Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[2005] (18+) April Snow/외출/Bae Yong Joon, Son Ye Jin [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:12:49 |Hiện toàn bài

, a7 O; u: q% V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:20:25 |Hiện toàn bài


0 g2 w0 A4 w' v0 f! K% }5 Q. ?0 ^( t. G, R& n

2 I2 g1 \8 O$ R+ R' Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:21:35 |Hiện toàn bài


) \* @; S8 c; x/ F% n2 h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:22:05 |Hiện toàn bài


* e4 H$ o: ]+ C% B


; H$ P, N: c! }* G0 _' n

Đánh giá

tanpopo126  nhìn pic cuối cùng, thương wa à  Đăng lúc 31-3-2012 19:22:40

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:23:13 |Hiện toàn bài


- E; {4 a/ b0 S# Y% y) W7 T, O5 a; I0 k+ v0 B/ y! P

! h* {3 @$ ?3 S2 U
' q/ ]4 o1 B1 y  p. S) p' ~8 q, I3 ]$ t' g- V2 p' n/ M

+ D6 g0 Q* |$ j4 Q

  k8 d- r! Q1 k6 j- x6 a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:26:48 |Hiện toàn bài

Bộ ảnh chụp cho tạp chí, r: O/ i/ l- ~# f8 F3 P6 X

, R) H; l: n% s1 y+ K# e2 L1 e' U" O! B2 V# e1 N; G& l' c


' ?# d' f1 G! n. L' _0 H6 j
9 |: a% j; q! [/ i1 ~& `/ k5 C  x$ A  V3 f7 X3 e( T+ K4 w" S' h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:27:33 |Hiện toàn bài


6 U  q. c- W. U; a% g9 t4 H5 m3 ?5 F/ o, R& i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:29:53 |Hiện toàn bài


: h3 Y1 T5 ^4 S7 y
* J; \4 P, N' R0 N8 b* n7 M
- W: a. _. L$ Q
9 V9 e6 n1 o( l6 R
* w# Z; Z8 k; b) D5 C


7 u2 P; y3 O; S0 j- {. z/ p' J1 M* \2 P: |5 o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:30:23 |Hiện toàn bài

" M& M5 h9 w4 |4 |
. V+ X' o$ k  R8 b

Đánh giá

tanpopo126  cái hình 1, nhìn thương wa  Đăng lúc 31-3-2012 19:33:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:33:49 |Hiện toàn bài

Making  R. F6 C8 G1 c# {

! T4 m6 I' X  Q) ]" y7 `2 L: V: `7 t5 s& W* K3 R3 J

# w0 j1 i! ~0 ^% V6 m0 y  u

Đánh giá

kimyoungbin1996  Oppa hớn kinh ^^  Đăng lúc 7-8-2012 21:08:27

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 07:03 , Processed in 0.206011 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên