Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2272|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST


/ k0 E! D* l3 r/ j. K3 z. B8 n8 v" P! }) K6 j8 |; C' b

Subbing Team: e5 R! t9 `0 i+ ]& @2 s! n; ?
0 _' E/ F& ^- J$ O, x
Translator + MV: fallvn27, baekimlieu
. D: P5 x  Y: v, ~8 |3 K. R* [Timekara + ts: tanpopo126
- O8 q3 r" B$ R; [) ~. [$ UEncoder: socola_sua_92
. ^+ h9 r4 ]5 l; `Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team


' T& e& R5 ^5 d0 x- a" C$ A; J7 C5 H6 N4 c6 Z

MV The Day You Come To Me
8 L/ m+ R1 S2 ^6 z% G
( Y4 z- I& O* |  u: GHappy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014
) F# ~0 |& x, D* R& U& n! L0 n( @* |! K
ONLINE
2 ^  J# r8 }4 O3 @) S6 X7 xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 z) w4 U: F" ?/ ?+ K; L/ m8 L% x) p
DOWNLOAD
- c  C& z, X, u( }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

( J8 H4 M" O& G# B
8 d0 e* v/ I# q) u0 j6 e
' @( Y6 H+ z  B5 ?2 t" V( fMV Time to say goodbye
; ^, o. T; G6 `+ L& @, FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  r6 [" W2 O' c  Y! m7 D# z* l% f
. J1 W, u8 [* A: }- _4 K* |6 A7 D) G$ @: ~) A1 q
MV Morning: J6 N4 c9 g- B# o: i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 M! M% H& P' A' {' h

9 V- s; Y0 ?( M( O' Z9 O9 i2 s/ h! h; r, J, G; p
MV Anything For You
4 t; a1 V) k( D( VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 D* L- h, D' J! Z! G
) r4 ?( q" v+ V, W6 v9 u: v
/ N) ^/ z, w/ ?7 CMV Are You Comfortable
6 C$ Y, a! y- w& b/ W# eBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 \* t# _* V3 ]8 z( K

: k4 j$ ], X- U# n5 W+ }: ]9 _& `) K  U* W1 E0 l' w# {2 B4 c' f4 c
MV A Promise That Cant Be Kept
/ Z, t! G  l/ r1 n3 \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., X8 ]# X4 V5 F4 t4 v1 W

: R6 f' s  k$ h2 r; T, z* q& A7 a4 u8 y4 a
MV For Love
+ c: {$ _0 y: Z) ^; z) b. RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; e1 f& a4 S( E& Q  C

+ J* f8 \# O; ^8 [% S5 D6 _# U! Q! B! z$ g  g# M
MV I'll come back
( i) D5 `+ ^* W* W" NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 L# D3 W' O; K& O( e+ Q) n

* a/ Y5 q7 _& y8 r$ `

; U: c0 X/ e' P/ uP/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 15-8-2018 04:17 , Processed in 0.054241 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên