Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 17295|Trả lời: 42

[Tour] ASIA TOUR 2005 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:07 |Hiện toàn bài

ASIA TOUR 2005* ]) b% S' O2 y4 a2 A8 w9 M
" \/ c, N! c% r* z" Y

' c0 r5 X4 @# Y/ D% c+ R* g" J% J8 @) A
ASIA TOUR 2005 là chương trình tuyên truyền cho bộ phim April snow (bae Yong Joon, Son Ye Jin), qua 10 nước châu Á: Nhật Bản, HongKong, Ma cao, Đài Loan, Singgapore, Philipine, Việt Nam, Thái Lan,... từ tháng 6 tới tháng 9/2005.2 T" s( q6 c0 C- [/ p! v
Tiếc là mới đi được 6 nước thì huỷ tour vì Bae Yong Joon bận về đóng Thái Vương Tứ Thần Kí, nên VN ko có cơ họi dc Oppa tới thăm
% D7 h7 o1 T5 P0 R* P" ]

/ R; H+ E5 c: m( d7 a6 I/ R7 ]) w% W5 Q
Phiên bản đặc biệt có bán tại Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! w' t9 Z8 J2 m/ F  E% @# e( F/ e, P0 ]) Z) W4 R. E

! Y( ?  Y( ^9 Q+ y9 r! J9 g/ K
% a7 b0 e% {) u# b& I+ \; ~  o3 n- E9 Q
: Y9 w/ s0 B! W  Z) R' X% o( z
: z! w- R- T3 Y8 y

7 G$ G( m. b4 i& j
# c! @9 D$ {& _- I" K* q' c
8 L" J" j( C, I& W4 c- X* g


1 \6 C, e4 u! f6 \& J5 ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:39 |Hiện toàn bài

[CAP/VOD] April Snow Fan Meeting in ToKyO 2005 & 2006
; e6 f5 f7 b. l# w0 t- Y$ f! p$ B
, K, |/ O, k8 _7 M. H  ptrong khuôn khổ của Asia tour 2005 - 2006 để tuyên truyền phim AS0 B3 R6 }( [8 N& ]) e/ F

% j% V" X+ R, U9 X  S4 C+ C  ^1 h7 e4 Y+ e& @9 H: |: c

# U( ?( V6 `9 t& V+ o9 h4 b1 ]$ J+ N9 ^1 q

' v0 e5 k. L  i, r  V9 b
- [$ t$ S2 @0 g7 K, K" u3 _! W$ @! R. u) a# g

+ Z7 S1 }: L7 d5 w
; d# t& k8 A% |: {" p
) H: e. K: O/ W' @cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:03 |Hiện toàn bài


9 a, c: r* [+ B+ R9 Y3 n3 W. M
' {! f. M8 v! b5 C" M
2 h- e  K0 Z2 A9 e/ R5 r# H9 t# Z( ~' L. k9 V# {) |9 j/ @' |1 ~, s
7 d" y5 Z# a/ w* z
9 F2 S8 Y: a/ b' Y+ s

2 g$ P; ]/ f9 y! H% V& H3 N' w: y5 R! ^  n  _3 N& u
: S$ g% b+ S/ @8 [/ X5 g% A+ ?

9 k( c) b. Z8 E5 G1 Ncre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:29 |Hiện toàn bài

& o4 l) w2 w6 u9 C7 a2 \
5 x4 {  [  Q7 Y5 {. t/ Z

- N/ s- G* ?7 P+ j
4 N3 X) ^( H  p9 A: K0 i& P* `" A6 k& t8 e9 I4 [

# A2 m, p7 }6 M/ F
! i# N8 G9 P7 L4 M8 s7 v2 l' r& m
) ]7 E) P4 W- p3 y! r4 y% ccre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:54 |Hiện toàn bài

- P: d  f+ u8 [5 @) M

: X+ ^4 S$ o; e" a# P4 w3 T/ k: [$ J/ o! q0 b! W

% k# i5 g( {/ }# A3 S  G; Q, I7 S# W3 I1 h$ C; L

0 {! W2 T! A4 n9 Q' a
7 u; M# m7 N9 F7 e2 q5 ~1 J: t$ x- F1 u4 a2 T7 O

4 y8 l8 B  ^( F5 e3 C
1 I2 E2 n, \6 X* ^" y2 ?cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:23 |Hiện toàn bài

5 N# ?4 R# }* o( H

' v! ^/ a9 Y, P* ~
/ z' N) k# r" X* X& C& ~* m% z  j' k2 H4 b

! g  y! |' }# s* b2 O5 Q9 z$ c: t6 ?( l/ y

  h8 p  O$ w; N: i, |- {& D
8 W7 Z/ l% P$ d, v# g+ y+ I* X
3 {( M9 S9 k  M3 g% S- v! l% u' Z! ]
cre:baidu

Đánh giá

khahi  oppa đẹp trai quá, cứ nhìn nụ cười vs ánh mắt là....  Đăng lúc 24-11-2012 14:06:08

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:50 |Hiện toàn bài

0 M* R# ]* j+ @

( |: O  x' H* s- ^2 ^2 A; W
# f  i+ v$ J; @1 ~1 |5 [( |9 N! P" {4 T8 g( E% I5 J9 T

6 V0 b; m4 \2 a% `; o; I* u( T$ P' [! g9 F: j9 w
5 k+ X2 r' Z: x7 Z

, z/ T& P* w4 [: A2 A: l% f' d* |9 D4 f% {: t$ A7 r
) S9 M/ i* B8 P
cre:baidu
) g9 R, ], F; F3 I! q! y

Đánh giá

tanpopo126  hjhj  Đăng lúc 24-4-2014 10:26:20
hant453  Anh ấy nói: Xin Chào! Tôi là Bae Yong Joon  Đăng lúc 24-4-2014 09:21:02

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:20 |Hiện toàn bài

) @. h$ o2 Y! F, e5 C: j( I

& U( D2 k4 {, l
- @$ u$ H- \; |/ s  p; y! N
3 k* w% G) K' {) S( j$ I$ ^* h
% G; o. H' ~1 O& \0 c7 [# h* @$ V- g4 A, C4 Y
( \( b9 @. S$ B+ ~; G$ b$ M

  m; B" t& a% y$ w3 j' N
! {1 ]) C" ~  `7 R5 S" u. a/ W# b" `* i5 R9 z5 G# C  C, U2 R
cre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói : Mọi người trong gia đình.Đã lâu lắm rồi không gặp, mọi người có khỏe không?  Đăng lúc 24-4-2014 09:23:11
khahi  ôi cả giọng nói ấm áp của oppa nữa chứ!  Đăng lúc 24-11-2012 14:07:01

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:48 |Hiện toàn bài


: j% b0 b: s1 T. ~+ Q" z  Z' C1 R; s- ~. t. v# F
( ~6 |* k5 x" H# c3 u+ \

- K, N! U$ X- q9 c4 s" j% ~) n9 o! v$ z) U- N# A

; w+ {- C  H5 i3 `3 }2 b: z: ]. A( U, M2 Y+ ]( J* ^8 R
4 R* V, ~  O! p1 Q1 `# y+ E) ]

8 c7 L9 H: j9 o0 c) d2 f5 `& }( i3 ]
cre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này  Đăng lúc 24-4-2014 09:26:23
tanpopo126  co kẻ tự sứong kìa keke  Đăng lúc 25-11-2012 16:40:23
khahi  ơ, chừ mới để ý oppa có cặp mắt kính tròn xoe giống mình, hehe,sướng quá đj mất.  Đăng lúc 24-11-2012 14:08:49

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:47:24 |Hiện toàn bài

, D9 w" M1 w: Z0 X2 {

6 `* k7 z* Z! W9 U* d  X5 y! W4 f# r8 N
& D( m( D; G' @

4 X- t8 H2 _& ?3 U$ Z8 F- G9 K# B" c* B; V+ ^7 ]+ Y

  N+ C3 ^4 `; f; F
) i& i. E3 |& u( I
# r6 i- ~7 c5 ^- d# \8 Q: a; B0 l" p5 \9 K$ f6 P  X
cre:baidu
6 `  R8 A# U1 U- T4 n4 o3 D'


3 [4 c5 |! u8 @! o/ t5 |! d/ s1 a' s  h% G, s

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này. Tôi rất là vui, xin chân thành cám ơn  Đăng lúc 24-4-2014 09:27:53
boconganh_egtt  Đến khi nào oppa mới qua VN ss nhỉ? hix__ ko được gặp oppa trên phim là đã thấy pùn lắm rùi! hix  Đăng lúc 4-3-2012 22:20:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 03:07 , Processed in 0.078703 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên