Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2300|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST

, B: [" P# @6 ?& g

% S- c" h* H- q1 Z9 y; t

Subbing Team
+ z% ~/ _. u* M& |" E
8 i  e& }5 v6 K  P0 |& B: STranslator + MV: fallvn27, baekimlieu
0 O; p+ ?1 y; i6 ^Timekara + ts: tanpopo126
+ N( {3 X( `; N/ c% i) y5 VEncoder: socola_sua_92
6 }& S# F# m5 k7 k1 u/ gBrought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team

8 B9 H) N4 k( P3 z3 j

8 H% A2 o! s0 A1 V

MV The Day You Come To Me0 w6 r( C% D3 e4 a& t
& w. V7 I) A7 G9 X& A1 H
Happy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014
! U3 i7 e2 _2 K! U$ G! E9 N  M5 n6 _# v
ONLINE7 @2 _% I- w4 W4 E+ c
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 T5 X6 S0 w  G* `; S) f: Z3 [& w7 A5 O3 D5 n
DOWNLOAD
% ]6 J9 f' c, O/ o& y# d! E" l: |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

( |& [; ?) i6 T' p! K( [/ S8 P% }1 K8 t! J0 I& j, ?6 o

9 u/ r. z6 T! \: D1 z, ?3 e* bMV Time to say goodbye
2 X/ L- {. v3 R5 X. H9 L+ ]6 ^: IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# Z1 Q7 [( ]* G3 K2 ^/ I! I7 F
6 \1 G" x* E' H, Z9 Z5 V: a7 Z) Q

3 ^# ?$ G& p- A3 ^- q0 I  PMV Morning
; |# J, ^3 w. v, oBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. J4 {% ]6 J! O$ c
1 B0 ?3 T3 ]& }- z. b+ L. h/ H4 k, _, k. R
MV Anything For You
1 m9 E0 G- B) w% [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, \, u8 U9 J7 Q) Q. B$ ^; ]/ K( a  P& q. q4 i( N8 t8 V+ d7 C
0 ^$ @, M) y! r
MV Are You Comfortable
0 ~8 }# l, J/ a1 G# aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: D8 q/ n9 p9 J- M7 \) D- Z9 }0 X6 f0 D

/ U4 e* j+ q3 l& ^9 Y  q8 f5 A4 @8 E& F! g
MV A Promise That Cant Be Kept5 ^9 H5 R6 d; ]- _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ y  A7 L- V& }6 l* m
, y9 X! Z  |/ o. |! r) A# g% R' K7 Q/ f, B& B7 E
MV For Love; U4 I# \; \! @( O" R7 \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 P* G! L% ^) Y; L3 N

& t2 i9 b( b& e  }! s6 s% Y
. q* C2 x( A0 E6 A4 UMV I'll come back9 J. c6 ~; E; b9 u* H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* B  l, H. F4 C

. G6 x: s  a0 @4 @0 g
3 N. g( h  F4 X* E" L1 W& m9 H
P/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-9-2018 06:48 , Processed in 0.051314 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên