Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 2547|Trả lời: 2

[Photo] TWSSG Filming Site [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-9-2012 22:58:06 |Hiện toàn bài

[Photo] TWSSG Filming Site/ I2 ?+ H: ^4 G! b

; F: z2 }' h, J  t  \, z
3 u# c6 L- L1 X( G7 w9 L% PJeju

& W7 J! s% j# P. x' b  Q
- R3 c4 C. H2 y* asource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. /  byjfamily.net / cafe.daum.net/byjfan! P( h2 n4 Y" v6 I

% F& F0 M$ `1 c# J0 z' I7 s6 n+ F! R5 g- g

  z2 U7 p* Q6 t3 [+ h
- X  b3 M+ }4 W- \3 ~9 i/ `2 \/ m& Z6 W

" r& p+ O. p; C' h! E# C5 F3 @6 O4 o( p  F" f

. \6 c: ?1 T6 X/ Z7 _+ S- Y; s( G; U) c1 j

' w* t! ?  g" S/ C9 e/ {/ h4 Z: G% }8 H$ b; N# s5 J

7 z4 g( k8 B( ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-9-2012 23:00:02 |Hiện toàn bài

CheongJu
; J  v( N- [3 U$ r) x5 U7 c* N8 `2 L1 ?; l% R  H" u
Sangdangsanseong (Sangdang Moutain Fortress)
) m, N) [: g, a4 a6 X+ I5 q

4 [# ?  P. O4 i6 T) V/ [: ksource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( {3 U, l) r- a4 l$ Q1 |6 E2 e* c+ M5 e- v1 H
* I# p! k6 ]; p, n% X
3 h# o4 r2 u) O$ x! b$ B

5 G7 r. l' B7 V" E. K- p2 D3 Y
' R5 {0 b! E- U( a3 D7 g# o9 Q! F& j. j; ], s7 t/ H4 |4 V- ?

4 {  l/ _( n- Y9 Z( Y& C3 {) c; S, S5 v. }. W3 a
6 ~" C8 I" F3 N: M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-9-2012 19:17:08 |Hiện toàn bài

Shineville Luxury Resort - nơi ở của BYJ trong quá trình quay phim ở jeju# R* @+ ^+ |- H  l( }% {! E

& F$ d- V" C; y6 N  v% X$ c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 15-11-2018 03:23 , Processed in 0.063134 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên