Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5967|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend 7 U2 ~$ K" K3 K- Z' Z9 m

) L7 [8 M' B2 J
. d8 y9 F& U0 t9 U" F$ e  O
" R8 C% R& E) v8 D# H


+ F' \5 c1 n, x. `
3 h1 f) u' H( R1 j1 a* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí& A5 ~  g% R/ P0 `, ~
* Tên tiếng Anh: The Legend
2 r+ {8 J3 s! s6 ?* Số tập: 24! \4 `3 J9 u% p% }
* Đài chiếu: MBC
6 N, a' c2 V  }" w* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
  G; n  P( n' y. S* Giám chế: Kim Jong Hak
, v% P, X2 Q( v/ j0 x2 j* D8 ~4 ?: y* Biên kịch: Song Ji Na7 P% H- O+ h8 ?& w! @
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah
# D$ V; x* Z: f. ^: G, U/ u, m5 s5 E# l& Z8 I4 l8 M! f
OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) [0 d- n( |1 \7 E4 j. Z
MBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* c* ?1 x4 i5 A* YSoompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- P1 d, _% h: m9 D# i$ b' n# a/ d' v& z+ z5 _0 o

Nội Dung
& `+ ^* }6 C) `& F1 f* Y* p; d

8 R" f8 h; Z3 R: U1 H
) p. b6 J/ t" L1 K9 p8 {2 L, z' Z( C  d! d: z
Diễn Viên
: }/ }% F7 [4 L5 u7 K# q& I3 k- q" @6 d0 p: x$ s. W# x

& _8 L: r: v9 h5 `# o* e7 w. C. q6 y0 X
8 c! h- E. ~9 p2 Q4 L
8 v1 L0 \/ P8 R; r+ T. t
& X6 X% z) g; a0 [8 n3 A
% w* i8 f/ |8 M3 k0 d

2 F' s/ s  [% _- i8 p' D
/ Q- ]( D$ B/ X9 @6 p$ O) q% W4 Q/ A7 s; F
, X3 V) k+ y: g" x
: }! S) h& R6 H! y

, r1 R  p; ^" _. L9 t
. e; g# o/ V8 Z$ v! KTrailer/ ?3 ]8 V# v' a9 L

0 y: }; f" ~1 e1 ?% _* \. J& E6 }
, L1 Q$ ^) J3 D8 D1 G
  g  M: Y0 c# i0 }8 U+ g


' F. g4 C  R4 {  W5 k" u4 e# C
9 ?( A* H& L& c+ z6 }
* w4 ^% N3 x, N$ E/ f0 m4 x3 ^* T1 m; k6 U" V+ d, i1 L  v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-10-2018 19:09 , Processed in 0.070101 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên