Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[2005] (18+) April Snow/외출/Bae Yong Joon, Son Ye Jin [Lấy địa chỉ]

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 23-7-2012 16:00:22 |Hiện toàn bài

+ z" D/ p2 Q# |2 nnguồn: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" }6 k9 C) h8 J; C6 P
4 _; O  o/ L3 @' m% Y9 `, H! e, p- X' f+ W4 e- t
  i  ?6 x. W1 G1 ]1 r5 {
( o. N0 S6 l5 n3 E4 k5 a5 f

! M3 ?' g$ W$ I: u2 R7 G! z. s
, T$ \# u6 A! I2 x( t% S
+ c' D- u. Y! [  g: m

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 23-7-2012 16:02:09 |Hiện toàn bài
nguồn: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: k0 K2 A) X1 g4 _  i) f$ @
/ J" M- b9 U8 @% j
6 P- N3 d+ }! h  C

2 t6 z$ r/ c( D1 X, l9 B) ?$ ?7 s# B
& f: m" t: M8 }/ ~
  g( W& O* o$ `8 ]

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 1

Status: Offline
UID
535
Đăng lúc 7-8-2012 13:19:06 |Hiện toàn bài
Woa, oppa hợp với vai In Su thật đó  P! V2 W- j6 G
Mỗi tội film hơi ko phù hợp =.=

Đánh giá

tanpopo126  hihi, em đủ tuổi chưa đó?  Đăng lúc 7-8-2012 16:08:12

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 13-8-2012 23:04:35 |Hiện toàn bài
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- f* x6 Z2 V0 z& K( j- V% j
source: baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-9-2012 22:23:29 |Hiện toàn bài

lễ cầu may của AS
8 D* }( d% X! i% p+ E9 y* C6 v  d$ J+ u

3 v) K1 \% @3 a' C) v: o/ ?
/ I7 t8 {* ^3 r0 o9 h1 \, c9 f
, P0 z' [* H7 Y6 ?

6 a- z' x* p& G% w8 `& w
' H# I3 F6 W) `

6 ]* z( D9 i+ _
" F- N$ I8 ~$ s7 F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-9-2012 22:25:34 |Hiện toàn bài

( g5 S4 l) E$ B$ ^# s4 q
: `5 _. w, x0 a4 {
2 x5 F$ y. C1 ^! h9 K1 p


3 {$ c. D- I' V8 |& S+ }8 F. E! O, M: @  f- u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-9-2012 22:30:44 |Hiện toàn bài

8 B! H- E+ D) I4 d

* {( ]+ S- a8 ]4 b( B8 {4 d+ X# n! m+ ]9 K" g0 o

0 Z, S. @% L; A- r! g/ l. E/ X
3 j5 d2 `8 n8 [( G0 i3 I2 }# p6 y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-9-2012 22:32:21 |Hiện toàn bài

+ J' ~- r1 ?& f8 Q) j: G0 l5 l
  |' c3 V6 {+ p: V' q+ I

: y" `# S& ~) ?1 L
4 i0 q9 z; _! o; z  S$ y: U5 C: D+ @: v3 F

3 ^& h4 h7 j* j7 K1 t$ ^8 Y

: |6 B5 c& [0 R6 N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

Status: Offline
UID
635
Đăng lúc 19-1-2013 09:51:27 |Hiện toàn bài
Original in Chinese: I Think I’m the Sea / Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. 2005/04/17  U9 R8 q& K6 u
Translated into English: Happiebb / Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. 2005/07/01" u* |$ ^7 a* |  y$ |+ o! J( `
reposted: frances / Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. % d( T) j. e! o! M
so thankful to you all for sharing to us this wonderful story
9 Y0 n4 q3 o" ^7 p; _  |- P4 n1 m7 }Translated into Vietnamese: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

7 d3 b+ E8 @5 Z# a) {3 j: g
1 \  X6 }4 I) `$ E& i7 I0 mTừ thời điểm những bông tuyết đầu tiên rơi xuống  X! u# w0 y& v4 s# S6 q% h) l7 p

9 ]+ S6 o  `- V5 V. ^$ S# ^- Lấy cảm hứng từ Tuyết tháng tư, e8 u7 J; e+ n% l% _' k( W
) @" j- v' G; y0 q9 }% I4 E4 F
Số phận của mỗi bông tuyết đều đã được định đoạt kể từ khi bông tuyết đó từ bầu trời rơi xuống.0 P" A  B) e7 o% W7 J) \/ e9 g
! B! b- v& |% _: P5 K4 t
Về phần tôi, tôi chính là bông tuyết rơi vào tháng Tư.- D) T: B! P6 e6 e
Về phần tôi, tôi đã nghĩ rằng tôi là phép mầu nhiệm anh cần." R6 Y, m8 @. I- D% ?3 W; X* n

& F# p: H/ i# z: q/ Q9 B$ M2 SIn Soo, người đàn ông lịch sự và ít nói.
) j4 V  X7 A: z, V$ b$ eSeo Young, người phụ nữ dịu dàng và e lệ.
7 i- C- Q9 B3 \4 h8 Z1 CĐó là hai con người tôi đã yêu trong cuộc đời.) s/ o' B) U0 y2 X* |* `

: W0 P$ G" j% N3 }; g! D+ tLà bông tuyết mùa đông, tôi đã không được,
7 k# x( ~/ D9 t4 X. u* Y; T8 @- f/ }Tôi đã không được dự định chứng kiến hoàn cảnh hai bạn gặp nhau, chứng kiến cuộc gặp gỡ trớ trêu đó.7 j- g/ [* e1 J# L! E& l5 D

: N3 S% @1 ~( f6 V5 Z7 MVụ tai nạn bất ngờ đã gây lo lắng cho hai trái tim đang đợi chờ của các bạn.% z! \  n! a6 e6 @, v* {1 W- _( ?
Phải đối mặt với sự phản bội của nửa kia của cuộc đời mình,
# Y: m9 c0 e/ p$ [. B; D# Utrong lòng hai bạn đều dâng tràn sự tức giận và đau khổ.  g" r3 ?5 h5 c" P$ e6 g
và một phần nhỏ con người hai bạn vẫn không thể chịu buông tay để cho nửa kia của mình ra đi.& O: O  G9 P3 W5 A) u& H
Trong hoàn cảnh có một chút tủi hổ như vậy, hai bạn đã gặp nhau,/ L7 c* y; Q( C5 ~' a
đó là một cuộc gặp gỡ mang màu sắc huyền ảo của định mệnh.
- a! E9 n  q5 }$ y- p8 [0 k6 Y3 o& W2 o; d  ?* p
Tuyết rơi rất dày giữa mùa đông ...
- ?8 }0 X/ l0 C# ~5 `cố để che đậy và giấu giếm quá khứ ... cố để làm dịu hiện tại.' Z' w/ _2 K+ S4 g' t+ l
Và những bông tuyết mùa đông cũng trùm lên mỗi dấu chân hai bạn : \/ O4 {0 f- @2 v" j( H
khi theo bước hai bạn suốt quãng đường từ khách sạn đến bệnh viện.
; I: m& b! l4 r* O0 m' X% G( yNhững dấu chân đó đôi khi vội vã, đôi khi ngập ngừng.0 A1 j, |4 P4 c" F4 u
Và đôi khi những dấu chân đó được đặt bên nhau.# B, V1 s( D2 K3 E. @" Z) T+ \

$ _( h' s( h( W: P0 t4 T6 i0 [1 gLà bông tuyết mùa đông, tôi đã không được,6 K, b' M" D" l3 N9 j
Tôi đã không được sắp đặt để chứng kiến những lời chào đầu tiên của hai bạn, 6 ?$ w3 i* }, W+ n, L4 p+ V
chứng kiến những lời hỏi han ân cần mà hai bạn trao cho nhau.4 _; F+ l- z3 [6 X0 f/ n
Những lời nói đó làm  hai trái tim lạnh lẽo và cứng rắn rung lên.  X3 F) ?, Z$ p6 L  Z
Chưa từng bao giờ dịu dàng như thế là tiếng gõ nhẹ vào cả hai trái tim của các bạn.# I+ r* k9 c1 j/ G0 ]9 N: q  j
Tôi đã không được sắp đặt để chứng kiến cách hai bạn mượn sức mạnh từ đôi vai của nhau.
# R3 u6 T5 l9 f" \* s+ w; a6 `Tôi không được sắp đặt để chia sẻ sự nâng đỡ hai bạn dành cho nhau trong những lúc tột cùng tuyệt vọng.
1 x5 @, o  {8 y, k) V. [. V% w8 Q( {, @+ ]& W
Khi những bông tuyết mùa đông rơi,4 ]: \( g) ]8 @4 p! L0 I, W
Tôi là mặt hồ hoàn toàn tĩnh lặng bên ngoài phòng In Soo.
+ A4 f" H( z3 i" I% v0 gTừ xa, tôi quan sát anh một mình trong cô độc, giữa bóng tối.- R! s0 q/ S% H2 F% _* }
Thỉnh thoảng điếu thuốc cháy chập chờn giữa các ngón tay anh.
8 ~  c. S$ W/ I$ C0 |/ H( YCó phải vì người vợ đang nằm trên giường bệnh?
9 a) x& H, g2 Z8 sHay vì người con gái chỉ cách anh một cánh cửa?
/ {* r. P4 K+ Z, l) H4 w$ ^: x' T. l! O! y* {- O4 b# e6 |2 j: X: `
Khi những bông tuyết mùa đông rơi,1 I) `) A: P6 O5 V! Q" \) b
Tôi là giọi nước đóng băng gõ lên cửa sổ phòng Seo Young.( ]5 q, {5 N# [4 [+ `
Tôi lăn theo mái tóc xuống vầng trán cô.
0 y+ E5 e0 z- I7 X! sTôi là giọt nước mắt rơi thật chậm từ đôi mắt cô./ s* A; G! l$ P. e5 t6 m
Có phải vì người chồng đang nằm trên giường bệnh?. a, T6 o/ P2 ]6 n. x1 I
Hay vì người con trai ở ngay phía sau cánh cửa kia?
! \1 y3 [) @6 V
( p% u+ Q9 X1 N- L. HLà bông tuyết mùa đông, tôi đã không,9 |6 s, [# P+ W0 P# Q$ r
Tôi đã không thể gợi lại ký ức về những dấu chân trên mặt đường đầy tuyết.
( g- U* }' i  B. R/ a! BNhững dấu chân ngày càng đến gần nhau hơn.
$ [- K; E& \) }' D+ a  i
9 ^% `4 @6 S4 j* O" ITôi là đám mây bồng bềnh trong gió xuân, ngắm nhìn hai trái tim đang do dự.& ?5 s9 ^! n" Y) x
Tôi là làn sương che mờ những đêm xuân, nhẹ nhàng thổi vào hai tâm hồn đang bối rối.
- Y1 N( Y' z- f7 h) N  a& ?' w) t; i. q5 [7 y6 B/ \
Là bông tuyết cuối cùng của mùa đông, tôi đã không,
6 N# ?1 O* U, x/ v5 WTôi đã không thể khiêu vũ trên bầu trời vì hai bạn,, t) ]; e5 @, P/ d3 C
Tôi đã không thể tạo ra một không gian yên tĩnh cho hai bạn,
- X4 S$ [# t/ Y' W  g8 QĐể hai bạn có thể mở toang cánh cửa và cảm thấy tự do,
; ?/ u7 R, L# \  ~: Y. S8 \Để hai bạn có thể ít nhất, ít nhất, trao nhau một cái ôm.
& U9 M) ^$ \) UChỉ cần một khoảnh khắc trong vòng tay ấm áp của nhau, nhưng khoảnh khắc ấy có thể mãi mãi được lưu giữa trong tâm khảm.
4 }( R6 l6 }. }0 R; b+ p, }* _5 t" t2 s9 h* |2 ~
Tôi chỉ là ly rượu soju trong tay của hai bạn,
+ N% a0 L, _1 V+ }# ^Khi đầu óc tỉnh táo, hai bạn biết rằng phải rời bỏ tình yêu của mình,
- A: h! ^# M( R5 q! Z; |Khi còn trong cơn mơ, hai bạn hẹn gặp nhau lần cuối.
; g/ {& S' f$ [
' i+ J9 ^/ W! E7 R" rHọ nói rằng mùa xuân đã đến,: ^- `7 k" s4 }: u$ r
Những bông hoa nở rộ giống như những bông tuyết trắng trong những ngày mùa đông.
6 \$ B: \7 I' V) D- @3 [: Y$ M; S( T; I
Dưới bầu trời xanh tươi sáng của mùa xuân,4 k7 u+ L1 L" p. l) x: k; |( y
Tôi bồng bềnh, tôi phiêu dạt ... tôi tung mình vào không gian mát mẻ./ w& U4 `6 i6 {4 Y
Để trở thành bông tuyết đẹp nhất vào tháng tư,
0 Y  h& ^! V( ?0 w7 `Chỉ dành cho hai bạn, In Soo, Seo Young,
+ v4 Y; J" J$ b3 a$ g: c- H" [Hai con người tôi đã yêu trong cuộc đời.7 c+ g0 p) U2 C6 o! [: V

; ?; f7 {+ S# N+ SSố phận của mỗi bông tuyết được định đoạt kể từ lúc nó rơi xuống từ bầu trời.
- P( P: l3 d) J" ?$ M  ^) B4 X* Z4 U4 f4 h
Tôi, một bông tuyết tháng Tư,
1 G8 \! B6 {3 u) ~Có thể đã đánh thức tình yêu ẩn sâu trong trái tim của các bạn,; j( @! g: X$ _* R' m# B/ L3 ~
Có thể đã trao cho các bạn lòng can đảm đủ để theo đuổi tình yêu của mình,
6 X4 k, c9 G$ j# \2 o+ v' SCó thể đã là phép mầu nhiệm dành cho hai bạn." o. u* E6 m! H8 e* v8 H4 g1 a3 H
/ k* D6 K& k8 y/ N+ a2 t* K
Và .... Cuối cùng, khi tôi đang chầm chậm rơi xuống từ bầu trời trên cao," Z' L' `* T4 B9 D) P$ v
Tôi ... Cuối cùng, hiểu được số phận của tôi, định mệnh của tôi.
2 A' j" e/ g8 S/ s4 ?& D. n' [5 ~$ j% z
Buổi hòa nhạc lớn và ồn ào,
; O; q9 g  d: p1 b- U. eKhông có dấu hiệu của Seo Young, thậm chí không một bóng hình của cô ấy.
( a; E" f- Z( {* [- X
4 O% J/ z$ i& ]- S0 g3 J. N  {In Soo nhìn lên bầu trời giữa ánh đèn rực rỡ,
  n2 P5 z, h" BTôi ... tôi là giọt nước mắt đơn côi trong khóe mắt anh.
& C/ m: v9 s. g" `% q
4 a) D' u* p$ x9 m! r( q, P


$ Y& g" J3 W5 _/ t, o. |8 x) w( V3 [$ L3 A
(Cảm ơn Tan vì MV tuyệt vời nhé!)
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 3 hjhj cảm ơn ss vì bài dịch

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 3   Xem tất cả

"Nếu sự hoàn hảo trở thành một ngánh nặng, bạn hãy đặt nó xuống để chọn lấy những bước chân nhẹ nhõm" - STEVE

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 07:55 , Processed in 0.128781 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên