Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2377|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST

, w$ D) k" |* f# w, x

: h- q9 S1 _+ u3 ?: W

Subbing Team: F# N0 x& p1 ]/ V2 U9 y& J

& ]+ c8 L% [" v" cTranslator + MV: fallvn27, baekimlieu
- K0 O; R  V5 N+ I( ?Timekara + ts: tanpopo126+ P3 \4 U$ |# c  g& B: k
Encoder: socola_sua_92
* }/ H3 E5 Z- b/ }3 _* q) `& sBrought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team

8 e( D' _- b+ A, Y) n5 X  W

8 ^& y: ]$ e! J' H

MV The Day You Come To Me
& `  q. S. w) {2 U( E" t$ c
% `5 w3 }( d# z" M: m2 ?Happy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014; y" P) C0 M5 m1 S' {% k2 K3 t

1 ]4 c$ ?' M* g. k7 oONLINE0 ~( a" @6 d& ~) f. d3 J( i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& Z8 V1 P; o2 m( w8 y3 B/ n9 p
3 E& `, j8 d+ j! K4 FDOWNLOAD+ G8 j; s2 r" z0 z& C8 v* l, r- D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( H1 ^8 h1 t- e' \) j5 g' c2 ?9 I

2 z* ~; A& |3 J. o/ C% Y2 S8 [; P# s; Y
MV Time to say goodbye
- d8 X9 `) e! u6 r4 }) O; m( ]& ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% K6 ~, H7 z" c* {
/ ^0 y8 D% F8 S' C4 Q# m3 ^4 d7 `$ j# O8 K; i0 M" L
MV Morning
' v  v  W  y* h3 u4 wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 t" H6 P' |% ^5 f& j4 {; ^

; O# L& s$ K; N$ n. m4 B" }% S' c( g" [2 E/ ]
MV Anything For You7 t( X) P) t+ e/ ~% T, }5 ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  V; X+ }* i! K0 Q
0 E& G1 P( S$ b" q* G7 M/ h! u

1 z- o: E4 N5 G( `MV Are You Comfortable
9 `5 O: A3 x8 lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 Q" ?* C1 A0 h% E( _
% L% ^( f) E  T  _# Z4 m, u

" B( s  R8 j1 @( t0 dMV A Promise That Cant Be Kept
  w; \5 d0 \$ d9 ?/ t/ z4 l9 mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ D2 O" y3 S% N) i- o+ b8 o

2 a$ I( i# S& A. C' w& B4 `- i" c/ F2 A% g, M
MV For Love3 k# i/ h- y3 p# ?! R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 b9 @, n& ^5 ~/ G
7 a( ?+ u; s) H/ a$ [9 {
3 S* |& I' A+ O' s# N, I3 e
MV I'll come back! U# a. e, L" a- z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- n7 X0 e' p" N8 [: [' R: a6 c$ z


4 s# Q( e* q) I. U3 L1 a3 |
6 |3 @& T2 ?, j) pP/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 15-11-2018 03:06 , Processed in 0.076444 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên