Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[2005] (18+) April Snow/외출/Bae Yong Joon, Son Ye Jin [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:12:49 |Hiện toàn bài


) k. G1 W  I. U1 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:20:25 |Hiện toàn bài


3 I" C' a: @+ u3 P
2 F, l" L- ]  h- z7 t

: J  S) I& t2 R6 w8 |, U$ Q- r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:21:35 |Hiện toàn bài


' r1 T5 F* [4 H* @2 l5 F, @: ?& h/ f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:22:05 |Hiện toàn bài


% w  B2 a6 s9 ~( R, v7 I8 a


/ c$ N% ~: L: `

Đánh giá

tanpopo126  nhìn pic cuối cùng, thương wa à  Đăng lúc 31-3-2012 19:22:40

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:23:13 |Hiện toàn bài

- M6 q2 {2 q( t# E; V& E) ]' l

$ t2 a7 J; B  P$ \5 Q; k1 s( |( V$ @! M1 E( r! R7 J& Z6 u- m
$ J7 o  a$ J* V# f$ T" e
% t8 ?2 E7 V: Z( ~! Q8 w; M3 p) `

+ Z: D' |) E3 F2 s* P( j

$ j" M& s0 Z; H7 W! H; d! _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:26:48 |Hiện toàn bài

Bộ ảnh chụp cho tạp chí; d4 }8 O# M! g9 x2 j' F
2 Y# |6 Q% d$ }5 l" O2 W$ Y
' _9 ]- v2 Y- u. `! I


, X# f) L3 Y: |8 d# e. t
3 _- ?/ B& ?2 n5 [1 {
1 S, z# O# j8 L' H0 i" n( q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:27:33 |Hiện toàn bài

8 m, T' M! x4 L+ H
: a% t, {9 ~& e+ o  h! m: c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:29:53 |Hiện toàn bài

' }' f% L5 ?9 ]! \8 j* [
2 j' Y" y! D$ y; e4 P

9 Z0 R/ o$ q$ s6 e6 u) C+ w
6 B0 r: f4 _/ p1 w7 `. ?9 l* V
6 ]# @3 t& B2 F* f" F# k7 n4 ^/ T2 d

6 q9 v/ I0 V; W4 U  ^1 C% O
1 U5 o5 o7 V7 f- D( a) o: p* J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:30:23 |Hiện toàn bài


& K# p% G6 R! W: q  _, f  G; n' ~  L6 b: ?+ N

Đánh giá

tanpopo126  cái hình 1, nhìn thương wa  Đăng lúc 31-3-2012 19:33:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:33:49 |Hiện toàn bài

Making9 H8 i* o, F  k, a/ i, M' P
% y: C& Y7 G% i  D, E5 o

# J+ R- K- [, V2 D8 U; h8 `) U: M


0 z5 k" u% s" Q/ G- E: |9 l

Đánh giá

kimyoungbin1996  Oppa hớn kinh ^^  Đăng lúc 7-8-2012 21:08:27

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-8-2018 07:48 , Processed in 0.063566 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên