Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5748|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend : L1 T! s1 U6 ~5 W
' w  C4 n1 c0 b- X! G. K

+ k5 G1 ]7 {* d; f7 V9 J) Q) V& \4 C: D! J+ |1 v' A


8 U6 E8 j2 F& s- p& e+ L; r: n) g4 {3 I  E0 @
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí( w. }; Z) Z+ p, k/ |, V
* Tên tiếng Anh: The Legend* `2 R  q8 L! p+ U7 }+ e& D
* Số tập: 24$ V$ v8 L) C. Q5 q! K3 s; d; P+ s3 E
* Đài chiếu: MBC( d' U( ?6 `# t
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
2 a! a) F6 y) L3 U7 \* Giám chế: Kim Jong Hak
2 I8 E4 J! `/ W3 P* Z* Biên kịch: Song Ji Na6 A2 D& a2 `; P+ ~% x4 A9 J0 x. N
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah
& j7 O& k" d) z  J/ O- o2 Y  ?3 V4 t- H) Q2 S" M( i
OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) T" C5 u# G* ~/ V$ j: OMBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 _- L9 E. m9 F6 p$ jSoompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  ?  P4 K6 q9 R$ ~* n( ?: _* f# R8 r6 Z2 D- h2 W

Nội Dung
$ Z! r+ \4 [  Y( T0 h% F  R
- w1 F' V: M& f, x- V4 K, }
9 H& \2 U5 y: P+ t% r4 u8 z. X/ O! ~5 m0 e
+ u' D& l) F4 y# }
Diễn Viên
7 s+ G3 k$ m+ G' j- ~8 P' P3 ~
. x! K3 h6 o$ B3 m* _& c$ {! v% H1 ]# ?6 r, z

- `# Z9 z. ~6 A& O1 j& {3 K; W3 l; j2 X: X1 |6 |; E, y

7 w8 q& r( g! I" [
2 O% @6 f5 k- k+ \8 _
3 n+ c1 P# R. n& |5 J' G' _2 X) w; _' t: R

5 o- q- J! I# S
& v6 J' Q+ P; r: F: f, {4 V& O$ ]  e3 l5 u0 A

4 Y4 \' P0 ^+ ~( y2 I
8 }& Y% X* Q# P8 x( v" F5 v
  w4 A8 y  P5 m* P% c5 g6 f  l( l9 \' |. vTrailer
( X; |2 ]( u/ U0 C* B
$ ~1 d) ^9 p2 M3 ?8 O. k/ N+ x  t, O+ [; D. h/ Y, o

4 v/ ?" g3 R) V) l


1 R! z# R0 x" @/ G# `7 Y" i3 }+ n6 H4 R6 W' r
" l- j7 D" Q5 g
0 d( _3 Q/ U( i, g2 Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-6-2018 07:05 , Processed in 0.051664 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên