Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4049|Trả lời: 5

[VOD] Hotelier MV OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:36:10 |Hiện toàn bài

[VOD] Hotelier MV
6 Z; u" F+ G% ?3 o
8 y2 L  k; T6 A  K$ ^! L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:37:25 |Hiện toàn bài

MV Love is just a dream
3 u1 R# D; o3 r; @/ \+ Y( Y# h- n* M" p9 q) U5 Q
cre: ssumayu@utube
1 d# t: E" i7 H2 b! I7 J1 H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:39:10 |Hiện toàn bài

MV The Day We Meet Again
% |7 c/ T1 T7 u* h. D1 D
$ g& ?  q  y, y5 j2 F) ~cre: frebevideos@utube6 n1 B- [8 p; b. D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:21:49 |Hiện toàn bài


" b9 @  u% b) h" j' T& Q# C8 ZBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  ]- B, r+ ~3 {1 l/ ~0 @& g' j' b: j! K
Forever Love (Shin Donghyuk & Seo Jinyoung)
/ j) @# i9 S. \7 dSource:Japanese website( U. J4 s9 j( x7 c7 w5 a$ R
, G! [9 I% J/ b5 D  m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' j7 A) i9 U- c! U

' l+ ]% b0 {$ s; T0 x; s; BI Don't Wanna Cry (Han Taijun & Seo Jinyoung)3 F4 O) `7 F3 q4 M. z
Source:songyunah.com7 H7 A# J4 ]2 q8 O# J' T( k. _
- ?6 z4 G$ }( \  d
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. 5 [" H, l8 `9 b/ Q

" t. j2 F3 |6 I3 g8 Y& _
6 b6 ~$ B+ I  i  R$ b- x. X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:10:57 |Hiện toàn bài


0 ~4 {( p* }. o0 b4 P! M5 l3 i. }& c
% s) p3 z; |& z7 e8 r# G

1 ]+ y1 z8 i/ B$ L. R; K! s  Q1 S$ Z& Y0 m7 K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-9-2012 17:17:58 |Hiện toàn bài

Hotelier OST/ |! w& I0 D4 y+ K: I- l
: P  q2 F1 `7 \  X" t7 `. y
source: MBCclassic@utube
/ }9 b2 b( O5 _+ u% z  [; v# ^; ]9 i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-10-2018 01:44 , Processed in 0.078555 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên