Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[2005] (18+) April Snow/외출/Bae Yong Joon, Son Ye Jin [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-4-2012 17:22:40 |Hiện toàn bài

! R) U% O7 ?" @/ j% l
. r9 W& T6 `; S. x3 e: j0 V- R
; o5 A: N  y, m+ S  H. v4 E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-5-2012 01:56:04 |Hiện toàn bài

Gif AS by shinara
4 }( i6 v' h! O4 |, S: Q: ^& \+ C: ^+ w- o2 e
4 x% q# [9 ~% X+ p( K& I
, m& \& e5 d% V# a: n( i# @

1 ^, I$ ~- H) Z/ O% N( E- `
* r3 A: f, C! O( x. c* c& y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 6-6-2012 21:39:44 |Hiện toàn bài
[ VOD] APRIL SNOW MAING AND INTERVIEW. y8 M" ?( |- {8 W* W

; b5 H' }) n5 G: P# C+ cCó phải e nghe nhầm ko oppa nghe thể loại nhạc này còn hát theo nữa phải ko nhỉ ( x1 r; m$ D1 k' E

2 z% S/ k3 R  r8 }- k


& b  E( Y! h- Q) t) v% }% Y; {! x- h3 X  k2 i


7 @* w: ~* ^5 a+ C: e, i9 |) o

6 q: E" R9 V& |3 @  M0 l$ \) ~( A


0 l( l" g( N) t% Z7 M6 c$ U% k! K6 E& ~* k* o9 u- A

3 w4 q# P' I2 o- H# D% j: \0 r& ]6 t0 H

Đánh giá

tanpopo126  chất lượng HD lun sướng nhỉ? giá mà làm sub dc. kiếm dc sub Eng or hoa thì hay  Đăng lúc 9-6-2012 13:25:24
tanpopo126  đây là cảnh nhân vật Insu trong phim nghe bài hát, ko fải oppa, oppa ko nghe thể loại nhạc này đâu  Đăng lúc 9-6-2012 13:09:12
beyeu  ss ghét cái cặp kính đen này của oppa, chẳng thấy dc đôi mắt đẹp của oppa j hết. còn cái clip đầu, cái đó là oppa hét chứ hát j. hihi  Đăng lúc 6-6-2012 22:23:17
beyeu  nếu đúng là vậy, thì thật shock với oppa đó.  Đăng lúc 6-6-2012 22:19:38

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-6-2012 15:15:12 |Hiện toàn bài
' \* z0 w$ U0 g/ x9 n
source: byjgalley

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-7-2012 22:54:18 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' @* g% }9 J  r7 mcông nhận trong AS oppa hút thuốc nhiều thật á0 U4 |" }( \; H1 l

! J4 e, E: _' ]( I3 RBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* a5 ^# z. g# u9 Z5 C* ]7 Z; Q% a
/ b7 E+ j% V4 u  v2 r1 y, B
baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2012 22:20:40 |Hiện toàn bài
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. u6 I5 ?' u1 ]5 L+ f1 t) A

/ r4 C6 J3 T+ Z  |


" ^7 C( u" ]# z; ]- W9 B6 E; U
) s0 V5 f3 K' n4 X3 `( L
2 h- G' O- @' p: w8 r( K+ ?" h' [  t4 h4 p1 e( U) ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2012 22:22:06 |Hiện toàn bài
source: seoul-witch: [1 {- I2 R7 X" ]  N


1 ~" C+ z: N4 W; Q2 _6 X) w! H' U6 [) P2 ~8 A" A" z4 D

Đánh giá

tanpopo126  có đóng phim với Lee Min Ho nhưng tên fim thì e ko rõ  Đăng lúc 15-7-2012 14:33:17
beyeu  nữ diễn viên này hình như đóng trong phim nàng ngốc và quân sư với Lee Min Ho hay sao ý  Đăng lúc 15-7-2012 11:23:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2012 22:25:21 |Hiện toàn bài
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" _, Z; D' `0 _3 O# w- e# Q# K


* Y% D) ?/ W# l! e5 v, R# a1 m' k* R# R# R$ i6 L

: U( O& h* I1 l$ X% \
7 u2 Q% z5 D6 U* p  t, |1 o6 F, y
( K3 A8 p; P* E" c# Q5 R+ \
% E6 d# U" y& E5 G% t6 L+ K- s- C3 e& V! M% d7 A
+ t" h* U% Z2 `4 I, ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2012 22:27:01 |Hiện toàn bài
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 [# K! W' }" c- \; Q1 L! l


, j0 ^$ Y% o' {8 G* T5 f 6 ?4 X( H+ R) @8 [) m

6 Y- k0 w7 t5 ?6 D 6 p) X( ~2 U# @! c

# I  K+ E0 x6 i) O9 [6 p. |2 m7 N* O

% A5 v7 |+ S/ R( E  Y+ G0 p% v+ r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 21-7-2012 21:43:21 |Hiện toàn bài
BYJ-April Snow Poster photography HD
+ p  {+ Q% Z0 B% T  j5 Y3 [

1 C5 o) B( _4 y/ `) F! T( w
# g8 U3 l0 Y& Q" \% \+ S0 H- y

  R" |5 ]! \3 }& M, S
$ T8 f% l. L7 x- T- W$ C4 m
BYJ-April Snow Premonition film HD
! Q  l$ O5 \# c


& a# X6 w9 n* h* R- Y7 l% _' n4 b4 v7 J( n8 s: f! U& d! {, ?

' Q5 W% d. Z* O' C# X
3 |$ i7 N7 f3 G  f7 f- L
Mấy cái HD xem rõ  nét thích thật

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 14-12-2018 22:18 , Processed in 0.085633 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên