Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16358|Trả lời: 46

[MBC 2001] Hotelier HD Ver.|호텔리어|BYJ, SYA (Ep9,10 done)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-9-2013 12:03:34 |Hiện toàn bài

Hotelier5 s! k  W$ g; p  t  C) I
(Người quản lý khách sạn)

/ s* i% z& D8 s! e+ W' S8 ^4 h$ |& |" B# i8 D8 ?- I& Y+ ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! q6 ^6 Z* A+ x2 [


. m2 p+ r- Q) r2 d$ }' @) Z7 [4 r- J, @7 j9 A! D& `8 g
Tên tiếng Hàn: 호텔리어
: E; i, \% |% }# v( d4 n4 WTên tiếng Anh:  Hotelier
2 d" _# e. |; @) d3 I( w4 ETên tiếng Việt:  Người Quản Lý Khách Sạn
* k+ y5 z% f. \  |, m, WThể loại: Tình cảm, Lãng mạn/ l. n. ?& n- f- [7 _
Số tập: 20
( R, j% y7 D  U8 RĐài truyền hình: MBC4 ~0 u' O* f' P& T+ ^
Thời gian: 4 /4 /2001 đến ngày 07 / 6 /2001
" p$ D, i& T  L7 Y* x5 f- k* rKịch bản: Kang Eun Kyung
8 D$ P# w, V+ D8 ?* Z9 yĐạo diễn: Chung Yong Woo
3 F8 B4 A3 G) u  y2 }8 J+ WSản xuất Shin Ho Kyun
, p, e* P/ q" O# M* k/ tDiễn viên: Bae Yong Joon, Song Yun Ah, Kim Seung Woo
. g; m7 |- u/ j6 Z/ W- @

) x4 S" X5 B  `! F6 ~- i5 K% ]* i& y4 `; u9 N1 z0 y

Tóm tắt nội dung
2 X$ m; B4 L6 _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 T& |+ P* j' p6 u* }- ^# f2 S

: Z- Y) m" D# `: d6 kDiễn Viên

8 K, Z2 Q! ?3 {4 f* e9 y2 r% lBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; b$ w5 Q: X, `. X# Z
% t3 u" B9 o" A( V: A
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ P6 c# s1 U% E; j$ q6 G

/ Y. {7 P5 v* ?; @* O0 XBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 @  w) y3 o' _/ S
- E+ j$ C- |6 k" {& b. PBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 J- K. r3 s: G4 M  i( B9 w- o2 V- G; W  o* l7 t* t! S6 n
; H5 U9 l" k- k1 H+ p- w% w

" ^1 r. j5 ?5 i7 q0 G6 N/ }! f

2 k$ K- i+ U4 `1 Y+ E& B

SUBBING TEAM. t. p( `# Y0 m7 l8 \0 W

+ W; n- _1 {! vღProject Leader: tanpopo126ღ0 F! |% s0 e3 z/ ~5 C8 v+ f
† Translator: Zebra97, TKT †
; S8 W! h) T! k& R† Editor + Retiming: tanpopo126†- A6 E6 U! x& N5 D2 [
† Typesetter: tanpopo126 †
: v/ V" s9 m% s4 ~3 N* p† Encoder + Quality-checker: fallvn27 †( l/ a9 Y/ Q% S1 h. [, l3 z
† Trans Lyrics: baekimlieu, fallvn27 †+ [& q$ |% q# r) m8 B$ x3 s
† Kara FX: tanpopo126 †
% z2 Q2 u# c) O+ B: b5 N3 U5 z; N† Uploader:  fallvn27†( _- Y- J) R5 N% i
† Poster: ngochanh52 †

9 [  W& [8 M: e% @% n, M% k


% Z- Y/ C5 D( D& F; O( B* T9 `( V0 U$ |. V' `& L# s; S

Brought to you by Bae Yong Joon Viet Nam Subbing Team2 x9 p: a3 ^. W5 ^' M$ A# r" u
Take out with full credit


6 k7 S# I  ]# Y. p" H, l; w0 Q' Y* {9 R
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
Đính kèm: Bạn phải đăng nhập mới xem được nội dung bài viết này, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-9-2013 12:38:15 |Hiện toàn bài
Notice:
* X2 H1 }( s6 pĐôi lời muốn nói với các bạn, dạo này các đài truyền hình, các host online và upload đang xiết chặt vấn đề bản quyền. Chúng mình làm film hay MV để chia sẻ vì niềm đam mê với Bae Yong Joon và các bộ phim của anh ấy. Để tránh bị xoá video và tài khoản nên chúng mình bắt buộc phải để chế bộ hạn chế, chỉ chia sẻ những bạn là thành viên của 4rum và thực lòng muốn thưởng thức nó. Vì vậy các bạn vui lòng không re-up hay chia sẻ trên bất kì 4rum, blog... mang tính công cộng hay TK cá nhân.! w# T- e  o. g1 e* T
Nếu mình phát hiện có bất cứ tập nào bị phát tán ra ngoài mình sẽ thông báo cho bên đó gỡ link, nếu không gỡ hoặc tình trạng share link còn tiếp diễn thì Mình sẽ không chia sẻ phim rộng rãi nữa mà chỉ để cho tụi mình coi thôi.
/ B8 c" F& [( f; ^/ JMuốn chia sẻ vui lòng dẫn link diễn đàn BYJVN - link topic này là được. Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 l" y# `$ v# t7 E7 Y) a

' [: a3 c9 J0 ?& z1 w+ o& iBản quyền phim thuộc nhà sản xuất và đài truyền hình. Bản quyền phụ đề của BYJVN, mong các bạn tôn trọng công sức của tụi mình.
6 J8 j) M1 |+ `9 IVà 1 vấn đề nữa là chắc phim sẽ ra chậm vì ST rất thiếu nhân lực, nhất là Encoder, vì vậy mong các bạn không giục phim, nếu bạn nào có khả năng vui lòng giúp tụi mình, nếu không thì mình chỉ biết chờ thôi. Nhưng các bạn yên tâm 1 điều là mình sẽ ko bao giờ bỏ phim.
$ ]3 k; C$ ?! ^4 Y8 T$ y5 f* J

6 }- Y0 C, V# f2 T' d8 I# A8 X" A/ b* s
2 V& I" K" R* U

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., M  L. ^, j+ ?. k8 R5 v, `" I

) @2 m$ I8 E) K: O1 _
" \3 }# ?/ W& I0 A) L& L  \7 }BONUS: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" w/ F% M- l3 K: D- |$ P" w$ S3 [2 T7 A+ A2 b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-9-2013 12:38:24 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" P- c% v& H0 i( V, G
; O5 d6 s, K  i- p9 K- Q+ F8 k7 I8 v  z3 t% J  T1 q- n5 p

1 X* r5 y% i( F, @FULL HD 1920, d( L1 J6 Z9 O7 ?' O

1 n  {0 B  c2 P+ U: b' tBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  m' S7 e4 c4 `* Y  }: X5 O& H8 P% _) X. ]9 B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! U( n" m: D: Y* \  ^  U( S" `, m
vì phim full HD nên hơi nặng, mọi ng chịu khó nha, nhưng đảm bảo là đẹp mĩ mãn luôn
% Z! U3 _4 e3 i2 R  d! g( ~
2 s2 P- }: m. A, |$ ?& G$ I  @) c0 E( D- n# t- F8 {& U. s$ Z8 n

) F2 @4 V2 T$ u4 z# f' c/ w2 ?
: Y, K+ |2 }0 W3 _( v# `0 A
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
trakhuc + 5

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-9-2013 12:38:38 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 r, ]$ |% F( `4 ^
& y0 m  o' r! C0 C' E3 ]6 P

' b2 e+ f  f" s1 l/ i
$ `9 J* c' {9 q' t, g$ V& d$ A! C/ l" f' Y; d& B" C6 \7 Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 Q) j3 M2 h0 }# q" f; o$ _  v  d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" F2 K$ U7 c2 r1 W2 o
9 f% b. w! v9 A7 ?9 ]4 z! T


0 K6 h" n7 @4 C/ t. A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-9-2013 12:38:58 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.% a  B' d9 p1 {$ \# T
5 x% z9 b4 Y) |. J4 [
6 o, N6 a0 ?5 Y' h. ~

5 {( F) S7 ^+ U6 K$ O9 R( {) b. ^7 k# F, G4 m( N4 Q# u$ W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 h: k6 j' Q& y, t* L8 ~% n5 B
5 H/ J$ D# Y, M6 T2 y' s8 p: X* IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." G- R$ M3 n3 R# M
% p, i$ }+ s3 F3 ]5 w; ~& D$ h! E
" z% [* I) v  m

1 p/ U( g  h5 B) g: B3 X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-9-2013 12:39:10 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# M9 W& w- h' f8 I2 c9 ]

! q  S7 u: k9 S- `) b
# U# Y! K! r$ i6 u2 ~3 u+ _( C$ A0 H) C

( O( A; r( A/ g! o$ R+ bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ a0 ~+ o0 D+ Y) n( Y, @. J* l  b4 J' b5 {- }2 R# y
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- e3 Q$ a  i5 r9 }* c6 g' N
' N! {( Z+ s, D

2 W3 e3 I, r7 }3 t8 a) l+ l* U

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-9-2013 12:39:19 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 N8 V! V% v' O, g8 N4 z* z& z7 o
7 d$ i/ y  k" V8 Y, W# V' }
" l1 P. E4 @3 j8 T
' `( Y5 ^) i6 `

/ h  V2 c# ^; VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# b$ N$ Y1 Y5 K$ V( p
$ |' E" m. K2 a1 |2 B$ Q* |0 n, d4 T% q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 H4 S9 O. F* u8 D4 |6 N0 H0 [/ S* c: t7 `+ ]3 x

; p4 A4 z/ D) W7 ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-9-2013 12:39:32 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 M: M1 w# W7 P9 P7 U  N% a- Z
+ G0 o3 h0 Z7 k. [+ d8 v

4 A9 A/ a7 M3 }8 y1 q% z' Y. |7 M6 C& z1 {: ^/ |

8 G; J) f5 [- \7 C0 v
! u* F# B' M% |( N. eBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' h. e6 v( p' ~' l) C; l. U% @* y& M2 C! R, Z& W1 b% s: m& O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 T) l& W5 D' c- O+ [% B& |- T

& ?# g, b$ k, S: m2 n2 o: {# U1 K9 {
& b6 M5 ?: n& e


% k. e) w2 O+ r7 {8 x+ ~) C& Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-9-2013 12:39:43 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; P7 G9 M, r4 q8 m

1 x0 ?- f# ?+ |; e+ H5 M. K# j3 \  ?5 A2 E+ h; k
- M+ Z  z+ B( Y5 e
) T# S# d9 q5 ~5 |" M, s/ N
+ Z: R& U( ?4 ?) M$ n( r
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 o6 ~: t- m# m! J2 l( z( Y/ x2 V( O# m2 E
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 u! h4 ^4 U8 g' ]3 @0 v
/ g- }+ b1 w& o3 V6 B2 \$ |
3 G+ D4 [' Q% f. n- t
coming soon...

5 ]6 s' v7 G  T( u2 k  n" ^& d$ K( N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-9-2013 12:39:50 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." a" `! _6 n+ A

8 R4 a6 P8 E1 D: T
: s3 `8 _5 G3 _, d! n0 W' h0 U* j4 j0 O1 H5 y

# u- R- J% t1 ?; U
/ e) E2 D: Y5 }( G3 T( h) M; |  r- ?Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ y. c' o6 C+ o7 O5 u: X: _  U4 n5 ~# A# u# G) N& I6 m, `
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! W: H( R2 D) L

1 W( J+ P' [+ N/ R. I' U/ `( k" o7 _+ S# M

# j6 p8 m$ W  y, u
! H  m( h% @5 p. `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 14-12-2018 22:18 , Processed in 0.103072 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên