Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5503|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend
6 Q4 j8 r# k! I+ B7 N
# B; c! j- t2 L/ Z
' U7 F2 ?9 J7 z8 u' x6 t8 `
: w5 V, a; L/ k- E


8 G: f7 m' X( E$ g: N  l9 }, p- `+ `7 E% Y
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí
; n# I0 I) [) L1 ]# `0 I: a6 a# r* Tên tiếng Anh: The Legend, ?0 q, ]+ q1 l5 m# Z/ r6 u
* Số tập: 24
5 Z# U) Y( o4 v( w; V0 @* Đài chiếu: MBC
, C/ Y) ~* X: @, y2 m: I, ]" a$ v* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
! h9 o! r- H" {) T) h* Giám chế: Kim Jong Hak
% V! Q$ i# M7 H+ w5 d+ F! I* Biên kịch: Song Ji Na
! x+ ^6 Y# s8 Z' O% c* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah
9 t+ W! A  k* i- b, X" Y
4 d: S$ e. j( lOFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 V/ j! j" ?1 ?  J5 {! h
MBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 J' i  p4 |* [6 L0 NSoompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  ^6 ~# ^1 _/ p2 ^
2 c( w$ Y4 e, p* R* a6 B

Nội Dung
' C+ ]7 q" }5 G8 t1 n
; m* q  q7 }& n$ x: g1 \2 _% J

( M: e4 Q5 X! ?2 L  g
" C/ Z9 f/ H. M3 MDiễn Viên
. B& [2 V1 U- f5 K
; g$ |5 h: O9 r3 q: _1 I3 T; h, D  ~' Y' s
" F) X( g4 Y) V( u' u$ E0 ]

# L3 ^. O2 ]7 ~% \5 T. N
# |$ c5 R+ i/ C4 b& t+ ^7 {1 P
8 A4 X2 l1 J# d5 ]. g7 @
3 W6 J3 w( ^' B$ e4 Q; `" Z. R; y  m! \( b

/ J. M2 ~& H9 K/ R( I  U3 ~" o1 Q0 d$ ^3 n  u4 i, U1 H
6 O  Y" I8 Z& y1 b7 p' A# l  I; I

# _& K6 g* q+ E
; y5 x  |4 n- k. P! `* y4 d0 R& I: r( d  E3 O: l; |- a' @1 r* K
Trailer
! r0 ]& W0 s; @# q9 ?. Y
5 d& E) t$ M- A7 r7 i; l! r# m! v: H4 Y; E) q3 w7 w

" s' a4 D% r" }' I* i! ?, I( s

. k1 \5 d3 P4 [$ o8 F
" t/ b% c' Q. Z3 X- d
0 B* }5 D, Z$ W* C- Q* T
- T0 D6 P. l; {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-2-2018 11:00 , Processed in 0.052211 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên