Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5812|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend
/ c9 O' Z" s5 [% ^; s* a9 [0 g& |1 {& U* _! l" l2 U9 n# g! c1 H
1 S4 g) o5 x) F0 M( d7 x

* s1 P% }4 G5 A# n' l7 E

+ \/ N; @/ t! y0 x5 C

0 K: X' ^$ [1 k$ s' G, v( x* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí
$ j$ ?$ P" T4 Q& P0 x. m* Tên tiếng Anh: The Legend  z2 F% Z% k( }, D: g8 i( B
* Số tập: 24
5 G  Z: \# f3 t3 l. s6 _* Đài chiếu: MBC! v" D3 f& j2 m6 F7 l+ Z6 Y' \& v
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007' K' ?& n" k$ i: h: U) P. ~
* Giám chế: Kim Jong Hak; U7 \) U/ T8 q# y) K
* Biên kịch: Song Ji Na7 |* l; ]9 B/ A  K% I: d
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah! ?+ `2 H2 j2 c- w- q4 r0 v
% V7 L9 O/ P) J) q" R
OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ w$ l2 k$ b& \: b9 j! @4 `/ R1 V4 rMBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 N2 y; _8 ~$ i5 W; c5 A) W
Soompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 u% }% S7 v& ~9 R& J7 t

) X8 [% e3 M2 }9 j

Nội Dung
5 e, x6 N& }" P4 d4 s3 r6 \1 Q8 s7 J. A8 H% j" T& v) Y

7 H7 u' t, ^4 s2 ]8 T
' E. T5 d: i. @
4 w+ {/ t. ]. G' uDiễn Viên* _- O2 P: A# ^+ g! r# _' ]7 s

* k1 v7 s7 o7 F% R* e$ _6 D3 {5 R# d2 k
# j) \7 W2 n4 w" U- ~" R
2 Q* h/ a5 X; [4 e/ k$ B/ u

9 R  S% j7 A3 b* P/ t" _/ t2 {: [) T4 z% G

3 s5 S- X/ u- e; N2 }( g3 ^+ F# S
0 r# G( S- L$ Z! g/ J" M, q# S
: T( W3 h9 K% P2 U
# X/ c7 |- A6 ^; x5 Q$ v: D" q
. I3 ]1 I( A5 T& f4 X2 `/ h4 ~$ P9 u- m$ o

8 E4 R( `% S% _; J% B( a3 Z% l8 L, Q2 Y. G1 V1 E
Trailer
' t  S. R" m5 B( e4 g- I
, i0 c0 P4 z' P
- ^5 W( b! S1 H. K
: @- i% @- ?0 H2 J' e1 Z% c8 [


. S4 a1 E. ?' j! N3 m$ q! l4 V3 Z- o+ L' V9 b+ T% e1 U

7 f  }  d, x" K. j9 C( L: p" M
( \, j7 t9 _& v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-7-2018 00:31 , Processed in 0.054214 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên