Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6386|Trả lời: 1

[Album] The Legend OST (full 2 album Refix link) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-2-2012 21:36:22 |Hiện toàn bài

[Album] The Legend OST (full 2 album)+ r8 r+ P0 y7 n9 ^6 r  O
' r; P" ]/ X7 k# G; [% G
  B% U3 {3 g8 g6 A

$ G5 h/ f3 Z0 R

Title : The Legend" z) y" I/ [$ u
Language : Korean, O( K8 P' W* o3 M
Discs : 2
7 J8 M; X. y% b6 B9 N  oTracks : 37 tracks0 E3 o0 ?. R2 {) z" o$ M

0 m$ P" z. g. I2 A+ j" x' s! GBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
6 }. q& P; |0 r% q) z! Z( q

/ i3 Y/ b9 S9 x* J; Y# j$ w
8 q6 H1 n6 y8 kTracklist:
  ^% a3 R& p9 J) ?( O
& M8 G5 V8 \/ Z7 v' e  @6 ~Disc 1 :% K6 Y3 T6 V/ A! B: V- L

/ L) E. }: R' }9 J" B01. Opening
3 n% c) t2 [# C7 P8 u6 y02. Sacred War1 y. I$ A# o4 |8 H" w
03. Damdeok's Theme (Main Theme)" F* B% X: I1 ?( c
04. Sujini's Theme (Loneliness)! O  v$ a% v  K
05. Kiha's theme (Destined Meeting)/ }1 r, I( `/ V+ x  }8 @
06. Destiny
- K; g1 V  a3 |( @07. Hwacheon Clan
5 f" `1 O; A1 Y# Z1 s08. War of the Gods9 A5 U; D- n* B; [
09. Damdeok's Theme (Bravery)1 Y) E8 T! {& f& `# R- _
10. Geomeul Village
! k; }7 c% i5 H/ S' Y11. Attack from Enemy Force& z4 x+ s+ I4 B0 t7 G( T9 I% c% {
12. Unity8 X" V; K1 `6 f
13. Victory
  {# a0 q3 D) C' F: H14. Approval
" d) |3 E4 P  Q6 k: R15. Time Flows By& ]% V% J5 L0 P" E: `* Z7 u- ?
16. Unachievable Love
) h' k  Z* t* z  s7 e& o/ `+ D0 D17. First Love
6 Y) S2 ^9 d" _18. Sujini's Theme (Piano Solo); M' [6 S' d8 f
19. Thousand Year Love Song - TVXQ [/center]
. g; I4 d+ A4 S2 u" M* V+ p$ V+ F# z2 }& x0 z+ F
Disc 2 :( G- J, a8 z% g: g6 w* y
* E. n& S! j# }( ^" W
01. Millenium Love Song (Oriental God Awakens)
& y6 f# W- P% q: k/ m8 C3 H( ?02. Dam Deok (Pity)
- @3 ]% D, L/ _4 m4 _  o3. Sujini's Theme (Comical)
5 ~: B6 ~, L; Q, |  ~04. Ceremony  j3 b4 t& b- A
05. Unity9 k+ d8 q& u: \9 c" w. z- @
06. Fate
2 ^. [' n. [$ {4 s9 X3 h# J) f07. Kiha's Theme (Desire)
! ~8 E: c0 ]3 h+ _! O$ }08. Legend& I7 C$ ]0 f" J, Z5 i$ ]
09. Sujini's Theme (Black-Red Phoenix)
  D* `/ C: R* a+ f* {8 H3 O10. Tragedy+ N7 M. \) i: m3 S
11.Time Washes Away
$ W3 g* d9 X& W& ]/ c12. Fate! Z* t3 V: C2 f. v- w! `; h
13. Unsuitable Love% I" {7 `% ~! U' N( e  C4 j' R( q+ n+ j
14. Komuru Village
& x0 a; r0 w* O1 U" T7 h15. First Love" \5 e! e  v: e! ?) ~, F  n. m
16. Fate (Piano & Harp Version)2 T5 V7 h. o& G& o9 v
17. Sujini's Theme (Love Theme)
2 ]5 M% }  w' c, @) u18. Rocking Hero
* P+ j( _) t. S+ ?

- o0 m/ g/ w( C! D. X  H

* O( }% E9 W1 l5 _) X% a5 Hcre: letlook.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
6895
Đăng lúc 5-9-2013 10:12:50 |Hiện toàn bài
Link down bị die mất rồi. Bạn Tan có thể up lại 2 album được ko?   

Đánh giá

tanpopo126  đã re-up link nha bạn  Đăng lúc 8-9-2013 15:19:14
tanpopo126  ok, đợi mình xíu nha  Đăng lúc 5-9-2013 12:34:29

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-6-2018 15:05 , Processed in 0.071911 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên