Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6020|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend
* N/ b" J. G9 F1 b2 W
/ V, O% B/ Z6 \9 E. |7 j, X. f! X6 ~' g) o* \

$ w% i  j) I( J3 V: `7 S8 K


3 \) ~+ `5 l3 {' p  z% i0 x% {# e0 w3 p/ |1 W- L/ D
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí
0 v  E# Q! l$ ]! B2 K7 r* Tên tiếng Anh: The Legend
0 W) ?$ X/ Y' p( j) I+ P1 Y( Z: X* Số tập: 24
( Q8 u" G8 T' i3 [* Đài chiếu: MBC8 q* ~( \3 E5 H
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
, l$ ?4 N# X9 r3 Z% C6 S* Giám chế: Kim Jong Hak3 }" K% b" ], N0 u# L" P% J$ I
* Biên kịch: Song Ji Na
( o- [* E6 G8 q. z8 \% u* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah3 z( s. C8 _0 K

9 F- Y/ R% n1 J+ b) z  ?) K8 eOFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 O9 X. ]) `6 n7 nMBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. L' `( c! Q9 W& k  z8 S% ASoompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 e- W0 f  ]: G: L2 t2 [" D, G4 c  a" `9 y) e/ e+ A& x

Nội Dung) q0 O6 _  |. V: f0 N( \

& Y) L8 C# i8 m& z. ]$ m
( J. S" W9 p0 t/ |) G/ j3 `
( |4 w3 x6 K) A, r" K% c$ @6 k2 D9 M+ C# S3 S( d% a
Diễn Viên) }$ N1 ?5 W4 U) A7 m! m
9 L& z2 W1 `! D" q$ {
/ K( ^% B6 ~( H# v) i/ G
8 {, y; R( T) O6 n3 J

6 q- @( L. A* B1 `9 [* q1 F3 j  B& Q5 x6 M

3 _: ?; D9 E; f! y
7 B3 {' f. q! d( K9 ?. W
- Z. ~8 f4 H: T$ h. R9 x/ ~) C/ U& E+ H- ]' q, D# c

1 a& [) F& d; \" C
( N0 y3 z5 ?: N- u. i, `* q: I9 F/ V6 C: z

  o) C1 D! a; D* L) w
9 ?* D  h# |. P  b: ]' n2 d& `; f  i8 Q# tTrailer
- F' h0 v' r' w& H
8 V0 h2 |$ N* D! f- K5 ?. L3 J- W& M/ h2 Y, N9 O
+ K. P. p# F4 ~


( o' A. _+ _: A: k0 `7 J9 z6 ~5 p- Y( {9 s5 O

/ \9 ?" B8 L# ?  ]: q" S
/ r4 m3 D9 @7 d; d$ k* P) [9 h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-11-2018 23:37 , Processed in 0.065998 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên