Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2233|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST


: r" G: J! Q6 }- l& {) ]
0 \! |  A1 ]4 j+ E. _

Subbing Team
6 H# V7 @1 w  `2 [1 C$ l7 L: r1 o: N1 z
% k) V4 D+ C: r5 T5 u1 W0 a. cTranslator + MV: fallvn27, baekimlieu
/ h0 q* K  w( ]$ xTimekara + ts: tanpopo126
% @# h1 s0 q  e. r! {6 _! PEncoder: socola_sua_92" W% v5 v  q, `
Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team


& m0 M3 c0 B, z% P7 v# k
/ r0 A& l7 H, Z$ g! m% h- V8 K

MV The Day You Come To Me7 C9 w" Q$ f( Q' l. [2 ?

1 N8 B1 `. T% [Happy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014
9 x5 H3 B; q+ W/ G1 A9 {6 l% f: F" g: U: n* W2 A$ l( T
ONLINE) y/ e: r6 `3 q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., E$ f/ b% _8 O2 o( i, E. a
2 m/ S1 M% A# T, a& B
DOWNLOAD
7 d& n  V0 ]1 a4 gBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  A# E3 l$ t, i" r/ G0 [; |) h

0 N6 _! L- x* E' A6 k" O+ e  f/ Y: J; N% \
MV Time to say goodbye
9 H) Q/ z9 F, Z; J4 ^1 I# @Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! k- A# B: [, F' T8 C1 b: [8 O+ J' k- V) z: R- q
! V6 y: a/ e8 z" }  h! [# f/ s
MV Morning
$ |. |; [, Y4 }  \0 `Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 d4 l7 R7 ?2 h- M0 B3 b" Q! Q9 {2 a6 o9 E: \2 z0 h. z, P
5 s- O! J4 h! c
MV Anything For You; G0 N- a. _6 l+ E1 S
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 z! r3 S) \1 b
2 M; Z' r, Z( ~2 [

! \4 O, N: o, W- J3 GMV Are You Comfortable7 C$ J/ I( k( Q  S5 P, w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# I6 q. t( U! F( Z3 r
1 d3 v) F/ I" G, ?4 k# U( x
$ f; }/ v& s9 T; _- ]
MV A Promise That Cant Be Kept- d: ^1 t# ?+ ~; Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 l6 c* Z4 P' {) Q  o+ }9 C/ }5 ^
# {+ F' R4 H1 |* m
7 h" m2 S( c- w6 E
MV For Love
4 L0 h! D& W: K7 fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, r8 ]3 q( N" t0 S" h
, e1 b, I2 A' r) @6 {+ X  q5 o
% z: }. [+ o7 i! m; ^MV I'll come back
# c' v, U( ^' [2 ~$ W" \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 w( Q- l/ |, s8 a- V) @* `

/ F7 x; `; e. [# J( U1 `
8 J, w  E; h- ^. Z
P/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-7-2018 00:41 , Processed in 0.062891 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên