Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[2005] (18+) April Snow/외출/Bae Yong Joon, Son Ye Jin [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:47:40 |Hiện toàn bài

  Q- P- J  t4 ~9 @5 A* T" Y7 b
8 q$ V4 n- f0 q7 H) C7 n


, F# e( A+ J1 R7 K! k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:48:03 |Hiện toàn bài

% f" k3 C3 X0 D% P

8 g, M, V  h7 G* j3 N+ k5 u5 ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:49:54 |Hiện toàn bài


4 `- H2 x4 h0 ]9 O4 r, J' [; N( }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 14:50:32 |Hiện toàn bài


7 H* \7 d+ m& K3 |( u) X8 i
6 w  S/ z' L  ^* h: {4 B
, a: W  @( E" h% V2 t7 j+ }* _* \& D) B; Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-2-2012 22:21:38 |Hiện toàn bài

Tiệc mừng công, chụp hình
3 M$ n' t  Y& o9 \& o- Z8 X8 K! i  u2 S3 f4 d0 B3 u0 b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-3-2012 00:10:41 |Hiện toàn bài
tuy mình ko thích phim AS lắm nhưng fim có 1 số diểm mình rất thích& w6 m- `( d% C% J4 i: e0 m7 N
1. Oppa trong fim này tạo hình đẹp.7 y- I" V" s* }! E( R
2. cảnh trong fim đẹp8 Y' P+ B3 [9 B# t, p$ I! I2 q) T
3. Nước fim và nước ảnh rất đẹp, hình rất thích.+ ]. i* _7 C" x2 W- A% F
4. OST hay.
) y( l8 n7 |0 k/ Z7 j4 V, Y' O+ e* f0 l2 l( m: H
Mới kiếm bên soompi dc mấy cái hình) Q$ l3 Z% O8 q" b/ p) x

" R) U& L# s/ ^8 ]9 A3 j6 T& q2 y

Source: soompi
7 G, Y( N1 D5 {( x* a1 y7 ZNhìn đẹp lung linh nha
. H, A& }5 J* C4 ]$ F( W$ e* C
! y5 }( G7 w* z5 y' @5 m


9 L5 h& h3 k5 F3 D
& G$ L8 n- l- f" `3 n

Đánh giá

tomato2989  đồng ý với ss mấy điều ở trên,nhất là tạo hình của oppa và nước phim đó,nét căng,rất đã mắt  Đăng lúc 7-4-2012 13:18:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-3-2012 00:11:43 |Hiện toàn bài

6 V: G- m  ?8 D; T4 C5 I/ Z  _: a

9 K& k% m8 @5 c9 q# t* D% r/ \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-3-2012 00:12:28 |Hiện toàn bài


/ p8 P. i, u' y$ U6 V  O1 W( y2 I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-3-2012 00:13:35 |Hiện toàn bài

" x. ?# E; @( ]) _5 R9 Z2 A

0 {5 R  z1 w8 k$ c

1 W. U2 f; v5 ]% q- ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-3-2012 00:14:07 |Hiện toàn bài

9 B7 |6 @$ ^# N( \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-6-2018 00:51 , Processed in 0.069074 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên