Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3736|Trả lời: 5

[VOD] Hotelier MV OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:36:10 |Hiện toàn bài

[VOD] Hotelier MV
/ g( g' }& h3 i( B4 [7 J+ M, e, `' U. m) W8 r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:37:25 |Hiện toàn bài

MV Love is just a dream6 J: n6 K" i* z, l$ g) {3 O+ P3 P
- k- [' R, A8 m
cre: ssumayu@utube8 U0 Y/ Z% ~. z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:39:10 |Hiện toàn bài

MV The Day We Meet Again9 T$ I" `+ v- }+ ~& [' c( i( U. A
/ b* K( l" w& O  F( R( j
cre: frebevideos@utube
7 d3 d% ~2 K4 w, A8 z2 h+ F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:21:49 |Hiện toàn bài

0 h8 V. g; L2 P- ]& o* z7 U
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 A' N& l" d* R2 s6 `$ B0 f# i

+ |; T; D' @9 G: b1 aForever Love (Shin Donghyuk & Seo Jinyoung)+ ~; C/ @+ u- ]/ K& c, ~
Source:Japanese website
# S* y0 r0 h+ E- O) k5 Q+ }) ~9 L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 L+ T* e# K7 v. j; C
! T/ p+ d/ E% u5 X* X5 Q$ pI Don't Wanna Cry (Han Taijun & Seo Jinyoung); z& a2 E  C/ ^! t
Source:songyunah.com& h7 {& r- D; D" }

1 X4 q$ O( _. [: EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. H3 A) ^& ?! V/ s  u; ~  X6 {6 P" ]& o  U. {& @1 w

5 z5 b6 M+ E/ N% ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:10:57 |Hiện toàn bài


/ }0 y* l8 c) t& C, z, ^7 {' @$ K0 j, K4 B
4 E& H: e; O* ]" n

! A! F4 k5 B+ U2 _8 ]9 M. |+ }5 M" j0 |; f' p* Z7 Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-9-2012 17:17:58 |Hiện toàn bài

Hotelier OST
5 ^( d: q6 Y9 N' ?2 \, K6 Z
$ {9 _- Q. [' E5 v
source: MBCclassic@utube8 T1 m  z! h0 `, y, P
/ {% ?2 @- w. C" _# F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-1-2018 00:17 , Processed in 0.076479 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên