Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2299|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST


2 M2 V( x- j# o$ V* R! n0 e( [: Q& {4 ^$ r

Subbing Team
2 R; F9 L, ~) t* A% G4 |) m+ M( ]/ n$ w1 @9 m
Translator + MV: fallvn27, baekimlieu& v7 R4 {3 j6 s2 ]( @
Timekara + ts: tanpopo126, Z2 f2 {! `4 P( \0 |* z4 j
Encoder: socola_sua_920 w/ S  U# w. S+ i: L- G
Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team

* Y0 ?7 {: f& q! e" ]1 z/ A9 X

3 f) c0 c" s, N. d0 f

MV The Day You Come To Me
$ W5 g) b0 [4 Q4 x( L/ G! t! V& C' H, X, O) q! H
Happy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014
* O# w" H$ ?% A$ O
9 Y4 P* F" A9 y3 w) G4 hONLINE
" r# A2 O  m& c4 {  \( f+ v' EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- S# k% E2 v( `' m2 W& R4 f, t, }& I$ `6 ^: }+ S3 a# S
DOWNLOAD
+ _5 Z  b: _4 ?& w* T% r% nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 P4 i% o: w( a6 L. e- e- m

# r2 n; |) V: b; s# ]  v3 \9 Z4 c" c/ ~; J( a
MV Time to say goodbye6 G; n. r4 Q+ a6 E% u3 J; F5 v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., n% n' O( v* J
" i+ k6 B+ k5 [. \2 a+ z1 p! w
- h' _3 w" j: |+ w0 R; m7 D, S  @
MV Morning6 ^2 N6 E6 o8 p0 |5 R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' M/ a. I7 K% M0 P$ }4 T8 X: _

/ F0 i1 d, u$ X: }+ I
! ]1 j$ E- j& ]* DMV Anything For You$ d. A. c) q( u* J' [7 w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' a( }1 h4 Z3 H
; t3 ]" O6 T, Y- h5 r* x
$ K( }: e7 h8 Z4 O2 [8 W
MV Are You Comfortable/ C  W7 l6 q2 r) l$ T6 K, R2 @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) l$ c( D4 }" g, k
8 r: D: ]/ Z: w; @9 g( k4 P
. u0 n8 M0 Z7 V1 `MV A Promise That Cant Be Kept7 X4 @( y/ P. `1 J
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 g# t, `4 l& e/ s0 l2 m. s' a* @7 f9 X/ y! `+ M" d
, {1 G8 Z, }" q2 o9 s1 {4 b  ], p& X1 A
MV For Love
9 `! @, ^" ~$ d, }, mBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 B( z4 G5 \4 z* V; U/ C! }1 I/ R5 n0 x2 p& S) J
7 _# n# e$ i1 W2 U
MV I'll come back
; R3 J. K& z3 V( ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  A$ P8 e2 B$ Q1 x4 j/ x


4 l( A9 r- B/ ^) @2 J2 g6 S; f: Q. j! X4 G9 Z2 s+ x; u* X: [' {8 }
P/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-9-2018 20:56 , Processed in 0.079003 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên