Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2387|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST


" U1 X+ n+ C# w! |/ ~# \
! k2 e+ ~" I6 u5 ~; s

Subbing Team! l8 D& e' S( U8 S+ F' Y

# @3 o2 {0 n1 u9 GTranslator + MV: fallvn27, baekimlieu
5 C. A7 q6 ~: ~# r9 t, KTimekara + ts: tanpopo126
  h3 M$ |9 l# Y- tEncoder: socola_sua_92
. G5 z! v$ g  P! a/ N( \4 {6 {: {/ GBrought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team


4 y5 H7 o: b% U9 p: d/ G
' |6 @7 F2 b5 p. O7 R- [

MV The Day You Come To Me
) f/ X! ]: b% {! j+ v/ k
. n& q8 X' b- W6 EHappy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014
' R9 I* v; f5 W0 H6 S; N, J3 i! x' o1 U' S# v8 x. q, @6 L& V
ONLINE' g9 ^+ @' M0 k9 `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  s$ I8 B# j+ H/ y, _4 a+ n( @5 s/ j2 k. f3 n
DOWNLOAD
5 z. l, e: R2 h! ?3 ]& q# Z& HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

# @  w/ j! A" S! g  T
6 `$ O8 c: y1 ~4 b. Q$ ]
! U9 U  K$ U% N9 ^4 S5 aMV Time to say goodbye
8 c7 v) |% W/ F- ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 f7 ~+ `# \" q9 e& H8 G
+ k0 M& D# V1 C0 ]
& ]) `/ c! r1 @5 Z2 U' _9 l
MV Morning
- t7 v  z5 r8 ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; q2 F- |9 I( A7 b+ V) a( `  d
* f3 C, v. j4 J: R7 u8 e
* n; T9 ?% V0 C& p6 sMV Anything For You# e8 Q- x( b; R1 h# K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: @$ a; \- O4 `% `6 }1 j! y+ f3 Y

5 a2 O6 w0 u- ~4 O
. G" ~* O" S7 ]/ nMV Are You Comfortable7 F7 q: c! W2 L9 W  H0 B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 ~/ v4 v( y. A& o+ j( M* c. ~. K: X) Y1 B
3 w: t* s: w) N1 C
MV A Promise That Cant Be Kept/ @# U/ _  @" m/ m4 R: X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 G! E: W1 |8 |, |9 X1 |( u: u- d) s3 O) z

% I, D1 b8 P  B+ L2 j! T& d( [MV For Love3 V- _, \; u: ?0 E' R, u' O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 \, n- h- q; D# ]
8 B$ q( J" H4 D8 F0 l8 h5 p* T; s. x, d' X9 b% n. K0 s* |
MV I'll come back6 J+ W  G: ^/ j; w% w7 h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 i9 X5 L3 n4 v7 H; U


  A' ~+ o) ^; g/ P* f9 f3 K9 d4 j5 d( d& Y8 R# S2 h/ J! `( C( r7 q
P/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-11-2018 23:34 , Processed in 0.077785 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên