Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 10331|Trả lời: 59

[Photo] BYJ Mobile Themes in France & Germany 04.2013 by KE [Lấy địa chỉ]

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 5-8-2013 15:05:30 |Hiện toàn bài

BYJ Mobile Themes in France & Germany 04.2013 by KE
4 D3 c  @1 p6 J* p* X. r0 L, N5 z/ L+ S& o* }0 d, ~# O
Ngày 9 tháng 4 năm 2013 Bae Yong Joon có chuyến du lịch cá nhân tới Pháp và Đức, nhân tiện đã chụp bộ ảnh này.
  g' i7 ?" E7 E9 X* bMobile Themes do KE phát hành

  w' c8 \# E* T4 f3 e5 [) l: W1 I1 x/ i
( ?. A" S  V# {* f

" u& Y& _: _% bNguồn: FB

Đánh giá

tanpopo126  đã sửa nha em, em nhớ update giúp ss nha  Đăng lúc 27-8-2013 12:19:29
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Bài viết hữu ích

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-8-2013 22:12:19 |Hiện toàn bài

cre: 우리보스 BYJ
3 c+ R0 Y' S& x' \5 Csource: KE 12.08
3 E' J- n% T0 _$ E) P

Đánh giá

hant453  SS nhìn nhầm tấm dưới kìa, hi hi...  Đăng lúc 7-10-2013 09:09:14
tanpopo126  hjhj nhìn cái dáng nam tính mà  Đăng lúc 6-9-2013 16:25:39
hant453  Tấm này mới nhìn tưởng con gái, he he...  Đăng lúc 6-9-2013 16:14:52

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 14-8-2013 01:34:20 |Hiện toàn bài
Thêm tấm ảnh này vào ngày 9/8 nữa nà
; d4 ~: `% v" N2 U/ f5 q7 m5 L$ a- r0 B3 v


( ~5 `; d% s1 U( {4 w; o! l% n0 P+ f. ]4 E2 D, c
Source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


* n2 f5 y. u$ {- U
* Y7 b" b) I) ?# ~) X. FPS: nếu nhầm thì ss Tan move giúp em nha

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 17-8-2013 14:04:02 |Hiện toàn bài
Updated ngày 16/8
0 V7 k6 `- x: Q% ~8 v9 {/ a
3 ?5 z* K* a  ^1 i2 b, k( |


& I1 ?7 w, _6 ?% s- N: O% N
0 K- @8 o( O- P0 b# {+ USource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


" Z$ o: m' V7 B1 m. P+ t0 ~# J& f7 R. Z7 A* Q- s

Đánh giá

tanpopo126  uh để ss tìm hiểu rồi chuyển topic  Đăng lúc 19-8-2013 13:36:07

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 19-8-2013 16:09:09 |Hiện toàn bài
Updated ngày 19/8: P0 U( n1 s+ j

/ O0 R$ K  [3 s7 ^+ Q# W, E


# t4 k5 Q) |) e7 G* K/ [
  F/ m& X8 }) \% ~3 I! kSource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 24-8-2013 17:04:07 |Hiện toàn bài
Updated ngày 23/8
8 T: e( t% H& }+ `5 \
7 ~& d4 y# b9 A3 X1 X  f, V5 Q7 A


! n0 y8 Z  r( |# R7 c
" x, `/ l5 h. }& R/ Q( m  z8 _Source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 27-8-2013 16:28:50 |Hiện toàn bài
Updated ngày 26/8# |2 P" c) k& m2 V% A& s
+ t1 T/ Q- @# O/ ?' v* j  M

1 i: p  T) X) R: q
1 P/ y& E' W$ P1 g4 P  v
Source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-9-2013 13:29:40 |Hiện toàn bài

new photo 1.9
4 ^$ u1 t) q% `, v2 Hsource: KE
& V5 A1 g: G3 j) O: L
. |, R1 u% y+ j9 K* c) r( fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 2-9-2013 14:22:56 |Hiện toàn bài

New photo 2.9.20139 t, M# z4 ~3 e: N
source: KE3 z* u) E2 E) X3 G( b

# z, I" w( S" @% I5 CBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 6-9-2013 16:02:39 |Hiện toàn bài
Updated ngày 6/9
# G- x& a" f" P- i# y+ O, o0 {& }3 G! {; R$ i2 g2 F

, u- A/ g6 E2 V- W, ?* B) M

4 z3 S. C; H& b: k! yNguồn: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 1 iu em

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 1   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-7-2018 16:45 , Processed in 0.081591 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên