Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 7397|Trả lời: 1

[Album] The Legend OST (full 2 album Refix link) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-2-2012 21:36:22 |Hiện toàn bài

[Album] The Legend OST (full 2 album)/ N; K( c6 n! x0 D, f4 p; y$ l8 n
) I3 W$ C( k0 y$ u
% W; q7 k( j4 v3 u% |3 m3 C  m
' S( M1 s! |0 Q7 `9 |

Title : The Legend
6 d# j( Z) J, c8 d* uLanguage : Korean& ~& O) j5 z( w7 _5 i4 u; e
Discs : 2! [+ h* g) s' R! U" q
Tracks : 37 tracks
: q5 a& t. ~' U1 S5 ~0 W  X7 G( B: I2 y! i3 L, H5 G; S& H) [
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
, g, t& l" y& k  g( a8 V$ [: W
- T- q3 V# N/ l- K, Z

/ z# c0 `, a) \6 [Tracklist:6 m# D1 U( S3 b
5 J/ [  q) F, w( b
Disc 1 :
( }. _) ?4 [3 E0 h" j8 [& \& M, T) \+ m, G- J
01. Opening& O( K& ?  ]+ s" Z" d, y
02. Sacred War
4 e' S& w# K$ y/ d' z03. Damdeok's Theme (Main Theme)  \( g3 b8 p% Y" M1 Y
04. Sujini's Theme (Loneliness)
( U7 c( \' r  D+ H7 l05. Kiha's theme (Destined Meeting)
1 R& P: |. }; ^. S06. Destiny9 w* U& @2 g5 i
07. Hwacheon Clan
7 ?* ?* A, U9 W( I08. War of the Gods
/ c* s0 M- \3 _# ]09. Damdeok's Theme (Bravery)' }, X2 R/ n/ t# w' A7 f2 [" x0 Q
10. Geomeul Village
! e; V) M7 o9 U5 S& p11. Attack from Enemy Force
/ Y& S4 ~) ?; F12. Unity! m& T' w9 K6 ~- t* I; b
13. Victory
9 C$ b1 O) u. _14. Approval1 y3 |' N3 B1 t6 e
15. Time Flows By! w* n, l' M& C+ }
16. Unachievable Love: F& Z: y5 }7 [5 N
17. First Love
; A6 _( V( \. {1 A18. Sujini's Theme (Piano Solo)- Z" u( c% @" ?
19. Thousand Year Love Song - TVXQ [/center]
) m6 W9 I8 w: p/ ]  N7 [- g/ ^7 a
, u4 c( Z# J' F5 G! F. d" j" qDisc 2 :+ d: [, a, v9 [* F! r7 d
, E2 b  b0 @5 s2 p4 g, P
01. Millenium Love Song (Oriental God Awakens)7 s$ {! v: ^4 q7 S& j' O- L; M) Y3 r
02. Dam Deok (Pity)
6 z( g" A" n: }! R3 I% |: D1 S) v3. Sujini's Theme (Comical)
) ?% h$ j' o2 d04. Ceremony) s( _  {0 O2 f
05. Unity
7 G9 R/ S/ c, I06. Fate
/ W* B' s6 r/ ?" u: ^' z9 F07. Kiha's Theme (Desire)
) R  |; i3 o! H" [$ Q08. Legend
- N5 z- r' i9 K0 |5 `0 ^/ s# Y9 b09. Sujini's Theme (Black-Red Phoenix)" B- W9 a/ G! ~7 F; o
10. Tragedy
8 e& [; J# [: P) G6 t11.Time Washes Away
* Q+ L5 T; J5 ~* y12. Fate# [0 e2 f" A* [
13. Unsuitable Love
7 o0 G6 G, e- l) A! z14. Komuru Village
6 F8 ~- M; }( E8 K15. First Love
7 f# S6 a/ ]5 t2 Q16. Fate (Piano & Harp Version)
' Q: X, A' Q. \17. Sujini's Theme (Love Theme)! R6 e3 ^$ t9 m3 @- G
18. Rocking Hero
3 [# p/ N( v4 H/ u


, ^' H' o* w0 a9 L' M
8 l, O4 G4 R+ Z- Zcre: letlook.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
6895
Đăng lúc 5-9-2013 10:12:50 |Hiện toàn bài
Link down bị die mất rồi. Bạn Tan có thể up lại 2 album được ko?   

Đánh giá

tanpopo126  đã re-up link nha bạn  Đăng lúc 8-9-2013 15:19:14
tanpopo126  ok, đợi mình xíu nha  Đăng lúc 5-9-2013 12:34:29

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 07:13 , Processed in 0.089834 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên