Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6341|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend
0 E7 G  Z( O# T: e# h* e8 M
! Y6 n' {9 A! \/ }) e- x: z7 E8 c' k3 R# e* u9 u# x& \2 @9 V: I

, {$ w7 ~- e3 A# ?8 r* f. V) i; Z


% [# Y( p0 N% G, l* b; W( k
3 X% c1 q0 B( |* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí
6 T% e' c7 M3 ]. b* Tên tiếng Anh: The Legend
5 J5 n. r/ a! A' L* Số tập: 24
2 t9 j) n' s$ P, \* Đài chiếu: MBC
' `  H! w) r8 x7 E3 N* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
: G* B* o' W6 v/ N  |! [* Giám chế: Kim Jong Hak% K; A1 }+ b0 R  |6 N: h7 n
* Biên kịch: Song Ji Na! H. y0 U$ t  b* C" Z
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah2 }1 B6 i' B" S

3 {# d4 K; N2 v5 q$ ]7 Y' mOFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- {% Z1 v1 d% R; O# G# i# u) UMBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  W) F6 j9 i5 z. bSoompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& l' {* {( b8 [- i2 \
& d) h- y  W6 t# h* d+ L1 Z6 q$ G5 ]

Nội Dung
- r' N9 q9 F* ?! N
+ e$ Z) Y. `* D% W7 d( m
5 n6 C9 A4 f( ]6 J' j' P4 A7 ]. t( y, C' D& ], O6 x
  u. v( G( J+ M2 Z
Diễn Viên
% L; A% U  q/ N. |% y2 o7 _! A' @& P, r: v( G9 K
  ?" ~- N6 F# \( t: x
( p. c$ G! x$ |; M  f
7 ?7 s1 c9 x% R" Y, Q& O- C

1 I/ A7 h# M8 z4 T9 H! I3 ]1 F% V+ H: P; {
5 Q5 w* ?' ~% ~

0 a/ N, F2 |1 u; f' s& ]# m& T  r) o  ~7 f2 z

; C2 ]2 a. j! ?. {7 e0 p2 Z# I  s
4 }/ q8 y6 ^4 q6 A2 y, w3 M! {% L2 S( ]5 f3 v4 O* [+ l& g  R
7 B8 t' q$ V; N* H

- G  _9 Y# u% U6 M7 KTrailer
* s: Q& u! r$ r" q  y( H% }( M. ^# I0 H, U

9 J( u2 v& n4 g# F# D% l/ e# o8 Z9 s& c


) M5 c: r( P$ b* D3 T, \, a! e& D+ u, o  m  ?* G3 t6 ^

7 Q3 _% E) @/ m, V- j, D
* n6 @7 M- r0 W. e, y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 14:21 , Processed in 0.068694 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên