Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 1936|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST

3 J4 E4 z$ K, j8 O+ l6 _0 e
$ X/ w& P3 g7 q

Subbing Team7 L$ x2 {) t9 D/ [
. i! W1 Y. z1 c0 {  |  e% L( z+ M
Translator + MV: fallvn27, baekimlieu6 S+ D3 k" f$ O. ]& c/ l
Timekara + ts: tanpopo126
+ i2 Q8 P5 |( g+ l7 ]Encoder: socola_sua_925 t0 L$ ~- x, Z
Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team

6 a( r/ W  v9 G5 x# u9 B% Z

' m/ p5 }& r# F0 T% f6 F

MV The Day You Come To Me! V; b1 s/ x( R! X. e8 C8 @4 Y
, h0 Q% d0 u1 m7 ?
Happy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014% g% G/ D( [3 l
/ Q7 w4 _( H$ P' F8 {
ONLINE
) c0 i, ?3 f0 ~+ t  ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 Z, Q. d: t$ b7 r7 k, F8 q5 ^" z& c" R% ^3 S1 ~6 a' V
DOWNLOAD
$ w/ S! J! y. U! T1 ^' wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ y$ n( R5 a+ p) ?. J! G

% B7 U+ k1 S( l3 L. b
- A) {! ^* s6 ]& ]MV Time to say goodbye
. @3 e( W* e1 f% B/ ]: \$ xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ d* L3 T2 V% q3 W9 `9 d/ {
$ w' b7 A& S" H1 r
! v' H* b( F) O: M5 i+ U$ c
MV Morning
% d( Z2 k$ Q9 a: ]- ?/ IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 B& n1 i: L8 C! v# b% m! |

" j' W7 h; K$ x: a$ [3 u/ c5 d4 f5 W3 \, Z0 F
MV Anything For You( p* Q8 T% t% }$ v+ w2 y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 w* f6 j& a% i0 ~  f* v4 M5 z7 N$ ?7 ~, Y* G& z! l

7 t1 y/ l) s. }6 ^* YMV Are You Comfortable0 ?3 w% P$ ~9 g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! W! Z. M$ E' v' Q3 `3 }

3 r- \+ C8 O2 E: d" m
$ @+ C, p( e) H$ O0 yMV A Promise That Cant Be Kept% p  ^# F9 u) I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ P$ D5 t1 M; H% b

& p: H0 u/ U) _* u: i! t" ^. L) r9 l3 a+ ~) x! ~7 W5 ]; f/ B6 ?
MV For Love' ?) q8 G2 S7 P0 n! K; j4 N7 Z! }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! A& v7 ]2 v, x$ q- b
& s  C9 Q( p7 V$ ~: Y

2 ^. o+ _# k2 z' L1 P1 j2 P) ZMV I'll come back. I2 H6 ?9 p! v3 W6 Z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) ]- l$ W8 K4 F


$ x& l9 f" f( W$ }% Q6 j5 t1 m2 r4 p
. V8 C5 s/ X* p7 {P/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-1-2018 00:17 , Processed in 0.055641 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên