Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[2005] (18+) April Snow/외출/Bae Yong Joon, Son Ye Jin [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:12:49 |Hiện toàn bài


& D) N% X( K/ i2 E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:20:25 |Hiện toàn bài

' }% U: {' k: O8 a4 Y

+ }# f# n" u2 j4 f7 ^

! v2 _  K! D4 t3 h, B& {, i/ u3 k. G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:21:35 |Hiện toàn bài


: A4 q* y" ]- A4 f0 i9 U5 M' ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:22:05 |Hiện toàn bài

2 l4 Q! }( H3 f  W$ L$ ~- N


1 R) n4 q: e4 U- H+ o5 I3 ]4 s

Đánh giá

tanpopo126  nhìn pic cuối cùng, thương wa à  Đăng lúc 31-3-2012 19:22:40

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:23:13 |Hiện toàn bài


1 v: Q+ b, y/ t& E6 K' u4 G
2 _9 U6 D+ X0 E2 p$ T7 L- i( [3 G6 L( q9 I8 r' P3 G0 A, |
$ E, n5 {" L. w' @, |& u. c3 C
6 \8 ?; m' l) |+ }$ ~+ F# ^
% N! I6 C5 X& R+ q- P/ r# k  L


; Z8 c" O( X+ O" k& ]& Y' E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:26:48 |Hiện toàn bài

Bộ ảnh chụp cho tạp chí
1 Y0 W7 q- X' y+ G# D! ]& y8 r: ^+ u
3 A) i! t! i' D, m


+ J, p7 H, M2 ]2 F* ]1 U8 [  V* L: U) v( n" E6 g
% H$ c3 Y5 c& n  x* r) Z& \0 A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:27:33 |Hiện toàn bài

  C" a2 i6 G! O+ e  n$ ?6 n1 y
( u8 H* v7 m+ K! T7 }% X: i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:29:53 |Hiện toàn bài


0 ]; R- x" ^% K9 F
. r5 N. a: _) W0 R6 ~$ H' H4 S( ?3 P; M
1 x# C; F, i3 P4 @: c" z
- A2 a  [5 I  G; b' [/ f5 z: o1 t/ @6 |

; ^7 h0 X. W6 _  \/ ?
/ j. E  M/ |; y$ z& j8 j* ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:30:23 |Hiện toàn bài

1 K4 R) D5 D3 A4 l. S

9 u0 {. P4 q, q5 q9 ]

Đánh giá

tanpopo126  cái hình 1, nhìn thương wa  Đăng lúc 31-3-2012 19:33:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:33:49 |Hiện toàn bài

Making
/ R$ t+ g& {* I
: l( b2 Y  I+ }+ Q, |! @
# p( O6 y+ h( ?+ c5 x5 [( p: `

0 S! e  c7 E! z4 w2 L9 I6 r

Đánh giá

kimyoungbin1996  Oppa hớn kinh ^^  Đăng lúc 7-8-2012 21:08:27

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-6-2018 15:14 , Processed in 0.070909 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên