Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2228|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST


, [7 w) q( }# U8 @6 T
* s# y" Y+ R4 `2 R" H

Subbing Team' T. |$ P  t9 k3 R0 g6 @4 M" H
. m+ c: d8 ?1 u" u, A- I5 H
Translator + MV: fallvn27, baekimlieu
+ S. ?* J9 u5 n4 c# t( |Timekara + ts: tanpopo126! s6 ^  R. ]$ b7 o  B6 k8 ]
Encoder: socola_sua_92
6 D* S" `# U5 ABrought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team


) g' P4 r( h2 Y7 h! B
$ G, a4 X8 p4 F3 _7 ?; q6 c

MV The Day You Come To Me
2 `$ ?; }, b! Q0 |4 j9 T* o5 ]! ]# n7 |7 V0 t' I
Happy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014! G& }! M' K5 e8 P* t
1 n& j' e6 K) z+ X" A
ONLINE
4 _# S. b  {' D3 ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; @8 s5 ^) Z  W- o  o6 ^, @
$ b4 B# w# ^' _$ ?0 e& G1 C; ^
DOWNLOAD
9 z, Z/ Q8 S3 {0 f9 B7 t. PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

% e( a4 P# g4 {/ U, m- S( ?. T4 A' M

! t5 H0 Y- j- v& p& G5 UMV Time to say goodbye
, K$ z5 A6 S" {6 @) L9 W; qBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ j+ T- n, f) N6 Z6 I: A  ?, y

- Z9 |- Y  L* K9 j
* `) b( E! }7 B! ?9 V) Z6 E1 J9 R' }  T' MMV Morning
; w$ u' b+ V% P% h% J% C+ E/ ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 F7 F6 s- Z3 Y6 ]3 t4 y/ F

: X' D3 @2 g0 z& b' [) }- M4 s) _% j
% z8 o, S; s$ i# C# N2 IMV Anything For You
2 Y0 V- `; f' c( U; I& ]Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' D5 o" a% m2 k0 {9 A4 e1 X. F& B& I- @1 c( A' g- |+ |
6 c9 |( q) Q& v5 S* V" d
MV Are You Comfortable
; _  `1 U5 z( R% O0 T' G3 vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 o' ]1 @* k! S* s4 p% ~
2 n- l; t' }% h2 }' _% [3 H- N% A) a2 k4 D* i& U) b
MV A Promise That Cant Be Kept: O- S7 }4 x9 M& I7 L# j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 h+ H. G. N  q1 o3 R8 |3 v! O3 b  c3 f' ~6 d; o# c6 Q; ]
3 j; v1 S( j4 o/ v; R% n$ T
MV For Love
/ u' P: E" l1 s$ }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 N6 @$ s9 S: S9 S  ^2 ^' `6 `
7 G4 ~7 @  j6 d
8 [- U* ]9 T/ f7 {4 O0 k9 x
MV I'll come back
" Y+ _' D+ L1 s  M. A0 n' j4 m4 CBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., a8 t# G: N% F# I

8 z5 W7 r% Q" F% o
0 h* \+ n. Z- G7 L" h2 w- y# K& U
P/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-7-2018 03:22 , Processed in 0.053630 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên