Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2115|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST

' j( ^: D( S5 ]4 r& j% H2 x
+ h- R4 p6 q) |& |1 e: E# m: A

Subbing Team2 r- q. Z- d) v9 X/ @. r

1 k5 j7 x3 g% @- |Translator + MV: fallvn27, baekimlieu
9 i5 w+ D8 c* F9 S3 R0 FTimekara + ts: tanpopo126
  ^6 Y1 p+ D6 C9 Q' OEncoder: socola_sua_92/ Q; [% s) ^! o( B& E
Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team


9 v. k7 m0 l' D, [
4 ?4 C; u/ }3 m5 v

MV The Day You Come To Me. J) R( n6 r' F) p' i( k7 N

4 l- l7 V5 j5 l/ p/ O% S% o) nHappy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014
- q# E' I  g* |" G- f0 k. M
9 m6 y! O' t0 `% `ONLINE6 C, L' |  d7 _3 K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 ^. N; Y; Q: I" e/ t  r

2 f, N, e9 C6 m; z2 p# EDOWNLOAD
3 ^$ n  F) `( h& A4 C9 MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

: D# j. c4 ^! z* N
2 U3 O' [0 T: A9 W5 B2 l( D" u; \2 ?8 u6 L
MV Time to say goodbye
; H4 }& r9 z5 `% @" TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 }/ o7 A% v. T% S$ V' J. z$ g' ]! {1 U. y. e1 R2 k. f' [! u
/ F% ~' J0 r- b" O) @3 v5 ]
MV Morning
) _7 l/ k3 Z! d' h& ?; N' [/ P( ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  P# k6 g8 X; ?2 g5 O& r

! d% u6 J" O0 N' Z( |& _. w, P: t! y+ z* v/ m: a: f$ V3 B
MV Anything For You
4 J2 }# ]. d, o8 WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ s/ T+ L  \2 _8 f7 |" t: g& x! u

; }( |- v; l. J# P3 k! J7 e; Y: `% S
MV Are You Comfortable/ `8 J' R% v2 [2 X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 E" x' W$ p; C
* r% o$ c+ @7 W/ E& w4 n

- c1 H. C0 b4 `% c. g9 c4 EMV A Promise That Cant Be Kept' g/ M, F7 d' F" ~' n4 k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 i" v+ U; C" S1 ~4 l/ n8 A" E3 K, c4 j, y- a: P) Z
, Q+ D' e9 o, k! G. y" |$ D
MV For Love
- x& y" ~+ m+ d* @; ZBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 m' U- `# ]  {/ i' F
$ [1 x0 I1 e  T' E$ I/ c

5 t! `) L2 h/ J" N" B4 vMV I'll come back% S6 o+ M9 v) X  A. T# F5 d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) b, ~) [, n) c7 R


1 T6 V/ _8 ]. R. Q" J7 ]8 b5 U. Q  ]% I9 j
P/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 25-4-2018 01:28 , Processed in 0.064091 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên