47:36 |Hiện toàn bài
tanpopo126 gửi lúc 20-5-2012 13:47 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 z% I& z2 I) y7 j, a1 R! k[Engsub + kara] We would really love

: ~$ H) c+ X8 X6 hbạn ơi up lại bài này giúp với. Cám ơn bạn nhiều!

Đánh giá

tanpopo126  utube toàn bị khoá ko à, mai mình sẽ up daily vậy  Đăng lúc 1-8-2012 02:06:30

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-11-2018 23:23 , Processed in 0.104120 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên