Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[2005] (18+) April Snow/외출/Bae Yong Joon, Son Ye Jin [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:12:49 |Hiện toàn bài

3 P% K( G5 Q: p) r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:20:25 |Hiện toàn bài


: B  {! g# s2 t+ f0 j( r6 n( X3 b
% t+ G5 w7 q# ~2 x7 l" [3 Y  {1 o

- @1 s0 _3 v% m3 H4 F1 `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:21:35 |Hiện toàn bài

  {) A' a2 d! k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:22:05 |Hiện toàn bài

; L* h! v$ ~4 ?( b4 M- j7 ~

) ^( t/ T3 g+ w# z- H, U  h0 C

Đánh giá

tanpopo126  nhìn pic cuối cùng, thương wa à  Đăng lúc 31-3-2012 19:22:40

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:23:13 |Hiện toàn bài

1 j* W2 g  I' d1 q: A

' Y  k3 r- ]+ V: L% a, }$ S; @( H( `9 Y$ R' r% f

* Y8 G  @4 v. v/ f- X- L$ Q5 W- L0 O

3 r  q1 O0 \& @, t3 ~


" B! m' F$ U; R# b6 h' x" l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:26:48 |Hiện toàn bài

Bộ ảnh chụp cho tạp chí
+ @2 p  R  F! C. d4 K8 ^8 o2 M( x4 P9 F  S4 ~- {) K

0 ^* T+ w! X* q9 F/ L

1 }$ x# J$ I% _- ?3 `' l
: i1 R  A& a8 l! ?
0 _2 e  {" O, x7 h! }4 X) \* G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:27:33 |Hiện toàn bài

9 a6 {- N5 q3 k* z% P

+ G3 m0 p$ @/ J% E/ w  |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:29:53 |Hiện toàn bài


. k) O0 F" L: U0 S# n  x* o2 r7 O
  h& e, M0 @0 U
# i( v* c( h1 `( O
+ w  d1 M. K2 K. h+ Q  m" Q: I8 |% L$ F; H0 \  i. J' w


0 G5 J" W  H# _$ p, Z9 [( g$ D6 p/ f. Q# ~! D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:30:23 |Hiện toàn bài


4 Y. P# e7 X- e% N6 S* i( x' p4 I. Q9 g2 G2 B4 h0 ^' l  j/ B! y8 M

Đánh giá

tanpopo126  cái hình 1, nhìn thương wa  Đăng lúc 31-3-2012 19:33:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:33:49 |Hiện toàn bài

Making4 j. S% a& Q" ?# P$ r0 K4 Z- L8 N1 m

' F8 }4 a& F, o. o: ~
8 T8 I1 |1 V, V; M- [

' X$ o+ b& q9 n# `8 k# O

Đánh giá

kimyoungbin1996  Oppa hớn kinh ^^  Đăng lúc 7-8-2012 21:08:27

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-4-2018 11:41 , Processed in 0.074219 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên