Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3998|Trả lời: 5

[VOD] Hotelier MV OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:36:10 |Hiện toàn bài

[VOD] Hotelier MV' V2 v+ f6 C1 B# p9 `- D* ]* i

1 b- |# u! U6 D- {' f  I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:37:25 |Hiện toàn bài

MV Love is just a dream
& z% K# F' |) T  P- N7 \$ v+ {% ~. T7 k& S8 K7 c3 b: r4 Y
cre: ssumayu@utube4 P" |, i3 A2 b0 {7 [7 {2 r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:39:10 |Hiện toàn bài

MV The Day We Meet Again- N) J( @9 ~- b* U

, m2 |) l, w: k2 _cre: frebevideos@utube
2 n. |! D* D0 t* }- I5 Y9 \0 I) p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:21:49 |Hiện toàn bài

0 w2 {$ S4 E! r2 {6 p
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* Z: k% r7 X4 w3 t3 S7 w# R/ ]0 a. O

: l" Z, l# @' d  C: S) z; c! B  eForever Love (Shin Donghyuk & Seo Jinyoung); O' e4 Q9 ?7 ^' Z( C2 a
Source:Japanese website
/ n* f, ^5 @9 C7 E2 |# O5 |/ f* t3 v, s) \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% d0 P5 u& W1 n, \+ B( D1 A4 J( g- s' }5 B8 }& a2 c
I Don't Wanna Cry (Han Taijun & Seo Jinyoung)
: X5 }- n) N4 A: F+ o% n+ SSource:songyunah.com
, w; z. a4 p5 g+ D
/ q2 U7 }" e' W  ~Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. ) H& i; T& O  _9 [! T: A) H* H
$ l1 E/ j& v2 A- h5 L

: L7 T$ [5 Q  N0 V9 z. E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:10:57 |Hiện toàn bài

" y0 e( H2 B) z' `3 z# F1 H; W
/ [8 X  X! H/ Y8 N/ e* Z6 e
, u7 w/ l$ |; X0 P+ R; Z

  a2 S5 N: _1 s! h% h6 A
" j4 @! |2 K2 |+ n+ _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-9-2012 17:17:58 |Hiện toàn bài

Hotelier OST  ?- M, g9 i+ n% E4 i- p) G0 A
. V. W8 W7 w) @3 d
source: MBCclassic@utube
- N; r1 x, Y$ w' l" {/ }
0 D: ?7 q1 c$ Q* Q6 ^+ v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-8-2018 07:05 , Processed in 0.055882 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên