Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2510|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST

. W6 T% n* q2 T  J$ d
# V; ^2 ~/ Z# S  a

Subbing Team/ F+ e6 L0 d' K* ~% r

4 ^6 b4 n( h9 m, t+ j) @Translator + MV: fallvn27, baekimlieu
8 [$ c4 P$ I5 GTimekara + ts: tanpopo126
2 M0 `% F2 w/ v6 ?% P! E# UEncoder: socola_sua_92
' ?3 J6 {5 o) G7 s. [: ^% LBrought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team

9 ^: M9 b: w  n; d# r6 ^

$ r2 `" g9 D: q4 K/ [: o

MV The Day You Come To Me
. q9 _# c( a; y) U2 n
7 K& J; t3 @! \, p2 X* l2 M- b/ PHappy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014
- T6 k% f3 U' ^! R& _! Z* A% C! `' Z! H* z8 ^
ONLINE
) @6 Y# ?! P7 y1 w; a$ SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 ^1 o/ D( {3 i6 L
& x) J$ a' J) g; a/ M8 S1 d3 EDOWNLOAD
# @  P& G1 {. a2 T& A; rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

" e6 l0 j0 ^1 O" D/ ^. h" _! T) {5 a* G6 H' M7 o

7 n1 b: `4 O8 U6 O' tMV Time to say goodbye% |  o7 b) p; z  R% |! I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% |+ u3 B: y( d0 o, ?' }
3 w9 Q- `1 }8 }; A
8 |6 a* [* d/ c' v; ^( BMV Morning
: u  J. ^+ B7 Y5 dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. _4 V8 d  `7 j

: o# x/ H$ V2 {. F: K' v. v" Q& T5 O, h5 L# ?0 g7 E( N
MV Anything For You- u5 i+ N% L& ?$ w" |* l! h6 I# A! s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 y9 w' K9 I$ G0 @; A
2 m# e9 c# h+ D6 X- S% t. l$ S& t
% N  C/ C/ ]# c' }: o1 bMV Are You Comfortable
6 N3 |' ^; z1 S8 V  SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 V- \* i+ U  b6 @. C
( E6 |' z& x$ |( L* ]9 R
/ v. `8 I, U4 B& |2 |9 Y
MV A Promise That Cant Be Kept6 G) s4 j1 j6 J( S* B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." ~$ c; A2 P: [" \2 c. e( N
- `& ^5 h4 E% x3 e0 y' P1 ~2 l
& ~# `7 k6 L4 N+ f" F* y' m
MV For Love* A0 A4 a$ m) k: ~. q! j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 t( ?2 k- P( u- `" I' W+ L7 n
& R# e! X3 x7 j: F7 C7 d
2 @- d1 }4 Q/ C# ^7 qMV I'll come back( {0 s: J9 f/ m$ w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& g3 v2 N0 o6 F: j# A

# ]; x9 m, D& p  B0 C) c4 I* n! S: i
  t$ y) ~% r/ B* q. A
P/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 00:53 , Processed in 0.077111 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên