Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6597|Trả lời: 1

[Album] The Legend OST (full 2 album Refix link) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-2-2012 21:36:22 |Hiện toàn bài

[Album] The Legend OST (full 2 album)$ e3 l5 [/ p, ?+ b. r

4 _( \6 e# o6 D6 b7 X0 t/ c8 ]2 f" A/ \. r: W  K! l' A

# Y/ G$ u. @2 c9 O" H9 F* ~

Title : The Legend
  E7 C2 A, ^5 x8 C* BLanguage : Korean' y# b4 {2 v% y5 i" O; f( \. B
Discs : 20 r2 O! k+ j5 A3 r
Tracks : 37 tracks( R; |. B- v2 H: G! H1 k: g* X# _

; b5 A& `' k0 L! p# ^/ u/ XBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; T# N& ]( D- V# D5 S, T/ r; {  \# a, G
+ V  U) E1 D6 D, R( I

9 J) e0 D4 Q& s2 H$ {Tracklist:
, }% h% ~* P5 P  j0 ^( q1 b+ Y8 p0 z% H
Disc 1 :& x# j! z: C! r8 ?4 d
5 r- q. o  y$ W0 N& l
01. Opening* R" v; A0 L( E! Y5 a
02. Sacred War
9 V' ]( _: ?- V, ?. `03. Damdeok's Theme (Main Theme), _8 p% v1 r& |$ b6 u8 m$ `+ i1 @9 U
04. Sujini's Theme (Loneliness)
2 S6 I% n  M* r3 Y/ ?0 r( A+ f05. Kiha's theme (Destined Meeting)
9 F4 k, f2 F8 L& v06. Destiny
  B$ R# L9 F8 o/ Q3 K$ f6 r6 o6 x07. Hwacheon Clan
& I% H" P* F* u6 P" T2 _9 |08. War of the Gods" P/ K* h' r! q$ B" K4 R
09. Damdeok's Theme (Bravery)
( f' l( C9 G/ D, c* w10. Geomeul Village+ B1 z  b; T  {- Z: S8 J" j  Y5 G; j
11. Attack from Enemy Force
# f9 D  @/ i" }$ h+ z6 \12. Unity; i9 G( a6 }9 i3 C3 S
13. Victory
( i" t( w9 ?$ g+ g2 V" O& [1 D3 M- ]14. Approval- o' |7 E# W: g! V
15. Time Flows By  X8 k5 }8 e& W( c
16. Unachievable Love3 l. v" N& \. A2 _" J, \6 |
17. First Love
4 B7 E$ V: G$ M3 R4 n18. Sujini's Theme (Piano Solo)
& ~& F- h7 S% |9 m# _' l! x19. Thousand Year Love Song - TVXQ [/center], z' m. W5 W4 \! V4 F
  I4 F/ P+ x9 Z. x% V$ z7 T
Disc 2 :
+ X' U. @; h$ F9 }! v9 C' G. B
. i$ l- L- B' X6 t& f01. Millenium Love Song (Oriental God Awakens)
- b" Q0 M5 o9 f1 l  N2 L- {02. Dam Deok (Pity)
2 |. A4 d# F7 b3 h# I0 l3. Sujini's Theme (Comical)
, L# e  T) U8 C7 I4 l; _2 h04. Ceremony
& A5 B+ U' s7 s2 O6 _1 @05. Unity
; c- |9 f2 l  P8 h: I06. Fate" I. c# n4 a3 M" i
07. Kiha's Theme (Desire)
, [0 l/ W9 ~# T7 Y- n$ g+ p08. Legend& o( d' c7 r# }' g/ B
09. Sujini's Theme (Black-Red Phoenix), j5 V( U1 ?2 ?# N0 p1 Q: l
10. Tragedy+ V3 i! h* H9 c& Q; T
11.Time Washes Away
) k: I- S# G6 r% m, J( C2 ^( G" Q12. Fate
9 ]0 e/ w3 C! {0 _# L( \5 G13. Unsuitable Love
. A2 K! A% u& D3 [* ?' \' d14. Komuru Village
; d$ k  X- L' i7 x15. First Love
, g1 B' v; `! `2 d0 i16. Fate (Piano & Harp Version)
# b- o( O8 D6 B+ s& C17. Sujini's Theme (Love Theme)1 a' {6 f) ?. O8 Y
18. Rocking Hero
- g: E1 W7 {: H$ E* _+ x

/ {& j4 m; i' u* I1 {% M. C

% q3 ?- D8 D4 W! w' Jcre: letlook.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
6895
Đăng lúc 5-9-2013 10:12:50 |Hiện toàn bài
Link down bị die mất rồi. Bạn Tan có thể up lại 2 album được ko?   

Đánh giá

tanpopo126  đã re-up link nha bạn  Đăng lúc 8-9-2013 15:19:14
tanpopo126  ok, đợi mình xíu nha  Đăng lúc 5-9-2013 12:34:29

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-12-2018 20:32 , Processed in 0.086500 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên