Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5956|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend
% f3 v! H+ F( y0 z0 V
- z  b; j4 D( h5 B! ~- \5 o) \) W7 [- m: [" ^# n- |
4 e# S7 p% Z; k& }  y/ B


. d) J! V8 D: n/ G# Y3 n6 |5 k2 w* l' z" o0 k- w9 Q- x
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí
) t0 F6 k! Z) H* Tên tiếng Anh: The Legend
4 r$ N$ W' l" Q+ W5 @* Số tập: 24# |4 h) m# V5 Z4 z! S' L- x
* Đài chiếu: MBC
5 g/ S) n! a! B8 I* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
0 y3 D8 B( B6 Y+ P% q( {* Giám chế: Kim Jong Hak
8 M3 o$ d8 r. O- P4 I* Biên kịch: Song Ji Na4 i0 I* @& c; X  p+ P
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah
: X+ [  T8 m2 V+ d6 k/ F, a; g2 e6 p6 U: J! }1 e. O% n" T
OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 N  H9 Z# x; f) QMBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 b1 ~' _3 g, b$ I, J( YSoompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' ?9 e$ i( h3 t( ]  A% J5 Q3 ~5 s/ `# q- x4 A+ r2 V7 S3 z

Nội Dung& x, q/ ?1 K' }+ X$ O

4 n: y% H% r3 u# P9 T9 j+ X" |/ v9 }
3 G- P6 P) A7 M" u- O, @' ]# q& b

" E+ p  w2 w) g, H3 C, X* F0 ZDiễn Viên
! H9 S& y1 r% o: Q; ]& X9 B% b1 @- E4 Q; R' h

$ }+ s) [8 M, a/ H8 l: j
# Q) q, \- _: [5 {
$ W& G# p1 X  `2 _& z6 j! v# \/ E# V

% ]% ]" U' w. a" \+ q* W1 m# g# @; |
* p  ^  e/ v, X2 ?" X3 h5 T" t0 g8 K( @% P; h/ U& c9 J3 j( Z
/ X% D/ F% [' H' g1 I( v6 ~
6 |8 L1 W7 A) R$ a  D! Z% l9 G

" Z: }0 |5 k' c  {4 N  T2 O+ N$ e% Q; C
$ T( Y1 u/ z( p1 j, z
" h; R4 P% h& l2 `, o4 ^2 t" C9 |! {: R
Trailer
: Q0 H: o% Q2 k- Z( D8 f) ]7 L8 f$ v) K9 d7 B  m

8 Y% L# u6 n% }: [$ T/ }5 l  r
& I9 [$ q' c& b) b) Q' F8 f

2 ?: }( ?4 [; q( ]: c3 X

9 c% I7 U6 f0 _, I# Y' |. y, T  m3 b! M8 X  j5 D, }! a3 T

& O  _& P, `" o$ `: @9 C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-10-2018 10:54 , Processed in 0.073886 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên