Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5653|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend
0 k! \, Y. |4 N4 a
% \' a2 d/ t* q- ^
$ m3 g5 \% K- p6 V5 w4 {& K9 R$ U5 J! o9 j# c' A


6 L, ?6 U# @: J$ ?3 O8 }) B3 S: @2 e0 |9 Y+ v/ k) }6 ~
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí2 Y+ ~$ _  d3 A9 A1 E- I; Y
* Tên tiếng Anh: The Legend
6 t% K/ Q+ u$ i* e; J% I8 }* Số tập: 24- I+ C' }, C  i9 X- G# A) O+ ]
* Đài chiếu: MBC
5 L+ N+ s: N% w( @- I$ m* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
1 I0 R0 e* {" \$ r( Y* Giám chế: Kim Jong Hak
. Q3 [6 _1 u/ W- N* Biên kịch: Song Ji Na+ z8 |7 F2 s8 ^, r8 O5 U
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah" @6 V. d: Y  U$ }  l
0 \2 T0 s5 f" J7 g$ H" M, p
OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; k2 S9 z3 d0 I- d( c( F( \MBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 t' F7 x1 ~9 X* x+ n* L
Soompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 I% v2 o4 f, H' H* ]  B
7 ^0 G8 C( k" b) ~6 |* ]

Nội Dung* _9 I! K: [  F+ C  B* e' a

# w; F3 c' P  A
* o+ y# I* G: [9 Q- u0 Q, M3 w2 ^8 z9 q5 E5 @

5 V0 V3 M5 Y& ^/ R) h8 d/ F8 pDiễn Viên4 M/ R/ S8 L$ ~

, Z7 o0 H3 z9 D# i6 D4 z, x( D( Q
$ K4 |4 H$ Q: P( v4 F+ I
7 ?, M, p: m5 w$ U) U1 _7 R
8 D, z2 N, k. R, P7 d9 N! c) K3 E) j

3 i% X! q6 z/ t7 }. O, W( A# i
' g+ h" t2 @3 ]' o' e$ O0 p' _/ g* C  d9 |6 G0 s* I& G
2 l, N7 G0 }: _3 h
# L6 i, }/ [5 e3 U% m5 O5 l
9 I1 a; i% a" x

3 j' K7 k% A/ e4 }
. o: B2 B- @7 O6 q: L
1 @( ]3 G$ W! y/ d" \# K$ @Trailer8 x" i. X; Z, V% Y1 Y. t# x- {# B9 p
7 Q" S- K8 C) a0 V3 Q" F2 z5 \5 `
8 |" U  U1 v3 J/ N$ r1 w2 A. d
6 k" b' i; z5 |4 A; m8 |6 J

$ o/ _, f* k. N- P& E. R( `
3 u* W' s) _; u; l% a

0 t, t$ P, k* k$ L8 N* O: v( f* y6 c% S6 D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-4-2018 07:05 , Processed in 0.055751 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên