Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4142|Trả lời: 5

[VOD] Hotelier MV OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:36:10 |Hiện toàn bài

[VOD] Hotelier MV
' p2 _+ ]" H' U8 b6 a
2 \3 ~4 h6 G3 q) e8 P# c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:37:25 |Hiện toàn bài

MV Love is just a dream: s5 i' h7 E' o/ U* {9 u- t; t5 `

; z, x7 I, h$ q) W- v6 ocre: ssumayu@utube
$ H) g; e3 [4 E, \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:39:10 |Hiện toàn bài

MV The Day We Meet Again
  M2 m1 i6 v/ r8 Z) ~" d& i! s9 T  z9 J
cre: frebevideos@utube
+ [! G. @& K  `7 J9 b  v2 g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:21:49 |Hiện toàn bài

- |1 R* Q$ b3 ?& o4 b* W2 `5 ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' J) Z( @" ^/ l: P; m9 d3 ~

* ^. M3 {. y: g% Z0 cForever Love (Shin Donghyuk & Seo Jinyoung)
5 s8 N2 h( G6 j3 s  R* ]- a" ASource:Japanese website& _+ Q( V$ Y8 b8 O0 V9 H# {/ n

4 X8 F" s: v1 d2 pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.$ Q- S( m5 d) |5 O
% p/ d- }6 g& p, A; x; ~3 A
I Don't Wanna Cry (Han Taijun & Seo Jinyoung)
. i0 @3 ?6 q% x# iSource:songyunah.com
+ A) H* v: ~3 M7 V4 A2 y! E3 D
( k9 b" k# Z( k* KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ c+ ]' a" W. G) T+ ]3 k( T" V
4 V5 A9 s5 T- p  K: R/ k/ K
% F+ l; d/ N2 d% Y- h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:10:57 |Hiện toàn bài


/ g0 U7 F: I2 j" v. [; r) F. l3 K, y/ U2 c
2 k, r; E. h. {! u- H( n

0 b5 q7 e6 ~) ?, F3 t$ H/ I3 S
) Y9 `& @9 u" w4 o: D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-9-2012 17:17:58 |Hiện toàn bài

Hotelier OST
7 \. K0 g$ R# e  }! A" G# ?" L+ d2 Q1 V) z/ M. i. {$ h
source: MBCclassic@utube
, T- A& v0 x6 d. p: {: H& U% d3 I" e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-12-2018 07:52 , Processed in 0.075973 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên