Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 1946|Trả lời: 0

[Vietsub + Kara] Hotelier OST (Full OST) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 3-4-2014 18:38:29 |Hiện toàn bài

[Vietsub + Kara] Hotelier OST


" ~& ~9 n+ ]: ~( C, J; @, m/ }% j. B) y5 M* M$ L1 r

Subbing Team' S3 A! e! ?& T

9 w( m9 J  \4 }9 E% [7 Q. e# p4 P: ]Translator + MV: fallvn27, baekimlieu
1 z; z2 Q3 T( k1 `4 PTimekara + ts: tanpopo126! r0 F0 E, R6 c/ u1 c# p) l, [, i
Encoder: socola_sua_92+ ~& b7 h6 q) W  x0 F7 n* g
Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing team


( b( p% w0 n% r1 ^4 u$ Z3 g. R7 {9 s3 c7 R

MV The Day You Come To Me
+ ^$ X/ A( E, `- B$ C/ @! `3 N: ~
, g& y* t. W6 v3 C7 U: `% U2 CHappy 13th anniversarry Hotelier 4.4.2001 - 4.4.2014
/ a$ [8 m/ ]1 S: M+ ]: @$ q7 e. Y
% A; F2 O6 U7 `4 YONLINE/ b4 {1 M6 b1 y8 L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) |! P1 T% O. N# @9 R
# i9 m- I* P4 m6 R) F$ P' B
DOWNLOAD
  Y& V0 L1 ^5 p: a9 O* C9 sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# t, E! q; ~9 c& l
4 _9 z3 c7 o' ^9 a
/ R6 R" y: \7 {
MV Time to say goodbye
* S9 t9 W9 [8 K8 U9 S: }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ J5 t7 Y% w/ e, y/ Y# J; e+ i, w' [+ M* H& E5 \. i, _

) A) K( b% J6 M: S( n8 ?& v! sMV Morning
0 e. d+ T3 P' c8 }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( f9 Z0 A5 V: c$ X2 Y% c
; y+ v9 R0 O" A  `6 B" p8 n& `, y1 Y+ c) y, L
MV Anything For You
+ e* t- M. U; a9 N% zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 K/ W; ^0 N+ C7 c
# S7 z+ l! v# Q( J& @9 W; s
. x9 ?, `0 I2 O# _( [
MV Are You Comfortable8 }% z, I% i6 p5 a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! ^6 E+ x% P( s+ p
+ H, s  `) z, K7 F0 y" c

' |  h' b) K7 jMV A Promise That Cant Be Kept
8 r7 H2 w+ M, o+ @0 O$ Z" x! DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: Y" Q0 M4 i- v* P6 l0 ~' d# B! S, u3 p+ C: E  X. H+ a2 W

! t: Z8 Y, n% M+ o9 c; PMV For Love
0 S6 m+ d$ z% \1 H4 Q7 c) a* sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' i2 _( z9 u* L* W( w- Y" |3 S* v" o4 n9 K. V5 ~

2 `- d% `% d7 @$ f8 `( Q5 Y8 T( bMV I'll come back
# i6 |. L8 u, e0 \# lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: K; z( r& V$ J

. k$ E. z' l$ y- Z: |: L
5 U; r8 R& ~5 i( N7 N' x
P/s: vì sơ sót trong quá trình làm vid tan đã để nhầm tên người dịch bài A Promise That Cant Be Kept là baekimlieu thành ss fallvn27, mong 2 người thông cảm cho tan!

Đánh giá

tanpopo126  Ủa vậy là e để nhầm rồi bé liễu dịch mà. E làm mấy vid chung 1lan chắc lộn  Đăng lúc 6-4-2014 15:00:42
fallvn27  "A promise that can't be kept" ko phải là ss dịch, Tan ơi. {:1_1:}  Đăng lúc 6-4-2014 12:41:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2018 02:50 , Processed in 0.051350 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên