Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2119|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST

* M7 C; N& ]# C+ X* E. F# o

/ I) F- b/ A# N) d% |

Subbing Team
8 p9 M  E) f1 ?# a8 K7 o& T) D; S5 k
Translator + MV: fallvn27, baekimlieu
1 E- U1 _6 P% u) ~Timekara + ts: tanpopo1262 O! d. x- J3 \( }( H8 H3 p
Encoder: socola_sua_92, O& P: r; [7 u. P
Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team

$ F1 e) ~+ U( g( A( V+ t

, z" z9 v( i9 y( W

MV The Day You Come To Me' [. @1 B( w2 ?
0 g# Z2 N! {, H
Happy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014. ^  b# L  \4 h

0 X1 W$ R; Z8 D; O  j$ K6 PONLINE
, `, B) M! C/ P+ C7 DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* i" G2 D  a9 F/ O/ _, U# ~, Q
5 e4 B2 ]/ l, D7 w8 g3 J( B  jDOWNLOAD9 ^7 X" t! @$ @% s# R# g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( U  M+ ]( Q4 d( N. S0 k

4 u2 r) e# u  C8 C; ]: _+ K
) ^, e% J7 Q+ JMV Time to say goodbye& e# b# g/ [: H, M6 s& k9 s- j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" O7 U6 j* `. ^2 t
" c$ E0 z7 L+ j2 ^2 q4 v
- w1 n4 u7 k  C9 u$ |" m6 P4 {MV Morning
. m8 G% S; }1 T: A8 F0 |5 oBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% ~: w# H7 q$ O0 `3 m9 d+ a

, K5 J( D4 \4 D3 \8 @2 M/ j7 j- e; `" ~0 V9 y) Z) f& _: @
MV Anything For You" i4 \- r6 W% c( n2 M- ~9 R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 W$ y! Y% L% c% @4 I/ e" }0 z/ V; O2 }3 i: W+ C

; N; {8 {( y+ x7 J) xMV Are You Comfortable* O- L- x- ?- n# S% S1 C+ I$ H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) H. ~, \6 l# ~* v* B( p
3 ~  Y6 X; |" ?9 |5 ~( A0 _: J  r
9 ?6 R" c8 P' b  H
MV A Promise That Cant Be Kept
6 {8 ?! E3 m: j9 `, `0 }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 k- T+ _4 \) t) }; b. ]  b* d2 S0 X) T! n3 t8 }6 U
9 A7 g+ ~3 A2 i* y& [- [
MV For Love
- p$ }0 _' l) Y% k: DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" w! `4 J& I1 Y8 v" Q2 U( z- {; F. ]# d$ h

" Z0 a8 Q9 H8 e  F/ ?; C! E/ rMV I'll come back
! w* P6 b2 @# E+ ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, t6 A, H; m5 ?) O! l


$ U! M# V- x' k0 i' Q' [
6 q! I2 Y; }6 h: i2 NP/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 27-4-2018 05:35 , Processed in 0.071737 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên