Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6074|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend
  l& n9 g- ~* ~3 v9 h7 b) Y7 Y
3 \" [& Q- @# C9 {8 e4 H% Z- d- S2 U% `2 y6 _

& w2 e) u5 D. Z8 s$ z) V7 k


% M+ j4 k% j! }" I) }/ ~, J% y6 i- t
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí/ E3 [9 |1 ^# |1 D! O
* Tên tiếng Anh: The Legend& e' T/ D; `2 c8 q, b# Q) s8 m
* Số tập: 24
1 y8 D2 j, |  Y) B1 Z' e6 M1 g* Đài chiếu: MBC# i: Z! `. A8 }0 _- d' h9 F: x6 D
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007$ Y- y5 |( {2 |6 Y
* Giám chế: Kim Jong Hak
3 C* C9 N6 o, [, l* Biên kịch: Song Ji Na
+ C1 ]7 u$ B) j* N* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah: w! h2 X1 s3 X" M1 O* U; V* d
/ \( {- S" P$ Z' z5 f- p0 a( d
OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  K# @5 m6 J$ s9 b4 t
MBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 [5 w1 [7 r6 e+ Z
Soompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." ?/ p; t! I% u% j1 F* Q% e
" e+ [4 q5 b( Y0 {( j

Nội Dung
0 Z( Q% a" \8 E9 S. l% f) `0 }- F  o' y0 s7 u7 q# C' x- t+ b

6 x) ~8 H; J( N8 S  D+ j
- c' N* v$ T+ n
3 e7 ]$ t& {* ?# s% W' nDiễn Viên
# Z3 R0 Q% [6 w: d+ o
7 H0 I9 f% S. B' T
+ ^/ z' w4 ~; I# Z8 \
' T! i. u# g7 t7 A* ]; [7 M4 @& b' }% d5 G+ h4 Z4 w9 E; m

& l8 _7 T; ]( X6 C$ I' M# I/ ]& A. q2 [) M) D5 c

1 l- ?9 B+ a0 j! z/ T5 G
9 i1 `7 c# H- E: R$ N% G7 s9 A
, b- |7 _5 ]/ G$ q3 g* Z
2 L! @' K- g' v4 T9 J" x& }: x
' r1 K1 P; k+ x5 i2 S$ [7 r' ~
2 {, m6 C. ~5 b3 k. J2 ]; g- u
* i% l8 e' o) o6 i4 R/ p, I* F7 y) i  s2 E; X
Trailer
! m' l0 E( N  w9 p; `- S) b2 x! B, E$ {  i' s/ y
5 e) c; c4 L$ b" a: ?

: ~. G; r: E# N* M  j0 u

4 I9 ~" ]9 [; O( B2 d

, |! r  F) z! _& B9 V% W& H; F5 N$ O+ h0 ^7 y3 ^
9 e" g# m! s: Z1 N# p% G2 b4 Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-12-2018 21:32 , Processed in 0.095584 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên