Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2188|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST


& w, A! B: Y- o2 ~1 k+ x8 N3 `/ K2 p. E8 _' g; W# A

Subbing Team
% |  C0 P, ]& e: b9 H* P: l+ @; a. h" }! E# J+ C$ V7 Y# l' A1 [
Translator + MV: fallvn27, baekimlieu
8 G* S* c' D6 Z" OTimekara + ts: tanpopo126: u/ ~( u; w5 L' ~& e
Encoder: socola_sua_92
8 b+ t6 X$ T* I8 CBrought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team

+ b# e; k$ t, f4 ~

( \% f8 U/ l4 w) ]% W! p

MV The Day You Come To Me( b9 r  O) @: R; Z- N9 S7 r

! M3 E* a1 j0 jHappy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014
6 x3 |- I; }3 s2 l1 F; C  \) f3 |& y: W
ONLINE
4 h0 C0 h% m. }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. E! B. Y, j) v( D# O
) F9 S, h' R6 u. YDOWNLOAD
% Q9 ]: _. T8 p5 @( q  e, _5 I: r6 g; EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

1 J- O. G; I& U
5 D% N2 F# K# r/ ~9 R5 M5 f+ Q1 n
8 ^0 Z( X' N( @) jMV Time to say goodbye
9 I% D4 `$ B7 ]: y* l# V  ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& D( @  H8 @/ b. y& B" E

+ h8 q! h7 n" u' F& H. ^4 d( r- u( U  o* D, v" W+ {3 u, O
MV Morning
& _. v" E7 c: vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: b+ `: A9 b% N) Q

; }( E6 U  C. U- I
: q+ x, O1 ~; V; L# {MV Anything For You
  _7 h5 b% W/ K. S! A) bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) q0 X1 Z. r% v6 ?) w( O; e" C' t. v5 t1 O8 b1 I5 E5 y7 O) }
; g2 v$ \7 g- Q# c% [
MV Are You Comfortable
2 g& k( C; k  x) l2 t0 [: \) _) _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 _: n4 ]* y1 t6 D4 c. F. q; C8 D* `: v4 k  Y9 o
+ R- A* X+ S6 [) y; c
MV A Promise That Cant Be Kept
, D4 `0 |* u. Q6 I7 o, Q8 L7 c! {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 u$ q+ \& ?. D  ^6 h& h

* R, Y8 q% Q6 N& D& X+ J  D
9 D; ~/ I! ^& \, J2 E: j: TMV For Love1 I: f* ~! W+ E/ s: h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 L* z  c. P: c* R: m# s+ d# p  k* `( m! x
6 ~4 d8 {) w5 ^: c" `4 C: \
MV I'll come back
+ S( F4 h3 K0 C; O0 x9 \' jBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! c8 u; J/ z% ]; V# R

3 R6 B5 K" x0 B) u# ~
, |* _3 |; q. F6 B0 [! l: A
P/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-6-2018 10:29 , Processed in 0.054697 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên