Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6516|Trả lời: 1

[Album] The Legend OST (full 2 album Refix link) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-2-2012 21:36:22 |Hiện toàn bài

[Album] The Legend OST (full 2 album)
3 w' ?- O2 D% o- Q( v3 s+ y4 |5 b( R" A  x* d1 @4 h

7 q, F. ]8 T+ C" X/ u' U; @+ p4 m
7 |$ l7 ]5 k$ K" `6 g

Title : The Legend
2 R3 l1 d7 y8 hLanguage : Korean
; z' l8 ?# _8 P2 Q1 s, iDiscs : 2
0 ^+ o1 e1 |. v3 N9 WTracks : 37 tracks  _; v8 Y9 [' P5 N9 r( z
# S# v& K+ A8 y+ r. V1 f
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.3 P7 I, W# y4 E% q

" n- M% G& `" ]% R
3 h4 E6 b/ V6 H: C- s8 bTracklist:% ^/ a4 [* f+ G. k' D
, v4 l2 c2 j$ [, N$ d5 M
Disc 1 :
7 `8 g, Q) d3 p7 y# K8 `& I: R: L# @. S* x5 Q0 Z3 k
01. Opening
1 e, M. K  j& r2 ?02. Sacred War
  ]$ [- v& B) F$ o/ \03. Damdeok's Theme (Main Theme)
$ a5 v; \2 S  u+ O& \04. Sujini's Theme (Loneliness)
% ?+ _5 M, c" O2 I( v& v05. Kiha's theme (Destined Meeting)
0 x$ {2 ]: ~' V! F4 x06. Destiny. r! S9 X. M4 G; X9 x
07. Hwacheon Clan
8 ?' B! |' M& F08. War of the Gods
% Z( D% d3 e9 f- w. u09. Damdeok's Theme (Bravery)$ W5 `% b) e  H) g! ?- n
10. Geomeul Village
6 K$ s2 L; U  Q7 k+ ^" V11. Attack from Enemy Force7 p1 m, B( g* u1 ^; P
12. Unity
; E) t. |! p% H: g2 O. ]/ |5 v13. Victory+ t- V8 @# A& \' g7 n) Q
14. Approval! v: `7 f( ]( e
15. Time Flows By
" |3 T3 ]: O2 Z& L2 T16. Unachievable Love
/ M4 x6 c2 p- a: }& y4 D9 }17. First Love9 V) O: v2 j0 r, M. |. ~  A
18. Sujini's Theme (Piano Solo)0 a& X2 R. {# ~2 h8 w# @( t* x! Q
19. Thousand Year Love Song - TVXQ [/center]" s2 S( ]7 `5 p' L

; i3 U( S" C3 F  w& A* ^1 wDisc 2 :
; C  Z  l8 x% r, S0 Y9 b0 U
; N, x2 l. _2 a- }01. Millenium Love Song (Oriental God Awakens)
$ W' `2 ?  V; _) g: n5 C1 o. U02. Dam Deok (Pity)7 x# G/ m. N! ]1 W
3. Sujini's Theme (Comical)/ }# a* _: X( {% ]5 x
04. Ceremony
6 B0 h8 X& q" L- a% j6 G4 X: f05. Unity' d; H3 `# U, i8 j5 N1 f0 w
06. Fate8 }, k% G  g5 |
07. Kiha's Theme (Desire)# J4 i  @# x0 ]# d5 ?* t
08. Legend
  n) A) S$ ?6 J, R' p3 R6 R1 t09. Sujini's Theme (Black-Red Phoenix)+ F$ _  c! x9 ^; U  ~
10. Tragedy
, v( `* t* P7 L  f11.Time Washes Away
" M! u0 H; Z( p5 _8 y7 ~12. Fate+ N+ ~! m; b, m# n  S
13. Unsuitable Love: _+ @, E  U( v& J0 p8 c- e
14. Komuru Village, B3 `" ]& K1 g; r# r( g
15. First Love( B; {) F4 R2 J1 e& v6 t& l
16. Fate (Piano & Harp Version)! \" n- x" v- b& |8 [
17. Sujini's Theme (Love Theme)
: \0 p  R* Y. `5 u6 ]% G5 V: |18. Rocking Hero2 d; L. h5 U* S1 E: d9 ?


' ]! ^% ~2 S: x$ Q( O+ H8 i2 L3 T1 z( ^* A6 I- ~4 ]7 w# Q8 R( L
cre: letlook.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
6895
Đăng lúc 5-9-2013 10:12:50 |Hiện toàn bài
Link down bị die mất rồi. Bạn Tan có thể up lại 2 album được ko?   

Đánh giá

tanpopo126  đã re-up link nha bạn  Đăng lúc 8-9-2013 15:19:14
tanpopo126  ok, đợi mình xíu nha  Đăng lúc 5-9-2013 12:34:29

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-10-2018 18:37 , Processed in 0.067905 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên