Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3877|Trả lời: 5

[VOD] Hotelier MV OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:36:10 |Hiện toàn bài

[VOD] Hotelier MV" q2 Q2 U. Q( P" p8 |$ G, }- T4 l! q) ~
8 F8 R5 T2 b% X, g+ u' I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:37:25 |Hiện toàn bài

MV Love is just a dream9 J9 v* F* @% }( i' {7 u2 N

6 g$ i2 }2 g$ P9 g7 [& E/ H, ecre: ssumayu@utube1 g- H" D8 h; J0 s! P% U. C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:39:10 |Hiện toàn bài

MV The Day We Meet Again
* h# j/ @" E" B( c) S4 n3 r1 X7 h
cre: frebevideos@utube. s# k: C" E6 y( N! u/ S' R: L& l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:21:49 |Hiện toàn bài


5 R- u' j* @" s9 o3 c6 X1 @Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 o: G7 w9 ~- z% n0 J
1 F9 i  B2 u) Y4 s, ~" t1 q
Forever Love (Shin Donghyuk & Seo Jinyoung)
; ]: o; i9 d4 C+ j3 RSource:Japanese website" f" x% w1 j& F3 u. f

. @) Q1 q& f3 j; r5 oBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% Z: {, s  {' _) X' V& z4 D
) x& e. t9 p* ?5 l$ l( p- x6 J, I5 gI Don't Wanna Cry (Han Taijun & Seo Jinyoung)  [/ q+ i4 }9 i/ _' w
Source:songyunah.com0 D" [, [. y# j6 f- d8 C4 m% L

+ Y' X, l  R8 WBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. : I6 _) r- W; t: c) L2 W/ P

' o5 [% Y9 ^) j6 Q( z
8 C0 D( J$ i- R! H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:10:57 |Hiện toàn bài


) q0 R# T7 M: Y7 W/ o& b1 R3 h1 J/ @: J& |* H

9 }$ u% Y; d' N% @
5 v: A" z, e0 ]. C$ r& ?9 Z
, k$ N. {1 `/ }6 U$ ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-9-2012 17:17:58 |Hiện toàn bài

Hotelier OST2 N% C1 c/ |1 O! x$ C' a' _3 k5 t& S
% P8 ?7 _0 {; U
source: MBCclassic@utube6 W( F4 G* E# F: q# ?5 z1 o
0 B/ V' ]' o4 |0 G/ e: d7 X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2018 23:08 , Processed in 0.054150 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên