Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 5802|Trả lời: 0

[MBC 2007] The Legend/ 태왕사신기/Bae Yong Joon, Lee Ji Ah [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:55:35 |Hiện toàn bài

The Legend
" h* ]# ^" `+ u: d( _: _& F- }. b% n

2 D3 e( Z' O% P7 X( V
  O( ~! t* N8 Y# ~4 x9 E


0 v' s/ `: q" D: `; ~. u% o( n) {
; i! c: Q3 L1 p& \1 g* R* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí5 h! S' j# r1 R* l; k) N
* Tên tiếng Anh: The Legend$ F1 [9 X: x4 L  w. n
* Số tập: 24
% C) Q& a- d; Y# g% f* Đài chiếu: MBC
/ {! C$ v2 W! h) `! B* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007' u( j- ^; X8 W
* Giám chế: Kim Jong Hak. n9 R$ i) `4 p7 b2 E2 \9 ?
* Biên kịch: Song Ji Na2 k) s: k) E+ P. e
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah
$ c* L/ E. N! ~/ X/ k
! L- E; p: Z9 d! A9 gOFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 r! p% O: ^! _7 m. E
MBC OFFICIAL SITE: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- p) g8 w0 M4 I1 x) E
Soompi Forum: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 a5 z4 w" @- N& e
) U" i# `+ j& z9 B2 e% K

Nội Dung
% _2 U  x) w3 p' }5 V% g0 Z- ^0 i* d' j
5 z, f1 [$ Q( T9 e) o) g# e
6 N2 M! O! v  B$ g! W5 D$ ~& _2 a  Z

% u5 I9 L) W" r8 ^1 Y0 PDiễn Viên, u" f) P% R# T1 V0 {8 H, g5 k3 }
4 V+ N& Y3 Y( x9 y9 K6 `

8 I& S+ ~5 G' l8 ?! S  O( e, p! \# m0 C
* a( M2 N, ~$ V* P! S: [6 G5 r
, |: x9 m+ V! E- c; j! x
" p) E, x( l4 h7 z1 M

3 X, @; @# a1 G5 F! E  `) B" M4 o3 [1 X( U) q% ~# b/ @/ P
. |; V! D! F. m7 I# D$ }7 H& V  j& o

: X& W  m( O2 f
% ]; Z+ R! t$ d) @
3 a" t5 c# O3 ?( a4 f9 j+ \4 r$ ]5 d, D
4 _' A+ g( e) H) {; i8 P4 ^
Trailer
! A0 q+ j+ ~; U6 T3 O, h) i9 }* E: Q/ }9 q  k$ ]1 j
. E% {# N5 d6 P1 Y' J
7 \/ H6 E2 M0 x- N9 b3 D# o

4 [3 W$ S' [: A
& w: s/ v, @# E: B" V

& ?6 x3 Q) Y8 i3 w& F  i, T0 a9 y, s5 |0 M, M' V! @# {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-7-2018 11:55 , Processed in 0.049271 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên