Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3878|Trả lời: 5

[VOD] Hotelier MV OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:36:10 |Hiện toàn bài

[VOD] Hotelier MV
% W2 |, ^% s- m
7 Z2 u' F6 [8 e# W! P4 E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:37:25 |Hiện toàn bài

MV Love is just a dream
; j) y0 \8 s' V/ {2 N* ~7 J3 `! F
cre: ssumayu@utube
& V; q2 ~6 J) q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:39:10 |Hiện toàn bài

MV The Day We Meet Again  \7 N9 x5 d9 l7 s
. Z8 Q1 D% L8 r0 h' Y" H, i9 ]1 |! z% ?
cre: frebevideos@utube
4 s4 k5 c  p" N4 }" M! x" ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:21:49 |Hiện toàn bài


. U$ q) X, @; W( ?. G2 UBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.: A3 c1 M" r# ]3 h* Z2 X

! j# W: _( |  K1 v, U6 V5 `3 }Forever Love (Shin Donghyuk & Seo Jinyoung)5 N3 \4 D6 u/ f# |% R
Source:Japanese website
. a, Y$ K; {* ^4 o2 C' N9 ~: R0 D; L% `' O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* j3 A4 D! k8 C% o+ c8 n8 B+ N8 R: l0 f/ s6 D
I Don't Wanna Cry (Han Taijun & Seo Jinyoung)
9 X' l) Z' P( JSource:songyunah.com
4 i/ {; l. |$ W! r  W; w  \2 o  I! _$ j0 d: V! A* M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. # }) M- U( t! B5 G. G" Z
2 V1 j6 @% S7 S/ @8 }
' y, Z3 i, @5 i6 F9 j5 H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:10:57 |Hiện toàn bài


8 v5 N) S. p! B/ Z; n" ~8 Y7 ^8 ^/ d/ d/ A
- t( X/ ]6 {. |6 B

8 R- a- A9 E0 Q6 [* n( r8 S! Q; x' ~8 {5 t0 j) D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-9-2012 17:17:58 |Hiện toàn bài

Hotelier OST4 M, g, s, v+ ?: J7 V
- v  p8 V- M. E1 x2 W2 l+ s* p
source: MBCclassic@utube0 ]% N  T& a) M

" U" e5 L' h0 h9 L4 P+ }3 ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2018 23:22 , Processed in 0.054621 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên