Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4267|Trả lời: 4

[Vietsub + kara] Did we really love OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2012 01:00:16 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] Did we really love OST( D0 f& l+ b* t( X( F  e/ _) w( W! W- @

( N: C! c2 k! y* x
: M4 @4 }0 F1 H9 N3 U

Subbing Team
- `- \3 A  w+ [; x0 s, b7 [1 J2 |2 g( r
Trantaloe: Tuzki Ah, kieunt, thachbmt
1 O) r8 ^2 _' v. V, {Lyric: pio227
$ B) x: ]+ [  ]9 k- r$ ^Time + kara: tanpopo126
6 w$ [: T) x1 f8 mEncoder: tuanboxit, zmitxter


5 l3 p4 C  z4 w# M' H" [2 k
0 I' j- ^" l& j9 P' ]

Did We Really Love - MV OST/ P; i. ^" h* I6 V
; Y& W% x% `$ v! ^. V& W

2 c  `  ~; }; X4 i9 g1 ?
, ^4 }; ], z9 Y, i- y* ]( B6 ], f6 C& C$ S6 L& c1 G
; [% o# {3 l# Z" u/ R
) d6 J. B' b$ H0 E

  F& V6 a# ]8 P( K$ f9 YLinkdown
2 j8 ?* \8 S8 m% Y
: }, d& @+ [0 F6 P8 ]Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; G+ u, V: z- f1 Q/ U" `3 H' v  X7 w3 p* C% {3 I+ m8 Y. s
. t! Q& Q$ q$ |5 K, J  L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- S7 h( x$ q0 j2 H
5 Q. b" p7 o, |; y
9 O- m2 Z5 P# F' H  S
* @% l5 r2 |& a9 M
.o0o.
3 ~- E$ X% j1 D  Z0 x1 ^1 u9 n! u/ ]6 D: t$ d. E$ x2 i9 C
Sad reusion- MV OST
! h: N; P. E8 j& g" P" q: y" G* K( [

8 Z8 b0 k6 ^' j3 |1 \7 F1 r3 X+ T) [7 w8 i/ h( `# V( p

5 c. J/ G6 G4 N
1 n) x# o7 i0 q) F* K$ @Linkdown
: L- Q' }) T! \+ c
" J2 ^" R8 X- |/ X- R2 ^6 n1 @3 h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., r9 a  N# g1 S  h0 H

( l$ d6 e  i4 T4 [8 i  R- B4 _" m8 i5 c
2 a$ \# q+ C2 J% }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 g- Q  e7 _$ u# J9 r8 f; H9 o, G0 k
( h7 F9 T5 A: r2 ]3 Q9 m- b
8 x6 z( g& M/ ^  R9 j' q! S, I
.o0o.
5 N9 i2 m/ L/ D) A4 A1 iOr a Pain - MV OST! T, o) w0 w0 T$ P% [
: L2 {* B1 |+ p9 H/ _& }8 d

$ w, E& g; x1 K$ ?% u2 @+ v$ e' M* ]. j, u9 G4 ~
1 S0 v/ T! W( P7 y- l4 g
Linkdown
5 _2 V' @) k* V% \) e& S6 u/ V' j1 V- B2 n: p  c# k) G. f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 M1 n. M  q  O. ~9 o5 \4 d
0 P" p! Q. q* @/ I5 h  {0 ]% P
' K: U: E: q  h6 N, e6 ~3 ?' p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& m- l( [$ Y6 H% U
5 ~) C. m2 l4 Z; D3 g9 z
8 |+ {0 {" H3 l2 ?% H" {5 @8 b9 y+ l5 A; E
.o0o.
: j* H8 k& O  j+ aDA XA ROI  - MV OST! L( o8 A7 P0 F
# A& t$ V5 s" L! w; Z7 F

7 }- R, A( c4 v% K8 ?7 M4 `
8 t. m- E) P5 s
, q/ j% o3 C& r  {/ o7 Y) |+ i9 pLinkdown
8 x0 P6 u6 ~& u8 q2 D
" {, A6 A# U; C8 p) H: xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 K+ `* r, Z. H3 c* n# b3 ~, A, W' Q. u2 t" ~

. ?" o- J. l) V5 W% G
1 U/ X: J5 K0 e( n8 F9 W; Z& L9 m$ @, o* E


6 Y( `1 a$ F0 n0 ~$ @$ a# g
2 E7 Z  X% D7 O2 Y+ C3 F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-5-2012 22:55:36 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] We would really love: M  d1 O6 L+ r: v; z& [) |

! L% R4 U+ a( v; y8 d4 ?
' Y. _/ S4 ]6 u4 i

3 W* ?# U, L; y) G: a
/ r! B& `% _" {: ?! k* T
sorry cả nhà, cái này enco lâu rùi mà giờ mới để ý

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-5-2012 20:59:22 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] I Was Here
! C3 G  t- X" v+ f' H" u7 C' F, g- }9 X2 B9 M, a
) j; e  c4 S' Z6 ~9 @0 H- z
/ y) c! u% P2 H- m; ]" l
Linkdown/ z! L( W" v, H- k- R* ^" ~

# S# S# a' \) q5 g$ ^6 P9 K9 r; Q$ B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-5-2012 13:47:27 |Hiện toàn bài

[Engsub + kara] We would really love
  a/ ?9 y' E8 J3 p& J! t, L3 ]% x( }$ N& a: l

9 n/ `! U: H7 s+ ?8 U5 i% e. r2 B* j$ N1 ^
Linkdown
' R' v( B1 x$ y& h* |, q
: `9 j. Q1 p6 R" Z2 N  S/ J
0 m: b( f! t2 t$ v5 p0 eBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
548
Đăng lúc 1-8-2012 01:47:36 |Hiện toàn bài
tanpopo126 gửi lúc 20-5-2012 13:47 Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: g4 M/ K# E! D
[Engsub + kara] We would really love
6 G9 z- A: N- _* t+ M+ L- |) e1 s
bạn ơi up lại bài này giúp với. Cám ơn bạn nhiều!

Đánh giá

tanpopo126  utube toàn bị khoá ko à, mai mình sẽ up daily vậy  Đăng lúc 1-8-2012 02:06:30

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-9-2018 06:37 , Processed in 0.080642 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên