Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16888|Trả lời: 42

[Tour] ASIA TOUR 2005 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:07 |Hiện toàn bài

ASIA TOUR 2005& }; y# H4 ^: v" x9 z! _3 h2 D
/ m  T8 I6 x5 E0 P

1 t% k/ ^; k' R1 _- J
( ^; y- W) j. [( r6 o/ B4 u ASIA TOUR 2005 là chương trình tuyên truyền cho bộ phim April snow (bae Yong Joon, Son Ye Jin), qua 10 nước châu Á: Nhật Bản, HongKong, Ma cao, Đài Loan, Singgapore, Philipine, Việt Nam, Thái Lan,... từ tháng 6 tới tháng 9/2005.
' E6 j* q( Y# p2 S- P: S& O. ^Tiếc là mới đi được 6 nước thì huỷ tour vì Bae Yong Joon bận về đóng Thái Vương Tứ Thần Kí, nên VN ko có cơ họi dc Oppa tới thăm

& Q1 d5 G+ F/ a% d- w" u" k5 _
5 X* \: i: r) e5 _. g7 ^# h8 H& P9 T) Z# m  y' K$ P
Phiên bản đặc biệt có bán tại Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% u7 |) e7 y) ~- C: R8 q
4 A2 J4 F6 l7 X" \) Q; K/ V- Q( c
, S' \  U% [4 M* [+ H- j' J7 k/ ~- w6 F  r  T) U
& q5 [6 G) J+ A- b+ E
3 u; [7 P1 x0 {9 {/ Q; V

9 g7 R: v5 e. X" L9 J' \" E
# L* i5 v$ b3 ^5 N
# l& T1 F9 a) z3 L: n
/ v" e7 l# }2 Z

. i" V0 B0 d( [. V. N9 B- ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:39 |Hiện toàn bài

[CAP/VOD] April Snow Fan Meeting in ToKyO 2005 & 2006
* l8 X0 V% f! z" p) @" m# x: P7 X, [1 B
trong khuôn khổ của Asia tour 2005 - 2006 để tuyên truyền phim AS
: ?3 O  ^9 l9 R  N+ V/ s% m' q& N) }+ u( t

/ l- @- e3 Q- {( |7 N6 @5 U
0 n: U' g$ m& {1 k8 P0 Y7 ~
, y8 O# p) W! L6 k* t
# h6 f- p9 g  ?7 v) z: t# G, r7 y! C; ?# Q9 v) a1 N
- s/ G7 d( g& Z* `6 D- K& Z$ Y
/ R4 X9 p" G6 @' z0 \* [, r1 z
9 q# [3 X: x- i9 ]1 `
& {# i: X2 e* p6 K
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:03 |Hiện toàn bài

# A1 A! l* S, I+ z) v3 }' g9 L

' g% b1 U8 ^7 c/ E/ |2 f  @& i- E9 s3 p- I& m
& H9 `5 k  D* I4 f# S+ U$ ~; I
/ p1 m# q. U; i! R

+ U4 o  u1 L5 }3 n
5 ~1 }7 _5 y9 Y3 y1 J3 v. U2 K! a7 Y( H' M9 u3 r+ \+ W
8 _& R, ~" A5 ?' [
# R: z3 M; ~  F. s8 v
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:29 |Hiện toàn bài


" `( A8 f" F6 m4 l1 \5 @
# _' ?1 D) m' ~& X$ g7 G7 X2 T+ r
* c' ~& D7 l7 I' x7 C3 J  ]* k9 u/ I7 L& Z5 O+ y
% j, ~1 j7 S8 e5 R1 J

% `9 Z$ p2 F4 _8 R! J& S$ j
" {( N, o2 k) X0 a
8 Q3 l) r) F8 tcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:54 |Hiện toàn bài

# }8 p2 _9 [' T& F! [" i" G

6 Y- u+ L- B6 X
/ f# q5 C0 M$ ~, ]4 J6 r0 X
2 S9 [9 R  ~. t* {+ ?6 p2 x/ }( b! d, X* u1 q: H/ H
. t5 D) Q9 d  N$ S
  E* c* y, }# W& t$ C; E% W" S) Q

0 t3 Y: y5 p. x3 M- B8 f6 Z' Y/ _0 b% S% S6 K, i2 g1 g" E5 |
9 P8 e# U* W& f" _5 _5 ]
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:23 |Hiện toàn bài


, B' z! r" f, f, t6 h6 J1 {
9 D9 J7 d3 E3 {3 U
- [- {" D3 q! S; `6 m6 \6 ~% `
- V$ Y0 Y% e) F) r
! W6 W/ @9 k1 F8 w* V$ q

/ _8 P7 r/ J) W% o! \& s2 P* U  W2 o

8 M6 t$ X$ f# `" r' x9 G' a+ x
  ]" z) ^+ Q+ ]0 S. Fcre:baidu

Đánh giá

khahi  oppa đẹp trai quá, cứ nhìn nụ cười vs ánh mắt là....  Đăng lúc 24-11-2012 14:06:08

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:50 |Hiện toàn bài

. Y6 x# l& ]6 J% }% L* `! @& P

6 j2 z5 O% G0 l0 o4 I' e$ O' t- y& t3 F' J* }

* D4 M# k3 N/ }# ?4 m4 r
$ ?0 Y/ G! }; t1 A8 a7 e6 t8 o
  }1 |5 Q2 x( B7 S; \6 O4 h5 p. o" K9 E% F2 ^) _

6 S/ P/ `0 Z5 R+ c& n4 T2 n6 [: Q
+ S3 N1 p0 O  c' \
cre:baidu
- A9 b5 J# m' g" S. m( g

Đánh giá

tanpopo126  hjhj  Đăng lúc 24-4-2014 10:26:20
hant453  Anh ấy nói: Xin Chào! Tôi là Bae Yong Joon  Đăng lúc 24-4-2014 09:21:02

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:20 |Hiện toàn bài

' R8 N! c) e4 o3 i  n) g
6 N/ A' E$ t6 w' F4 c3 {

- k1 k7 e* _  k
6 K9 b. p7 i8 R5 i/ ^6 j" B
4 j) J  r, o  y* I8 z; V$ B- ~: `, l, C& ~% F) E' ?
  h; f9 l' X9 ?1 [) x$ f6 Q# \

& V5 U3 Z; P- {* u) z/ x6 H  Y
/ Y1 S! W9 p' p- j6 v& h
3 k( r* b2 R/ _0 g: `cre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói : Mọi người trong gia đình.Đã lâu lắm rồi không gặp, mọi người có khỏe không?  Đăng lúc 24-4-2014 09:23:11
khahi  ôi cả giọng nói ấm áp của oppa nữa chứ!  Đăng lúc 24-11-2012 14:07:01

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:48 |Hiện toàn bài


; e0 t4 a- \) s& }- k+ k3 l
# ]7 l' U8 N* V" T4 Z$ ?# e+ z2 a( J" R; z! Q+ G) q
' |8 X8 R' ~  `' X  z

4 N' m% E( g! t8 A9 X3 ^! l
' ~* h. B. M) {$ z. N# o$ J6 `4 |' h5 X/ x- F; V
$ C9 ~7 D. r1 `. E+ T+ I# V  w1 @" D

# X( c! }, \/ L  X0 o; [/ N. b- C
cre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này  Đăng lúc 24-4-2014 09:26:23
tanpopo126  co kẻ tự sứong kìa keke  Đăng lúc 25-11-2012 16:40:23
khahi  ơ, chừ mới để ý oppa có cặp mắt kính tròn xoe giống mình, hehe,sướng quá đj mất.  Đăng lúc 24-11-2012 14:08:49

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:47:24 |Hiện toàn bài

. p3 Y$ H  W3 o! D$ i$ s$ Z! g; B( q
' P6 |" o! P8 W8 m" E% T

7 J# {! B5 {6 I0 F
4 i* F1 T5 K7 J
$ l9 ^7 s) b; b! N
! C9 V3 \! t* n% O! D! h
5 S- i3 B* {# {4 N% c
8 q3 R( y' w. E% q
; K$ M/ s) _; j4 Q
2 c2 p& O/ |$ P5 g+ H' z; Bcre:baidu+ Y: {9 B2 y3 X( }9 M
'

7 I. c3 B( e! _: H) X4 _

5 U" v8 P2 Z3 X9 C6 ^/ S

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này. Tôi rất là vui, xin chân thành cám ơn  Đăng lúc 24-4-2014 09:27:53
boconganh_egtt  Đến khi nào oppa mới qua VN ss nhỉ? hix__ ko được gặp oppa trên phim là đã thấy pùn lắm rùi! hix  Đăng lúc 4-3-2012 22:20:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 17:22 , Processed in 0.142284 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên