Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2165|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST


8 s( _# q: |. P9 F& }
* s1 F! s# K0 Z9 c

Subbing Team6 D+ {# n1 {$ O- I- O; D

% i7 W/ B5 N% A7 U; M; A7 l- RTranslator + MV: fallvn27, baekimlieu! m2 r1 i; m- g
Timekara + ts: tanpopo1262 y3 O2 O/ \0 T& }. i/ o% z) ]
Encoder: socola_sua_92
% n* Y# J6 I) j$ ]Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team

: L' H" }: P3 W$ M
! c8 d" A' Q% a" v1 y' U( h$ ~

MV The Day You Come To Me( s6 K( o8 w/ E, k2 n

7 j. K3 n# A) Y( a5 [% E3 v# `  IHappy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014
: p4 k, `& I  H& T/ E2 U8 u9 O# R; Y4 r
ONLINE2 s2 l0 l. t. R1 h- O$ n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& d, @+ L5 U# U, b7 `# k8 d
% L: U" T: g9 e+ w4 I5 F- g
DOWNLOAD( j8 O- ]! H: d+ ~2 e8 z/ _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

4 }& {$ ^" ?, Z+ r  V+ f! O
" `: B3 U3 Z+ s+ H# ~! ]
1 `& S' h# R+ g# i5 A4 t( `7 F+ WMV Time to say goodbye, M  q* O7 @9 ~+ P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 A6 x( T2 @% B  M4 {& g& T
5 C/ l$ K" o$ L! e' }
/ }' q! A, r" r% O3 _MV Morning9 I$ C( K. A3 F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. G& S' y( y- ]- |2 e) e2 u9 \

9 Q4 L  \3 R/ t
  }% h  k6 b- K0 M( {, e' h$ }% ?MV Anything For You
" b5 Q1 l7 {% K- iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. A0 a6 n6 n; M/ Z1 q4 f! O
) D% Z7 p( f! A3 J0 F3 E4 X8 a$ o

/ r, g: f% ?9 }& l& G2 G1 e' n+ x( ^MV Are You Comfortable1 t6 X6 W+ ~2 Q6 }  Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; C7 Y) E% p8 z6 ?
/ H% w& h+ {) C9 U! t# ?: P) V
6 H+ o2 O" G; x: @MV A Promise That Cant Be Kept) }9 ^$ ?  V" {. F8 d! x! B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' e) s# c/ K/ R9 {

+ R( D: K: c0 A4 \& _3 ?" ]! H
# D5 q: W# |$ F4 pMV For Love
4 ]* Q. A% N6 e! u" g/ v" u' fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# f3 g8 [. t  h8 i$ W7 A
0 y0 D6 u$ t" a& c; v% b* Y

3 P; i# y7 n! v, ]3 HMV I'll come back
  D! q! X5 p; F, dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; v; h' ]9 n1 O1 g


2 o0 Y! `5 [: F& e/ k4 y
; ]$ P3 H. [. \P/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-5-2018 16:03 , Processed in 0.052564 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên