Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4102|Trả lời: 5

[VOD] Hotelier MV OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:36:10 |Hiện toàn bài

[VOD] Hotelier MV
) h- y8 [1 g2 G; b2 `# @# T
# [! a+ g$ E" J1 z" {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:37:25 |Hiện toàn bài

MV Love is just a dream
0 ?  h1 i' M, {7 X" C( v3 l6 g- D9 ^! x+ o% y$ K
cre: ssumayu@utube
$ M" O& C( Y9 W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:39:10 |Hiện toàn bài

MV The Day We Meet Again# Z/ @9 A  \* n7 }) k

) E: ^; M  c. ~7 C- N4 I/ ucre: frebevideos@utube
4 u: \( ~$ F8 ?1 y# e8 {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:21:49 |Hiện toàn bài


* v; ]/ n8 ?/ xBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; L) O+ c6 A) q& l7 T
* {5 {. n' n6 d4 @+ aForever Love (Shin Donghyuk & Seo Jinyoung)4 N0 d( o6 Q9 b. J
Source:Japanese website/ T& g7 H! Y" T  g6 K

$ n& O% M: c! ]5 EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- T- c1 ~2 v: N& ], E( k3 q8 z# q2 ]
; @/ R9 y4 y  q3 HI Don't Wanna Cry (Han Taijun & Seo Jinyoung). {8 f) Y  g5 C$ o
Source:songyunah.com
. t3 Y' `, w9 |1 w3 J+ c0 O7 g. G. h; ]& J4 I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 @! I- W/ g/ _0 F6 X% u
5 a3 J+ V* a* q6 d& m# P% y5 X! Q1 m3 c( |6 F! z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:10:57 |Hiện toàn bài


* X" E4 N0 f( [7 X, k$ t$ |$ S3 R; a0 |) ~: h0 p7 K
9 d  A( j& M! n6 w) V. _) p
$ ^2 T  g+ a3 M. u4 j

) p; |4 k; O# q/ ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-9-2012 17:17:58 |Hiện toàn bài

Hotelier OST
4 P' Q# H1 ]: h/ k2 j
( n- _. G+ h( R2 k
source: MBCclassic@utube
3 g8 T  x5 G$ R, Y; i8 M7 |  u$ j% {3 u5 p( E0 l. W$ Q( X! ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-11-2018 03:32 , Processed in 0.179042 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên