Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6073|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend ; F. S4 E+ y! n

* `) M; f& W, l& S6 j# d% b3 [: S# n
+ v; R9 [2 W: U' s9 U. o6 n% ^


8 `+ K% D( S6 ?
3 |1 ^7 U6 w: W) T& C* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí) D/ e  i. C9 p8 l4 X
* Tên tiếng Anh: The Legend4 w$ r+ S, }  p8 ?
* Số tập: 24
/ d7 v, y/ T; U+ S* Đài chiếu: MBC
+ Z/ u& i+ R/ Q* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
6 r1 p  o  t: y+ U3 p* Giám chế: Kim Jong Hak% C7 q4 ^3 q  h3 {3 S3 w
* Biên kịch: Song Ji Na* h6 }1 k1 ]" M' g% A. Q
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah
4 h; Y! H0 u' g! K% }! {
/ ^$ n) |5 q) P- N' Y" ZOFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! _! e& m$ S6 e* C& z8 RMBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* a, [3 c, r! }3 e! M) G# mSoompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- G  Z6 e* M7 [  C7 O- V* X2 w0 r! G$ }: h2 f

Nội Dung
  ^4 w0 n9 v- U: p5 c, R$ P5 u+ ~3 b' `$ ?

% N7 Z8 Y* O' @0 U% p3 z4 I4 S+ i1 b+ X
3 x, }9 L8 M- n2 T2 h( h, }
Diễn Viên
5 M2 [8 f- x2 }3 p0 q) U+ \! p: I* i
' o4 y8 }+ N. R- R

# u8 x+ U6 \$ l0 o* Z1 ^# F
) m/ F( V2 @! U# F) u. ]/ ^7 B0 @# O1 D# h/ S; E

5 N) }* c& s2 t4 B+ _7 q  F5 T+ _* s, z" A1 K

0 d% o, n) @# }: G$ g. v) G* ]% {/ h
$ F) A( |( p. g; k$ K/ g
9 Q' d9 j( k6 c& t
; s  E' R9 E1 k/ g7 E, _

7 D/ H& E4 U. f. ~7 k) o: q5 U$ B# v5 S  O
Trailer) q/ P2 V) M! u% F
, l6 @# g4 }! H$ K* L5 F) V: r
/ z+ ?& e8 o  [& }4 U" C: _% K

0 Q5 V1 s: D+ ]" T- T$ \

1 h! B3 u" k1 u* N" A" n

; [& ?) {) M, }6 g) U
& x2 d, ~( e4 F
) X' x3 n. R3 r1 ]* |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-12-2018 19:09 , Processed in 0.060857 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên