Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6550|Trả lời: 1

[Album] The Legend OST (full 2 album Refix link) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-2-2012 21:36:22 |Hiện toàn bài

[Album] The Legend OST (full 2 album)
5 ]. `" o- l1 q( x0 J' b! {( d
$ c! [# ?4 v+ [5 T/ Z/ c
+ t1 U+ ~8 Z4 q  B1 e9 ^" n6 ]  U9 u% ^7 f& y) }9 G0 O2 J1 e0 K4 W

Title : The Legend; r$ H1 d) Z2 d7 `" A  s
Language : Korean8 `+ w3 a. y7 H( o9 r  D9 e1 |
Discs : 24 m; w+ y) ?% I# [- M
Tracks : 37 tracks. M' g% Q: L% V0 u& G8 P9 q

) i' ]# j9 K7 m4 `& |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. ^+ P' A) d2 s' }& j; y
3 B, U; c! q8 M# b1 z
( K1 X: M" h6 H! E
Tracklist:- W+ ^. m, n- l' t( \, J$ q

$ A" _& y& d; X8 n) e, hDisc 1 :6 ]% [6 ^- ^: E8 D. r

1 |" U7 P2 b2 |' \) v3 {6 l01. Opening0 Y8 D# G( }' G* Y+ ^+ W; X
02. Sacred War
$ ^3 I8 s2 q" r! w6 v: i03. Damdeok's Theme (Main Theme)& e% S; r7 `$ @+ \
04. Sujini's Theme (Loneliness)% c! m) X+ v; c+ h: o# |% c9 w
05. Kiha's theme (Destined Meeting)
  }; }4 Y" \% K! t2 }& l06. Destiny
$ |" ^5 g9 q) X( C  K! H6 U07. Hwacheon Clan% h) K  c5 q* n( j3 ?5 e
08. War of the Gods; |6 [9 ]( [& L0 G! V
09. Damdeok's Theme (Bravery)6 H9 f! I+ \; Q4 c
10. Geomeul Village
4 u- }3 H9 h5 k$ g8 [, K  z11. Attack from Enemy Force+ w7 k, N3 a& B0 m
12. Unity) ?0 J8 C% E( K6 p$ T5 g* \* G9 j' M
13. Victory. V# c0 f) s# v4 f! x
14. Approval
! R) z8 u6 @9 W( d1 X. y4 K4 Y% }) r15. Time Flows By
9 |/ b1 A" p2 {( S# F16. Unachievable Love0 \' J; l4 t. H2 E( S" D
17. First Love) M, ~% {. w$ U
18. Sujini's Theme (Piano Solo)
3 J  j, Q) H' m7 M$ _0 {19. Thousand Year Love Song - TVXQ [/center]1 V1 R$ M- V# k5 V0 C
2 K' i* e6 h! P6 U' q  ~  P( b
Disc 2 :
: X0 s/ T0 c) ^+ m8 `+ Y) t
; y; Y) I6 p% Q* n* n/ _# q- g+ A$ I- S01. Millenium Love Song (Oriental God Awakens)
; D3 e5 O3 N  p  o' V3 _02. Dam Deok (Pity)2 D7 B& ]( b6 N6 R7 {; j" k1 Q8 R0 ~8 F
3. Sujini's Theme (Comical)9 P# ^* z  r( j' W- ]8 P# v
04. Ceremony% y* s# [! {2 g) c3 `  o
05. Unity
0 u! m& ~: S2 j$ O3 a' w) h" B06. Fate
- X. h9 B+ J6 c- N( V07. Kiha's Theme (Desire)7 W' k% X" m* V. o  T3 I( M; K
08. Legend) L) X9 _# h$ l3 X# @
09. Sujini's Theme (Black-Red Phoenix)
4 A$ n4 |) I4 p( K10. Tragedy7 |6 x- j& T# U+ ?4 f, o( M/ t
11.Time Washes Away
  b# h1 \1 T$ a/ h2 I5 G" A  h8 F: V12. Fate# H7 }+ a  B! g
13. Unsuitable Love
# d+ `0 p( k# ]$ W( ]14. Komuru Village
% Z5 R3 r) e% g15. First Love
. ?% }2 g2 {0 s4 d  g! Z0 J16. Fate (Piano & Harp Version)" W, V+ u" n& `* }! l
17. Sujini's Theme (Love Theme)
! I5 q) J0 R( R  B18. Rocking Hero9 u4 c3 z! q; M& d9 [7 }

8 ~8 O; X! ^1 K' _6 N3 c

. D  a* `. A- t: ucre: letlook.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
6895
Đăng lúc 5-9-2013 10:12:50 |Hiện toàn bài
Link down bị die mất rồi. Bạn Tan có thể up lại 2 album được ko?   

Đánh giá

tanpopo126  đã re-up link nha bạn  Đăng lúc 8-9-2013 15:19:14
tanpopo126  ok, đợi mình xíu nha  Đăng lúc 5-9-2013 12:34:29

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 15-11-2018 02:22 , Processed in 0.074210 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên