Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2848|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love
. @3 F8 T, c& X& TMối tình đầu

4 z9 @; ?" c7 G8 I$ U9 q+ u  G# H# X& ]5 ~4 e2 ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


, ], `5 |4 m" ^3 t. R. U
! i7 X6 Z! C1 F  I& jTên tiếng Hàn: 첫사랑+ e1 g- P' s- P
Độ dài: 66 tập7 N3 y" [6 v. o9 G
Phim do đài KBS2 sản xuất0 d- i0 H' x2 ^( b  C
Ngày phát hành: từ 9/1996 đến 1/1997: i9 t8 K& i' @' k; X2 ?" o
Đạo diễn: Lee Eung Jin8 c7 G! n! o$ Q# T) j  u' A
Kịch bản: Jo So Hye
7 p% d# x6 c4 w+ e6 ~Các diễn vên:0 U0 e9 C7 G9 h3 Y" E0 s

4 R& `( ?( f  {6 b9 OBae Yong Joon ....... Sung Chan Woo3 x. m1 S) i* {# P$ [8 H
Lee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung
( w; J1 e4 E8 C& W: T  M" l- u6 tChoi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)9 E2 |$ r9 ]8 d% R* ~# s
Song Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo)& K7 Y+ R( v( ]1 ^7 R& \3 V- l5 q
Park Sang Won ....... Kang Suk Jin
0 B: e$ z( L" M7 }: q! gChoi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)
0 G  q  Z; }3 U0 f; Q4 hLee Hae Young ....... Park Shin Ja8 ^2 n" A- P* s% u
Son Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita)
1 r* r1 g7 X7 O5 _Bae Do Hwan ....... Oh Dong Pal: D3 Y3 L5 I4 Q: u& i7 Q
Jo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung)3 d' v2 ?- }9 p) `$ {0 r# u" S4 J
Yoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung8 N% s" \* Z& B) d
Kim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)6 n, |' d2 @- ^8 |4 m
Jun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin)& W3 Y) I1 Q8 I- B
Park Jung Soo ....... mẹ Shin Ja
# r: X7 b/ _& q0 @4 V  M. UKim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo)2 z* i4 a. D* Z+ v
Song Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung)
% [  H+ Y; t5 R. p- n; [! TCha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)
9 f/ x/ P1 G' l: k/ o: u8 T3 H- n
$ K3 `5 {: G1 @1 c" J7 K% g5 K9 }; x& z9 I/ d& w8 O2 Y

Nội dung:
6 c  `- D/ I5 z6 [1 ?  U- K  U6 E8 M* U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

: C- w$ d8 W, [
9 D# F6 R8 i7 k

! ~- C# Y( d# i6 ~' G# q# \: H. P

Nhân Vật: d  Y% }/ |& Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% P- A" t! p- |( x% G
7 O4 q: P+ h% p) _9 U2 S) N, kBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" M: @2 o( O( C$ b. A5 r% {5 j: f% F+ G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% F5 z# U9 i. ^8 N+ n. |: q

/ O/ V8 |2 z+ i, o0 f. PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 l( V" ?) T2 [# R2 O# h
% k  ?, R7 q* y! i$ [: p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( o% N: a% m( Y3 U* J

4 M/ |, M) G2 p; PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 L1 F4 j0 {9 s, y# r+ s
3 J0 {8 I: v# d) j3 RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ W- p* a: W6 P' q- e# f
; K7 r+ X, O, E$ sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 w1 q3 l0 t! T* V, {0 f+ K" ^* s4 k$ I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 Y& V2 n9 D2 L- B( W3 f0 y6 O# N7 ]9 r
Mối Quan Hệ
& l+ \& P. {& v9 a5 J1 f" OBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ \3 C/ z1 m* F* }
9 s7 @9 w% [" X- f. [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! u% I2 K; u4 Z5 L- f1 N

/ X0 r$ C/ p9 s

9 V& ^" U) b9 e; D5 |3 h' U0 ~

  V. J6 x: o7 e. n' }( t! E
3 N" A/ s- U7 L& G( o& `

Trailer
  R6 b1 P* F' U7 b

! N$ C/ J) Q$ b: G6 H% ?7 n

( o' ?! H6 h' d3 ^: T% h

SUBBING TEAM
" P0 u4 g+ G5 I# j
! o) J3 y+ y5 c" OღProject Leader: tanpopo126ღ) d$ K# G8 J% w- u& z. W" ^
† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †* e, Q$ I' a% f5 i; ^1 k( b- `
† Editor : tanpopo126, fallvn27 †
* f+ v; w; X2 Y8 P6 s† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †
* u+ V& `! ?. X6 ?; a$ j  V† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †
1 U8 u. w0 K, G& s† Encoder : loveglassmask †0 ?6 {3 f$ r  t% R) R4 \. q0 o
† Kara FX: tanpopo126 †
: t: J! C# g1 P0 t- q: u2 z† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †- _# m( G- Y& s& V! U0 \
† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†* v7 q  T, C: U+ U: w: D
† Poster: ngochanh52 †

& f1 ~  B- `) v7 n; C4 d; J" J1 {2 d1 p- L% s

' p( @% H, ]& e# u# q; l

( L- W' E! u3 h( Z) FBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 p: X4 R  z+ c. c+ g/ P$ q  ~- r# g# `/ F: o
[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) P  `5 n  z: v/ W8 a

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team0 g& I6 t. U3 H4 g6 @
Take out with full credit!
( O2 ]9 ~+ G& w& q& k" M' t
& Z% K. I/ E+ }0 k$ k3 U
0 d( b% {* u; _* `( r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài

( J. n, B  g+ u4 m. I- e& o$ o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 R* e# v7 B4 H7 }0 S* U6 B7 i$ i) z& Z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; i% a, @2 f  k, f  X
0 X5 [9 Z' }! W5 c: @* F. YBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) N# k, w2 _/ k' S$ a/ Z
. T' F) J' A0 P% a0 s4 M5 [, v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( i" i# J4 K3 B+ Y/ _$ r- U) S/ ?6 }4 B5 C5 Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; T* u3 a  ]  i' b3 C) M1 c& l: `; c
  f( a$ y4 ?6 y: ]
3 K* B! P1 [+ [0 d. L

4 d# \  t- E7 Q7 y4 c2 _: k% o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! m& z+ U$ K8 j" e) ^# ?  A5 u% j/ y! m% m+ Q: k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# h. A  Y% P9 @6 [" l" \

$ ?9 O$ ?  P7 ^# vBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- u- ]8 }3 `/ }- R

  m- p" }$ {! kBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 r$ I# w1 W  ~  H$ }& y; T# z2 o% U' C2 h7 g, M4 i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 T/ k5 ^  h* U* g2 C/ S$ K4 W% J
, S) E1 V: Q6 y8 g
3 Y; c5 @& c% C9 ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* r/ G+ s& N% ~  P1 K
  j) m3 G6 c. X( f
* X7 G% }3 y/ a/ P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 @" o2 e7 N4 y* w, z( N1 u

% ^6 M0 c  p- }2 S* U& a) }  d5 R# F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 J( a+ S  ~  y6 E
! P; J3 e9 c/ T4 _0 ?* C9 J

7 J; w; C+ y0 J3 [! E" ~) t1 }Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% U0 S% v5 O2 [1 U
' q& X% ^; K$ i2 O
! _, ?" A( x. Q# l# c) n
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  M! Z/ a- r$ W! P1 n

5 a, X8 |& `, y4 Y" ~1 M& ?
( @2 n9 J' g1 K/ @& p- d, p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài

+ ?: i( d% u( m5 `( j5 T* e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ i7 A$ G- `  |9 {" F
  _- M9 W6 S9 N7 ^/ yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 L1 y/ q3 E2 q, n9 @) v- t/ \% b8 Z1 ^* |. B  O: I! t
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' {: O2 ]3 p) G8 F% o
  N) S, H1 m: Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ z2 ?3 L' `4 t9 O# ?2 x

6 d( {" g4 Q* l: f0 }, `3 rBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: W; Y" t8 z9 b, a* l/ H/ d) P* Z# A* O& r1 X0 J0 m5 F2 N5 ]' j& F/ G

1 v- T: h' C$ x6 I, O9 x# }3 c2 E5 a$ ^: R% R& [) J2 t! S+ N; B$ U# B% U

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài

" T# m4 F- Z2 @2 }8 w% \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 V, M2 N( o/ G8 ~  w/ U) u9 }
" k. e2 I: O9 v$ R, O1 u$ e
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 q5 D2 ~1 k1 F" F% B
- |! E6 c8 z5 M! I) K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% U' {0 @; {- i7 h
) `+ w* W6 q' C" A3 V- E; t5 ~/ JBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( e6 h4 ]; E9 V0 o8 u0 J4 v  P* |9 q3 h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: t2 W6 P8 B% R4 g( c. u

  d' J, W% F' x6 {' @/ B+ R+ E
* ]1 Z/ ]7 U" e7 E- N! J


2 Q1 Y& R, P$ j2 v" z# X% W4 _0 N
5 e8 w3 G& T4 r, ]$ V# P5 r: `
; _& ^" u) ^! q1 s
4 g  I. T7 R1 X7 L4 h3 j, h- O: C% i8 M! q$ x3 O4 f8 E+ k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài

5 q& I$ @' s: r# I


# @# W/ A& i, |7 K. EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 |7 N/ `  Q8 W5 i* A' }
# D0 P: u8 F% E/ s8 R# \9 S* d0 D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# Z- H* a9 R; a8 @9 v4 i% `8 N+ r" m2 g$ T% V. q& R/ A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 A; k. |$ ~  q  J! B- g3 _

) D3 m- U( t" M% H, A% Z5 o' sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 e" s7 w* [& C& O- J
* z  E, G. T# E. J: Y- yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  t5 o( D5 J6 Q* M


% ?- }# c3 p4 Q1 w, w: b0 @
% X  Z, _  u$ b  J: S) q: c& n$ Y* F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài

, q! O, [) K+ A2 P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 S% l1 q; a7 M6 {9 ^# b8 L$ h( {3 Q9 d, j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ h# V, N. T, x! h! j0 Y$ ]- ~5 H- R0 \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 b# Q$ W; ?4 o
1 |8 z: [' c3 ]1 }6 ^0 B2 ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 [  I" |) k9 h+ U3 F- M

4 F; |2 j  B7 G0 o2 M# ^- ]

; F) m* N' T+ z: o' U; x& Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-7-2018 01:32 , Processed in 0.089186 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên