Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2578|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST

9 N) d1 \0 g5 o7 N8 n

- ]" m# Y$ c. e9 w

Subbing Team4 b! M% f7 e, [3 T# z
3 U) [2 B( R4 N2 n4 _
Translator + MV: fallvn27, baekimlieu- Z+ Z0 ]: N9 ~$ g# w
Timekara + ts: tanpopo126
. o- B6 b, }- L! n! j& d. r0 o& XEncoder: socola_sua_92
( ]6 s5 p) i, d8 n; a2 \9 `& BBrought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team


, l* g) F6 ~0 `7 r2 ?& \- I
/ B( m5 L6 z9 G1 k( y

MV The Day You Come To Me8 u+ H' g0 Q9 C/ ]2 I2 C
' I) ?9 m- ]3 }( j! a0 W4 z) W
Happy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014
! C7 w  `9 @! U# l9 S  M/ g8 b' J$ W$ V" O& j6 d6 h8 W
ONLINE/ l$ R, [9 ]: g/ {5 P1 ]  h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* N6 F/ Z4 u  H& ?8 O

  [$ K5 E% ^# A' a0 dDOWNLOAD
7 X7 [6 q3 [! H1 j% x- {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% l+ o8 S* X6 a3 G3 U

1 h3 o, f0 T2 b* O4 B& W4 |1 c- s7 P$ |6 _
MV Time to say goodbye4 F: g9 J$ i+ E$ u5 W+ ?( ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( ]! t% m" x. s8 T) z# d# e2 D# n4 B( p% h
2 |0 P3 i+ I$ u6 l5 a+ X
MV Morning$ M6 u/ n9 E8 N: ^" t+ H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& ^/ R+ B7 D, \$ D8 P6 ?2 A$ ~; @8 S; N  i% d

+ Z) o! g; E, m  r8 ?1 OMV Anything For You! z" z: M& R7 m, F5 b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% a& P3 w* v7 y! A: s) D4 t* n1 ]6 P( w

+ }0 ]) y3 Z9 mMV Are You Comfortable
7 }1 K2 i8 u; iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" [( z. }. Y- `+ v5 v
4 r* o; B) v3 ]) v( O
+ D3 l' Q; ^* N" s/ L2 ?MV A Promise That Cant Be Kept& O8 |( ^% d; ~- h! G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 Z9 q/ N- M+ o
1 W/ h! M1 ?# S2 f

6 G, o0 `; T; kMV For Love( I: C' H. W  y2 o! b
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& _+ Z0 k7 e. o7 M/ g$ B
7 ~4 U$ Q9 W- s) K
; S7 o9 |3 O, q3 ]8 _MV I'll come back
7 t1 A. m) L2 g: ~0 b* E! g' f* Y: ]2 vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% n/ [- m7 t' ~: k1 N


/ ], D) L( u( i7 s" P! b* \$ ^( ?$ j
P/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 12:10 , Processed in 0.090307 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên