Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6422|Trả lời: 1

[Album] The Legend OST (full 2 album Refix link) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-2-2012 21:36:22 |Hiện toàn bài

[Album] The Legend OST (full 2 album)2 o) M/ L5 m% c* q5 T
8 L' a8 W) v3 E! ~' S/ s
. m) K! ~: |# O. Y  o4 v
, W. B2 H% T; |7 V0 \

Title : The Legend7 @" g8 s5 b$ `; O
Language : Korean4 l+ c  m8 l& Q$ z8 F  g
Discs : 2
% x- U4 ^! ?$ ~& \$ Z7 m+ HTracks : 37 tracks- E6 q0 ^) }& O# N4 J
2 W  H; C# T/ S4 V
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., j: ~5 X0 H3 m3 Y* M! n

7 ~0 X" R+ m1 t" ]
- x- A, e+ r) b5 Y# TTracklist:- w. }, S4 G6 B2 W7 z6 [
: Z. e3 R0 S7 g
Disc 1 :3 E* M2 t+ p2 `2 z

2 m$ x/ S. m; _! l01. Opening3 H; w8 z* k9 e' ?( f6 C! y
02. Sacred War
% X1 n; j7 R5 I1 d03. Damdeok's Theme (Main Theme)
  F1 ]) B- \/ \04. Sujini's Theme (Loneliness)1 a' G# [% N: z! j# u7 J
05. Kiha's theme (Destined Meeting)
% ]% O: r2 k# j# l" I" A06. Destiny
$ i% s7 O* [: M07. Hwacheon Clan
$ y/ i+ |( i; f  p9 b% E9 {* {4 W08. War of the Gods
2 |- G2 w+ V" m- `09. Damdeok's Theme (Bravery)! j4 Y4 y) [  J' k' d
10. Geomeul Village5 v* D# ]3 \3 [& H1 M
11. Attack from Enemy Force
! X. h0 o5 a* d6 P8 @) c12. Unity" [0 E! a+ z& v- v) J& f" |" m  x
13. Victory0 V1 K+ W3 T: J' W6 }: J) H) _  z
14. Approval
1 `: g8 k( s" j; X1 S15. Time Flows By
2 k* }9 E' `6 f16. Unachievable Love
8 D4 {7 R% V. f# b17. First Love! A0 c0 B- Z4 h6 X8 ~& z
18. Sujini's Theme (Piano Solo)
- B" {; X6 i# G19. Thousand Year Love Song - TVXQ [/center]) [0 g7 o. j* g  F! |
$ I8 R4 m" ^3 S# n- A6 W
Disc 2 :
! g  v; V. q7 a/ n; {/ O. h  ?5 h8 @9 Q% j+ Y( l# h4 ~
01. Millenium Love Song (Oriental God Awakens)2 [" U5 M- Z5 z
02. Dam Deok (Pity); h. x& c9 X/ j1 q
3. Sujini's Theme (Comical)6 p5 e( K" ], x- W( j0 U' J6 V+ d/ r
04. Ceremony5 Y; u/ O( h7 l$ }. p
05. Unity
, \; ~* U0 r) B: T06. Fate
, O. U4 [; ^& I; @/ P  b- l07. Kiha's Theme (Desire)% f+ j+ q7 C$ j
08. Legend
$ h0 e! \5 R* h( ]# }" J; c( y09. Sujini's Theme (Black-Red Phoenix)3 H- R2 K3 |6 B; D$ ~) N
10. Tragedy
% ~% l8 C6 R$ y+ H5 S11.Time Washes Away: M' G, v# C6 L1 X2 u* V: ?
12. Fate4 P, U/ ?( ], v+ _7 q
13. Unsuitable Love. ^( t- R2 l- V# v
14. Komuru Village$ w& J9 s" Y3 Q( _. h+ p4 `
15. First Love. v$ H5 S+ h! H* ^& N9 I! r8 M6 X0 t
16. Fate (Piano & Harp Version)4 ]4 ]+ h2 f/ T  D: [' ^
17. Sujini's Theme (Love Theme)
& P+ `) i+ I; g. A' n# R4 ?18. Rocking Hero
5 Q! T9 s! p+ [& G4 G) o! @


( |! S: `0 u' Y9 D& T# _+ i) {6 J
& r/ ^2 [* p! P( ]: I; y& tcre: letlook.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
6895
Đăng lúc 5-9-2013 10:12:50 |Hiện toàn bài
Link down bị die mất rồi. Bạn Tan có thể up lại 2 album được ko?   

Đánh giá

tanpopo126  đã re-up link nha bạn  Đăng lúc 8-9-2013 15:19:14
tanpopo126  ok, đợi mình xíu nha  Đăng lúc 5-9-2013 12:34:29

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-7-2018 11:55 , Processed in 0.067338 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên