Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 17294|Trả lời: 42

[Tour] ASIA TOUR 2005 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:07 |Hiện toàn bài

ASIA TOUR 2005
& r2 \# E* h( h( @) P3 S  m# Q. d( `0 m4 v" E

, b7 Z) a! f3 w% d6 g- L
$ ~  _# P: t9 O3 R ASIA TOUR 2005 là chương trình tuyên truyền cho bộ phim April snow (bae Yong Joon, Son Ye Jin), qua 10 nước châu Á: Nhật Bản, HongKong, Ma cao, Đài Loan, Singgapore, Philipine, Việt Nam, Thái Lan,... từ tháng 6 tới tháng 9/2005.+ `( x; I- R) v. G" @4 t
Tiếc là mới đi được 6 nước thì huỷ tour vì Bae Yong Joon bận về đóng Thái Vương Tứ Thần Kí, nên VN ko có cơ họi dc Oppa tới thăm

  R& q" U. y7 ?6 u4 ]6 N" r0 z  B
7 C: Q3 R, k) _2 W* j  I: I: r/ _/ s% a* u1 R3 t
Phiên bản đặc biệt có bán tại Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* t' O) [; o5 f/ Z: h/ A: B, k
! f. I, f+ R3 c' o9 t& E9 L  Y4 Z- {( q: V
, T6 [& y' O9 C8 l% ^5 V

2 h& K  l0 M# |+ _9 X8 g5 ?7 a. b1 s8 x+ D

' h/ [0 V; b$ P0 A+ F
+ n* X, F  N5 F! b- H$ m* w' ^5 a: U0 t  G# Q
6 O  ?! ?- K8 V

! }( d/ d& p0 ~/ ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:43:39 |Hiện toàn bài

[CAP/VOD] April Snow Fan Meeting in ToKyO 2005 & 2006
" o$ a$ ]6 \1 J( Y/ X! s) z  k1 s7 f1 z
trong khuôn khổ của Asia tour 2005 - 2006 để tuyên truyền phim AS5 S$ d  r1 b, u1 ]
* @* I7 \. ^, i2 t; V' C

- B+ B0 C- r- L; \. M
2 o9 `- Q' Z( D& J, a7 M, @
+ b# Y  A$ w, m0 H# _. b, Z& g
0 s0 Z2 {- O: ?) D. u" j( V; n4 D3 u. d3 c+ t
* W! j5 n. @2 g. T% \4 i$ W1 }
! j/ x! S* ~, \/ y, D
4 R2 O4 R; u, q2 B$ Q
! [# l: T7 t1 f& `
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:03 |Hiện toàn bài


% A- N9 \& H4 I, a4 F( G7 C' `/ [# ?' t/ b* b" p( ?

; q, j; Y5 y' i9 B. ], @' j
7 L% ?/ n( Q! g6 I& o. k2 p6 ?
+ _5 T! h  N0 E, p) P2 U" z, I$ u- z
! @: x1 P9 r& R* P/ r* L) s% Y$ _3 k

/ z, F, L- \( }2 E- w; K6 D) W5 U0 T& {

& V! y0 q) o: L. m: }) s# h: k. S9 ucre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:29 |Hiện toàn bài

  M- |7 h( u- t' Q( x1 G% g5 p

$ o* S& ]  K" Z5 T& V3 M5 }9 w5 S% Y
, Q! f! `  D* }% t4 J
. B% v; N+ g. f+ n! }5 w4 J: I
: L6 p! F/ a. r2 m
# x$ w7 W; C5 u. |' L, \$ u
) D2 @1 L% y6 b" Q; e& {
cre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:44:54 |Hiện toàn bài

; D1 }- l) v) S2 |; i

! S" U/ m8 F8 S6 N  ~% q4 C7 d% O1 z1 j, j9 _/ S- k
! Q- M2 O6 o& k  u: @  k; ^

9 @' w: ~) Z4 p) m
: H* \( ?, n3 E! _0 J
6 ?" ^" g! W9 b6 v, T- d% G
$ v6 ]7 X8 f, q# u8 _4 X( x( h6 w3 y& t, N" X

, v8 Z. y8 `& r7 b& q/ kcre:baidu

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:23 |Hiện toàn bài


5 s- q3 H5 v0 j. u) F: d+ x" g
- {  Z5 r/ r5 P) U% O9 ]7 a5 U  s! |! t2 L8 T
% E' m, [/ F( |, F
, ^8 }9 U" H6 |8 u  ]6 H

7 A1 s& l9 j5 |% F7 v% _3 B
8 A7 `, J3 I4 j& Z
" |8 |3 I& F& G2 k
- G0 o, q. D0 F7 ]  k6 ?4 p! k' T3 p8 h4 i: T* t
cre:baidu

Đánh giá

khahi  oppa đẹp trai quá, cứ nhìn nụ cười vs ánh mắt là....  Đăng lúc 24-11-2012 14:06:08

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:45:50 |Hiện toàn bài


( O& O1 }$ R" N: g9 j' e5 S  U* T  Y! }; v$ E4 C
( R/ Q4 o) F8 p; Z) R" ~1 ^2 l
7 A6 z. U1 E( @3 j

" V$ r& [4 M/ F! D3 j9 \; K) T9 M, s& d4 u4 M! P

1 Q: [: Z5 e1 o0 b1 W
( }7 K) ~3 V. B) D, a- P! S1 y' ~+ @( A# i2 \  t( m% z

: F% B: d. U, p9 pcre:baidu9 g8 A! B' e& \

Đánh giá

tanpopo126  hjhj  Đăng lúc 24-4-2014 10:26:20
hant453  Anh ấy nói: Xin Chào! Tôi là Bae Yong Joon  Đăng lúc 24-4-2014 09:21:02

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:20 |Hiện toàn bài


4 x. l1 O+ V; ?3 g  G& y
! Q5 k1 H# C4 u+ p- b
) E: j, n; v* G, ^$ p# P, @; w2 S" V+ r; M% o' \
' H& B8 ]$ p( i/ A2 E

* H6 k# Q3 G" z, O% ^+ G. r' |4 L. {) a" u$ S, I) L
9 t8 p( z: |" V
9 L1 v8 {* S5 N) M  n

$ v' h+ f  m: \; x2 g  \# s8 d# ^8 z. xcre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói : Mọi người trong gia đình.Đã lâu lắm rồi không gặp, mọi người có khỏe không?  Đăng lúc 24-4-2014 09:23:11
khahi  ôi cả giọng nói ấm áp của oppa nữa chứ!  Đăng lúc 24-11-2012 14:07:01

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:46:48 |Hiện toàn bài

( U8 o2 c- B! T1 u0 Q8 \8 A5 O
& o8 M; b; L% U6 [
9 V* ]$ X4 c, h" u. S
, X( ]$ t( k' o( Y4 N$ E" d

- Z9 u1 p9 T1 G% J6 y: h' W& m5 S7 `, E

" B% k8 S) \+ r& Z: w
! a& N: q( @7 u+ [, y
( O8 |* {$ g& x( ?% J
4 {3 N' |& x; Mcre:baidu

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này  Đăng lúc 24-4-2014 09:26:23
tanpopo126  co kẻ tự sứong kìa keke  Đăng lúc 25-11-2012 16:40:23
khahi  ơ, chừ mới để ý oppa có cặp mắt kính tròn xoe giống mình, hehe,sướng quá đj mất.  Đăng lúc 24-11-2012 14:08:49

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 30-1-2012 13:47:24 |Hiện toàn bài


6 L. y$ B; h# e: a* d3 t) m' W/ j  A) u& \3 K
- X5 G" q' [# Z! J' H& p+ i

. R5 D: n& H  x# F% E6 p& t
+ @9 g7 p* U$ M+ I& r
) P) o# K6 e# o+ O! {8 {4 E4 ?1 `2 N& q$ y

4 C0 F4 H5 \: D0 i
6 s8 |9 U  f* ]$ c3 B, y, V* {* ?3 x% K, ]
cre:baidu
* q2 a% O, y0 C$ O3 `1 I'

2 L" \* T8 {7 j! F9 g" c/ l

, a8 F! T4 F0 W% h0 x# {

Đánh giá

hant453  Anh ấy nói tiếp: Có nhiều khán giả đến đây như thế này. Tôi rất là vui, xin chân thành cám ơn  Đăng lúc 24-4-2014 09:27:53
boconganh_egtt  Đến khi nào oppa mới qua VN ss nhỉ? hix__ ko được gặp oppa trên phim là đã thấy pùn lắm rùi! hix  Đăng lúc 4-3-2012 22:20:47

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 03:06 , Processed in 0.057264 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên