Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 6338|Trả lời: 1

[Album] The Legend OST (full 2 album Refix link) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-2-2012 21:36:22 |Hiện toàn bài

[Album] The Legend OST (full 2 album)
1 q$ C6 V% M, o8 Z# v  R9 i3 y- x# P3 B

& b9 J& ~& a7 O- H
  J' s8 }0 u8 ~/ ~- n

Title : The Legend
9 X3 g- E: [# PLanguage : Korean
: f$ J4 P* N. m$ @/ lDiscs : 2
3 o+ I: C& M, E+ X  J" D- sTracks : 37 tracks
% e5 V" h) o  A- C" g
3 x' \2 r. O! ~& a( K& CBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ X% S1 f5 `. o. ^, a5 c2 l1 w. e
& |" M1 R, u" P" L6 b! \* m8 n$ R
! B4 U/ p3 H0 q. ~  d8 z
Tracklist:
) u& {+ @% P* `3 ~6 ?& v: D7 t3 m0 _5 _+ C7 l- t& `2 Z
Disc 1 :8 E4 M- ]/ e2 s7 S
' c: E: Z4 O: I. N1 G3 D4 u2 P5 b
01. Opening
* h2 {, p: H. E- c02. Sacred War
. `( ~1 E' k, O7 Q6 y, [03. Damdeok's Theme (Main Theme)9 r/ [) ?9 [3 ?1 y# u& }4 [* }- t
04. Sujini's Theme (Loneliness)
, D" I" n6 I: a% L9 ^( F05. Kiha's theme (Destined Meeting)1 S8 H0 V8 L8 _, O* O
06. Destiny
# K  o9 D* K  F# E1 j07. Hwacheon Clan) v. B3 E6 h5 j6 }7 b8 Y( p. X0 w
08. War of the Gods
# I( t  `% M- [* o: `2 a  D* \09. Damdeok's Theme (Bravery)1 l" @: n/ R/ l( U- f
10. Geomeul Village
$ F0 p6 l) h4 y+ ^6 I6 N& P11. Attack from Enemy Force+ c% O, R2 e* i# f. z& z
12. Unity: ]- X; U! |8 x2 d
13. Victory
9 V) z0 [' k( w7 W* |. U14. Approval! D' o2 E% X6 I
15. Time Flows By
8 M( ]) r- h$ y3 K5 N, J16. Unachievable Love
+ h7 H8 r6 o& D  c. \& i17. First Love- I4 \  V3 N, S6 A+ m- y
18. Sujini's Theme (Piano Solo)
5 q# g! J- V- I6 \! E5 Z19. Thousand Year Love Song - TVXQ [/center]
  `6 N' p& A7 s2 A# A
& C$ U( H8 l- t6 m  e& X4 eDisc 2 :
% ]( ^  c; R' {  Q8 a- x3 R! ]" |5 o, f- `+ x' d( i6 P
01. Millenium Love Song (Oriental God Awakens), `; e" t# B6 E3 q! ]
02. Dam Deok (Pity)
, {' |/ G6 U' u& V3. Sujini's Theme (Comical)7 F) ]& Y2 f. ^( F2 f; Q
04. Ceremony
- g, z3 |; O8 l* D- l05. Unity8 o( @; y8 ~* Q& h& F: w+ \
06. Fate& a9 z7 W' j& X4 @$ c7 [+ o; c8 Q
07. Kiha's Theme (Desire)% G  c) x# m' C! }, {5 B. \
08. Legend% g& e, r0 B5 L" E1 T
09. Sujini's Theme (Black-Red Phoenix)0 `! m- a1 X0 B; A5 G% m# ]6 }
10. Tragedy! [7 {/ ]" L, c# A- N- Z
11.Time Washes Away! S, P/ Y5 O1 }; F  r$ k$ M
12. Fate
, ~# W7 h$ }; z2 D4 L- n( n13. Unsuitable Love! k8 }! ^% T, ]' @1 h- C
14. Komuru Village
! w2 s, x- x3 V15. First Love
6 R' q& y2 s7 j9 \$ j5 E3 Z0 M6 q16. Fate (Piano & Harp Version)
8 w9 R$ L+ R2 ^) Z4 G- ?17. Sujini's Theme (Love Theme)
9 a9 S: P# {5 f9 D6 l( y18. Rocking Hero' L$ @% Z7 `; A5 k

' ~1 `7 z: ]; U' k+ Z

( F6 }+ ^9 @8 R% H0 Y) scre: letlook.net

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
6895
Đăng lúc 5-9-2013 10:12:50 |Hiện toàn bài
Link down bị die mất rồi. Bạn Tan có thể up lại 2 album được ko?   

Đánh giá

tanpopo126  đã re-up link nha bạn  Đăng lúc 8-9-2013 15:19:14
tanpopo126  ok, đợi mình xíu nha  Đăng lúc 5-9-2013 12:34:29

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-4-2018 07:04 , Processed in 0.066452 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên