Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3737|Trả lời: 5

[VOD] Hotelier MV OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:36:10 |Hiện toàn bài

[VOD] Hotelier MV
% f1 L" \" h2 q; L
9 ?3 e( Q5 z( d% h3 u- ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:37:25 |Hiện toàn bài

MV Love is just a dream# t- O$ h% C8 Y* w2 l" U! i, b0 e

1 }3 m( T% r" m5 bcre: ssumayu@utube
. D) i- X7 |* M& E7 O  I2 ?( I1 L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:39:10 |Hiện toàn bài

MV The Day We Meet Again: p( _  Y( N' k* P3 t. J
- }& s& T; g; x& I
cre: frebevideos@utube# D# S9 d7 Z8 A- n8 U

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:21:49 |Hiện toàn bài

2 `9 ?* X, Y, D* t' O
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* k6 Q' P8 s4 v) K
) L* O# B8 \( J. C* p1 h9 `Forever Love (Shin Donghyuk & Seo Jinyoung): s6 {5 {: x. f1 H/ R
Source:Japanese website& B. g! Y9 ?; s: t1 N

+ c; e5 ^) ~) ?2 VBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
' L4 b3 w+ ~. H% _! h3 A, ~, Q4 W" B" }- A6 t$ f5 Q  f1 E* R
I Don't Wanna Cry (Han Taijun & Seo Jinyoung)
) ?1 ^) J2 B. eSource:songyunah.com
1 c8 N6 ^6 ^, H' F" o4 V, W9 t! F+ ?
! h/ a- e7 @3 I' ABạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. * D6 [# f0 X9 f+ w5 m
& _$ N7 k" O3 D+ Y% N
; D  n$ W! r& i7 H! u& F3 D. F0 K- ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:10:57 |Hiện toàn bài

) \9 [. s1 l# @1 o  w: ?# S

" Z5 z  W( h; ~1 W9 {' [2 v7 ]( n. n

- S9 |  j% A# m" x1 s% a6 r& w. R
' s/ y: k! M5 m! n; i8 T0 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-9-2012 17:17:58 |Hiện toàn bài

Hotelier OST
: T" Q1 T0 y( E5 K6 f6 b
& \+ w4 `$ V9 E8 g3 o
source: MBCclassic@utube; {% n' f' v* u

, X3 n9 U( S* a. Z* S: w6 M  ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-1-2018 01:34 , Processed in 0.055995 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên