Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5437|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend
* L7 c# v9 T9 W6 ]# f/ B8 w
6 \6 e  G* o/ Y
4 a% }  ?1 e& p. K5 a6 Y* C
0 q0 y4 m% u7 T8 e6 s

+ H* i7 Q+ ~2 f
  E! q) r+ R% L% I8 d
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí
4 B  {$ e" ?" r/ l. H7 D' E* Tên tiếng Anh: The Legend
9 e3 o  R' H$ ^: e* [- v* Số tập: 24
: H1 i& F4 c3 u* G: A- U* Đài chiếu: MBC3 V- X; a4 ]; s) D4 t
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007( S- C2 D4 L9 F& `" c
* Giám chế: Kim Jong Hak
0 t2 s+ W. n& f7 S* Biên kịch: Song Ji Na3 f5 c& Y  E, {) r
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah8 c. D; W9 T9 I: ~- a

7 f; e% r7 y. AOFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.6 M6 X! {$ K" A
MBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( D8 f2 H5 V+ y( u) K/ y% A7 h9 kSoompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; {( x* Y) I6 @3 U) ?

2 |8 x; b5 r6 }* _6 d1 g

Nội Dung
: M& j& V- H' g7 V* }  m) b7 f, C2 k2 m4 O( Q1 t% k
0 K: }2 W# a4 P- l" `; G

# p- q( a* ?% c% ^* ]6 `$ H5 ~+ _
* B% E2 @4 T# i: {. g8 ^" N) A3 oDiễn Viên2 f0 @0 U6 z" _" @& t7 G" X

: A( ~( w* w3 T0 _$ {
. k8 ^- k  U9 {; R+ |0 X) [5 |: r' j/ H, O
* r% o7 c9 {/ H' U1 o; T$ i. K

. Q$ p  d( }3 E# _7 C, o8 V- T1 K
7 W. `/ z/ R7 t: o  n( D( P, Q5 R1 v
# D  E  m* u7 u) Z3 a4 a. Y1 a$ T  m

' A% g0 o* d5 T. w" k( z+ j+ P+ C% }0 J
5 `! c* R. _7 ~& R

  s& [) m3 b9 k; m+ g: X
) ~: Q2 @0 n7 r( ~0 c$ a  r/ _9 T8 P) U9 j
Trailer/ p( S% o9 B" X! g$ v9 ^
' S8 w4 u2 G& p) H
( }5 g* D; m0 E6 T/ g
  d- O$ ~* V3 W: L4 G

/ J5 B2 \1 [0 P
4 b7 V4 s- J+ T4 @3 K  p

" D* e- K0 s( T
; C7 O3 M$ ^0 Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2018 00:25 , Processed in 0.051134 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên