Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2518|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST

- }: C3 l0 j# s7 o

; P' G1 O1 W6 s+ i

Subbing Team7 M, U" {4 E! B" P- b! p

, u% r7 I# A2 i( }$ fTranslator + MV: fallvn27, baekimlieu5 ]  ]5 y+ l- }) [; U( Q$ V
Timekara + ts: tanpopo126/ U, V% I7 l9 E
Encoder: socola_sua_92, c3 G! f6 J7 C, g# D1 p# N3 c
Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team

. N4 Z9 _! M9 ]$ f0 y. ]+ n. Q
! N/ c5 J. L* p' i) ~

MV The Day You Come To Me5 t# d1 M7 G& a6 n4 W0 U
, B) E! V2 U6 {4 }# q4 c
Happy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014+ N* n. t2 l1 u' b

0 f" |4 ~# N) S" a& y. B; x2 eONLINE7 I7 D8 r- r1 u3 ~* r* \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 ^& A2 |0 I$ P, U6 S
+ Q6 v! A4 |# M2 V
DOWNLOAD
) g3 m- D7 U+ |+ G! J- d: A" i5 B/ P) v5 RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' b4 K7 |" Z& W
4 O: @* v1 x* f5 d0 e7 y
2 `3 X3 |6 j$ j4 n, K6 t% v7 M" F
MV Time to say goodbye
1 Q( N: T5 w2 Y  i! L8 }1 _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- ~# F( D% |- p( u  A( L
; O! C9 Y# r$ o/ W1 N
6 d, ?/ T% e3 b' m: e  fMV Morning
2 h2 y1 e$ O8 q" {/ XBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 L( S5 E+ A' }  S. N8 Y
' F9 g& Y7 u* p9 G# g/ ~% j0 |" T6 A+ q- X1 I3 p8 ^
MV Anything For You7 p! F0 l% w; X$ _& w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' [  H0 i' r# t: |& A0 G
: n# k5 R. i& U9 _) z
- m. ^, d2 h. n3 P; b  [  J# }* JMV Are You Comfortable
) `' K( V# I+ n" Z7 V* aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 L% L( i% n4 s! H, m3 _, T
+ y1 b0 D$ E* D% U& [8 f* S! F5 T- n; t

  p* x2 W  \  [9 u6 d$ aMV A Promise That Cant Be Kept/ n1 `4 {( f- ]1 N
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  t- V5 u: W) F/ L4 |; [* U

  f/ I% _: A$ E/ M: h( ~1 O$ v' k" D3 n% _3 M7 Q$ j" a
MV For Love
1 t* ?: o! ~4 ^0 P6 @3 |' d2 fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 M# w9 Y( |- }1 D

( @0 w! k: h% o: ~. ]0 |3 B
; c2 A# ~0 }* Q$ q2 S% CMV I'll come back  \5 o! G6 _. U" }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ J9 O% H4 o1 Q3 ?7 Y1 ?

. }+ k. y/ B0 l- P, v1 O1 z! t

# v+ D- B8 f7 A+ bP/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 17:51 , Processed in 0.086122 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên