Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[2005] (18+) April Snow/외출/Bae Yong Joon, Son Ye Jin [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:12:49 |Hiện toàn bài

$ `( G- x+ S0 q1 y/ y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:20:25 |Hiện toàn bài

/ P, j: U: r# {7 ?0 }$ \
2 ^- b  v( @6 p8 D2 Z  q4 G


$ Y+ p( y4 Y, |+ f3 y/ |5 E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:21:35 |Hiện toàn bài


+ y7 z. q, R; a6 E  [/ a7 ?/ Z, y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:22:05 |Hiện toàn bài

' p) w! O5 m9 ?


* u7 y6 Q+ T& X: c

Đánh giá

tanpopo126  nhìn pic cuối cùng, thương wa à  Đăng lúc 31-3-2012 19:22:40

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:23:13 |Hiện toàn bài


: \+ d: o8 ]5 q8 b  _' o
1 ^# z0 Q4 V% N
- }, a3 R% J( Q! K# G6 x! W7 w* r1 m- G# l( D! c/ ?

1 L9 P6 f. ^5 ^9 ?  m2 F( a% W. A6 \2 r

4 F! u" H& B5 V) [, ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:26:48 |Hiện toàn bài

Bộ ảnh chụp cho tạp chí. H. A: w, J" [9 M

% d/ C* |% Z: \, J& q7 P
7 S, B+ q6 m& J( r


: k/ a+ t! S7 A
* ]1 ]7 A5 e! ?4 X3 h2 L+ x( F
% T8 \) }$ F! U! A1 D1 p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:27:33 |Hiện toàn bài


  O% J1 z" s* K+ y$ ]) Q. w4 i' N" o4 ^7 `$ C/ z( y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:29:53 |Hiện toàn bài


- ^2 ]  j  T: x& K. A/ n0 ?( p# z+ }0 C& J  N( r) N/ P

5 k; t" J, Y" \& q0 i6 ~7 A+ i* @2 o! A$ V$ m
1 P" s4 u7 y, \


8 P" c0 G: s8 v# O, ^4 ?  b0 O9 E0 p- e1 G8 R4 I; x5 g5 W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:30:23 |Hiện toàn bài


9 F  b* i# v' f$ e: O; {
) _! Z7 ?( x: }& Q) x6 t

Đánh giá

tanpopo126  cái hình 1, nhìn thương wa  Đăng lúc 31-3-2012 19:33:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:33:49 |Hiện toàn bài

Making' P- b' g, x# A% z' s
% U2 X, c% e6 z! c
8 Z+ @: s1 l6 s. K$ ^7 U1 @. u

7 d# M3 r0 F# Z; J5 S, j

Đánh giá

kimyoungbin1996  Oppa hớn kinh ^^  Đăng lúc 7-8-2012 21:08:27

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-10-2017 07:31 , Processed in 0.061728 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên