Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 7771|Trả lời: 6

[KBS 1996] PaPa | 파파 - Bae Yong Joon, Lee Young Ae [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 12:07:52 |Hiện toàn bài

PaPa/파파


3 V8 D5 u9 m' H, P& E0 c' k  j9 Q
3 W8 l4 }: r* Y4 F7 e* ITựa gốc: 파파7 q3 Q3 P( Y& w5 B$ i4 U
Tựa tiếng Anh: PaPa# `5 K" F# q( ?# I" z# b& s6 c
Thể loại: Tình cảm( R3 \- F/ o: O7 E& V/ \+ `
Số tập: 18; B6 S- h+ Z/ S& ^" z3 S" j# M
Đài phát: KBS( f7 p) d0 j$ H4 l. Y
Thời gian phát sóng: 1996
/ ~0 F2 C; B4 jĐạo diễn: Jeon Gi Sang  ^1 d6 p$ j. q2 A
Diễn viên: Bae Yong Jun -  Choi Hyeon Joon 3 A# c+ \# S% I. S
                Lee Young Ae - Han Se Yeong
. f- d/ w; \/ n2 U                Jung Chan -  Han In Pyo* Q4 {. m( j% v: u0 r, _# R
                Choi Yoon Young - Lee Hee Joo ! A2 p0 C& d2 F$ p$ a" W
                Park Chung Hyun - Yang Kung, C. V; x! q& B) U4 d/ C  a/ Y
                Lee Hye Young -  Hae Won 4 u$ O! X3 m: d: v3 n0 ]1 A
                Lee Jae Ni -  Lee Sukji : N3 r; u5 y# |# O1 s+ j% t8 ?
                Cha Tae Hyun - Jang Jeong Mun " h: @& F7 j8 z2 ~- w- H
                Lee Jung Yoon - Choi Sae Byeol/ }9 w/ U& p5 f0 v2 T1 t( U
                Choi Kang Won - Yong Jae Joong
3 _+ p( _0 K' I0 I  H                Yoon Son Ha -  Cô Bae 6 t7 b/ G6 }; V4 p8 A% g. Q9 ^
                Choi Jong Won - Shin Shin Ho 5 F& t! ?: K+ E: G
                Kim Min Hee - Jang Jee Yeong
" I6 j2 c3 N6 E9 P  L                Im Chan Ho - Ông Lee
) {2 Y3 l" B7 ]* `
5 s2 t4 t2 w" V& Q# M* @


$ C# E1 G6 i! s: J; Q$ d2 \' Y" m/ Q0 n8 K4 }7 }/ r2 _) e


: P+ |9 A+ `+ p. D1 HNội Dung


5 m( I0 {2 w( c# k5 R( J
8 d: M) d' C/ d7 G0 hChoi Hyeon Joon (Bae Yong Joon), giáo sư dạy văn tại một trường Đại học, đồng thời là một nhà văn nổi tiếng được nữ giới rất hâm mộ. Anh và Se Young (Lee Young Ae) vội vàng yêu nhau và kết hôn khi còn là sinh viên, họ có một cô con gái sau vài năm chung sống nhưng họ đã bắt đầu phát hiện ra những bất đồng trong mối quan hệ, và họ li hôn.1 a* X& m  ], X3 P: F) }" _8 q+ I
Tuy nhiên, những biến động của cuộc sống đã một lần nữa gắn kết hai người lại với nhau. Họ bắt đầu hiểu nhau hơn cả trong thời gian là vợ chồng.
) ^$ g6 T6 {$ N6 v& y+ Y6 [# M

; X& M% u' g. s& W% c; Z
Nhân Vật

4 _" {# r8 F8 Q, p


5 U6 X$ R; N, Q8 _! R+ L
: [& C0 T; W, ?5 S+ ?
& u' w& c- n" c( o: I3 n6 D. M+ J

( }+ m, I. C/ V1 i


2 c" Q; H# c( I) j& zTrailer vietsub by Yonsama's family ST
) `$ E3 [$ j; ]

  D7 f' `! g  ^* r5 E7 m3 W


$ |. O. A9 A5 @0 a1 t- F( _# h+ M& x+ t* x! J

& |0 p. @, P# H! E$ q# C: f4 B9 B
3 O2 i2 }- m0 T) T8 M: J/ ?8 v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 12:15:51 |Hiện toàn bài

1 số hình ảnh của phim9 L+ C, P5 [3 p! f1 W( v) ~

3 T0 @% U2 o5 ]8 [
/ R, `8 l0 a+ Y, D$ U7 y* M* N# ?9 ^1 `/ B* \/ m
: t$ ^/ G2 y' w& d7 {, @* f; ]

* f. Z& r# j8 v) F& H
5 A$ C9 o4 h0 Q2 W, q
0 {. P* Z) \8 l4 t+ g+ T1 I
5 O1 O/ e4 l( H' n0 S
) r) p$ E. v; l9 V
& u0 p2 ^& E$ g/ i7 {* f' D8 B/ i* _" }: N6 f5 K: F

( K; i& t: B9 d" G% @4 D+ dP/s: có tg sẽ bổ sung thêm
: r+ m% R0 O" v! K7 R* A9 p+ J( b, @* W7 [4 K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 12:17:20 |Hiện toàn bài

OST! ^) T+ v: n+ C

9 J8 ^! e9 f; i9 UBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 B$ i- y8 B( M& \1 c9 e

/ D. V5 Q; o7 NList:! D, V; H& d2 y8 I& P9 Z* v) A
1. Papa
6 ~2 s( X: z0 p  Y. {+ X( K+ R6 x2. Bank
' Z7 q; G4 Q! P6 X3. I love you.- W# P! b3 k3 D' T* }
4. Just so you know.
& u6 [+ `* D3 i+ }3 v6 l& n5. Again (yeonjugok)
4 N  w! L2 D- _  O6 a$ V& E6. If you can not fly3 f4 @' ?1 l+ \+ d
7. Just so you know (yeonjugok): v1 K* l5 N. ^7 o; C
8. Papa (yeonjugok)
: ~, V* S$ |" j& P. b' c, P- }

2 g9 r' G% U) B- p& R; j, lMV Bank - PaPa OST
. O5 ^* @' W6 N; l2 j' [$ I+ \6 `% l- j2 Q7 g) V
$ \4 }1 {7 l5 \  u: U+ _: N

( Z; g, j/ U% X* O8 l* GOnline" z  f  ~3 B$ y- K$ |( ~

3 b* U; a3 b1 s# W" h+ c2 q6 ~
$ l% [$ ^" {5 n0 x, K8 J2 F, q3 w- O
Link Download
/ T4 K2 J2 P  Y& D# Z+ B6 \2 _( O% o1 q0 a- f7 f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# w+ S4 X% C! p! Q: B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 12:27:35 |Hiện toàn bài
8 S9 ?5 ^! m: B! _* Z3 Q
1 j6 ?; v2 P0 S3 M" |

! L3 ^" I: m) r, S  T( ^# Q% e4 x" ]7 Z2 @# ]! h' W! U: a

9 e+ d9 _! u( e- y+ Y
( [+ P) u6 g6 a- b$ @' c( I0 N3 X2 I' i5 F) Y# M7 t* _9 z

8 A, {' c# y6 X9 b+ Lcre: soopi

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 12:30:29 |Hiện toàn bài

BYJ in Snowboard Scene "Papa" 4 G# ~# |2 x: ^- ?
đoạn này trong ep8, coi vui lắm/ z, c! c% h, R) @3 }8 M: _  ~9 Y9 D

4 l, ?/ C& d$ R" @! A9 R: A- l3 Z$ T- X" B* O) V

0 A3 j6 |) X/ {- v( {cái này là MV trong phim, bài hát hay quá, khi xuống nếu rảnh ST sẽ làm sub MV này keke4 [" e  r- a2 X6 ?- t; o4 M3 B) a3 M
& u( P% X) k9 ~: p  z  m
MV from korean drama "Papa"  When We Make A Home

! Y6 m1 R9 e' D  ^! \
, w/ s# P# W& h8 ]
* v8 ?8 e, p/ V' }/ B" s) j" O* _# Q( }0 Y# m( k+ t0 a5 n
cre: ladymoon029@utube.com
8 d( W% O5 [4 y" }$ |+ d  S- @/ S# Q% x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-2-2012 22:11:35 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-12-2012 15:42:48 |Hiện toàn bài
cr: FB
% C  D0 d. ~2 p3 p& t; c7 d+ h! e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-8-2018 05:16 , Processed in 0.055915 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên