Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2342|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST

" s3 c2 A4 H1 k+ _( m' N4 N
& Q& ~) _2 f; I

Subbing Team' g/ a+ d% i0 x* [/ @- W

- M2 A: x& \/ x& m! cTranslator + MV: fallvn27, baekimlieu
& x( K# P& ?! I7 K0 E$ l& J3 UTimekara + ts: tanpopo126
" P) z- U1 ~. y! ~6 h' r2 v5 jEncoder: socola_sua_92! h8 [4 b0 Y- h5 b" D5 ^
Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team


9 {; H/ j' C7 J: P/ }7 Q8 z$ ^' A" w/ {# O9 L- q. \4 G: U' M0 c

MV The Day You Come To Me
5 R, H& e# t. T% W3 }$ p1 i. x+ D1 a# Q$ X+ R6 \: M# u
Happy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014  h/ F! c1 d7 M9 A% M+ X( i

) p" j5 i$ ?, S, O$ s$ iONLINE' R- N& j4 `3 w7 p5 Y: k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( y! Z* o) r* n9 z2 [
7 n# o9 X( s# y* ]
DOWNLOAD
( x/ V% d+ X3 l' ~0 GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ b6 W$ s  [. K/ v+ F

2 u# P6 J" a( U" r" s2 `6 T
2 f! g% l& Z. F# v) t- VMV Time to say goodbye5 s' Y& j4 [! j$ j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& D8 ^1 y/ I- o
, [% p2 q7 u, ~' b5 K9 V
% A+ A/ z9 h1 x& J! \& @( r( m3 sMV Morning
) {! V) u5 k3 K; r% t* a% T% }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& |: K" B! M. m' m. |+ b7 i7 O4 S8 I. t& R. |2 C; b/ V
$ v: o4 L  A9 h% G
MV Anything For You5 C& T: b" u' m( K0 t7 B2 H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) m4 I8 f. e+ f, s, b0 \2 n
& u& J% p. i3 c  p6 P
1 k1 I" U% L; b+ [MV Are You Comfortable
; ^0 `6 W" Z$ ]  Q. n( H3 ~" SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ g! ~! _6 @* x3 k
( K/ a& V+ ~/ W/ f4 x7 z# @  X1 d  o5 I) z! ?+ h* R1 K
MV A Promise That Cant Be Kept
3 |5 ~/ ^" l8 B3 y: oBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: p0 F6 n5 Z$ [6 P
3 y* W0 }* P6 r$ I
7 x4 M1 b$ o% A+ b, Z7 r2 W
MV For Love
, N- m+ d$ G! q- c. F- Z# yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 {+ \; I* f; r
6 t; a8 f. s3 g: W

3 _& c( i5 E7 c2 _8 KMV I'll come back  |! H2 B4 A7 E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( Q5 K8 P; G6 W. p


4 `. J" w3 j9 ~9 f0 ]/ `& z
% Q3 x0 x& m5 B% aP/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-10-2018 12:21 , Processed in 0.083530 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên