Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4313|Trả lời: 5

[VOD] Hotelier MV OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:36:10 |Hiện toàn bài

[VOD] Hotelier MV
1 M; D/ R& e- X6 u4 t3 Q
, [; f  ?: j+ i+ F4 d3 A5 d" d4 n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:37:25 |Hiện toàn bài

MV Love is just a dream# m- n0 \8 z" ?, _1 Y
3 J0 S6 @" F' g- ]
cre: ssumayu@utube1 h& S) a5 J  ?8 A% F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:39:10 |Hiện toàn bài

MV The Day We Meet Again' R; N/ j6 F3 u2 \1 Y# t
' n: G7 U4 \: B8 H) K
cre: frebevideos@utube& X) }/ j2 E& a1 _. K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:21:49 |Hiện toàn bài


! S- g- m8 ~2 fBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* o6 ^6 r  q8 Z0 j/ [8 [+ s. U7 K. U5 l* U3 y
Forever Love (Shin Donghyuk & Seo Jinyoung)$ p5 i+ C; A7 U; I3 F* {8 @
Source:Japanese website
+ H6 j" m+ y4 r8 N& i& ]- z7 {5 |6 j5 p1 @9 H3 }- g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 r" V' H$ I" S8 k% ~
% g. _) a. P: G% R7 V& l/ hI Don't Wanna Cry (Han Taijun & Seo Jinyoung)
- P  s. M7 D9 Z3 D6 y: I, d2 |) d: sSource:songyunah.com5 d4 b6 ~9 g- w# b  }2 o) ?2 M

' T9 J& f! a; c! n! |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. , H% y, |0 x  Z  p" b, o2 f

0 x$ p9 A. v$ ?0 M7 i# i0 @, i3 Q8 z. x* l* M/ H) o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:10:57 |Hiện toàn bài

% ~. G' e( Q3 ?* m* D
! {# [+ a8 k; Q& o3 E
; `, ~& g1 _* I3 G. ]1 M/ g
+ K7 ?* _/ Z8 u( g; A
- v" P/ ^( ^6 d  O, ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-9-2012 17:17:58 |Hiện toàn bài

Hotelier OST
1 {+ @9 H3 j  o: i7 i3 _
' T2 v6 W9 M3 |
source: MBCclassic@utube9 W& m1 M# ?; w( K* c% p0 [) q

. V/ M2 f; T( {( M( r3 f- K8 g" s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 10:29 , Processed in 0.082834 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên