Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2676|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST

" Y6 F" {2 f' O2 }! D% \
4 a2 K0 i9 J, |" ?/ x

Subbing Team; O) e3 f7 L9 _4 X' Z
, N+ U, h0 G/ T8 b  |
Translator + MV: fallvn27, baekimlieu# _' k5 B( M' D9 j6 T* ]
Timekara + ts: tanpopo126
4 q/ G5 l: k# M4 d. E; IEncoder: socola_sua_92
# u: X% `1 D6 d& JBrought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team


& V8 N: \7 ~5 D, h0 F3 p! Q( B* {# y: U, q

MV The Day You Come To Me
0 n' j6 a! M; k' b* @
4 L0 a7 Q- v$ s$ A: h5 P" P" AHappy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014# ?1 S: v$ ~! A! U% k! r' g
! V" r+ A- D5 u. ^% q1 o- ?
ONLINE
: k; A# v) l: e% ?" RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 A) O+ h/ l5 P, B
$ N: F9 t7 H/ O
DOWNLOAD
+ i  p& r" I( `) X3 VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

; q, ?, d( |5 n5 O# j* S+ }+ F8 t7 [6 d, \

1 U/ x+ {  J6 W$ G, y/ x' ~0 s$ `MV Time to say goodbye
* c" }! q7 k! X  a: ]* xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: t) G* ?1 M3 J0 `
/ _# w4 m$ x) j  t
- ~; b( o7 M. O) LMV Morning
* v* ?* n2 y( T( u' ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 D8 w9 Y6 Y* k8 t
+ H, ?1 }# z4 J) D2 _
9 H9 z* P( U) \, e6 Z: x# L/ ^0 mMV Anything For You" e. n: o' e2 _5 z  ^+ Z2 k3 E5 J9 K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% r2 ?- R- j2 I$ Z- o
  W6 y$ H/ W( C, _; b
, ]# Y( Q$ Z4 e/ T; }& H, {
MV Are You Comfortable
: a* I+ a3 U7 Y9 p) m7 r. U' _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 b* U7 Q! y4 A* m, ]2 E! h) b

" y" \4 |7 \' R' e; e& i. w( r
. _8 [; W$ l6 g( f6 oMV A Promise That Cant Be Kept
: v% V; R8 z7 a" p( {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ r/ i& W& I! C0 `1 A. d4 H2 U2 A
$ D3 z+ }: l! P9 |' }
6 c4 F7 {: P4 S4 E2 SMV For Love9 Z0 o' Y9 `# [6 @! p* n  z/ C! ~) h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- M9 n5 F: j; F0 t- o& q
! M7 k2 \) u9 o3 d4 H5 a  ]
  F2 c0 w1 `8 E; @. N5 lMV I'll come back
3 ^+ @: |* T1 e% u8 nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( C: V8 r2 d  v' t! p" O9 l. _

% F5 o4 b7 \, H

+ s9 d6 a6 y3 X7 c* OP/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 03:37 , Processed in 0.064921 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên