Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[2005] (18+) April Snow/외출/Bae Yong Joon, Son Ye Jin [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-4-2012 17:22:40 |Hiện toàn bài


: L2 ?. O, \4 e( u# N6 o) x& {7 Y9 x, f% i6 F+ F6 X
- ~; G5 W/ A8 |/ [! a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-5-2012 01:56:04 |Hiện toàn bài

Gif AS by shinara 6 z+ g8 W6 }2 t  B
  n( f# C' i" x3 x+ H! M

0 B3 t  @2 C% [, L& U, j
8 V$ u, e5 m. J8 ~ # _- \% y% }: N

; D* L3 p* `" J) u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 6-6-2012 21:39:44 |Hiện toàn bài
[ VOD] APRIL SNOW MAING AND INTERVIEW9 J' }. `1 w0 X6 u& A. O7 G) w
. \* j# f3 s8 x- ]+ L
Có phải e nghe nhầm ko oppa nghe thể loại nhạc này còn hát theo nữa phải ko nhỉ
- u4 M# m. Y* G, d& F& u0 [( }5 b, X" q


; S; H/ |. R) S9 ~# Y' p+ b; A) w4 y& A6 T! J1 B


6 y4 l# Q' w& }. V7 X8 y


( ~, e* P9 }# z' T


7 V2 h7 B! y6 h* a: k; N0 d( j1 k
4 u, ?- c/ t& h( h
. p7 F) o* s& e/ ~9 s5 C& v* l

Đánh giá

tanpopo126  chất lượng HD lun sướng nhỉ? giá mà làm sub dc. kiếm dc sub Eng or hoa thì hay  Đăng lúc 9-6-2012 13:25:24
tanpopo126  đây là cảnh nhân vật Insu trong phim nghe bài hát, ko fải oppa, oppa ko nghe thể loại nhạc này đâu  Đăng lúc 9-6-2012 13:09:12
beyeu  ss ghét cái cặp kính đen này của oppa, chẳng thấy dc đôi mắt đẹp của oppa j hết. còn cái clip đầu, cái đó là oppa hét chứ hát j. hihi  Đăng lúc 6-6-2012 22:23:17
beyeu  nếu đúng là vậy, thì thật shock với oppa đó.  Đăng lúc 6-6-2012 22:19:38

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-6-2012 15:15:12 |Hiện toàn bài
  g* d. ]8 t; v0 N# K
source: byjgalley

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 1-7-2012 22:54:18 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 F' S/ T4 U( c( U! D
công nhận trong AS oppa hút thuốc nhiều thật á/ ?4 A( }, U; @4 A$ {
9 o  X, {/ [1 y2 G: y9 ?8 o. K
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ m  W- m2 d" _8 G) k6 f$ b) \* n
4 S; N* @& e; U$ |0 J  R% J( Qbaidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2012 22:20:40 |Hiện toàn bài
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& x) U5 Z& S( x+ D
8 e" m- Z5 N) J& R* {: E

( B. o" X1 K) r% A/ O& \+ _( n) M
/ q! p  j3 x( i2 B8 P3 v! z. _( E+ T
$ s7 d& ]7 a+ t
, |4 h7 w" J3 o9 p1 m4 ^1 a" g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2012 22:22:06 |Hiện toàn bài
source: seoul-witch4 x8 N! M6 H; {  q% z, e' p6 x6 ^. H


! K  x4 H5 r, S+ f: }  g# f$ {: I

Đánh giá

tanpopo126  có đóng phim với Lee Min Ho nhưng tên fim thì e ko rõ  Đăng lúc 15-7-2012 14:33:17
beyeu  nữ diễn viên này hình như đóng trong phim nàng ngốc và quân sư với Lee Min Ho hay sao ý  Đăng lúc 15-7-2012 11:23:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2012 22:25:21 |Hiện toàn bài
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ Q" ~2 a% p- a" K" {5 |+ A% P

: ~: r6 B* w( n

0 Q3 }% {4 z" }1 g( F/ P1 x: T: ^: H7 n! h" F3 P
+ @8 Z" t, ~3 T1 r8 \* ~( O
( x( W1 R& X6 ]2 Y9 y' y( Y: }7 b

) j6 @& P" Q- O5 @. g, [4 n/ J$ G1 e; q& ]: s

  X8 o1 l1 X# j' s& [- m$ }; l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2012 22:27:01 |Hiện toàn bài
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; @, B. S; d/ _: d$ L2 J2 z$ ^

! T1 Y$ @) V1 i$ s
9 r  z% C" k* U' G* l0 ], f
( l& B( j! L5 K! d- W" [( Q5 G( X
+ t' k" G1 j* A* T6 W) O- J

( [/ r$ ~; o" U# x' k: z* Q1 ~
4 Y3 P6 r: m$ [% X: Q* S7 M
- G( V- p$ l, c( i% ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 21-7-2012 21:43:21 |Hiện toàn bài
BYJ-April Snow Poster photography HD* ]4 C$ j  V: {& p  y, J' M


" _! G( P* z7 o8 e. d4 M* \5 v) \. c9 G) b$ w) D. V


: H1 l) I3 V; v4 O! |0 U; p% L
( K" ~- X) i* P; L4 MBYJ-April Snow Premonition film HD   j+ l8 M- A; Z; s5 B' K( K0 m0 ~

+ w  F, U# x/ i+ M- G, V3 l+ Z; c
( B8 m) v# T: k# H3 c


2 W% s! w2 ~$ z* H8 x8 S
& S* \$ g5 J/ T5 s6 ?Mấy cái HD xem rõ  nét thích thật

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-10-2018 00:46 , Processed in 0.169741 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên