Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5915|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend
" m: U/ v$ F' b! K: t2 s  z& U0 v% y
& Y& x% e/ \2 I7 z
" {7 [. g* }* ?* W8 {4 p7 A

3 _, c5 {0 b% M

% K1 b; y$ j6 k8 k! \9 G# A* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí
' w! h6 I  Q6 m* r1 ?9 `* Tên tiếng Anh: The Legend
/ }* r; W, N( E8 J( N* Số tập: 24% H2 T5 S+ d  X# {4 \& C% U7 L
* Đài chiếu: MBC
8 w5 s  Y2 }. s8 _0 C+ D. ?3 H* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
* Q; J& k  p: L* Giám chế: Kim Jong Hak4 ~8 ~9 c2 x6 I, H
* Biên kịch: Song Ji Na3 v7 B$ P& @9 o1 o! n8 o8 q
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah- ?' S+ W' h; U# `
9 A+ g& P: F$ e
OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) f) e6 T( W; r' n0 d- U' UMBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
! |! n* ^' @$ t4 `) i) m9 O% xSoompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 I: A. q" a7 Y5 w8 j
, J8 [% H; V) @7 G6 v9 N

Nội Dung& d, ?3 f+ J& ]8 {$ k; G

/ K3 p0 [) P6 s- O. c, k% e: ?0 M5 Q; F

* r9 y* m- P8 X& l% P. V$ H3 W1 w9 s9 x/ n+ \7 I$ j
Diễn Viên- q1 u+ x2 M' `/ V8 {+ ~5 O
( W! P- n0 X7 x8 y2 _$ E- t2 f
; i' s& q6 [) r! _' t, l

- V# w1 y6 i8 k) l/ X2 F9 T1 i$ \% H1 g9 V0 _9 d# c

$ A* r0 P7 m5 M- a0 l
) \! t2 c+ ?8 q  O
) c' L6 @& N) _' [8 [: i3 m6 l! f7 ^+ u+ O! }/ m: j

$ I0 R) r/ K1 t) [8 O' c% V* ]( H5 C" r/ I! X: G) G

( Q5 X1 o/ v1 R- i2 p4 E
4 o8 G% z" a! `1 ?5 t4 s: f) _7 I
' k1 B( t7 y/ j. Z2 o* m4 @3 W" k/ F9 W; f0 }
Trailer6 z. R* _3 z  b) I9 C
+ S, ^7 k; U5 B: h  f

, J% J$ V! ]* c  Q* j
( @3 h  X: Z5 B2 |8 D1 w


4 ^& \% Q- o" J$ O
& ]( }& i  s. J4 s$ z  [4 o- C% y
6 ]# Q" o1 [% N$ X7 S% `/ \" r! T" \! h/ f# V) I" q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-9-2018 06:51 , Processed in 0.051081 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên