Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6617|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend 3 E" d3 V  D# }5 N$ N- v/ G" h

- m. v1 @5 J( p. g6 R* ~. r+ E" ?! X9 S( O
2 j( b: Y( Q6 D

1 H% G) S# D+ k; O
+ J/ H% W) s0 X6 M, O3 O9 U3 ^
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí
# u, a, R& e% n, k6 d. X: i1 P# l( o* Tên tiếng Anh: The Legend) C7 L- m, C+ J) T8 t: X, [( H5 K  ^
* Số tập: 24( i) ?2 I& R' S9 ]* I5 q- s+ O
* Đài chiếu: MBC
+ D/ C6 w: `( r( b9 R* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
) u, a8 ~  d; \1 e# l* Giám chế: Kim Jong Hak  Z- b: O% E+ Q
* Biên kịch: Song Ji Na
+ y* I8 @* {- u6 w% x0 ^* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah2 Y- o! e3 _- P% \- R

5 Q( S6 h# |3 V: ?" ]5 Y3 y( dOFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 y3 t- Q, I- a" W2 eMBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: n# X% B" ~/ K5 w4 gSoompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% y" @/ H  i; p2 a& a5 G/ _: O% H% T- y

Nội Dung
) T# O0 v: l8 a7 E1 I2 Y) @
4 M% v! W$ K* @! O, I
2 C+ `0 d0 w/ @" v' B7 f1 ^( H# x) W
- m3 N- w2 m/ M. O1 {
Diễn Viên
6 g' ?6 s( v9 ~8 S% B6 f  t. c3 H6 _( e8 X) T
' t) v0 e/ V+ H. `: a7 Z& g! ^! D

' Y2 D3 W9 M& J' f/ L$ {, q1 J% e. S# S% ^# {
- w. Y5 i- g; m

0 e9 g* `# Z3 G1 G) E- _) Z& F/ Z. S
/ r( o/ e1 {( ?( ^
! Z. ~5 p# b: ]5 S4 o6 X
* v/ f: Z, }; }# |2 `$ {* d" W
. y7 E' z) k& ~8 x9 b3 r
" ^; z% L' s1 {  h/ m+ z& r
1 \% f* ]7 K. I: D3 U+ Y
! F4 l2 X: L- T* Q$ ?9 Q3 y) w0 n% S
Trailer
0 L0 {! {! q/ l0 Q; n5 Y* l: f! D) u$ ^$ ^  K/ V2 G
4 \& s9 k$ z9 `0 B2 h4 ^* Y

/ X1 i8 G/ Q4 n' v2 j9 h


/ s  {' t0 x2 {% ^% U1 P0 X. w: u& @  M5 d$ D2 j8 B

. n! B6 }; K8 v6 n/ n3 w8 E/ d, q/ W) X4 y1 r1 w! \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 07:52 , Processed in 0.073877 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên