Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[2005] (18+) April Snow/외출/Bae Yong Joon, Son Ye Jin [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:47:40 |Hiện toàn bài

' r! ~: Q2 Q; R/ f3 g: D5 ^- S/ K; A" K9 d

2 t4 D1 A4 Q1 U7 `* v& r! Y

  V" f* v/ U! T' ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:48:03 |Hiện toàn bài

! n' {; o- L* a& U8 _1 z3 R* U

1 c, U1 M" p8 |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:49:54 |Hiện toàn bài


) e9 Z9 ]' h4 \" X# e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:50:32 |Hiện toàn bài


1 |; b! i& \6 ~7 J( m$ u% w0 {
! ?; q! e3 K% A" }+ H- k, X; q7 O/ j8 e6 [& L( w! R) h

0 r% O  V! M- V+ W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-2-2012 22:21:38 |Hiện toàn bài

Tiệc mừng công, chụp hình- v! a8 q9 u+ l( t. u/ v+ b
( J* U+ {9 c5 v: n; A6 Y" \% ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-3-2012 00:10:41 |Hiện toàn bài
tuy mình ko thích phim AS lắm nhưng fim có 1 số diểm mình rất thích; S) s: X. o; T; z/ L& }# Q
1. Oppa trong fim này tạo hình đẹp.
9 c0 Z0 r6 ]/ E9 `2. cảnh trong fim đẹp
' W5 ^) P* K2 i/ t7 u0 h3. Nước fim và nước ảnh rất đẹp, hình rất thích.( i5 E. D# t& I, V6 d' _6 i
4. OST hay.% @2 P* h, ^. ^% Q3 |- q) T
* m- T  z6 k. Y* i1 |  O  k: \1 D
Mới kiếm bên soompi dc mấy cái hình
; P7 U1 x( B! D; ~8 A! |0 `: {; t0 w' e6 C

Source: soompi
0 o- @: H/ k" \' t/ S3 P, Q- I& vNhìn đẹp lung linh nha
, o6 T) E/ `/ D4 Q1 n
7 v" o) J! N. |- f4 o2 h


6 D* r) T' c7 Z$ W' _

; q% {0 a1 C8 ^5 a1 F2 S

Đánh giá

tomato2989  đồng ý với ss mấy điều ở trên,nhất là tạo hình của oppa và nước phim đó,nét căng,rất đã mắt  Đăng lúc 7-4-2012 13:18:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-3-2012 00:11:43 |Hiện toàn bài

- O5 Q( k- D5 m/ I2 ~) h

* ]: l6 f# u. \1 f8 m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-3-2012 00:12:28 |Hiện toàn bài

. P% B0 ^5 H7 {2 G+ N% N" u, \/ W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-3-2012 00:13:35 |Hiện toàn bài


6 n$ U7 Z. M' O5 G
0 F% B/ s; Y4 k/ @" n

; n# Z4 c) D5 l' F# S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-3-2012 00:14:07 |Hiện toàn bài

  {1 e* E: d0 _( T/ @$ @

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-10-2017 17:59 , Processed in 0.056410 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên