Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5863|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend
* [! J7 [6 f- P$ }5 \3 c
. Y5 W' P9 t$ m: f! {
7 e0 Z& ~! G/ i1 P) h1 `) C2 z. o3 ?


' ^" f2 ~9 Y& A+ O, f  G* e/ W
! {+ J3 N* [" m) [9 _* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí
$ W% Q4 j$ z/ x2 |+ k* Tên tiếng Anh: The Legend
' h) t; u# Y. {3 R* Số tập: 24! t6 y6 Y: F8 d) z
* Đài chiếu: MBC
7 [/ j8 I: }0 Z' Q* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
' k- h3 A5 M) U0 {% l" a  G1 n* s* Giám chế: Kim Jong Hak
' v, P7 n1 l  e/ J' j' i* Biên kịch: Song Ji Na
( C3 d9 U2 \( c$ {* Y. k: e* b; c* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah, y! e7 }- _4 K, Q2 h
8 A, t' {' j' ]
OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) U: w; t2 i: V2 a' A  }MBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! |' }$ D7 a9 r, Z: w1 w
Soompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  M- M# D: J5 m( u& O0 Y1 G' ~2 ~7 h5 s( P! c

Nội Dung
0 }6 @& T5 l! F  ]+ s7 I  N
5 k  R* ]; r+ O7 B( z& w0 z4 m/ h  f3 f( G8 V

3 G- f4 s$ @/ X1 {* {8 _+ H# }( }$ G; L* x
Diễn Viên' ^" r! h: c& g0 X( X
& Q2 `  }, j7 d6 y# X

+ P+ y3 ~, U4 o0 _
# B) a& q) Y. i. M' S3 W  e
% x; F+ w7 o  D  V% G
; `/ z9 a) ~, a. q+ e# X/ K2 }* F  O. v# T; Z% l
5 V5 y# S7 k% x( B0 F* s
4 r! L3 p- r0 t# C

" Z8 p: f) U5 t) O/ K
( j5 m  E/ |" P5 ~" h9 E$ u  P; M+ m4 k: D9 V6 M
* @8 k, v; L0 d- m2 Y1 s
6 x9 W6 C/ `0 H. O9 v1 l4 d
7 W( r2 r' M1 k6 [; ~7 O' k- p
Trailer
) I8 R' J4 z6 P& S/ i3 g2 }1 W  y4 A: r2 x7 d0 x6 J- r
/ q. b' U( j4 g- }( _! J9 W

" C( m( U' ?2 ~1 r# W  Q

1 t0 ]- H; {- m9 {* |  l

" d% z# l3 H) d4 i& m3 p4 |
- ?" Q2 c- o2 A6 T/ d* P0 H% M0 h$ h- e( k: x# A; r4 `4 y/ D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 15-8-2018 19:43 , Processed in 0.051894 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên