Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6984|Trả lời: 1

[Album] The Legend OST (full 2 album Refix link) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-2-2012 21:36:22 |Hiện toàn bài

[Album] The Legend OST (full 2 album)/ k1 ]5 W; D  a" N" ^& r# q
1 d/ I% M1 W9 i% T  ?$ V
, z- Q" X. w3 _4 s
" {6 e4 K* ^' k6 |8 j

Title : The Legend, p! d2 V3 ^( Y
Language : Korean0 e2 D7 J* U# Y
Discs : 2! B" m, {4 |/ t$ p9 k
Tracks : 37 tracks9 T4 o  {  x1 ^' B# d1 G$ D
/ @6 _1 U" B7 l# J) k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; o* K9 e* f9 k& v. d0 `
: c! t1 N% K& L+ J
; H$ k0 i+ N( Q- W3 Q- b
Tracklist:4 d$ y3 I3 f1 U  q8 p
4 U% U3 k- |- e
Disc 1 :, B4 w3 Y# V5 F6 h
, D) b8 L5 d% X3 C3 W4 R) f
01. Opening
% V, C6 v1 K4 P8 {# h1 N# V& ]9 }2 a02. Sacred War
* k  h7 v9 Y( }9 h! n3 H* n/ X03. Damdeok's Theme (Main Theme). `" d) L$ G$ @( N- ]
04. Sujini's Theme (Loneliness)
, `& ^- A9 ~2 [; s( ^' w- j; j05. Kiha's theme (Destined Meeting)! D' M6 U' N/ y
06. Destiny3 O* n5 f! x( q0 J, p0 b
07. Hwacheon Clan% a' }* O% N& F) ?+ ~2 g+ ^
08. War of the Gods
, f; c7 J* \7 q- v" y% _* Z09. Damdeok's Theme (Bravery)% e3 a, n, f; X! h* q5 C
10. Geomeul Village+ y8 {8 U5 r2 K0 ]) I' e) V
11. Attack from Enemy Force
" F  f% X, A/ E1 h) A; y# @12. Unity
, }0 T3 }0 o7 P0 b$ C+ ]13. Victory
9 m: O% g: @0 ?14. Approval
* h* S! _  A& Z% J15. Time Flows By9 Q  I: M2 W( g! f* i2 V
16. Unachievable Love
& [; B& g" L: K) `+ b: Z17. First Love
# \* y; \2 L4 E) Y5 d5 W18. Sujini's Theme (Piano Solo)+ V0 g  @. b3 N0 p; ?
19. Thousand Year Love Song - TVXQ [/center]) }! S/ v1 E9 W7 U& ?
4 n6 L9 M* U- J7 K8 m
Disc 2 :3 G" _4 j6 j2 P4 h9 Y( _

  o$ c, T5 [& v" P# W01. Millenium Love Song (Oriental God Awakens)  S1 ?% I2 ^- N2 v
02. Dam Deok (Pity)
: g" k& s( l8 _. }  e& [0 Z4 Z! E3. Sujini's Theme (Comical)
# ?4 ~4 }* r4 _" b! d+ l8 F  I04. Ceremony: _- {+ B# |' n6 w
05. Unity4 S% x/ V" c; S/ X1 v! F  y
06. Fate
, `7 x, [: c6 W. a1 n! X; x) R. N07. Kiha's Theme (Desire), y; `, n8 P1 N$ K7 v+ r" B
08. Legend
) A; G1 }4 c8 J9 E7 L. v0 D09. Sujini's Theme (Black-Red Phoenix)
5 a9 M6 q) d8 f! T1 J) A10. Tragedy  b& ]# }. i6 v$ V) b
11.Time Washes Away
5 U2 h$ r: A- C8 b6 ~, x12. Fate
& v0 ?1 Q" x$ K7 B3 T, f- {# p; b" V13. Unsuitable Love! [8 t/ q" b2 t9 R
14. Komuru Village2 }1 L5 S' |4 U6 |2 Q. H5 s
15. First Love
3 O" Y2 u+ V9 W16. Fate (Piano & Harp Version)
' D( p# d8 f3 E' d5 J- G( f! t17. Sujini's Theme (Love Theme)6 H' N+ R" p5 T# Y" F( P/ l2 |
18. Rocking Hero4 ~" a& ?- ]9 A8 _


9 k" D1 i' X! i% |# R( s6 u0 b0 ^) K
cre: letlook.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
6895
Đăng lúc 5-9-2013 10:12:50 |Hiện toàn bài
Link down bị die mất rồi. Bạn Tan có thể up lại 2 album được ko?   

Đánh giá

tanpopo126  đã re-up link nha bạn  Đăng lúc 8-9-2013 15:19:14
tanpopo126  ok, đợi mình xíu nha  Đăng lúc 5-9-2013 12:34:29

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 11:23 , Processed in 0.114293 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên