Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[KBS 2002] Winter Sonata | Bae Yong Joon, Choi Ji Woo(Ep11 HD&SD)   [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 24-8-2016 14:13:16 |Hiện toàn bài

Tập 31 x* d% S" j% L% d
$ [; A# T8 }" c/ M+ H! k
3 A  a; x4 ^9 d3 _/ P" c) O5 i
$ A/ h. m1 e/ C( x. z) n6 m. W% R) ^8 R
Bản HD tập 3 đã sửa bản HD còn 1G thôi 5 f; g7 B" }0 j' |6 B
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 e5 _9 i0 j; x! G1 K+ i( v$ t

) V5 v% l% O7 p$ {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-8-2016 00:07:31 |Hiện toàn bài

Happy 44th birthday Bae Yong Joon oppa
- i# X* u+ s5 _. r' s% D7 @) }1 D0 P1 C4 h) f; H. @' k
Tập 4&5
) [2 l1 I/ Z; L. }! y6 B


6 n: b) C% ^# u/ c# d8 o2 T; T, U/ w# o1 |


9 v3 F0 l0 ]; \9 @4 {5 H- v" n( l  n# g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đính kèm: Bạn phải đăng nhập mới xem được nội dung bài viết này, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 7-9-2016 19:16:02 |Hiện toàn bài

Tập 6/ q( b8 e4 y9 B* A" h; ^$ {: R
3 |" f) {) S6 r. F  R* y6 r
3 s6 i& o/ Y8 o7 }/ F, o$ F; A; w
- H- e! C& m" w0 u$ |
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% T% i# |" J0 M6 S, F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
14
Đăng lúc 17-9-2016 11:40:39 |Hiện toàn bài
Tập 3, link hỏng rồi Tan ơi

Đánh giá

tanpopo126  mình up lại rồi đó  Đăng lúc 24-9-2016 20:13:44
tanpopo126  HD hay SD, minh se check  Đăng lúc 17-9-2016 14:53:40

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 24-9-2016 20:16:46 |Hiện toàn bài

Tập 7
* ^& M: Y- ?- C5 k1 G
/ X# B/ n* w: Q  s+ q& V( @! }7 C$ b- z

# H  b+ t) E' E: H$ X5 {3 \' R8 @Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.* q$ e9 _3 f! c( r4 _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-10-2016 22:00:44 |Hiện toàn bài

Tập 8/ t; P- p4 }' x  T" q5 a
9 N' U0 |( d3 H. A/ p/ Q

" W' z& G$ u" x, V
- ?/ z. \+ N; e% GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 w, K3 ?. L1 s2 @5 d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 24-10-2016 20:05:14 |Hiện toàn bài

Happy Bae Yong Joon Family. Welcome new baby 6 N0 W5 e, p& G0 ]0 R

/ |' j1 W/ k: H% r% \1 o! N
5 L( M4 q, ?( b4 d


2 }( y, D4 L: K# T# e% u) A$ K  N: ^7 R* h- D' J) u1 {+ L

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đính kèm: Bạn phải đăng nhập mới xem được nội dung bài viết này, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-2-2019 02:11 , Processed in 0.068089 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên