Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[2005] (18+) April Snow/외출/Bae Yong Joon, Son Ye Jin [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:12:49 |Hiện toàn bài


: V4 K2 m+ v& f- j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:20:25 |Hiện toàn bài

  |  |, ~0 o) H: c- m  o9 t
, Z' x/ }( P3 N+ j# k  @

5 a( \7 Q% j6 n1 V$ k( p& @

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:21:35 |Hiện toàn bài

0 J& i1 g( J$ e! n% I$ p( Y6 N" B* Q8 S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:22:05 |Hiện toàn bài


7 M+ b5 p5 ^, V/ e' ?9 ~! P

3 {3 R2 U4 W/ D$ k# r3 s4 c: J. {3 Q

Đánh giá

tanpopo126  nhìn pic cuối cùng, thương wa à  Đăng lúc 31-3-2012 19:22:40

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:23:13 |Hiện toàn bài

& y& @) a" L& h! D# {/ a% k

6 }7 Q' {) T* {7 ^) |& W# o; u# {* p1 H

3 M2 Q. h& j6 S: R# w9 p* H$ w! v' x
. K: K; X  X/ n( b


2 [- T/ }; I  H3 d, b* l# f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:26:48 |Hiện toàn bài

Bộ ảnh chụp cho tạp chí
* r7 E2 z$ Q8 `: a; e% g  \4 B8 z1 P" h

: a- o, U- ]  h' j, n, b5 Z3 x


2 ?* a/ V5 K8 V/ r3 O6 h: E+ c: N) Q0 {- \' g( }6 J0 U  D  a; c
; O/ f$ @1 a+ ?' I( v4 i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:27:33 |Hiện toàn bài


1 j  Y, K! Y. d! t2 O' V. m: `* C- t7 M" e" `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:29:53 |Hiện toàn bài

' X7 p/ B5 D+ T+ s
" e8 h: p8 A) R8 o( ?) ]
; s  W! l3 S) m( F# }
& j: u  B8 G* Y3 `. s

5 S& Y2 d% U, o/ X$ N


) k& ~, W2 u; F% D" Z
$ U* K8 v0 o, p" s# u8 _% p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:30:23 |Hiện toàn bài


. a8 K9 Y, L/ ?; {4 l" Q* Q: \' ]. q
2 J( g- ?: Z9 t  P2 D

Đánh giá

tanpopo126  cái hình 1, nhìn thương wa  Đăng lúc 31-3-2012 19:33:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 19:33:49 |Hiện toàn bài

Making( h4 P. ^/ C) A% n% Y

5 M/ Y# r/ e4 `9 s4 u6 u9 Y1 Z( Y4 P

, N  @% P- e0 v* _7 [

Đánh giá

kimyoungbin1996  Oppa hớn kinh ^^  Đăng lúc 7-8-2012 21:08:27

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-1-2018 00:42 , Processed in 0.059369 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên