Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6988|Trả lời: 1

[Album] The Legend OST (full 2 album Refix link) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-2-2012 21:36:22 |Hiện toàn bài

[Album] The Legend OST (full 2 album)
4 `2 x$ b4 k7 d4 V
7 ^! w' v8 @  |
8 ?, F- ^3 l& @8 [) @4 ~5 C/ w
2 M+ v6 i. x' r, l- n5 ~

Title : The Legend
2 C$ _% w4 |  ~4 aLanguage : Korean
7 z3 l# h" W# [4 s: U+ j' [! ADiscs : 24 _; p+ ^: ]. `
Tracks : 37 tracks
9 C+ o8 A% g+ W* m9 c$ u6 h1 c) N# ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ d9 A7 R5 |) a6 b0 S' P# h/ k/ U

% Z; J2 ?% l3 l2 e% Y) ^8 {7 B+ d8 o! Y; `+ n
Tracklist:
4 ^5 J* J' L% t( t
" X0 N! K% U& [8 J: RDisc 1 :6 |: w  ?* d9 ]2 p$ T# F5 |
( v4 D- B0 n& b: k+ U
01. Opening
3 G0 _& v$ V2 h4 P  f$ {02. Sacred War. n& W% j5 A1 b& ]
03. Damdeok's Theme (Main Theme)6 t( \3 J9 h2 v, `& S; r
04. Sujini's Theme (Loneliness)
' s/ q" o+ x$ z, P! Y0 O; [: z05. Kiha's theme (Destined Meeting)
) V! G  N+ l( b) _" o$ Z06. Destiny
1 a* t9 l8 X5 L) |8 l) T07. Hwacheon Clan
  v9 |4 u3 k5 b, c6 W. i08. War of the Gods
9 M: E9 h, I9 _1 I4 f' ^; K5 v' N09. Damdeok's Theme (Bravery)5 B; {/ t) {3 I9 s1 B3 @( R
10. Geomeul Village
* {# M+ a% I$ n0 q. D6 _11. Attack from Enemy Force# ^) }9 T+ g/ T; h
12. Unity( w$ M/ }) y! h' q3 }6 f3 U+ n4 y! v
13. Victory+ ]' e/ ]1 F: k/ N5 Q/ ~' y
14. Approval
; s" ^3 X9 ~* d& C6 N15. Time Flows By4 M/ B5 E; O: D, i  `
16. Unachievable Love9 v0 X2 h8 Y; J
17. First Love
1 N3 d  E6 `/ ~7 r18. Sujini's Theme (Piano Solo)6 R; |/ K8 h8 c& x) _9 Q3 E: V( t
19. Thousand Year Love Song - TVXQ [/center]* Q; L) d/ a2 Y0 s. {! @
5 w6 z  m6 p2 L' E9 K% a  J
Disc 2 :
9 b$ E6 m$ m9 I
# {9 ]. _+ O. I  M% B$ b" @01. Millenium Love Song (Oriental God Awakens)
/ u. ~# ~0 V- k+ B$ X; B# X02. Dam Deok (Pity)
2 v# k+ R1 ~+ U$ @3. Sujini's Theme (Comical), f( S. @3 o: w1 |, k
04. Ceremony( X- T+ f8 U) c1 n' J
05. Unity) I7 V) x- A7 ]; q: b8 A9 m
06. Fate
$ s+ U+ I- K8 S07. Kiha's Theme (Desire)
' U9 H" p; k5 X+ x# I/ [& |3 n9 T08. Legend
1 K# |$ W0 w' o7 M" q0 Y* ~09. Sujini's Theme (Black-Red Phoenix)
- t% n% t+ H) A! G3 ]8 X! Z10. Tragedy
- o$ S% w( X. z8 t2 W# c; ^11.Time Washes Away
& U# G& ?" N3 L. c12. Fate
* E& t+ A. ?+ n2 M& _' S+ \13. Unsuitable Love( x9 P- k  q6 c  h, ^* I
14. Komuru Village8 s/ w+ t* a, X* F7 D
15. First Love" L2 w' W. ]& \6 v  }
16. Fate (Piano & Harp Version)
" ~# D& q5 }% v3 z7 ]17. Sujini's Theme (Love Theme)  G; ^) `7 q+ w* o1 c+ A, Q
18. Rocking Hero
; G6 ]) w) L: {: a  V5 y7 p! z

6 O/ K3 |1 Y9 J7 W
" W: T6 K9 @! x% v& r
cre: letlook.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
6895
Đăng lúc 5-9-2013 10:12:50 |Hiện toàn bài
Link down bị die mất rồi. Bạn Tan có thể up lại 2 album được ko?   

Đánh giá

tanpopo126  đã re-up link nha bạn  Đăng lúc 8-9-2013 15:19:14
tanpopo126  ok, đợi mình xíu nha  Đăng lúc 5-9-2013 12:34:29

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 15:41 , Processed in 0.075233 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên