Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5749|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend 8 i* R9 }  e9 Y

: {' I2 S& G, W& e% g* t5 D+ }& O. u$ T9 C9 P
5 P: p/ ^! G: m3 D6 y; r, P

/ V9 v' L. ^( S/ I: t9 Y+ ?

5 t) Y& D. p% ]* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí
' R& T1 \+ U9 T* Tên tiếng Anh: The Legend
* X- r: G1 R1 ~) v) O0 t: i* Số tập: 249 r$ I1 g6 e/ A
* Đài chiếu: MBC1 W7 |. i; y$ m4 T6 A
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007& t( A( B, I1 T$ o2 Q' X
* Giám chế: Kim Jong Hak
) p. D1 ]8 e9 v' Q7 i( D* Biên kịch: Song Ji Na0 v# F; g4 y) d) m7 o. ]% b
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah" e4 Y3 \* {% F9 e3 e% H. F0 X

' x2 A3 v' c. {* f' hOFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" o5 ^: P1 Y1 N# {2 Q6 H; MMBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 R& L1 N$ a7 v  h. q9 _6 ASoompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ d; J1 |+ f7 v& f/ [8 J& t$ J1 j; y# Q" d( ^0 g

Nội Dung
! g7 h) O$ \' s! Z9 l; g$ b9 K! V" T, u, _5 s  S
% O, p. ]  F4 s6 L+ W8 E* a

/ n& ^1 I1 g; g, p+ F' h' ^$ N' W; T, X6 i
Diễn Viên
5 n  j9 e  J' n+ v( n) o, G% X- b8 W) H2 y8 W. |

0 Y7 _* a8 H, i0 S; |- D  L4 N* U( t; x( L. l0 o
' @9 F( P! D9 P% w3 ~1 A0 j) X
4 O- i6 G7 q, L: D5 T

/ N  Y. S- M" I1 T( H9 M2 k3 r
& s: e0 |  y6 Q- ?. q+ |3 x/ n9 g5 ^, p+ s5 Y) v: }; h

% J& s. p3 p+ h  t. X* X" ^8 h+ F& e5 W8 y* v- O5 F8 C

' G3 i' J# c; @  \6 F
. G" q% G2 w+ p7 ?
  f3 E+ m5 N2 n8 M5 i% \3 N& K9 a9 _3 v; x
Trailer: i1 p, Q" x; c' k9 X' @( \9 ~

/ L& F  m; c, l& V. j4 W
- |1 M2 D$ V4 R+ A
" B! ?# W1 n: R3 `5 ?

1 }! d9 @! z& ^! H$ I! U  X
4 v# e" a% n' a- {) Y& f/ b7 n. S

4 m, H( X# S- D' E% {7 @6 @: l* i1 y: x  [, x) J% G0 @

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-6-2018 07:14 , Processed in 0.052634 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên