Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4777|Trả lời: 1

[Album] The Legend OST (full 2 album Refix link) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-2-2012 21:36:22 |Hiện toàn bài

[Album] The Legend OST (full 2 album)& d- `( [4 _2 ~& K6 ?

* v* B# H& ~6 ?  |
* A$ d% b  }: {; H" L5 T, Q! I: D6 ~" j( i- _

Title : The Legend2 h; a2 \& N* N4 J
Language : Korean: b4 X; `% J8 u. r, @3 x: P
Discs : 21 z% H$ E; S( m4 B6 r8 s
Tracks : 37 tracks) M6 x6 C' _7 ]3 d# Z* s: M
1 V/ i/ f/ F3 w3 K/ B; {1 Z* l" E- c
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& l/ O7 p+ J& R" p5 h5 R
7 W: W. [  P5 E6 u" o4 |  R
( b& h  ]" i+ }8 u8 Q
Tracklist:
/ h4 A" ]5 _0 h) p: X7 g$ E
. R8 t9 e# w2 {: D+ K; X2 A) LDisc 1 :
  U( C% z3 r+ a8 C# s" o$ [. j- ~' K/ c" b% h
01. Opening
8 C5 G+ O  @/ `6 S' r9 s( m5 q02. Sacred War
& Q4 ~% Y. [% L2 }7 _; M* @1 |03. Damdeok's Theme (Main Theme)
& @7 r# _# {/ s% n" B& b4 p5 U+ g04. Sujini's Theme (Loneliness)
* M( \: `4 n, |& _# b05. Kiha's theme (Destined Meeting)
% p0 l+ V, c, \0 e! R2 E2 R06. Destiny
# U3 A9 {% @/ j. m& T8 f07. Hwacheon Clan4 {2 ?  C3 F0 a9 [
08. War of the Gods1 B+ a+ b+ Y2 E" Y3 n% o
09. Damdeok's Theme (Bravery)8 k8 ?% W0 z" A3 t  o
10. Geomeul Village7 }; f' e* c  h- S9 v% P: d
11. Attack from Enemy Force4 W; }- C$ |7 _, q) s; K% _
12. Unity5 E& ]. c- o# m# D4 }
13. Victory
, I# ?) t2 m% L  c  Q14. Approval
' k2 H! S2 N/ Q2 l15. Time Flows By) G& K2 Y1 P$ n7 g) F4 m: d+ e
16. Unachievable Love
5 I: R2 k, Y- c1 n$ x% R* d7 K17. First Love
) \- `- b) z! I- B( y18. Sujini's Theme (Piano Solo)2 C% y9 p" {4 e# d& `* p' e3 s6 d
19. Thousand Year Love Song - TVXQ [/center]
- S. _( j2 |: j7 G: J% i1 I) j" l9 n
' `+ p0 e0 N' [+ @! S6 C* w3 ]Disc 2 :
8 x+ R6 [/ q, p2 D; H
0 K) x( M6 [' L) i/ R01. Millenium Love Song (Oriental God Awakens)
, u) W" D$ K1 F02. Dam Deok (Pity)
( X! W+ N4 v7 l/ Z3. Sujini's Theme (Comical)6 w2 a" U8 w1 v# Z+ p/ M
04. Ceremony
2 o1 V1 q! D6 T+ P# D( U" e1 K05. Unity
$ i* f5 t8 W; C& Y9 t: C06. Fate5 P, K: Z' \1 W
07. Kiha's Theme (Desire)7 H0 v& {2 y6 k" A% ?% B8 c
08. Legend
* t; X+ K; n& M& s( S0 }- N09. Sujini's Theme (Black-Red Phoenix)
  `. x+ W( f  P& f9 _5 d10. Tragedy
# v2 A- a2 n- }" j3 j/ R0 Z' e11.Time Washes Away: H- K. E4 h) y7 Y
12. Fate! E! X% X6 B! B+ r
13. Unsuitable Love9 d" N- {* Y8 T/ ?
14. Komuru Village
' @' r5 {, e1 b7 O5 N15. First Love+ l5 L9 r7 G$ l' @# n9 f4 L
16. Fate (Piano & Harp Version)) G9 F$ m! o3 l9 v: r* u/ G
17. Sujini's Theme (Love Theme)/ g4 i+ ^( T+ _4 X- {( Z
18. Rocking Hero
$ t. [2 u2 P# ]

2 T! I$ R; L1 \" Y  I& L, c

9 X$ E& r* l4 m( e9 x; Ncre: letlook.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
6895
Đăng lúc 5-9-2013 10:12:50 |Hiện toàn bài
Link down bị die mất rồi. Bạn Tan có thể up lại 2 album được ko?   

Đánh giá

tanpopo126  đã re-up link nha bạn  Đăng lúc 8-9-2013 15:19:14
tanpopo126  ok, đợi mình xíu nha  Đăng lúc 5-9-2013 12:34:29

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2018 00:27 , Processed in 0.079418 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên