Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5283|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend
) [# n) Y7 b( B4 x6 m, R6 x
- h+ o. j0 G, M% u4 g' m! {
, G+ e8 r' r+ F: n# V% ?% F9 P6 c, S3 L' _8 b! \9 F

. O% q# U: I" J8 l  `8 B* t9 K
4 }5 e8 Y* t, |! d) Y
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí; Y' W, e" c# O$ g1 ^8 x
* Tên tiếng Anh: The Legend& n, X3 L0 ?- c) N% C
* Số tập: 24# a6 J: K" o, ~' V! d
* Đài chiếu: MBC5 Q- O, P2 [( ]7 K/ }$ R+ H
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007; Z# f1 Z1 m. ]8 y9 Q) `6 H- }7 y
* Giám chế: Kim Jong Hak
- h$ s: |8 \& N6 o. n* Biên kịch: Song Ji Na$ K" |  R' z5 g2 A
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah
6 I& p. \" h! U: @; w
" {; A& c+ w; u6 w( i- gOFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- p5 ^  u# y& q, [+ dMBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; e% @* x7 U/ y2 E/ {3 q
Soompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 `  S8 `- m8 C2 R( {! Z1 a$ ^4 f! l

Nội Dung
9 i+ }% T* o9 Y2 F# O6 e) G* A( W  C% g
4 _! E0 _! z$ E/ ?: ~

% |4 x7 n5 a* y1 z2 _; X% |- W4 Y8 @4 x4 B+ k/ R4 }
Diễn Viên: h, ^- r; E) \7 m5 S, V0 `
, }7 a( f* Z% T9 o$ H
( k' ]; h3 t; _' h; a2 ~
6 J& {0 s9 H. D- u+ |9 y' p/ T
/ ?2 o  t9 G( B' O, N
3 C2 f# R5 B' m1 @$ v' [( Z

+ ?0 U8 ~4 t1 A* ^& m! U
3 {% u6 C. A$ q( C
: c$ p" `+ K& {, F' n" T  L. H9 d' ]& j# }3 r0 Q: d* \

1 b( s0 d' E( a0 ~! H9 o* ?6 _6 A: g) `4 ~. ~! N

- Y& Y) U3 i! M* U' s. s+ ]2 H; @
" }$ _* A2 o* ?6 m/ [
. Y  @3 U+ F: T7 J" [* k6 |( tTrailer
! ~  W7 e7 J4 H& v; Y2 g/ b
+ \# K: ~4 ^: M9 q
: ^, G$ W4 _# _. S" `1 z' Q  V# C

# d% {" E, Q/ _: g( g
6 q7 ^5 I1 e( v9 \* O

3 \+ `1 H. L/ D$ S5 |$ a5 U4 R  ~5 ]" c. Y% |2 `* m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-10-2017 18:08 , Processed in 0.064321 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên