Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6616|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend . A2 a5 n- b7 x, F( G
4 b& o! S! N; F/ _0 {. T

) P4 ]8 Q7 r( j+ `7 W# Z0 T: W. j3 s: [" W  ^) g4 g; i; ]


+ z6 @* v% D( w! r9 R* O4 x7 j) x
" `$ |. \0 A) a& Q. W* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí9 P; ]3 X3 |  W/ \; Y5 g7 E4 [0 D
* Tên tiếng Anh: The Legend
) J: X: R% s  w1 E7 }8 F* Số tập: 24
+ E2 ~' `, C- v8 J* Đài chiếu: MBC
, W; i% k, H: {3 Q2 u* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007$ t7 E! e" y! @
* Giám chế: Kim Jong Hak' A( T* \& a/ q0 d" A7 h# f
* Biên kịch: Song Ji Na$ h) \2 S$ A# O( Y- V0 b
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah( X; N+ ?& N: V8 s
3 E+ N% D; U( T; I4 Q( d/ b- X
OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& e" V2 N( H# g9 b9 z! B
MBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. A! D! m- J1 W7 I% ]1 qSoompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 {6 I# W* g4 H4 g- W* b

9 [6 W1 K. Y. \( y3 q; T3 }2 [

Nội Dung
5 l; q* ^; g/ D+ J( Y
+ r, W" Q$ r* B
) |+ I: \( g& w& w# s
, N4 X( O) f0 d8 i
' _( ~6 P9 o+ K" A0 NDiễn Viên
8 c9 q: m, _2 C% ^
/ E8 r7 K* c' @# Z' P
  @. j  {7 N* i; |
& h4 y- z. W6 |: ]# Q8 }* V, l9 j$ y5 i1 f! F/ w% E

0 Y( }  X' T) g  u
2 L; V' m' J2 y" @" C0 S, f% q* d: j, z' W, N, u

1 s6 [: d5 n% I% f( N( `: c
7 T: H: S( b9 ~; m# H) E" o3 [9 W1 Q- A3 Q2 |% A; B

. @& a) u/ L, R( N8 [
! C3 W& Z  J1 h. p: o% Y; T3 q, x2 y  {- E/ `
( ]1 y0 E" [$ M6 V' A
Trailer
2 K9 l: j% a& D: D' U" L$ U& W3 e- u' l) q
, u* y) q1 d, }, P: h
- P' t2 R% K/ k) g


) r0 H' N! i9 _9 t0 K6 g2 p
5 T9 `* D) \4 `2 n$ M% o1 |# }! h. V' A3 C0 x

, {3 `- y9 V' W2 L7 Y8 h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 03:39 , Processed in 0.061701 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên