Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[2005] (18+) April Snow/외출/Bae Yong Joon, Son Ye Jin [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:12:49 |Hiện toàn bài

% \3 k4 N; J1 n# \$ n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:20:25 |Hiện toàn bài


3 i, |0 u6 }1 j0 l2 m) \
* J! e/ n, v9 t6 g2 r5 u) S; D


8 w2 t; c8 a! w, F. [! m% x4 {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:21:35 |Hiện toàn bài


- @3 l- ~2 S* U

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:22:05 |Hiện toàn bài


1 i; n3 c" x% ]) n; e/ n+ g


* q# j. ?( {& Z3 A6 ?, j" }+ L

Đánh giá

tanpopo126  nhìn pic cuối cùng, thương wa à  Đăng lúc 31-3-2012 19:22:40

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:23:13 |Hiện toàn bài

* s1 v9 M/ [3 p7 N4 @
1 V: w- z7 ^7 ~5 Q0 ?9 p; T6 k

2 B/ ?1 Z3 J- V) ~4 H
) w& Q& c9 O7 U1 U" V9 u0 A& m  P/ [5 |. x+ f7 c/ s

' }& c# F4 O) `6 R6 v8 G: g

% n% R& f/ ]8 i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:26:48 |Hiện toàn bài

Bộ ảnh chụp cho tạp chí. M2 w+ M1 W' F3 M2 I

- `% Y6 A0 U: |0 F) M/ Q. r, Q( J, B) V( G5 W4 Q" n


* i% O$ \5 F( D. ^& Z0 l0 S8 t
3 F! L$ t) I( H9 U* c4 E5 A- w% [7 X. z
, A3 P. F1 N" X+ i: r1 z1 d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:27:33 |Hiện toàn bài

3 B% A7 b- W' B& N2 ~% g( t

& k; J  b7 D4 c- a1 l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:29:53 |Hiện toàn bài


- n- [* {% C0 ]2 m
" V3 m5 M" [* r  i4 [- p& V! _6 u/ Y$ E, d/ R
9 T5 f2 D' g% m+ I) a$ J% I* D1 P% v
1 `/ R; R# [! n$ D, x


! I2 |3 C# d' |0 v9 j" ?
4 ]/ f* ~4 B1 Y% G6 I( \, b5 K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:30:23 |Hiện toàn bài


( r1 ^* w6 F# N( }
" K6 [9 \( _" C7 M- `5 M3 \( z

Đánh giá

tanpopo126  cái hình 1, nhìn thương wa  Đăng lúc 31-3-2012 19:33:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:33:49 |Hiện toàn bài

Making% ]9 d( Z' V! d- [, Y/ k8 Z8 W
  `- H6 h4 r2 E( O$ ^

' |6 Z% M! V' J9 e

" k. F- W' P5 E  q" i

Đánh giá

kimyoungbin1996  Oppa hớn kinh ^^  Đăng lúc 7-8-2012 21:08:27

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 14-12-2018 21:18 , Processed in 0.097873 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên