Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3959|Trả lời: 5

[VOD] Hotelier MV OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:36:10 |Hiện toàn bài

[VOD] Hotelier MV! R( e6 R! z) o( N3 m

2 q, X5 e9 G1 Q- |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:37:25 |Hiện toàn bài

MV Love is just a dream, k1 \3 @9 q. G3 X1 t
: H( K! d; s2 z5 _* g* p# K$ h
cre: ssumayu@utube
6 I: {0 T; s6 v. a/ J$ b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:39:10 |Hiện toàn bài

MV The Day We Meet Again* O& B8 A* L% @0 ]7 W% A
  Q6 z6 `" ^, p& ^% j: M7 |
cre: frebevideos@utube
" Y" U. |9 w$ X+ \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:21:49 |Hiện toàn bài


3 G4 Q% b8 m, G3 {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, N% _9 y: s* _: N  w) c$ X
/ E' q: i# i9 g6 a* C8 n9 AForever Love (Shin Donghyuk & Seo Jinyoung)
1 K. K5 E1 J, \3 A( W6 G5 USource:Japanese website
) b: r7 n4 T8 y
0 B+ t/ q( G6 HBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 K4 Q/ o$ w% o: Q7 s
0 j' h% }" ~( O" l) D; F% E
I Don't Wanna Cry (Han Taijun & Seo Jinyoung)4 N0 [4 E9 \- y& o" A9 n* s0 T
Source:songyunah.com
" r4 {- W( ?2 ~( a$ o0 ^. M0 Q9 P2 e- \9 L6 y, S0 A9 h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. 5 b* k* r% ?* P0 _" L; V

" b* B$ ~: \$ N0 u5 N9 i7 L% L8 z
6 N3 A! ~1 }1 ^8 H- g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:10:57 |Hiện toàn bài

" v) d, y: b1 [" b+ K8 h2 e  o
, Y' l, @$ x; o' ]" k6 C9 ~" a9 U
+ A  x( B, A% H/ C) J; N
6 K7 h! ]9 g  |
& v4 ~7 e8 G9 V: l2 _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-9-2012 17:17:58 |Hiện toàn bài

Hotelier OST
7 s2 R2 L+ b! t. m2 P$ ?) I8 T4 t
1 g  j5 n2 @; E2 `- M9 O0 |$ l
source: MBCclassic@utube
$ p4 h5 s  N/ ]6 t. @9 q
2 ^/ @' B: w7 e  p" j9 v, b6 L$ S3 m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-7-2018 16:14 , Processed in 0.057596 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên