Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2730|Trả lời: 7

[KBS 1996] First Love|첫사랑|Bae Yong Joon, LSY, CSJ (Ep 16 - 20 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:08:08 |Hiện toàn bài

First Love% ]4 c/ C  U7 ]4 F9 @
Mối tình đầu

) I  H1 y  k  _& o; C" @+ ?! u
; J3 `3 C/ T0 g, |2 ~% X8 hBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

, v6 ^1 D1 `% }/ @5 J

+ h" v5 R9 G' E5 O( B4 t7 t" b& YTên tiếng Hàn: 첫사랑! m" @/ q9 r% j7 u6 |4 Z
Độ dài: 66 tập
& d' e" p) s) W  m" ^Phim do đài KBS2 sản xuất" U9 ^- L7 M" H: t! H5 I
Ngày phát hành: từ 9/1996 đến 1/1997
7 j# v# `1 C/ `4 T1 Y% LĐạo diễn: Lee Eung Jin# d" T3 C% ^* j# d: `0 R$ g
Kịch bản: Jo So Hye7 w) T) V  c1 ?
Các diễn vên:5 X5 R  I1 D- W8 i6 W$ ?  D( {
* |6 l7 s/ |. m+ u! t; _& x
Bae Yong Joon ....... Sung Chan Woo
+ C+ ^( \& @7 I: x4 }Lee Seung-yeon ....... Lee Hyo Kyung
# x" {+ ~5 E; Y, K- l3 jChoi Su Jong ....... Sung Chan Hyuk (anh trai Chan Woo)
& Q3 l, ^* S4 z3 i. j, xSong Chae Hwan ....... Sung Chan Ock (chị gái Chan Woo)
3 U- o5 o5 I" m2 v% ^1 S6 PPark Sang Won ....... Kang Suk Jin. J# Q! T9 a, }- F0 Z
Choi Ji Woo ....... Kang Suk Hee (em gái Suk Jin)
! N# }( Q* v* G5 R: PLee Hae Young ....... Park Shin Ja
* B! q1 l$ \/ |1 ]Son Hyun Joo ....... Ju Jung Nam (nghệ sĩ ghita)
) ^2 J/ D" B2 k5 t  L( @Bae Do Hwan ....... Oh Dong Pal
9 ?3 m4 x; u6 U4 eJo Kyung Hwan ....... Lee Jae Ha (bố Hyo Kyung)" l* H) K# y; Z
Yoon Mi Ra ....... mẹ Hyo Kyung
3 g5 p& N6 D% J, [* I2 q1 AKim In Moon ....... Sung Duk Bae (bố Chan Woo)$ s& D4 F0 I- T
Jun Yang Ja ....... Chủ tịch Jun (mẹ Suk Jin), U$ w5 N# y6 Z! s. V" \3 Z
Park Jung Soo ....... mẹ Shin Ja& e5 K2 z/ W' m5 S$ P# j
Kim Tae Woo ....... Park Hyong Ki (bạn học Chan Woo)1 e: c- Z6 T) h# q4 N0 R
Song Hye Kyo ....... Jung Ah {học trò Hyo-Kyung)
8 j) S) l9 J. m3 ACha Tae Hyun ....... Ki Ho (bạn Chan Woo)! ^; d- @* r( K$ A4 z
7 L- @' L  a2 `6 `5 ]" k! ]7 M

/ f) @& i& Q3 |8 J

Nội dung:
/ r% u( N. r' y' \7 c+ |9 X  m% E- E8 \, ?& O( `; T' m' |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


/ I# g3 b9 c: K0 ?  a- [' o8 u; r6 L+ W2 N' |* `0 E8 X

! A6 g% O( F1 c. W7 j( b) j! |/ k

Nhân Vật9 O0 T5 B3 O" [! z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 M% e" g  r6 ^. w# [3 q( J. o$ b& \/ i& K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  U0 Z/ b; f1 N1 ]/ T# x& e
2 l+ x# N2 }$ A- f  B3 [* _% Q$ iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: P1 C  N* M* r
0 Y- k6 B, X" v' C3 j' ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ `& A, E; j; b# ~2 x. t7 o1 @7 W

: i- _) p5 q, T) wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." B6 ~$ {. f3 B$ v6 M

" H; }% R. M. S. M" `0 v( {" {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' j& f  b/ `+ n! h% U: ]; [) X

  D/ j- M7 x$ P* ZBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# o8 p) y9 Z# D/ {* B/ f5 Q' |8 S  ], Y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 M: p: ?9 m% [. w

( \* ~4 i  N, d9 [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& q( w1 e7 n+ O5 \
% P% p% e5 g# b3 ]  W
Mối Quan Hệ7 Q" S+ |8 t9 c% ~: |5 u0 B9 U- o. c
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 ?  G# k- _3 A: P% `2 z/ F! Q3 r4 p" v1 J8 }5 w! H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) f* |. T, D+ q0 K5 @7 l3 v7 v


* ]& ]: I) X" h6 q( U1 I' `! t) _) V/ [+ Z

2 y! u: W( M+ _: `6 y" d! q9 u* r1 k  }3 b4 o! f( E, ~

Trailer
' X, x7 r9 q8 M; l4 {6 r# a

# V# Y* \1 {; C3 [4 s8 H

( n$ R) @) b6 N) W! Q

SUBBING TEAM7 T5 H7 p" O9 q" |
4 h$ k2 _1 Y3 B; e: ^( f. ^. q
ღProject Leader: tanpopo126ღ1 y6 ]; [2 x6 _# k: y
† Translator: fallvn27, baekimlieu, phamgiangly, phuccamnam, manhoang †, B# g; ?/ R4 U7 A0 \
† Editor : tanpopo126, fallvn27 †
4 n3 o" u8 Y1 y8 U9 k3 t' @& v: ?8 l† Typesetter + Quality-checker: tanpopo126 †
8 J2 D, ]& b# z% Y3 J† Timer: tanpopo126, pronto, tieunien, fallvn27, nichan.tbn †
5 W8 z! i) ~* z$ g/ U† Encoder : loveglassmask †" Q0 J1 h- V8 h$ N0 N: j
† Kara FX: tanpopo126 †) v* Z, U1 a& ]1 _- D; ?! l1 z
† Trans Lyrics: moonlight_6688, fallvn27 †/ \8 _* m& X( d1 _8 f
† Uploader:  loveglassmask, tanpopo126†
( w/ V6 L8 q& m' j† Poster: ngochanh52 †

# _  N" f# q8 J* N/ r; v  N0 o$ h7 ~  U2 k


% U6 u; ~  I' c/ G% O" l- q" }( `8 c% g$ P% s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 ?7 U" p. A8 r% x1 A9 T
+ Z. t5 L# s5 L! A* Y" X# O4 K7 w
[Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) W; m0 H6 y0 g" ?. ^4 x3 }7 \

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team
7 G- {! k3 v2 j1 f( c% BTake out with full credit!
( ?& v$ e' D0 }, m% l# A
, q+ N& ]' |" S4 G) v
/ n% k! n* ?+ C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-2-2014 23:09:05 |Hiện toàn bài


! ~+ f& g/ b( E" dBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ ?% |" \/ r( B8 `) k# l0 p" X! \6 H' \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 g2 `  F3 u/ {9 N5 S
2 C) A! R* q( Y0 `7 ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 L0 [% n" m6 K6 c, H8 m1 O
, f( B/ U0 l0 IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 J/ {- ]8 o- [: F* e( N4 V) E
6 j) y6 }& y- H# p0 g* f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. L6 ^6 L  r5 @, ]: ?" o6 _5 c, x5 b4 x5 j: h# n

( u" G- S" O$ N: x
& b- X- q; A! ?$ c* |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-3-2014 22:35:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 ?) P- C0 X  A' T) J! ?( g' c: m4 _$ C  r& F5 {
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 M& {% x9 [) ], N% v3 |. W3 x; L" B3 ~; x6 X7 I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 ]: z, B3 N6 s/ `# h$ S" o: S, D- H" G/ d* ]5 V: ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 o: \; a+ t7 ]# n
0 v6 D3 m& }- aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  r' A+ E3 d8 |' \' X9 G0 n' D* {. r2 A8 Z9 K. [
! z+ K) h$ O9 T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2014 20:04:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, l% W, p& C2 g" ^' Q# u# O
1 R8 |& W, [' B' A& k) _8 I0 t! B# L. ^, }4 Z7 f3 L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. e6 n" h3 A: E' Q# u& W: s& ^. p6 [5 I; y# u+ k
- ?7 Q# `8 ~5 `- i8 y7 _# f/ `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 Z. w# z" D* R/ B4 y( n' b
; ~( }- H4 J, P4 p, ?1 a% g  o

, d: ?1 S3 i1 F; @$ `# f$ G1 h1 ^* T* CBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ Z7 n. Z8 Y% M$ l# ?; E
1 o& _  b( n9 v+ c- O

* K5 |$ M+ v% }9 k, C/ }1 aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 _+ |- s# R! }& x% Y4 x6 `  i1 N+ i5 a) \: H2 [

$ X$ C* m4 j4 [" {3 O

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 28-8-2014 23:01:57 |Hiện toàn bài


3 P4 @5 v7 A$ I3 D- l4 yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 a: T8 }! r4 [
% M. x. [. @, e- x! Z: VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; W, ]; E, w7 [, R* F
( r; r" }- q, d- c2 S; K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 Q( {- H6 n0 y8 Z" \# Q7 ~& X4 _  P' T6 F0 C% q+ s' r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 R& h: Y6 R3 M9 G- W% R/ V) \# Z! Y* _6 ~; M  T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 a: a3 }& n0 A2 k6 t5 a
% [9 o3 U' c5 \2 p* D3 H2 s6 U0 j/ t6 d6 c, f4 N
) p( t1 z6 h; ?/ O; b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:05:50 |Hiện toàn bài

  d. m( P6 V( {1 @  i' B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., E; }0 R( s& B! D. O7 M
& B' M( {1 Q2 k+ O1 g/ }, @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- G$ g; S: H) p8 t

& V. u' z$ ?8 yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* U! U6 m- t/ S0 q% c8 E& {' f$ a
/ Q+ z: z, |& m, ^1 `: J; jBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" e5 E* J7 b, |' k. S5 T5 M9 Q! v8 a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: w9 H  O) x$ ]1 V6 `: q

" Y. r1 A4 u7 C* M; [+ a# K. P4 o' |- x0 F% Q: N3 S


6 {9 @0 ^# ~" M6 T5 o+ C
' p, e2 F' o1 v/ S4 e- r/ f4 Q+ b- j1 |) n
6 |: j; n8 m( k6 M( i9 Q. `6 Q
, }+ A& B4 C2 b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:09 |Hiện toàn bài
% v. ]0 z: Y5 `  y" j


; m1 B5 F( ~5 F: ^0 `, w" `( QBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ B; i# b7 [3 i. @
. |7 n: e1 Z& [; e' f/ O( K% |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' j" }( a, P, A. }, O
% @* V5 a# Q) N% bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 P+ E7 w7 e  \7 d% T$ y0 o0 @/ h* Q

$ J( d& P  e1 G) o7 k; yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. ^: j; [8 ]# n4 Y3 W
! o$ ?$ S! v2 @8 N" V% W! O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; }% N& `: R! T) B


9 Y" r: r% ~* G/ l9 }& h  X7 o+ t3 ?" Z) |; r) M2 J4 O+ s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 22-9-2015 22:12:14 |Hiện toàn bài


6 l/ q+ F  y+ \5 j" x+ BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 S" o7 B* L; l7 Q2 B! ~1 r) m* F7 ]

7 V& E$ Y7 B; ]  ~+ A5 t# kBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: F# Z1 r! K5 f! _' c( }5 P; ?, D9 z+ H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., q+ j9 z! X, U$ u) ?; C6 w. B# j

  M1 l7 T# f. a9 h  A2 YBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# L% S5 Z2 p. B/ z3 ]) k' A) t8 @

8 v/ x3 ^, ~4 {; Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-4-2018 07:09 , Processed in 0.082624 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên