Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[2005] (18+) April Snow/외출/Bae Yong Joon, Son Ye Jin [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:12:49 |Hiện toàn bài


/ {" a. g/ B0 r6 s4 D% R! v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:20:25 |Hiện toàn bài

+ G4 m7 U( ?4 f  R/ p5 F) F" R

5 C9 x7 a, _5 r/ s. s1 s3 n' i


: ~: _5 F% ]0 j' H% l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:21:35 |Hiện toàn bài

7 W1 E; X; L  y2 x; L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:22:05 |Hiện toàn bài

- \- s6 q$ J3 z; B


* a' t) [+ I) O. t

Đánh giá

tanpopo126  nhìn pic cuối cùng, thương wa à  Đăng lúc 31-3-2012 19:22:40

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:23:13 |Hiện toàn bài


- G) v. m  B  X! h2 _/ b. j1 t: j: b7 L! J: B
/ c4 d0 N. q. Y5 z! E
" [- i0 L9 h+ v
" h# j0 Q5 q8 \( J
- E' U8 p. @4 H; N6 k$ k2 r( {; ~


. @/ ?8 j, r/ B5 C9 B8 L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:26:48 |Hiện toàn bài

Bộ ảnh chụp cho tạp chí
, H* b) N! j. Q9 d& `* t" Z7 m0 {% R6 A- A

) ^* m3 v/ \. F) G1 o* p' H


3 w+ C  p/ D6 ~3 N0 w
" V% j8 b& X' D4 H8 J) `: n  K6 Z, U8 }, Z( M; y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:27:33 |Hiện toàn bài


2 _1 m$ s2 \! a4 {, r/ b. m9 w8 v: X
2 n+ L* ?8 Q, [1 }  l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:29:53 |Hiện toàn bài


0 f4 C9 |0 f4 Z! V
+ b3 G4 w* m+ F3 ?/ |2 J0 q3 b: e. Z' ?4 z& _. |9 P: o; l! ]

, T5 w2 d, H( N6 d8 t# w* I( N
' L8 i4 N4 q! z6 y' w: R+ ]

1 V) X( [, `( V& m
8 k- ?3 j; ]: I- R" e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:30:23 |Hiện toàn bài

* x$ S; i# g- \5 N+ ~
2 E. s7 N) `  N  [/ M( ?4 A& K

Đánh giá

tanpopo126  cái hình 1, nhìn thương wa  Đăng lúc 31-3-2012 19:33:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:33:49 |Hiện toàn bài

Making
, N4 ^$ o/ z1 f' Z) W4 y
  d. [0 V! i. S( @2 P+ g7 t5 S. I+ @6 @% U! H/ d6 y( Q


! |0 C6 g0 s& l: `; O

Đánh giá

kimyoungbin1996  Oppa hớn kinh ^^  Đăng lúc 7-8-2012 21:08:27

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 13:25 , Processed in 0.090584 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên