Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2772|Trả lời: 1

[Photo/VOD] Hotelier Talk show [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-9-2012 02:34:07 |Hiện toàn bài

[VOD] Hotelier Talk show
; q- |  B& d9 M* w% T7 v" a; c) q% D* o

1 N2 L( ?- @4 }/ g* i( l9 k6 ?- u
! c& p9 X$ X- A1 G; o* U8 C- V
) D3 o/ `, w. ~" o3 Z5 G5 f) l

& n' r4 v" q: {2 l/ [7 F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-9-2012 02:38:32 |Hiện toàn bài

http://dearyongjoon.blogspot.com
6 U5 _4 m; X0 @- o0 k' }
  W& A' ~+ ~; W
' C9 h' j  F8 J3 T+ C0 I# N! G8 O  b4 _3 Q2 l4 n3 ?

+ F, ~2 K, r" l- g( I% f$ ^/ h( S) c' C6 U/ g5 v
) a: f; M- P! h9 [- b
6 C/ f0 N$ }, X3 \# p& y
: F- J/ d' c2 P/ y6 x8 \. S- l

/ p! ~" X: Z! C, m2 h8 Y3 A- \4 R2 W3 _
& ]( y$ N, V6 P" i5 L+ [2 `. n0 ^7 J

" {: W" D* ~8 a  q; S4 x. M( o
- y0 N" ~1 e! {  j+ T
- i7 W9 I, x3 G1 Z9 Z! q' [2 {, d4 T+ h% G8 s
4 y/ r9 Q6 p0 S2 n! R
& J/ Y6 U; y: U6 l7 ~/ o
+ L+ z/ |, t, ^6 }) S

6 {+ U1 E( K$ w' M. \) n8 q; \" L6 H% f  z. c* Q4 z8 T$ U4 ~
7 I+ V9 S. l% j7 a

2 e$ ]6 |5 P: g+ ]' t1 w

Đánh giá

anchede  trời ơi đáng yêu quá đi à!  Đăng lúc 6-4-2016 14:11:24

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-1-2018 00:13 , Processed in 0.054119 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên