Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4309|Trả lời: 5

[VOD] Hotelier MV OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:36:10 |Hiện toàn bài

[VOD] Hotelier MV/ C: N( ~# O  F  ^6 D0 B
5 _* V" |( w4 Q3 c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:37:25 |Hiện toàn bài

MV Love is just a dream
; W% r; W. d+ `
" t6 ]5 T6 ^8 e# v3 M& u9 Ncre: ssumayu@utube' }  h' v$ J' A4 c% z6 \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:39:10 |Hiện toàn bài

MV The Day We Meet Again6 D' B! h4 g/ i! e7 }
1 Q/ m) T8 P; i( l) R
cre: frebevideos@utube( t, x" J% R6 v9 [4 f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:21:49 |Hiện toàn bài

& `7 K, V/ D+ }4 g2 Q
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- Y: L5 A2 y- Q9 `; J1 R; F( {
! T1 r  m3 _5 ^
Forever Love (Shin Donghyuk & Seo Jinyoung)
3 H( n9 S4 W: ~0 SSource:Japanese website9 `$ O* F  i. o
4 Y; ]: X; U* Z) C* C
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 G3 j9 P8 T+ `5 J! A
4 D6 i: V) K9 j: r
I Don't Wanna Cry (Han Taijun & Seo Jinyoung)) z* J: R" c8 w( Y' a. S
Source:songyunah.com; K$ Q/ X" L+ w8 }
1 d% E" j8 y8 v* U  J# R0 \! A1 F
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ }+ x; c" C5 O  r6 x8 W- ?
& X7 g3 X' K2 A' S9 w2 W" ^+ u8 r2 G- u, G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:10:57 |Hiện toàn bài

/ R$ r) ?+ B: p9 E% Q7 f' Z# r

& y  E2 X" `7 I( h* @3 P! u4 y6 d0 i

& _4 h: i$ e5 O6 w! H& Y0 ?# T
( w" w4 o$ I, P( D# P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-9-2012 17:17:58 |Hiện toàn bài

Hotelier OST
4 }. \5 ?% b; u1 z" ?! e
8 F6 o/ Y$ t7 D' x* ?
source: MBCclassic@utube
- l+ a( v9 Z2 r" c5 ?+ n4 m; w1 v/ k( w1 ~9 ?' C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-2-2019 17:06 , Processed in 0.172685 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên