Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2302|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST

1 K4 @- J# V' J, |  `6 X- w+ d
/ R/ ?( ~9 V+ S! i3 }

Subbing Team' O* V. E( n' t
2 f, r. ^0 @5 q
Translator + MV: fallvn27, baekimlieu5 Y) i" X% \# o& W/ t  e) ~4 o
Timekara + ts: tanpopo126
6 @7 \# r0 O% ~) U/ z  M# jEncoder: socola_sua_92
- P. m: K  s( e# m: h1 L! zBrought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team

' n! z0 j! e; [0 b) J) D$ @2 Q

' Y" @" K/ U! ^" ?- p1 l

MV The Day You Come To Me4 B: ~4 d$ c& M
  d/ ^( j5 `: L) B: k, M4 U
Happy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014
5 b  d, _0 ^! b) I8 {- k  p( J$ |7 P3 i* M% ?2 O, u+ U
ONLINE  O4 V4 Y* L, M; l
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 f9 f4 L% C5 z3 H, k, T# X8 {3 L" i( U% \9 [6 |
DOWNLOAD3 G+ Z: R9 t  n9 \+ u7 X+ ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 {" m* d2 R" v
, l5 R0 `( j$ ]( J* G4 F5 S

6 w2 w# l# J) u, |MV Time to say goodbye
& l: v; r' w+ N, H' D0 ]8 GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) `! d% j8 t* `: J- h" b1 L
2 a/ p- V! o1 r! m/ N7 r

! w# L' N' h$ G$ ]MV Morning
" e  O( z8 |2 u$ uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ s' w, u0 f3 |4 G$ C! c

" K7 E% z0 Y+ d# i5 ^+ s( g6 E* c$ w6 i; [
MV Anything For You7 L. z  |( @# W2 w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; R7 h' i/ z0 k6 N4 S+ t+ m$ H# B; ~3 c
& @, R5 V6 \" C  M* a& t( @" L
* i) D6 t/ k# v/ n1 K3 i: t" k$ @
MV Are You Comfortable
0 u8 R7 w5 j- C  I) d/ ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- ?; u% `1 q7 P6 f0 k& F* Q
5 f2 V$ r% p: Y2 K
! _9 A' L% m. V  r- ~& ~
MV A Promise That Cant Be Kept
; y) G1 o- f6 |* s! _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ Z5 Y8 T, ]- Y( H3 W* d$ a! o: y
5 W" M6 M: Y4 D& \0 u/ z/ ~- |2 C
! O' @3 f3 ~& g+ t- G1 AMV For Love
6 ?' p8 @! G, ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ {8 s0 ~' e5 W& c- Q3 r
9 B% k8 u& F1 F% C
7 T' D1 v: t: i/ @' mMV I'll come back
, ^7 {# |) q8 DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ a7 f6 e, k3 a/ ]; \0 }& U8 _9 y; s# C, h


7 u+ |, W" g. q. r/ y: E% G5 c5 ^) S6 z
P/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-9-2018 11:58 , Processed in 0.080404 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên