Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2602|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love
' t0 ^9 H( B3 P  v" PMối tình đầu

8 c8 u5 M9 R1 E2 ?& [# M& u5 E2 O. s$ }0 o6 c4 B9 |) l' N( L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


, s7 f' `1 P9 }+ d3 K1 F
5 E5 e' m+ `3 `  E3 C' R: _% H* GTên tiếng Hàn: 첫사랑) H3 q) ~$ c5 @
Độ dài: 66 tập
: J, B4 {1 U/ K# A) P6 XPhim do đài KBS2 sản xuất
$ z; i" H* n# N5 j  D1 f+ kNgày phát hành: từ 9/1996 đến 1/1997
6 a: v8 D# l1 I$ ^) ~/ HĐạo diễn: Lee Eung Jin
: _# B) D3 `- P; B5 i6 MKịch bản: Jo So Hye
! c, p& N, j3 CCác diễn vên:; L# H" s. p8 q% a2 N: n
' q+ A+ Q: u# ?: b* D
Bae Yong Joon ....... Sung Chan Woo
+ F5 m5 _+ ?6 E' B# N0 BLee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung
6 H; i9 \8 o9 t/ M% p- R. I# M1 GChoi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)7 r( X" a# g1 L4 L5 ?
Song Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo)
! R: V4 _9 T, z- EPark Sang Won ....... Kang Suk Jin
' f( p# B. \! U; s6 ^8 aChoi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)
' {, F5 u8 `4 h- v. C3 C& SLee Hae Young ....... Park Shin Ja
8 L7 }/ X7 u9 \; d4 m. x) sSon Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita)
/ C1 n; H8 k. h( {; e! P8 V: b* iBae Do Hwan ....... Oh Dong Pal
+ Y8 ^1 x' E4 [0 v( DJo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung)
6 l5 L, @6 ?  a# l# D# RYoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung
) j9 y. O4 n) N4 zKim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)
0 X4 r- p4 C3 ^Jun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin)4 d% ]6 M/ y5 J; H; n
Park Jung Soo ....... mẹ Shin Ja
9 q+ `" y" U* J/ H( W- ^Kim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo)6 B/ W- D( ]+ ~9 ^) q3 d
Song Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung)
4 h; J* d& }$ w2 O/ q! O2 ZCha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)
% \4 Z+ C" u- x5 }0 @2 ^0 Q# r
& n# a; {& {8 t$ }  l
2 C5 p" i3 ?4 N. e6 W9 `3 M

Nội dung:
# M" S) E7 Q1 h+ O2 e
3 E, ?4 i- w5 }' C( e) q$ v! u* oBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


$ f: X1 h6 v* Q4 p7 E+ O* {: j! v5 J

& u$ |1 U" ]1 T5 I5 G

Nhân Vật
9 H; s: ]+ }8 R7 c  D# z0 u  V: NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 ]- A7 z1 W: R; M1 ^6 c# L5 r  j3 t- L4 @/ p" S* @+ B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' K  |6 D+ n; b. I7 b5 }( [

- z9 A) ?0 `8 \( {. pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. P& s* `* O! \/ b2 D1 U& Z

+ c5 u, f) u" PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." y6 Y1 H' J& A& |( \
# h: i8 d' S6 g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 }5 K. ~7 H4 R0 m0 y5 j+ t9 }. v/ u5 ^. D8 E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 m  X9 V0 P3 f6 L7 V; o) m5 [/ f- @6 i, O( P" I: g* |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 T; Q+ g1 ?0 [( q
3 x. m2 Y! T- f4 f0 Z, eBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ P6 h3 r& d- B3 T2 @7 x7 W3 H1 Q9 y% {2 B6 l
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 m3 h+ A4 b  O1 x

" [  v- h+ D7 }* f; ?Mối Quan Hệ/ {1 X' G9 n0 C  K8 `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* L( Q$ E3 H2 i/ m* Y% N; a4 _3 J7 s) P% G4 ?% o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 m0 |  c, p  Q" V# H- `


. U! f  L/ ~, \# F/ ~% p; P
4 T0 {$ B7 {+ I
) J; l1 S+ m4 \4 V' K+ |

1 ]4 m& G7 g! R! @7 @

Trailer2 P$ d( E) ?' f/ J2 x. _7 [

1 L: A9 {+ ]5 x1 z
  A2 ]* o0 [) \- ?0 q

SUBBING TEAM1 U, Q$ l6 j" F* r7 X$ k5 U
: e( O4 v1 s9 O9 T! ?0 g2 p
ღProject Leader: tanpopo126ღ. I' X- `1 O3 W" F, B
† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †( Z: L% W* {% h/ }- u
† Editor : tanpopo126, fallvn27 †
- g: x( B: F5 {† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †
" D+ x$ j# [0 s' Y† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †' o: H6 V/ N8 ]5 b5 c5 v$ {
† Encoder : loveglassmask †
! ?6 C, R; q, q' g" x: z! Q4 |† Kara FX: tanpopo126 †! {( e* N9 {2 E/ l
† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †5 w3 ?: j. w7 H5 ^% ?1 k5 _: B
† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†  ^" X- c0 ~1 W9 d$ y- i1 T
† Poster: ngochanh52 †

3 P  T+ t1 {& `' ]2 y
7 U' _/ A$ t' \) T3 C; e

) }9 P' d+ e7 x  ^- m5 ^

( n; k5 k  }( |2 x4 B$ ]( |$ X, SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ d/ d. Q. Z& }3 v

+ e* O" z- Q9 j0 s[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 H% y5 F7 y; o; k8 O0 ~

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team
, s8 h0 Z* D, N8 STake out with full credit!* g0 z$ i$ w, q7 S* e6 r
: Y$ v1 c0 o: B  u# ?& |* J" e

1 h3 b+ I+ z9 m2 C! J. q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài


6 z4 u$ V4 Z  R: S4 jBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 D5 }& b  D, K0 R1 y, \

8 u1 H3 h6 r, ]7 @6 b- w  PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 _9 a  i$ ]/ n6 T1 U& _9 O
$ g  @. L  ~1 DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& c" E$ y5 H: ]7 l: c2 n: `" g3 \" G* b, r- C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 V3 A" B1 m6 M; T0 e. X, {: l3 q1 I7 ~* F. ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' i9 n  a$ R4 W7 r: C- W8 G' o$ E7 g9 s& g0 r8 T6 C  A
* x& y- A0 `1 Z8 B# V2 n
: e& ]# F9 }! G* h1 h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- h! f& L0 S* l+ [, h
# ~; O1 J% L$ l
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, w. |/ ]# T8 m1 {- k! k$ r/ \, T8 e3 L4 }: ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 s! f+ a4 v* W( [
3 N9 V  r5 U9 j+ Z0 a0 hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 |; }9 E" O$ t! t) G! s, X3 e1 y# f: G/ s2 p" d' g. K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 ^2 [' k7 V, x# h( O/ H* W
+ q9 _, k; {2 b# P# ]; w
( b8 M4 l/ ~& u  z6 i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ K9 [9 V) w& }  G
( {6 W& K. U5 G. _

; ^' S3 Q. H& m+ K" A- W+ \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 U; }6 ?" p) i2 [( t6 d" Y3 A% x2 ^* u' R5 @7 O/ D; a

- R. F3 Z& O# n1 ]% sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 I1 R: ?) @) }% O8 I' H
1 h- T0 I. Z, m/ m
0 M  Q- Z, z1 [; yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  m# Y/ j% T, f: B! M2 Y
  ?- W5 p3 ]% P* ?: y4 j
; W# C& }. U( A& W4 N
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 M! i& N4 o/ T
3 q% `, @' g$ @1 y/ O

7 d! Q( V( F* `5 u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài


2 B% V! H1 q/ I# ~2 B& CBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ i8 z3 N; i3 X' k8 @# e9 N. G- ^3 Q7 H) Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- Q( J9 l% `! c/ \- N) l9 z

2 l' U2 [' I6 l( nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- O: U  v" P- ]

; P+ I& F4 }+ _% G% ^$ m' GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% F: v" Q: B$ X% M* d( u
0 c& R+ V/ }; I3 ]$ C9 i/ b8 `  r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- ~' F1 V! L+ S3 W0 N9 T3 U/ c3 \1 d8 `

2 q7 n" g: D( Y+ e$ O
1 N. |; Y* k2 G# G0 }. N/ e' L% g$ S& E5 ?( d- D% W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài

  i& l# D" F7 c, e; r) C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* b6 F) B+ F, W0 u

) l! s4 S4 g7 W% oBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 A, ~* z* t# E+ e6 j; c3 M: I1 B5 n$ D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ ~* j; Y# h: Q% U9 f/ o* P4 N0 w) F3 p; _/ @" w: ~$ F: h. N* I1 [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 v; H8 I, F# b# O( Z  ?

; i' n9 D9 [3 l  O( Z4 ^% b1 ZBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., z3 L2 m" X% S; ~9 r1 i3 ~; @. t
7 ^5 k4 V' k4 O7 m4 h# |  z, \
4 p! O5 B0 {; M: Y4 F7 u; L

7 e8 G) f% U! _- n

! N4 f# `9 y- D! p; W9 y
5 U- M8 G0 T  ]% \/ B% ]8 k& _" r! Q- d. R5 R
+ v5 T1 D0 I6 Y$ c& \/ W' c1 _$ M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài
1 T- c  g- Y+ V! {9 E; E0 i1 i8 g

) x  Q! k1 r+ l$ y4 y' N* Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; x; F0 p# U* b  D; M9 i: t4 j8 e' g0 [: R# {" K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 D! P& @5 _- w. \8 p7 i3 P; T7 s2 `, Z# e) V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., c1 K) v4 }7 V* `; W/ [

- a1 z: n" G9 k7 g& x& T" FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 \$ p0 `9 W' x; w9 p" I: V, S# ~" A3 P- u/ N* j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 n/ |2 u6 [: X8 ?3 q, K

0 ?# f( t( Q8 C7 x
# V& g/ w0 F: O8 C6 j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài

- Y. H9 X" z) E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- s. b  p' I) {9 Q; K# [; {
. ~& t$ I; o/ F! _: h% {& m* BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 H  ]1 `' Z4 s0 }) ]8 k( U2 a" A' L% j! `6 t; f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 M  A& _( ?; O* I/ ~: d! R( f" L* t( Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) }! U9 [) @0 s& F# v7 T! A
' F7 N0 S# ]$ g# U

: r- `2 X! x; I4 h  r! s* _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-1-2018 07:13 , Processed in 0.080067 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên