Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6482|Trả lời: 1

[Album] The Legend OST (full 2 album Refix link) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-2-2012 21:36:22 |Hiện toàn bài

[Album] The Legend OST (full 2 album)
6 @* y' L$ f0 y/ Z
6 D, v  w& B3 i% r
8 K! M: ^4 S+ Z1 b$ z" Y. N/ k. k
, X7 j! T" C0 T

Title : The Legend; N6 J8 C4 R5 O: l' v
Language : Korean/ j0 V* P  S/ F! Q3 M' U
Discs : 2
5 P* H' s9 |; F$ U' qTracks : 37 tracks$ T3 @% Z% g( e

% P+ L8 G6 [, E& P" |9 cBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; h0 w5 t( A# A" B

# U! ?% H8 F5 g/ [  H/ Y0 G8 Z2 y7 y  M) f
7 m2 A, T$ X7 ^, ?+ ?$ YTracklist:$ I+ w  |, w0 A" O' h/ R& a5 A

# X3 {7 U( M7 H7 y$ |( [Disc 1 :8 T8 Y# X2 ?' T" I9 a6 `

$ {! p+ ~+ B, k: C5 n01. Opening
3 f3 l/ @- N) S02. Sacred War5 a5 b: R# M& q/ Q
03. Damdeok's Theme (Main Theme)% V3 M& ?" L* w  B
04. Sujini's Theme (Loneliness)5 b; ^4 E7 x, X1 n6 M$ E# p
05. Kiha's theme (Destined Meeting)
# a* Z8 y% E2 r4 ?" H06. Destiny: e8 R( e; x2 I+ ]( h1 E
07. Hwacheon Clan- A* d8 _" x/ o# q2 ]/ H, y
08. War of the Gods
7 e  _$ O: G6 J  X: |( b$ k09. Damdeok's Theme (Bravery)
$ R3 d# }' J! m* G$ [( k3 L) C0 V10. Geomeul Village
+ V3 W) X% L0 {/ m6 m  X) C# f4 i! ~11. Attack from Enemy Force$ X0 V( p% k( W8 r- B" p
12. Unity2 z* X1 w6 `% e- p
13. Victory  R$ E, s4 f9 a. n% v% y
14. Approval
9 \% s! S4 f5 f1 D+ W$ {15. Time Flows By8 {; |' g7 d& N: N4 u& e
16. Unachievable Love7 P( n$ O& S; L5 ~' _7 {
17. First Love
. g% t  p- [8 z& D  V8 }1 {18. Sujini's Theme (Piano Solo)3 ~9 j- q2 x; v, Z4 }- h' s8 A9 q
19. Thousand Year Love Song - TVXQ [/center]0 f& j. ]4 {/ t4 l! I, h# I! e/ W
" m- i" K- _* A" f. E- R
Disc 2 :
$ K, W$ r% N  ~/ [* i8 p" w, E' k
1 K+ q* w- o* Q( D3 Y3 V9 o1 a4 P01. Millenium Love Song (Oriental God Awakens)
* h; C8 \+ S9 P" c02. Dam Deok (Pity)7 Z5 q! y2 w" m# @* h  h
3. Sujini's Theme (Comical)5 V; g, d1 T5 W' e% {7 n
04. Ceremony" `; U1 p( w2 t2 ]# r) N  p. }
05. Unity
# t: F( M: l, m  K' }06. Fate
0 g+ M! |* _$ r: h. c, i" H07. Kiha's Theme (Desire)
7 t; d2 A8 Y; \6 N08. Legend5 ]# g1 y4 c% c+ V, h% [
09. Sujini's Theme (Black-Red Phoenix)
9 A% |# z7 ?8 U, i- {, w. z10. Tragedy
7 a/ F; U7 Y7 z+ y11.Time Washes Away( i$ A8 t& {+ l( y) \
12. Fate
) I6 f! B6 I$ g  ~6 }13. Unsuitable Love
' l6 ?7 h  u: N' I1 U' ^$ Q14. Komuru Village/ L0 P1 A4 q; {5 s/ Q. c
15. First Love
1 ~+ X2 e; Z& Z2 c( x5 O6 t/ Z16. Fate (Piano & Harp Version)8 o% ]/ X# I* q& L
17. Sujini's Theme (Love Theme)
" h8 H- w" L/ v& |+ {$ j6 R18. Rocking Hero
* u+ g5 s/ r1 G9 a

1 j7 x( U: Z# G7 e* Y
3 T) u3 k0 ]$ C
cre: letlook.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
6895
Đăng lúc 5-9-2013 10:12:50 |Hiện toàn bài
Link down bị die mất rồi. Bạn Tan có thể up lại 2 album được ko?   

Đánh giá

tanpopo126  đã re-up link nha bạn  Đăng lúc 8-9-2013 15:19:14
tanpopo126  ok, đợi mình xíu nha  Đăng lúc 5-9-2013 12:34:29

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-9-2018 13:31 , Processed in 0.057493 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên