Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2447|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love
0 o; s- Y' m. \# s1 ~& tMối tình đầu
. U) ^8 ^  i5 O8 p" J

9 Q$ ^, |) r- C9 `- ~8 l  w  c) S9 uBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


. d/ o; S6 P) d* }$ J9 N8 I/ B5 }7 |* E
Tên tiếng Hàn: 첫사랑4 }2 G; ^) Y- R; k. r+ J1 w
Độ dài: 66 tập
/ U& I8 p5 M% I. D# r8 s' APhim do đài KBS2 sản xuất' g, Y2 c$ ?9 i0 U1 c
Ngày phát hành: từ 9/1996 đến 1/1997$ q8 n5 D1 m! I
Đạo diễn: Lee Eung Jin
+ g  c# V) X. Y( _/ hKịch bản: Jo So Hye$ \4 G8 ]- a: G: f' ~3 `* i: o
Các diễn vên:2 X2 S1 z$ Z1 r) K9 @
- Y& F: Q, k8 Z8 C, B6 q
Bae Yong Joon ....... Sung Chan Woo' s! |* |4 ~( T0 r
Lee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung' P9 \' s) }: v$ ?! }
Choi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)
3 p0 K% T5 H# T* T6 b( W4 OSong Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo)1 u+ Q; D. ]# h
Park Sang Won ....... Kang Suk Jin
- i2 S/ b8 a+ d+ k5 y5 n1 a( p2 HChoi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)0 f/ K& \% ]* A3 |
Lee Hae Young ....... Park Shin Ja6 M, ^$ y' h6 ^  v% s6 W& ^- D
Son Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita)+ C( Q! N9 o: r% ^/ w! P
Bae Do Hwan ....... Oh Dong Pal9 V7 V1 v' o& M' `+ ~# u
Jo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung)
' a6 u! t5 |/ VYoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung) k$ J! H2 _) Y: o' l
Kim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)' r+ T6 E8 ^" |& G& C  Y
Jun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin)
( d/ ]4 ^* E# m" M! ?Park Jung Soo ....... mẹ Shin Ja8 Z* z* @3 K1 G: I* v8 w
Kim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo)
) {! N; h% G: l4 b1 ESong Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung)9 U4 I( c* ]' a
Cha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)5 t8 b6 ]- S% A/ I1 R

8 X+ B0 G/ ^- ^* d& I9 x, o9 l/ z
+ ^; u5 {3 \4 p  S* j& |

Nội dung:
& ^5 x" J: D2 L- w: p  ?5 R  I3 t9 \& D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


/ L/ I2 [4 u8 x% P$ v; j
' }6 J4 c3 Q3 m8 V- w- t2 s; K
# s6 ~* S4 t% b& C7 o' A) S+ w4 P

Nhân Vật
  C# o) g4 p9 `0 k' iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., Z/ R8 M( h5 ^1 b/ y# h- N
  ~' x4 B+ h9 J5 n: u' W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. l+ }3 N" [. r* e0 F
. R" }; S& x" h2 f! N8 RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- w6 t7 c8 v3 R7 V
$ D; |( j. D. U' B# u( i
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 K# L5 p5 O3 }  t2 ^  n

# w, I$ k8 ~9 ?+ i& ]; U$ x% EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- v5 o2 e! j9 Y; b- I/ u5 B2 T1 N3 \) c1 w3 L+ q: A4 o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 K# M' t$ Z$ y% i- E. P
5 x$ s2 Z0 w/ G4 U! ?7 l
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& R) P  T% v7 K+ ?2 Z
( g# t/ L) @( R. l- ]0 W  K& D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; [, X  \" y9 k; z( l$ ?1 r: u, h) _$ B  |* q0 y4 C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 f3 J+ B2 G  M6 |" i

  N9 {! U; v, b' I  l" o/ S; TMối Quan Hệ
! Y! w0 ]; u" O: y* I2 D' ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 d0 Y8 w' z2 m. K$ ^( _5 h

' p5 k" f" O: [0 w% xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ d1 K: W, ^4 x0 G4 s7 c: a8 {& [

/ N8 C3 A; d0 r/ E5 _

/ R. O. v) J, J5 g
  F& |9 z* |; P0 G8 s$ o: a$ c. ]

* z7 V" Q. _3 X/ n) P, N0 s& H3 O

Trailer' }* R9 v% G* v( E3 j5 q3 v& |7 ~

  ~! N# G9 O3 A1 X

+ @8 w, E$ o# {7 G6 K+ G

SUBBING TEAM9 r+ \0 b( X' S+ A7 N
- x  H8 a9 s* }* o
ღProject Leader: tanpopo126ღ
- ?5 ~. N. L# K5 z0 G  j† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †2 ?( L* V6 G4 Q" R1 ]+ H  c1 ^9 f- E
† Editor : tanpopo126, fallvn27 †
) K0 l7 y; e: _  M3 A/ U- E8 i0 \† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †$ z; t$ @; l" H; Q8 X
† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †4 S) l. `# U2 e
† Encoder : loveglassmask †
8 M: H3 e; v- m' u† Kara FX: tanpopo126 †2 s" l1 v1 a' T$ L8 s
† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †. g  @# M& N) ?9 V2 g% K5 w1 A5 q5 l
† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†1 h3 u, l/ u0 y& c6 v: `3 A
† Poster: ngochanh52 †

' j& u( I) O: d6 \4 q8 o- g4 p/ [2 p


# M5 z/ q" o3 j* v) p7 C
$ ~7 x; T, M4 H+ u; b( zBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 f2 J* t- \+ I9 _# q

" V8 T& a5 Z" {0 N$ l. D5 q[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# a5 B/ a, W# e) H

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team* y9 h- m7 m9 L7 p/ M6 y
Take out with full credit!  e9 n6 [2 T& y9 _! u) O

5 `  ?% v% K  n+ {. k2 b' m7 ~2 d0 ?9 c( P% X$ @' d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài

+ ?* a% n' Y, n$ J( T9 R! M& V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., @$ [5 y: }( X: A5 X, W% |
& v9 F6 s8 g2 i" j3 C4 h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& q5 a9 l& ?, n
% }& Z1 @. l- o0 c5 _9 T  q! d2 ?1 wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 b3 z6 J6 H9 W+ h
/ c: j' s( N$ ~& [! T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  B; I* r1 a. c: N  [) b3 c) p( q4 U  b0 u8 j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% |' c5 \+ I, j# k3 E, t$ I- O
6 g; _4 F* G7 K) b6 l
6 H% y( n2 W7 _6 C. P* O

/ z% Q- b# n1 w% T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) Q3 z0 w! w; v5 b
9 @1 S7 @5 {: u+ EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ L- m. S  [. W8 i7 V$ ^! B/ Q# `: [: n; F3 z6 d" B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 ~  I/ M. D" H8 \* K9 V0 e  g

7 ^" E7 N+ `$ VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 X: L- ~0 C7 y- u" a( q& I  ~' N2 ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 n7 y7 u6 O  P" M9 V
9 {/ N; }# f# P( s. |, J) F  F
. I8 B- E, m9 _3 B$ m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  L* G- Y) W# O, W
2 a$ Y8 `1 k% l) Q5 D: S* b& v1 H" J' I% I2 w3 u2 ^' j% R" u
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* O* Z4 e0 B+ v" ]/ I9 {. G; L
$ @3 N2 m( T. }) n4 i

4 f+ e/ t6 v$ w( B' o, D: q/ J8 ZBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# z6 K; u6 i$ L- Q5 R$ ~
# f# k1 _) {8 r. K' U! I. q" s

  _: q9 h- r" Y' L- LBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  s: T1 p4 K# p% q, M
) U8 q2 V6 p7 Y/ H
+ I1 r# _2 c  c  o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 Q+ |/ A& L' g3 B7 p( ?
7 m( ~8 I! v$ N$ B/ q' E+ e
' n$ s7 F5 s9 ?7 |8 j. w6 Y! l/ w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài


' x+ M, e9 d7 G* M& ?$ DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., c8 n5 ]: `/ Z0 [/ N' f) m; ]
$ G0 K# e: f# l6 Q# R+ t5 Z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& K: Q1 Z# f2 q% ~" ~8 e: ~' C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 H' v: }+ s1 D- X) J- @; L2 G5 I# H3 f3 p! n2 F( m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 y# D# Q3 Z- H6 f7 l  x( \+ ~: U( R; L1 D# W" J, G
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ c4 U% V& i5 j$ k
( c$ H; s+ h. L0 m' R& C% K/ V( }! n

/ r! |( Y) q+ ?7 t; E! u  h- c, N# j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài


2 R: r9 I) J) ~: b" O5 \9 `2 DBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. [  a; m  d8 G& Z8 D  G% ?
3 ?. V  J- G( bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& P, `4 n3 l" g2 W0 ]
7 `% Q1 U) w' v1 Q4 C1 B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ M6 t9 f( W) X; N
- Q7 H4 }4 j$ Y( v8 P/ _2 f5 {) g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; }: W. ?4 q) s
! V6 o9 J8 l; ]' t& |) [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 `8 k1 @) I$ Z" q: O

( o0 _$ r4 c: y& N/ h+ L0 v/ I! X/ C0 J, [; O

9 h8 G. T, s4 D8 h4 y

% h: i. \1 Y' e1 e$ x& G0 m  e  Q9 X- J4 F# ~6 s. }( }

$ d8 v7 p! U$ M8 v
) p% U% f2 d9 l9 m7 x- K6 z- j5 r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài

, M, K) b; A2 i# Y3 M


3 r# m) M' D+ g2 _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ p! z8 X) D/ X) Z: J; g1 F3 }; M4 W! B0 `  T9 t* Q" N8 z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  K; b- h5 K( _# P" |% ?; @) S9 l3 x2 U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( R0 I; F0 i, I/ D
" w# y! s& e2 ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) d( C/ N7 C4 ]% Q
2 |0 p" i2 x' R$ w
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( O6 e; e" s( c9 d: A! F% b: q/ ~# I

' a- f2 k& a* }4 s. z6 |

" \% f- j3 ^$ f2 r$ D/ a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài

+ O) a: j5 B* G# ?8 n  X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 ^- X! X. @2 t. c; y2 o) F

1 B' [" V, J" r6 EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 v1 g" z: I7 X$ T9 F: C& x: c/ [# T. E% ?- E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* y, _4 R# F& @, s% y/ Y7 p  X0 @8 `0 W1 t/ Y  L; g: ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% X5 y3 F( a% V" `5 u. a4 ^+ J& r

+ ?' c# A3 ~! w# E( h


% `  }8 F; p  `: w: t, E8 R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-10-2017 09:03 , Processed in 0.073161 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên