Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4678|Trả lời: 1

[Album] The Legend OST (full 2 album Refix link) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-2-2012 21:36:22 |Hiện toàn bài

[Album] The Legend OST (full 2 album)
! A& Y' O; d6 i+ X1 O6 I+ @' M5 g7 K* p" B! _/ G8 ?* s' U
+ g6 n$ Q' Z( D" u0 o4 T6 C1 x

6 K8 z, y2 D8 _7 O

Title : The Legend
) |, g/ b. u- O& gLanguage : Korean
/ t# q: J. N! Z9 n4 `8 d* O4 WDiscs : 2
( O8 M' d+ d! j8 l% B' u; c- R9 aTracks : 37 tracks
( F1 }2 H: f8 }: _; F, o* T( b1 g! ^7 W: G) n2 I
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ A  v% E6 R/ l2 H' M3 f; n

+ Y+ C2 A# _$ {! C. _5 X+ S
0 `& Z1 @5 S& l+ ~& vTracklist:
  s- W" S( m( a4 O1 V  F6 p# P. J6 p5 ~9 G! R5 Y9 w
Disc 1 :7 m7 h5 A/ y& {" Y0 S/ s" ^/ ^8 L. j: n
3 |! z/ E/ ?; X# D
01. Opening, K/ m8 o7 W" q0 R: i- U& w
02. Sacred War+ M6 M5 @1 D: B# f4 Q8 n+ k' m& R
03. Damdeok's Theme (Main Theme)0 A& i. m2 h8 z7 x$ a
04. Sujini's Theme (Loneliness)7 @/ e' z- H1 e# F
05. Kiha's theme (Destined Meeting)
1 ], C/ C( F8 I' P) S06. Destiny1 h2 h- |! g) }: e. B5 ~  R1 w
07. Hwacheon Clan. n% o4 g+ K: W4 O. L
08. War of the Gods
: H3 ^' J) t- {4 o7 q8 j- m9 _09. Damdeok's Theme (Bravery)! `) V6 o- b1 {  c
10. Geomeul Village* `% x; o. `5 m: [: T# _( F" h1 i
11. Attack from Enemy Force' x6 n) L- b& F! B3 b+ ]
12. Unity
3 E+ }2 d9 F$ Y2 W9 V) c13. Victory
7 C4 p# z" D; W8 H; Q+ S! \14. Approval2 ~' V1 e3 R. V( M# n+ V
15. Time Flows By0 F" _: e3 j; V5 x7 S/ t
16. Unachievable Love
, e! o8 ~2 G  N1 ~6 q3 _17. First Love9 o8 r# K% q: D0 \( g
18. Sujini's Theme (Piano Solo)
. |2 J6 d) X6 Z% Y/ R; }2 c" H19. Thousand Year Love Song - TVXQ [/center]
! z( c- e/ L$ B: i8 Q
! e- ^/ a' N$ e; g5 C- |1 x0 wDisc 2 :
; S, Q, h8 Z* {3 Z: Y' _) ~! A5 l* q& P+ R6 @
01. Millenium Love Song (Oriental God Awakens)
9 x# y! g) X' O# j02. Dam Deok (Pity)# ?. i3 s- P, S0 ~$ `
3. Sujini's Theme (Comical)
4 r: T' H& V$ Z+ k8 O3 t04. Ceremony& D" K" t8 a; I9 U+ m( K
05. Unity
, H6 e$ u% i/ w# I" y9 }4 c) q0 f06. Fate/ R0 k& t/ q) Y6 L
07. Kiha's Theme (Desire)0 N0 @  A1 u- J4 o* m2 w: a3 u
08. Legend3 v0 p4 e$ C$ B- d
09. Sujini's Theme (Black-Red Phoenix)
) X  L$ `& {+ Q6 [6 i- k10. Tragedy
! Z/ o% V8 x5 v" J11.Time Washes Away
* t, Q- @. R6 S12. Fate
* [! |, c4 \( h# C5 [" R+ `13. Unsuitable Love
/ W8 Y! T; i% P9 h14. Komuru Village
. [  Q/ K& L; z2 L2 q15. First Love, o( [# A0 F! j* t3 D6 C& A
16. Fate (Piano & Harp Version)
& p1 [- B9 ]- _! h8 L$ d* X17. Sujini's Theme (Love Theme), a. \0 L' y; c& |
18. Rocking Hero2 V( \  j6 I3 p* u4 Q/ k" _2 \

# w1 f8 M( D+ x  d, y6 V: h  |
  i' o* g# C5 Z4 F
cre: letlook.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
6895
Đăng lúc 5-9-2013 10:12:50 |Hiện toàn bài
Link down bị die mất rồi. Bạn Tan có thể up lại 2 album được ko?   

Đánh giá

tanpopo126  đã re-up link nha bạn  Đăng lúc 8-9-2013 15:19:14
tanpopo126  ok, đợi mình xíu nha  Đăng lúc 5-9-2013 12:34:29

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-10-2017 18:14 , Processed in 0.065174 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên