Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3539|Trả lời: 3

[MV] Happy Birthday to Bae Yong Joon 29/08/2012 [Lấy địa chỉ]

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 9-9-2012 17:46:07 |Hiện toàn bài
Tổng hợp MV của fans trên thế giới làm tặng oppa sinh nhật tuổi 40; i0 D: g( p7 g7 o

: a$ O! b! ]4 Z( @" lCác bạn cũng biết năm nay oppa mừng sn tuổi 40: R- B9 I, C$ z$ D
Dù đã 5 năm oppa không tham gia lĩnh vực nghệ thuật nhưng gia đình luôn nhớ tới anh1 f" U! U. I; ~. l
Đây là những món quà nhỏ chất chứa tình cảm fan dành tặng oppa
7 N4 U+ U1 ]6 ~% i+ ~4 r' c. X. L% h* s$ B

. }  u) b, L6 M6 e1 u4 f

; \$ n  Q: r1 C& g( g

% N, M5 v$ `4 [+ a4 wCre: rukbyj7 [" B3 b" g  F" e+ t, y

* u' V! o3 k: x0 w! c2 E, m
5 D$ Q' S5 @0 @' \) P. }+ k! G7 j' Z1 M+ k! \2012.08.29 Happy Birthday to Bae Yong Joon ssi ! n# `2 y+ H0 Q7 R# X4 U

  ~/ h5 G4 i& {+ h4 n3 L2 j, f( M. J


$ \* L. j. T: |3 `+ s* u6 m

$ o: f: v- a8 y4 a- ]1 J$ d  ]# k. a5 b
8 t2 ~( \3 }. K3 `
Bài hát do chính fan hát tặng oppa đó, tình cảm fan dành cho oppa thật đáng ngưỡng mộ
7 c/ S& s4 A: W' E/ v: rwork by: rukbyj

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 9-9-2012 18:02:08 |Hiện toàn bài
Dễ thương quá( U" s' x7 a, ~, @4 M$ ~* f

: e8 B" d" Y7 z" s' C; iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  Y" g& [0 x% Q* a9 x0 gCre: Aaron! C! C# D& G4 J) R) ^0 w

- f. A7 K( w) y! u5 G) C3 WQuá tuyệt vời( Q& q+ C8 f+ Z. u) s

. t( p# ~! [0 A  k& h- u


& W* e8 b) \5 V
  D$ D7 l$ Q! d% e: ]Cre: marcyro1979. W- B% y2 a" j' f1 l- L* H3 {

, |* I/ q6 Q- e! Y' y* A' w
+ z) E7 W2 s8 i" TBài hát thật hay mình chỉ nghe được chữ sarang hihi
) d' j- R! [% n" Q/ d# m

! E) K7 o+ m- r# D

2 D3 f! W! ]+ @& xhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UFj1TD2r6nQ


' e. A+ H+ z; Y
3 d) L5 y9 T* B- Y- yCre:byjbyj0 u" t: P* k; Y( o% t
, e6 J6 H: x  d" M, k  e
P/s: một số video không up lên được, mọi người click vào link xem nhé:)

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 9-9-2012 18:12:59 |Hiện toàn bài
Huyền thoại
* T4 h8 a, P# X4 @2 c
4 E4 d  {; N$ t9 x/ j# v


" |' ^4 O$ f' O* `  j8 N& x5 O' w* V  j& H! x
Crenpu43
- v* N; N) |5 y& p* J6 B3 z: e/ U% e: Q8 A$ @3 [6 T8 X+ p! v

& v6 i' w7 u5 e2 h$ q
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=khKNpjNUaNo


" H" _% p; J2 R- n4 f& J( g( U' [% r" M% K1 Y. W0 f
cre: cristubat8 q4 l  u+ Q* ^$ a% H4 [0 v5 B

8 [0 M8 |% v3 jBài hát quá sức dễ thương, baby i love u, i love u* \! r0 H  b: s- z5 U
7 D! L- l# N' W* R5 u

7 A' I. A6 p2 l# E
3 c. H& G6 f( N- ^
Cre:ayataku108

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 9-9-2012 18:20:04 |Hiện toàn bài
Nhớ lại những thời khắc quan trọng trong sự nghiệp oppa
! G9 S3 Z( U( q4 x* _; M
; u1 R$ B) X3 a- K' _" |

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2ZKNWBY5K5s

% M9 e* k, f% s$ z( H
6 w0 r, s. @! e  l5 R. N1 |
cre:shinara17
3 U+ k3 Y' y2 E) Z4 C/ j# m8 e$ c( }* e  w/ [

# P: G5 C. _1 l  X/ g4 k5 }

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9gjaGLx-v5E

, d  r* A" p* ~# e4 M* x

1 m. v/ S  W. m' ]8 E4 yCre: malgory9 q; i9 u* k  k; G

; S5 n" {! `) n3 BP/s: một số video không up lên được, mọi người click vào link xem nhé:)
2 p" D$ A. t2 W( _4 _) U8 b0 s

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-12-2018 14:07 , Processed in 0.079064 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên