Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6343|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend
6 ]9 u* I0 {* I2 B$ v' b( C& J
- e8 A- K. L1 [& i/ C' u) v
# E$ U7 Y* v7 Z# s, H
* `2 O- ~; Y$ V% ]: B

( z+ F5 x$ v! ^, F+ s
/ a5 \' @2 n7 f3 N
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí1 K) {' Q0 p  z) q% R
* Tên tiếng Anh: The Legend
) W' M0 ^2 f) {6 M9 K* Số tập: 244 W5 f* o3 U7 l: d# k" o* U: ?
* Đài chiếu: MBC
# J/ V* V# D* K1 i! s% |* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
/ T( p9 Z3 A+ W% F$ w* Giám chế: Kim Jong Hak
* B& A8 g8 I. P: S* Biên kịch: Song Ji Na# _' M& H4 P' ^% |' ]$ |) K7 w8 ^( V* y
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah
; G1 I+ e8 k6 E0 u7 X. F
% P  n4 X$ r* Q+ V+ COFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 |3 K8 s, S4 Y3 [2 }6 [  iMBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 h" ^0 n! B& z3 @, M  ~. c, HSoompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
: y- A5 ~/ Z: Y9 }6 N& l( S3 e  ^1 q2 y) Q: O% f

Nội Dung, }9 z0 k  m9 b# |/ @1 K! M8 N, ^
% q: ]9 o" q  c! [/ a* {; h* |

+ e- E8 C  G9 j5 H+ [1 J" A
( `3 l9 v% u& F: ~( m3 j2 H& N) D! b
Diễn Viên5 f* |9 Q& U1 Q# K8 R( {: ^

! j* m" D: M' d* d1 L( b" e
  B1 P/ L1 Y3 J  ?/ {# c) C! n4 c3 {/ Z" z
- K7 o: J1 L" d' Z$ x, _7 S
* K# i4 ?! c' i- t" J

6 R! J# D2 S( C) C: \  z
: T, F1 U' |6 o+ z' i9 D- }  D3 ]. {# E6 W. t6 ]

' ]+ G1 s7 ?- E' h/ v8 K* y; P4 H, J$ r: a

  _% P5 M, ?& o) R, N5 @2 L4 N- H; |9 |  S- U

: W- @$ O9 B( M' L6 _. {  t! }9 h) Q5 |5 \6 O7 Z
Trailer* K# X4 s4 ~& W6 e2 i

$ K4 b. T$ k9 A/ ?3 |# [, v7 q. C
/ `2 P; t' Y4 c: }
: X% X' ~& D2 U5 t& g

- B: S& ^( V+ I5 Z4 O1 @
+ A% n$ Z% U, i5 B, \* R# [6 _3 [

# M5 l: i  Y, X, j
# g- L" W- `7 I- H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 16:42 , Processed in 0.078099 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên