Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3849|Trả lời: 6

[VOD] MV Winter sonata OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 11-2-2012 11:05:23 |Hiện toàn bài

[VOD] MV Winter sonata fan made
# A6 d$ T2 q( j( E
  V* y0 W5 @% E& X1 Z/ u* FWinter Sonata MV - Happy Ending
: s; |1 K' v: L+ J4 h4 b  [% U
" _  \6 |" h' j# c9 D) Rby doristhlam@youtube.com  \6 S3 m( \8 T2 C

3 x) Q) N0 j' R- p* _
2 q8 c5 B% L5 S. c; `* Q1 D% O' ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-2-2012 20:40:10 |Hiện toàn bài

MVs of Winter Sonata
. e2 b  U6 @8 c* h' z* g
% d& x6 {$ b$ ]6 t' ]: t7 b. m5 c2 A$ \source: soompi
& E: j% k/ y- l: Z, T
* v+ T7 O: ^. H) W7 b! N# t3 YWLS MV of 'It Ji Ma' (Don't Forget) by Ryu - ver.13 L7 q* S9 e$ T) y, E7 d% H
6 x5 U7 h( N% C" v, w

7 G- _. B% C$ a( MWLS MV of 'Chuh Eum Boo Tuh Ji Geum Gga Ji' by Ryu - ver.1, |! x1 Q- B* u3 @

: d4 N& _! k, N) G. r$ V

! a: ]+ F9 M7 f; N* j+ m  `
% k3 J. m2 o6 o! `$ ]/ Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-2-2012 20:41:44 |Hiện toàn bài

WLS MV of 'Moment' by Ryu
: U: {; T. i9 N1 M# M3 ~# R- , V! \1 I4 y- L: j/ f* G) d  M' B

# V, p1 y" D6 j) D5 [( eWLS MV of 'My Memory' by Ryu (good quality with chinese subs)- X& C/ U3 s# Z  z
-

& F" u& f! v5 K; T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 2-3-2012 18:39:11 |Hiện toàn bài

가슴이 말하죠 (My Hreart) /by Kang Jo Hwan (WS anime OST)7 {* m  p& u" L9 {
  K) G8 Z3 @- g' Y& M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 2-3-2012 18:42:12 |Hiện toàn bài

Winter Sonata - You are the Memory I Cannot Forget - BYJ & CJW
& I" l6 q8 F/ R6 M1 V
7 C2 z* M0 U, G8 a# `thích vid này
, V) H5 D1 g% Y
5 u. R: }1 U, }4 c) S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-4-2012 17:35:28 |Hiện toàn bài

First Time
5 }  v+ V: g: W  _$ Q; b% r; q. Q+ ]8 W9 T; W" O4 y
thích bài này
. j7 X1 {- _1 T$ q( Y* U

* Y! `% {7 ?! q5 T3 D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
3663
Đăng lúc 8-6-2013 00:43:35 |Hiện toàn bài
hơ, mình mới kéo OST lossless, có ai thích thì để mình up!!:))
5 w" N& J$ H) g) kdạo này xem lại 1 loạt mấy cái film kinh điển, đâm ra nghiện OST của mấy f này luôn

Đánh giá

June16  thì là OST film này mà!  Đăng lúc 9-6-2013 11:19:07
thaivan2204  có rảnh thì "kéo" OST mấy cái phim của BYJ thôi em nhé,  Đăng lúc 8-6-2013 20:19:28
June16  quên, cả WS nữa, nhưg mà mình kéo Torrent bên KST...  Đăng lúc 8-6-2013 12:32:53
June16  Autumn In The Heart, Sad Sonata, Stairway To Heaven, Summer Scent...  Đăng lúc 8-6-2013 12:31:12
tanpopo126  film đó là film j vậy?  Đăng lúc 8-6-2013 01:06:04

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-7-2018 14:00 , Processed in 0.060088 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên