Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[2005] (18+) April Snow/외출/Bae Yong Joon, Son Ye Jin [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:12:49 |Hiện toàn bài

7 E! a# A( S; G8 n3 l9 g) n; `, F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:20:25 |Hiện toàn bài

3 a8 i0 D( @+ g+ M; h$ @& S  h

. J# I: ]* x( f

' C1 w3 S  E/ @* f, B8 u$ N) v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:21:35 |Hiện toàn bài

' X/ v5 ?( Y' F/ s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:22:05 |Hiện toàn bài


3 c8 k8 K- _0 l& M8 ~. `

- I, ?8 ]/ H. D2 w8 z) {" T2 |9 X

Đánh giá

tanpopo126  nhìn pic cuối cùng, thương wa à  Đăng lúc 31-3-2012 19:22:40

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:23:13 |Hiện toàn bài

( {1 U4 J9 j+ n) Y

7 S- _, D0 o/ P& }4 a6 W$ _$ r5 R( Z7 K
* Y4 T0 U4 \" q( L/ z( y6 G  @
3 \3 k( D1 c6 T; W& q/ l

1 d2 H3 l+ p/ J2 m/ f2 c


7 c1 A, e' L# S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:26:48 |Hiện toàn bài

Bộ ảnh chụp cho tạp chí
" Q- v2 I; x: M( u! I
* O' _6 `4 Q5 u& Q7 m4 Z! P& u5 R4 Y3 C( R+ H1 D1 S


$ I+ g( Y; @$ C8 O6 g7 V2 U6 w
6 r/ w% X: b: |7 z$ w& E3 u/ D4 K9 w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:27:33 |Hiện toàn bài

2 u" O3 S0 s/ }

$ l0 i0 c$ T  G  z" I$ ~1 D% X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:29:53 |Hiện toàn bài


4 }7 M9 m+ K% w+ a, a  R
3 g4 P' n- o$ A7 C! v4 F# s8 M
9 P- ^9 U" j, O9 g' u  g3 c! @% U0 f

1 U. d% S) W2 i9 t

- j4 r' j; R) P

8 Y* A1 N2 a7 {9 x/ I1 q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:30:23 |Hiện toàn bài

: x2 v: \& \5 ~& V7 X6 B/ |

0 b( f; E0 S, \* x5 a4 ^

Đánh giá

tanpopo126  cái hình 1, nhìn thương wa  Đăng lúc 31-3-2012 19:33:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:33:49 |Hiện toàn bài

Making
" k! L* I0 k3 X1 `; D) o- Y) t  U. [; {4 E. R

2 R, p8 s4 U5 v  }+ H

: P% U. F8 B$ H% N

Đánh giá

kimyoungbin1996  Oppa hớn kinh ^^  Đăng lúc 7-8-2012 21:08:27

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-10-2018 23:46 , Processed in 0.101282 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên