Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16887|Trả lời: 42

[Tour] ASIA TOUR 2005 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:07 |Hiện toàn bài

ASIA TOUR 20054 I2 [9 ]1 J/ g; ~9 {8 A- v; _
$ }0 G' A( q3 N) @* T

6 }4 X. k1 q1 a* x0 Z5 L! M' P: i3 u( s" Z. |7 A3 E) F$ q* C
ASIA TOUR 2005 là chương trình tuyên truyền cho bộ phim April snow (bae Yong Joon, Son Ye Jin), qua 10 nước châu Á: Nhật Bản, HongKong, Ma cao, Đài Loan, Singgapore, Philipine, Việt Nam, Thái Lan,... từ tháng 6 tới tháng 9/2005.
' b$ L2 t& [. J+ ?, ?5 V) o6 aTiếc là mới đi được 6 nước thì huỷ tour vì Bae Yong Joon bận về đóng Thái Vương Tứ Thần Kí, nên VN ko có cơ họi dc Oppa tới thăm

! j/ `: n' i' D8 n( a& w2 j) l* h; z' \& j

* M$ O4 n: S# l" ]- hPhiên bản đặc biệt có bán tại Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 A9 ?0 D& J8 T/ a" r7 v: R3 g

. [0 p+ V& }# b6 i; U2 t
; v* o. E2 |% {5 r4 I  t
4 o3 w% b. o3 i% L6 Y' B+ o
8 N3 w. F& V/ N: r* H
3 S! O7 r) S  f! R( C1 L; U; e  i1 F3 C1 M" Z  d
, |$ F' D+ Z( v# B7 s" M7 }
$ v1 z* R. [* ?5 {
2 S+ s) _- N* l9 t9 y& P2 T7 y

& p* Q' [& o; e; N6 B. q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:39 |Hiện toàn bài

[CAP/VOD] April Snow Fan Meeting in ToKyO 2005 & 20064 m9 \( @0 G/ z$ ?- Y9 M3 q* E4 C

- [) G0 m& @& d, y% ytrong khuôn khổ của Asia tour 2005 - 2006 để tuyên truyền phim AS6 O4 g% w/ {& v& x9 p- P
6 b1 u2 j9 w, G! D2 [5 h

/ C( X+ f. ~3 _' P: x. v
4 F9 A  v" G' N6 H
+ Q  b2 C1 g5 n. C, f/ U2 f( S
, S' Z( n" L7 n' Q4 q  T2 S
: M9 H8 F, ^) X8 c3 A6 ?: |
. v$ [+ E. ]+ y/ s" {: Y7 `5 ?. |' d4 t9 j

" v, D/ w/ b5 p1 M! i6 G: D2 U2 V0 ]( d0 B( s- ^- U
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:03 |Hiện toàn bài

. P) Q/ @9 D- I/ u: D$ d  D& ]) e& _

( y9 ~7 R. x% a0 r3 y& ~, d+ i% t! D& x2 I5 p

4 _# H: v+ L( y6 U. M; g; x# ]7 f  U- o2 {5 r' n
& |& @, @8 M  @# M$ P0 K! J

! M9 ]7 u, L! Z1 G8 C! C/ z- w* c9 a8 I; v+ R* x& \6 I
  A$ D4 L+ g1 `
" J8 k5 i9 L4 L; V2 l' p8 E
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:29 |Hiện toàn bài


0 d' O+ ]# q& `5 z' ?, y
. ~/ q) f: `7 d) }% O/ z2 Z( {
0 t5 }+ c" M0 r" T
* g2 ]7 l6 P" i3 u. V6 E
9 ^0 f+ g- \, W3 V1 @& e1 d
5 \, ?. ^. n' [
' `% |& F( j- h- |! A$ H
1 f7 B. }% u2 h) H: B' M% s% p9 ~6 Icre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:54 |Hiện toàn bài

6 U0 B7 H, D  K( ]# o$ S

' F4 ]2 ?7 [8 ^5 e% a, _- {" l: b
/ I" O3 M; z- B1 O3 B, p$ o% o* E
* Y" {7 t! k7 k* ^* ]% k; t& \4 ~- T, B& K
% [* b: Q/ {- O. w% s% r

* `; W$ u  h5 W- [2 W9 }* S4 T2 f: K$ l! e. S' K

8 y! L, a6 U: Q3 _+ @+ F" Z$ N8 Z
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:23 |Hiện toàn bài

( m' g" Z# z1 X4 }  h; p! z

; z5 r& c% G5 @+ m/ p, Q' z4 K) e/ f0 u% o( C

' }' A. j2 o/ Q' o$ a! T
% G; S9 L0 q; f  K3 \" Z$ H' `0 L" y# q) P9 N

2 U& D  t$ H* U% t, u, @6 V6 e6 d7 i( h+ J9 }! U; ]
4 v5 t! |: Z( N* y" R* M

1 D1 `! z# }3 U- p5 qcre:baidu

Đánh giá

khahi  oppa đẹp trai quá, cứ nhìn nụ cười vs ánh mắt là....  Đăng lúc 24-11-2012 14:06:08

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:50 |Hiện toàn bài

5 I! ~9 N$ q6 W* @% j

3 G/ e; J+ W, f+ K6 `0 Y% l$ ~3 @# b$ @9 n# J! D

! i& ~" S9 `' ]0 N2 T, b& v- |* Z
3 E8 M4 s' b1 @# X$ r
- r5 j8 }7 }$ y9 R
) Z1 r  k4 d) i: R# |
" ^4 O( j5 m6 e' q) n# k8 z; z! L; v# H! b
8 l1 f3 ]+ U: w
cre:baidu
- V" b1 W4 q/ x. b4 q7 w

Đánh giá

tanpopo126  hjhj  Đăng lúc 24-4-2014 10:26:20
hant453  Anh ấy nói: Xin Chào! Tôi là Bae Yong Joon  Đăng lúc 24-4-2014 09:21:02

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:20 |Hiện toàn bài


; U! w' N% B+ O, n7 Q' ~8 ~: q( V% L6 {/ z1 ]

! h' X6 Z7 H$ C+ n1 L
  M/ D5 F* {8 i$ h4 [$ F8 e" ]1 v5 ?& q+ M( n8 C9 X

# ^( d1 l8 c8 C7 b' {
& n& W  T- s" _: Z$ z; i
9 r% z* N  M7 g: G; e& C- I0 _
1 S3 p5 ]. I  _3 p7 x
( Z( J3 e1 M% \, A' K4 F/ [2 dcre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói : Mọi người trong gia đình.Đã lâu lắm rồi không gặp, mọi người có khỏe không?  Đăng lúc 24-4-2014 09:23:11
khahi  ôi cả giọng nói ấm áp của oppa nữa chứ!  Đăng lúc 24-11-2012 14:07:01

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:48 |Hiện toàn bài


5 L* M) ?( a1 b9 e
& W9 B2 b& `1 L1 `& J. a* r
7 `9 F0 x4 ]# L. Z( ]% b3 `; i0 @- U0 E% G9 ^

( h/ N" _! ~( ]! D
. E1 \) I3 ~$ X! t" n5 C2 p  l% N6 d

& Y2 [7 f0 {$ ]0 D- a& S5 r0 X# s" P: H1 R- _6 G

" U! N5 k  w+ n4 ]! G" b4 a% wcre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này  Đăng lúc 24-4-2014 09:26:23
tanpopo126  co kẻ tự sứong kìa keke  Đăng lúc 25-11-2012 16:40:23
khahi  ơ, chừ mới để ý oppa có cặp mắt kính tròn xoe giống mình, hehe,sướng quá đj mất.  Đăng lúc 24-11-2012 14:08:49

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:47:24 |Hiện toàn bài


. \* e1 u% a' B+ r, y2 @) a1 S! {
9 B/ s! o" ^/ G8 v9 h: \" s. m& z+ D- s: R' n) m' D5 S
9 V5 t+ A1 `1 P8 \8 N9 b7 e

; K. H6 b+ }& M) e( N, {
9 i$ S" H+ f; q! `9 f% {
0 w* ]% v7 Y1 m- W, T
: ~) K7 [2 T3 |
- g4 V% t9 b; R
( u9 I6 j7 |& I# I8 `0 N4 Dcre:baidu
% a% ~: O0 F; s0 @'


" Q5 j& K7 X3 r/ r$ o7 i
$ N2 Y1 h7 T. z0 T' J' _

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này. Tôi rất là vui, xin chân thành cám ơn  Đăng lúc 24-4-2014 09:27:53
boconganh_egtt  Đến khi nào oppa mới qua VN ss nhỉ? hix__ ko được gặp oppa trên phim là đã thấy pùn lắm rùi! hix  Đăng lúc 4-3-2012 22:20:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 17:21 , Processed in 0.125262 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên