Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 11702|Trả lời: 5

[Novel] Tiểu Thuyết Thái Vương Tứ Thần Ký [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2012 12:22:49 |Hiện toàn bài

[Novel] Tiểu Thuyết Thái Vương Tứ Thần Ký- T7 z  T& n0 A- U0 {4 a, P

) A& E* G3 N) \' ^! i0 z

' W7 j% x  }9 Y$ _* I9 U" j1 K
% \' J( ]1 ^1 L, {
Được xuất bản vào tháng 9.2007 (cùng thời điểm khởi chiếu bộ phim)
6 f+ M0 N. d9 N' _" QGiá 8500 won. F) ?4 E1 ~: J; h

: ~  S, F& P. g3 `3 I
Mục lục
  L" D* x* f  _+ U: R
0 V8 M# _9 F9 [* q* u. T9 C) `1. Nữ thần lửa
' }" U" {8 n$ V1 V# L5 W& P& B2. Sae Oh , người phụ nữ của bộ tộc Gấu6 w- P/ p2 Q8 j0 w$ e/ j/ N
3. Hắc Chu Tước giang rộng cánh
  K) j% {( }: h1 f+ E" M4. Ngôi sao Jyoshin xuất hiện, W0 H7 |) ^* i( L; V6 R
5. Người Hwachoen đi tìm chủ nhân8 p3 T& v4 i5 ^3 h0 T2 j" S
6. Đức vua Sosurim thỉnh Arisae ( loài chim huyền thoạ)
8 ?, v7 U: u) g5 \9 ?4 _4 B7. Đameok gặp gỡ Ki Ha
% O$ b3 y/ Q6 _4 w! \8 . Phu nhân Yeon đầu độc đức vua
; Z7 C) I' H" _  ?% l9.Ho Gae rơi lệ
9 g' y0 g/ ^/ p0 ~6 H! H6 r10. Damdeok trò chuyện với Ki Ha
5 P' i/ T) a8 F- \11. Damdoek gặp gỡ Sujini trên phố& N2 B3 j7 b2 R0 Y2 s
12. 5 Bộ tộc họp mặt& Y1 a7 B. f- G2 F' x/ S
13. Ho Gae thể hiện quyền lực* ^1 k" O+ B9 V- X" d
14. Damdeok rời bỏ ngôi vị thái tử

/ B) q, m. `2 v8 M0 X  r7 {, _# m7 Z" \5 Z; m7 z9 f
P/s: nhà sản xuất phim này biết kiếm chác thật đó.+ f4 c( U/ v0 {+ F( a; p
Sẽ cố gắng kiếm bản dịch tiểu thuyết này để dịch cho mọi ng coi

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2012 13:32:17 |Hiện toàn bài
post tạm kịch bản phim tập cuối ở đây
2 b4 Y- m' r% c; \: ?Vtrans: Vivian@kst.vn2 l' w) h1 l) b0 [1 V% H, N

" H# ]: z! T/ p- b6 v  R& i# }tác giả Song Ji Na đã post kịch bản gốc của tập 24 lên blog của mình. 1/3 kịch bản khác với bản phim, đây là từ đoạn A Jik  bị bắt cóc.) M1 K$ U" g5 i6 k9 J1 n% {
- Abullansa -
  c' l+ D* M+ d3 t
# m. V; J+ A. n$ z5 F7 w- B1 cHoGae đang chuẩn bị ra chiến trường8 u  H2 L" l' H) B3 E6 ]; {7 X" t
8 ?2 o  v* ]! M) T  R) @
Kiha : Đã đến lúc kết thúc mọi thứ. Hãy đi đưa người đó đến đây+ e; A3 e# B' i! N
Hogae : Ta phải bắt sống hắn.2 x, Q8 h1 g# Q2 x$ I0 k
Kiha : ...Thiếp có chuyện cần nói với người đó. Sau khi nói xong và sau khi người đó đã nghe những gì ta nói, hãy móc lấy tim hắn& I* B' J1 L' a& C
Hogae : Chúng ta đoạt lấy trái tim của vua Jyooshin, giải phóng quyền lực của thượng đế, và..
: o' K; f5 z0 U: S- ]+ rKiha : Đó là sức mạnh điều khiển phong, vũ, hỏa, vân. Bây giờ nó sẽ thuộc về con người của trái đất. Chúng ta sẽ không cần phụ thuộc vào thượng đế nữa...$ c7 ~+ H2 h$ }4 z( ]; ~
Hogae : Ta hỏi nàng nhé? Nàng sẽ nói gì với hắn?  M, \' y0 a2 I5 ]5 r. w+ I  h- Y
Kiha : Chuyện đó...Thiếp sẽ nói gì với hắn à? Có thể khi nào gặp hắn thiếp sẽ biết.* [$ L6 c+ E, U! x
Hogae : Nàng sẽ tự tay giết hắn chứ?0 ^; S/ S$ [+ F6 t4 J5 [2 U
Kiha : Trước đây thiếp đã từng đâm vào tim hắn.  Y. r7 _# i6 d' M+ d3 {
Hogae : Lần trước nàng đã nói với ta sẽ cùng chết với hắn
; K: y- _6 m0 S3 D: j& ]Kiha (cười) : Hãy sớm quay về. Thiếp sẽ chờ chàng ở đây7 p4 E/ S: c% r% d8 _
- y2 ?# _' z7 Q( R2 q4 n! F
Hogae bước đi vài bước, quay lại nhìn Kiha như là giây phút cuối nhìn thấy Kiha, và bước đi..
: H1 O; Z) V* U2 V4 e6 {1 |
. I4 F8 @$ T5 H' j+ u* O---------------------------
  R( A" \" ^- w% e- Tảng cổ thạch -
% }- e4 N2 K* N% D" U" l4 s3 r0 S2 A3 v5 G  z
Kiha đặt các thần vật lên bệ thờ
% g7 R$ z0 M) f+ q/ _' L) X, ELúc các thần vật từ từ được đặt kế nhau, cổ thạch phát ra ánh sáng đỏ, ngày càng mạnh hơn.
+ ?3 s2 d2 p6 e, h* A. i. `1 ]* T& z
- chiến trường - $ {! [' C( c* Q' a- b, Q
! Q: w- U0 `0 x" ]+ W
Dam ngẩng đầu lên nhìn Abullansa
* u. |( P! r% w" U* \) uÁnh mắt hướng về trưởng lão HTH đang đứng trên bậc cao nhất của cầu thang tại Abullansa, như cả hai đang nhìn nhau vậy.
4 V2 V0 j  }( o0 ~3 e1 s' Y# H3 E; {. x  f/ q
Dam cưỡi ngựa hướng về Abullansa, đánh kẻ thù cản đường chàng% O- U% d  }6 E: w' W+ |1 F7 |0 c, y
) |; s1 [( k4 \
Hogae thấy Dam, phi ngựa về phía Dam3 z1 N+ [$ o$ z. ^: _4 E
) {& x. h( F4 Z! c: p2 Z0 j" ?
Hogae tiến lên, trong khi quân Taewang tấn công
- W9 t* Q. ^  o) hTuy nhiên Hogae rất mạnh, chỉ chú ý đến Dam mà thôi.
. L" V* K! g  z2 e) BDam hướng về Abullansa' l  _# v' ]- S0 [* f: B
  A% G; |, c1 g  e
- một nơi khác trên chiến trường - " a: c0 s0 ?8 z' m# g4 [8 O" v
+ Y# ?' H" z5 }% g" q
Thanh Long thấy Dam chạy về hướng đền Abullansa, TL bắt đầu chạy theo Dam, Jumoochi cũng chạy theo Dam
  n, C, A. J8 X/ J/ W/ I* t# ~. Q- w( p0 \+ y& P
Dam nhìn qua 1 bên, Hogae đến9 x6 x/ G: J+ p! `* A
Dam nhìn qua bên khác, Su đang chạy đến gần
7 h1 c  |( Q% E$ Z% K. w& WDam la to lên với Su5 n9 F/ {( }/ _7 c+ w
- T( ]9 u) G6 L+ n
Dam : Tiến lên đi, hãy đi tìm đứa bé
& H) m* y- h; W5 I0 e3 z; C# Q6 P  B2 _6 `4 A1 q
Su bắt đầu chạy lên phía trước& H9 F$ P6 w( T0 d: a; j) K4 x
Dam quay ngựa về phía Hogae
( C" K' p# p; p2 h+ l' D2 }; n0 i- f( k4 D3 S- R( B
* Kiha đứng trước cổ thạch, chạm vào nó...Nàng ta chờ đợi
# L2 m# H: r2 {+ e9 w* l0 GCổ thạch bắt đầu rung mạnh và tỏa ra ánh sáng màu đỏ.
& h: q4 x; ~* B0 T/ X
0 |' M# l, f6 j3 A3 c- Hogae + Damdeok -% c' [/ s. C3 ]* p% G! e
' I! Y4 b3 m1 T. u
Dam và Hogae phi ngựa tiến về nhau  j1 q; ~# H+ p
Họ bắt đầu đánh nhau ko ngơi tay
" p, i6 y: V6 z4 J  `* N: W4 O
& f1 i' \% S, i2 m' Z9 i$ `6 O* rHogae nghe tiếng Kiha "Hãy sớm quay về. Thiếp sẽ chờ chàng ởi\ đây"3 J: Y! N2 m; @- z: A

  j2 d; D; R$ x! ]2 nHogae (hét lên) : Nàng muốn nói chuyện với ngươi. Hay là ta để ngươi đến đó?
7 i; L: |9 g, {( E* L# k: K1 h% [
, P! t) T3 p& U( L, L  _# D9 Z. SDam cản những đường kiếm điên cuồng của Hogae% ?  x$ Z" K; k& q- l+ E  v
& |3 ]+ p1 H+ p: B! o
-  Abullansa -
7 ^3 w3 s  F  p6 ?, w1 x: ~* l
Su phi ngựa về Abullansa, có nhiều binh lính cản đường nàng. Nàng vừa phi vừa bắn cung, nhưng quá nhiều binh lính...
! K1 U& i( j/ u& Q% gKhi Su sắp bị kẻ thù hất ngã ngựa, tướng quân Heukgae (tộc trưởng Julno) cùng binh lính đến giúp nàng. Những binh lính đang tấn công Su bị Heukgae giết. Su quay lại và nhìn thấy Heukgae.
$ n0 U' X6 G/ t5 c# q) i, ^Su cũng thấy kẻ thù đang sắp tấn công Heukgae. Nàng chuẩn bị bắn tên!!!
2 {/ p( J4 d! B2 d
+ h, B# S% o0 ^1 o* {. D: ]( ~Heukgae: (vẫn đang đánh) : Đừng chần chờ nữa. Hãy đi đi!
, {3 H, G+ l) o4 T" X( Z- \7 R: Q" G! ?* A% M7 X  g
Su, nước mắt lưng tròn, phi ngựa chạy mãi. Heukgae cản bước kẻ thù, ông bị đâm, ông vẫn đánh mãi. Ông lại bị đâm. J  P7 `9 l, ]2 G% ?
Ông tóm 1 tên lính đang cố đuổi theo Su
1 M; g$ a2 _1 ]7 N" v8 _Ông cứ đánh mãi...nhưng có quá nhiều kẻ thù xung quanh
+ w2 W; ?3 b& Q9 o! P# `& z" g) ISu khóc và chạy về hướng Abullan sa
$ l- s4 E: u9 U) ?: g; ~6 c$ {5 w$ p6 }1 x" Q
(Dịch đoạn này V khóc quá chừng)
3 P& a5 h- F. F* r
1 E! I8 h2 ]: x5 s5 G* w- Damdeok +Hogae - ) w2 y( o1 N* s6 q
- ~6 B. \6 a: q2 `! k, B
Dam tấn công Hogae. Cả hai đều ngã ngựa; G) M8 ]: d7 O! Q" E
Dam lo lắng nhìn về Abullansa, đằng sau lưng Hogae) q6 V% d5 H9 {  _4 A' U+ Q8 D
* b! k  L8 g* i! u8 v. f  S
DD : Là ngươi sao? Ngươi bắt cóc con trai ta sao? (nói trong lúc đánh nhau với Hogae)5 X3 P' Q% R" \5 Y. Z4 a
; v; l  m( b- U' s
Hogae lùi lại, ngạc nhiên
* y. |7 h/ s4 L. @  p
; U& X" O8 ^) @! G7 t& A5 TDD : Đó là điều ngươi muốn à? Ngươi muốn moi tim đứa trẻ vô tội và mở dấu niêm phong quyền lực của Thượng đế sao? Cả nàng ta nữa, phải không?
+ @2 E  q. Q! Y' |% k! r9 o3 J5 {; g; {1 _) Y& d: f  }
Hogae (đang cản kiếm của DD) : Con trai ngươi à?
. f0 r4 v4 B. N" y  I; }( W% U
+ H+ T1 j! p. I1 g  B- a9 n5 T! [0 SDD : Phải, con trai ta. Con trai ta do người đàn bà đã giết phụ hoàng ta sinh ra.
0 ?! W/ z8 [2 l
5 O5 A& v, ?. z6 l2 i0 bHogae cười và tiếp tục tấn công DD
0 K$ F" X. m0 a+ W6 bSự tấn công quá mạnh khiến DD lùi lại
1 ^" N3 h7 R1 B6 d% h4 X! cHogae ngưng đánh và nói..
: ~0 P4 [( s6 r7 X) e! `
7 L" I/ O- u! _Hogae : Không, không phải nàng' o3 h& \. a  G0 _8 B& Q
DD : Im miệng và tránh đường ngay cho ta/ h: ~5 K5 U8 s: |
- `3 W% a, h& A* t4 K7 @, @
DD tấn công Hogae, Hogae không chống cự
( t/ j5 Y% a+ `4 f6 a7 kGươm của DD cắm sâu vào vai Hogae
' {' d" e/ |4 l- d. |DD dừng tay trong ngạc nhiên
; I4 [9 i' C9 O/ x1 _# z1 V& b
Hogae : Cha ngươi đã tự sát, như cha ta vậy. Ông ta muốn ngươi trở thành tên vua chết tiệt đó. Họ không hỏi chúng ta muốn gì nhưng cứ chết theo ý họ muốn!: O; \: O! S$ @7 g3 s8 L
8 @2 a' [) `5 r! Z+ r$ v
DD buông kiếm và lùi lại
4 X4 v: a( G7 s7 J4 ^Chàng cũng kinh ngạc đến không nói nên lời
: D: R  X/ l1 q3 L# `5 K6 f5 M. h2 Y. d1 r6 O
Hogae : Nàng ko thể nói sự thật với ngươi....4 r8 `3 y. Q5 X& v, E

* {5 Q, A" D4 z* q% X" i2 e8 c8 N! M  ]Hogae giật kiếm của DD trong khi hét lên5 Y# i5 o/ @. `  ~- N. x. F
Kiếm rơi xuống đất. Hogae cầm kiếm bằng tay trái.; M$ t$ d  V" f4 b! f& d
& D2 O# S5 K, C/ I6 \
Hogae : Ngươi phải hiểu nàng chứ, điều đó sẽ làm ta bớt ân hận hơn. Nàng là người phụ nữ như vậy, rất trung thủy với ngươi, thế nên ta không thể giành được tình yêu của nàng.
6 j! R$ e& I" e' O( Y8 ]. n- w2 f) O) W5 k6 l$ p
Hogae hét vào mặt DD đang thất thần vì kinh ngạc9 W3 U+ f( j. [0 y

3 |5 b3 g; s9 T1 s6 _$ eHogae : Nhấc kiếm lên đi, hãy kết thúc mọi việc đi. }( \$ l+ x2 W8 L9 L. L
# z% e! r) q5 O2 l1 l' H
DD nhìn kiếm của mình trên nền đất, nhưng ko cử động
, t4 m: _/ G  J3 Q6 y6 ]8 i/ SHogae vừa hét vừa tấn công5 B7 \' G  H) z0 {( |
DD, như phản xạ, lăn trên đất, cầm kiếm và giương kiếm lên
( J  O! I( J+ d' AThanh kiếm đâm vào Hogae, ko hề phản công
3 M( V+ o* S0 {& ]. B2 ?4 e2 SHogae quỳ gối xuống3 P) y* S! [. L* s: x
- w- }+ j( S! x* Q/ I" |
DD : (hét lên) : Tại sao?7 i; X+ }+ d6 p: y) Q
8 w+ P1 N' T( [+ m4 U1 O6 O7 g3 {
Hogae rút lại kiếm
" _% @6 ?$ a( ~& ^  ~$ e! w9 N% a; R% {0 {; }
DD : Tại sao ko ai cho ta biết, tại sao?$ H2 y; s3 l" \- ~

! k, _1 @7 v6 n/ m/ J- I
4 I' l. }, @+ w/ J* }9 ^Hogae (quỳ gối và cười) : Vì ngươi là vua Jyooshin" y9 E, L4 e; i! ~2 \9 b

3 |( t" k. Z7 p5 c. fHogae ngã trên nền gạch, DD ôm lấy anh ta
# N* K  n! _% nBinh lính của Hooyeon xuất hiện và tấn công DD, nhưng tướng quân Go và binh lính đến cản họ.
0 R) s# F! U" u3 D& O1 H" AKhông cần biết hoàn cảnh chiến trận xung quanh, DD và Hogae tiếp tục nói chuyện.
& `4 `. q. R$ d. J" c, v" a5 f  Y9 |' R6 N& o! h
Hogae : Hãy khiến nàng sống. Ngươi có thể làm được, nhưng ta thì không' F" g0 [* G" \( d1 p) `
DD : Hogae
7 _0 K. t" \' h3 e* |% |Hogae : Hãy đi đi..vua Jyooshin ...và ...người bạn cũ của ta...
- A( ~- K4 w+ h
, H& ~0 s( j: O* ZHogae ngủm ^^
; ?$ ]+ j  y5 P- g, G& z# D$ Z* Y. J5 I1 o) N7 ^: s. B
Tướng quân Go và binh bính đánh nhau chống lại quân Hooyeon
9 U2 C8 ~3 U! {Tướng quân Go nhìn DD hét to "Bệ hạ, Người hãy đi đi"

. k( r2 |1 f( z# H0 A! [, h
7 a6 }% F4 v) ^) |4 f4 c-----------------& w. _# }4 _7 F& h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2012 13:33:47 |Hiện toàn bài
- Tại Abullansa, cảnh trưởng lão HTH đưa Ajik đến cho đến lúc Su vào và kêu "Đó là con của tỷ tỷ" -4 ]7 C$ `, F& D& [$ u* \. K
# `3 s: o' V8 L; Q0 D( G
- DD chạy về hướng Abullansa, nhưng bị quân Hwacheons cản đường -* r/ ^( U# f2 G- Z; G
" ]# D! Y3 K/ ?& ^* G! _7 `& x  a
- Cổ thạch -0 Z* P# F) f9 Y' B8 J* U
7 ^( f; w" d+ ]$ S# Z) b. Q  U
Cung tên của Su bay về phía trưởng lão HTH, nhưng hắn dùng tay bắt lấy
# m9 R/ i0 s' s& k$ R' r2 Z, I$ `8 S8 U& f$ U
Trưởng lão : Dù sao cuộc sống của con người cũng chỉ là khoảnh khắc.... n  l" W! @) G! C
/ p1 n* ?* \6 {
trưởng lão HTH ném cung tên về phía Su, mũi tên cắm vào vai Su
) i3 w' @/ Z1 R5 c, ]Vì sức mạnh từ mũi tên, Su ngã về phía sau$ d4 |+ D2 \% }0 q& [: o
Kiha chạy đến phía Su nhưng bị lão cản đường
% H4 s; s) r8 V8 R- m0 Q5 O1 |# v6 F9 u% [
Trưởng lão : Đứa bé đó nhất định rất vui nếu nó biết máu của nó có thể biến thành quyền năng của Thượng Đế, hãy moi tim đó ngay đi
+ u  J; k8 R6 B. ~) ^6 NKiha : Ngươi bảo ta moi tim con trai ta sao? Ngươi có phải là người không?- r. {. u! H6 C; {: n+ x' Q$ p
Trưởng lão : Nếu ta là nó, ta sẽ rất vui lòng...hy sinh bản thân mình..
1 k2 W% C0 J! {- O. _: g
! Z' w; Q+ Q) B: {Sau đó, hắn biến thành ngọn khói đen nhập vào thể xác Kiha& M9 m3 J' P% |/ J. W+ x

- X' n% ?. P4 ~# ~Su tỉnh dậy và ngạc nhiên khi nhìn thấy điều này. Kiha cố gắng bỏ chạy, nhưng dừng lại. Khi Kiha mở lại mắt, đôi mắt đã biến đổi+ b$ B7 o& p2 m' \$ u" v

# H9 p1 x: p  w% v" J% Z* I) Q+ l1 E5 F
- Lối vào của Abullansa - & j2 x- g+ Q- ~$ t1 O! y" X

9 R; X# N! |3 a, S9 p4 B8 \: p% @& q% b, |Dam đang đánh lại lũ Hwacheons. Jumoochi và Thanh Long đến giúp. Trong lúc họ đánh nhau với Hwacheons, Dam chạy vào trong & ^$ K& Y1 v/ F3 R
8 L% o. D6 g- H
- Cổ thạch -2 N4 Y! m" Q- C+ t' |
% |  |" Z5 F0 M) g
Kiha đặt đứa bé lên bệ thờ, quay lại, cầm dao găm lên, tiến lại gần đứa bé/ K% x" C7 _+ j1 E: i- m
8 R1 p4 U7 [* M/ d6 O; P! C
Su : Tỷ làm gì vậy  L% J* F" M: W. J" X* c3 d
" f, F# L: M% f/ [
Su dùng dao găm tấn công Kiha, Kiha cản lại bằng 1 tay, và đập gãy nó (như trước đây Trưởng lão HTH đã làm). Su văng ra xa.
2 F  i! J/ F8 g' E% P- h# @6 {
: C* b# O2 F, k; T- UKiha và Trưởng lão HTH giằng co trước đứa bé.
! B3 Y( d) u. [- FSu đứng lên và chạy về phía Kiha
0 G' z( C! U1 l; B( M% nKiha tóm lấy Su và định đâm nàng3 v4 r- l3 Y  q' p! R- Q% g8 i
Lúc đó, Kiha nghe tiếng mẹ mình..
. M' g2 h1 Y& F- d- p" n; U9 y' @7 q. q: C2 Z+ j
Su chạy khỏi tay Kiha và chạy về đứa bé
. k% K0 C8 v/ d) N& AKiha đuổi theo, và lại nghe giọng nói của mẹ mình "Con nhất định  phải bảo vệ nó. Mẹ tin là con có thể"
( d2 ?2 Y7 H: J5 g+ D. ]( m- ~( x, r
. i/ q& u3 W7 K2 |Kiha lại dừng lại
  k. [7 A3 M7 D& c$ P! I) I
  u; ^, G. i  T* T. w& d! e4 I5 B! ?) I
- Dam chạy vào trong Abullansa -- N% ~- @; s# q% s& [
- m6 ]$ F3 H1 A7 t
- Cổ thạch -" T9 G# Y! L5 V* c0 P1 P
) o' V& y: i  _) l: ^& O2 H/ I4 B
Su chạy đến bên đứa bé. Kiha tóm lấy Su và quăng nàng ra với tất cả sức lực. Kiha và Trưởng lão giằng co dữ dội7 E9 r2 v* c) E, @- t

/ W5 d" M/ s% `: [* X4 Z8 e0 E% o4 k4 sKiha (thở hổn hển) : Xin đừng làm vậy7 k1 [' L2 a: J+ Q# [

( t2 g! ?; g$ O( ^  X; RNhưng ko như ý nàng lưỡi dao đã kề đến thể xác đứa bé5 ?) v0 ^, J0 N& Y
Máu từ đứa bé chảy ra
# c2 q  X  N" kLúc đó, Kiha nổ tung trong cơn giận) \9 x# u& o( D" _  x
Trưởng lão HTH văng ra khỏi thể xác Kiha và đụng vào tường7 x! E) ~5 `4 O* `2 ~

; m( x: \% p& XSu hét lên trong tuyệt vọng 0 g* V, O) I3 i
. `+ _* u& H# R9 m, q/ s
Su : Tỷ tỷ....Xin đừng...!!!! M, A' f: j" p: g5 S

# [1 z$ F0 ^) E1 t, F( L- y  [Kiha bay lên ko trung" |7 E6 Y8 t5 p. g& W4 N2 m
Trưởng lão HTH cũng thấy..Lúc đó Kiha biến thành Hắc Chu Tước9 Z" r2 Q: q  |( d: @" B* r$ w6 E
' K$ v; |, P! b
. |* ]* x0 c( |" X! P
- Lối vào Abullansa -
0 G2 R4 @# `/ b, \4 m5 O2 G) \
4 ^6 s9 T2 J5 Y& }) V/ U5 TJumoochi và Thanh Long ngừng đánh ngay lúc đó' ^2 [: r* k. _" D: ]
Cả vùng tràn ngập trong bóng đen2 E  \: w" ^6 d7 [
& d6 R  f) X1 {1 W
- Cổ thạch - ; _' F/ k, U( q& y5 Y
6 f6 L' A) T: f3 c7 C
Su ôm Ajik và chạy về lối ra, z/ N0 E( i8 R. K# U3 u
Bệ thờ còn rỉ chút máu
( m" @% g8 t8 ~1 F' Z6 e. V
5 u0 _" b" n  a% N: n+ g2 }% NThình lình, lửa nổ tung từ Kiha, mọi thứ xung quanh bắt đầu cháy0 P# ?8 s8 m3 [9 j* R
Dam vừa đến, ôm lấy Su và Kiha, bảo vệ cả hai..' Q/ f8 c9 e  K7 v: a
0 i7 ~% p* J+ p
Dam nhìn Kiha trong kinh ngạc, Kiha đã bất tỉnh
- w: p" @1 H3 z% x) k. ^6 h! dDam để Su sang 1 bên và bắt đầu đánh với Trưởng lão HTH; Y8 ], y# B/ j! B

1 U8 S0 P& @( e, N0 ^, z3 e+ EDam chém Trưởng lão HTH bằng kiếm của chàng, hắn dùng tay đỡ kiếm. Thanh kiếm gãy làm đôi, đâm vào ngực Dam
. B- v8 C7 S0 v( Z9 ?' H: S0 h0 }' _0 f4 O: B8 g
Máu của Ajik bắt đầu chảy đến thần vật Bạch Hổ, thần vật Bạch Hổ sáng lên.
* \4 P- h! P2 h  L* {4 T; A) z% J0 S' U. ]+ e3 H* v# U; h  F
- Lối vào của Abullansa - : `& W% U. `  W* _: e
* ?: u. j2 f* y0 D6 }* l
Lúc Thanh Long giơ thương lên, bọn Hwacheons bay như lá rụng..
1 V: E8 F* T- E; s# K( U; T/ ]) l* q' F" g
- Cổ thạch -
0 K7 }8 M& g- O- c! e/ }% l
( H* s( W  H% K: x( ^Máu lan đến thần vật Huyền Vũ.
$ b7 L3 c1 a+ k& b4 Hthần vật Huyền Vũ sáng lên% ?9 I$ P" s' `7 S1 n" z1 z

" g6 X0 B$ M9 P6 z! SMáu lan đến thần vật Chu Tước
3 n  Q: Y& l$ T+ h1 Z
% I# w! w& _. n& X, ~9 E7 h: wDam nhận thấy cán của Thiên cung bắt đầu tỏa sáng5 X- `* R2 J" N, m+ o
Máu lan đến thần vật Chu Tước  nhưng thần vật không tỏa sáng
. e; l4 v: e+ h/ o% K, z
* O% A, ^1 g- N" _, y* Y- A0 X- DDam nắm lấy Thiên cung
1 b! W6 D. B; q; v- j  U: X+ OTrưởng lão HTH quay lại, Dam tiến về phía hắn
0 O, [8 E7 T' Q& V
6 Q  w, M9 P) CTrưởng lão HTH cố gắng tự vệ, nhưng Thiên cung xuyên qua ngực hắn.& w$ d) S* m! g  ?/ x1 c8 R
Trưởng lão HTH nhìn xuống ngực như ko tin những gì đang xảy ra
- l% y$ z8 ^0 k4 Q6 V. bKhói đen bay từ vết thương ra
% H8 ^2 U: H, }7 u. @1 d/ c5 xDam bắn thêm 1 mũi tên từ Thiên cung.
4 S' K9 g) U# V, x7 nTrưởng lão HTH vỡ vụn và tan biến..chỉ còn để lại quần áo...(ặc), x, k6 h; Q3 b4 q

) ^% s; ^% o7 }* b( jDD : Kiha
: y2 b& y* J+ p  B
9 v/ m0 O/ @% `# [4 b" LDam quay lại nhìn Kiha' x9 K9 Z, ]0 i

. B/ G/ g* {5 s6 T; ^Mắt Kiha khép lại, nàng đã bất tỉnh
5 [8 x; ^" y8 T( j! p( x$ w" o' w
) G. o. m6 _% ^' ~+ QDam : Hãy dừng lại đi  n0 N' e, o2 t& @9 T
# ~0 Y# a0 e% z. I
Kiha ko trả lời. Lửa bay xung quanh nàng
6 T. i* b" k0 L/ P& F
* _+ d$ G4 T+ P% VThiên cung xuất hiện và mũi tên xuất hiện
: O3 [* C) Q9 ^Kiha vẫn còn bất tỉnh( z' e* u) B9 O8 k
Dam giương cung, nhưng ko thể bắn( H+ p  N# F: o# V. {: m6 I
Sau đó, chàng đặt mũi tên xuống
; p8 Z" R% \: p: s- q, p9 y- l( v' ]
$ V9 U- ]# p/ Z% [; rSu : Xin hãy ngăn tỷ tỷ lại, trước khi quá muộn
- Y' Y4 k8 }! q' c/ P6 \) c: q( V' ?9 B  b' t% g
Dam nhìn Su- m# S% R$ o+ F

8 f- }/ B/ x1 F# S2 FDam : Là thế này sao? Sau 2000 năm, ta tìm được Tứ thần, và chứng minh ta là vua Jyooshin...phải hy sinh biết bao mạng người. Đây là tất cả những gì ta có thể làm sao? Chỉ là phải giết đi người đàn bà đã sinh cho ta 1 đứa con... }: `! A) z! B6 `9 R  Q9 ]$ v

9 q+ I- I6 k. USu : Cả thế giới này sẽ nổ tung. Xin hãy ngăn tỷ ấy lại trước khi tỷ phạm tội, xin chàng đấy...
% m: s" c  e) H; f# P9 \' Z/ c- V% p) `' ]- y. X( E
Dam mỉm cười cùng Su và quay về phía Kiha
4 A" R0 Z9 G+ z) E$ j- R* H
3 s; U$ a( [2 k3 a4 [Dam : Tội lỗi...Ta cũng là kẻ tội lỗi. Tội của ta là không tin nàng. Ta nhất định phải nói với Thượng đế đó là bản chất tự nhiên của con người. Họ hối hận khi phạm sai lầm, và học hỏi khi có những điều không biết. Bây giờ ta đã biết mình phải làm gì.) @5 p4 G3 j2 r( T5 g
/ Z7 X& m. b* ]" n
Dam cầm Thiên cung với 2 tay, và quăng ra xa
3 R# v7 x! k: V9 K( b4 @. B) m" Z" @% _6 F
Dam : Kiha nàng đã hiểu chưa? Thượng đế muốn hỏi chúng ta, chúng ta có thể sống bằng chính bản thân mình hay muốn sống dưới sự điều khiển của Người...* @3 R( c0 H. Y

) D  S$ _$ Y' U* \+ [9 T9 p5 _/ a" cThiên cung nổ tung và biến mất1 a- b$ _: V1 c, h

" w$ [# H. z+ y) p- F/ y' a* JKiha mở mắt nhìn Dam 1 p. G  |: ~, [+ k/ t4 z
- p. p- a% n/ n* V( A  `; S. m
Dam : Không phải là Thượng mà là do con người lựa chọn.
- L( t, D; a/ ^9 c+ h, m2 p7 n1 J+ z& k1 j1 a
Thần vật Bạch Hổ bị hủy diệt  d# k* i) b' i

8 Q% B9 e" E# t$ A! U" F- c8 [5 KDam cảm thấy vô cùng đau đớn và bước lảo đảo
( Q! z1 P: u4 R, ^
% P4 c9 e9 f) k/ k8 R6 H- Lối vào của Abullansa - - v( ?& s# Q. P! R4 l

. ~* u5 c6 `. {' ]+ i4 w* V/ |Jumoochi hộc máu và ngã xuống. Thanh Long quay lại nhìn. Jumoochi loạng choạng đứng dậy.6 W; t, V/ g/ H1 y6 Q  l
4 }$ A6 l* ]8 L; o( `6 V) _4 ^
- Cổ thạch - % j2 \" j- i7 h( ?3 h  Q8 F3 g5 W" I

  ^8 _) s  y4 e# g* D1 iDam : Trách nhiệm của Vua Jyooshin là trả lời câu hỏi đó. Đó là trọng trách của vua Jyooshin..
% m( i" ^+ Y% Q0 \
: U0 S4 A. T  M) EThần vật Thanh Long bị hủy diệt...+ a# ^3 d1 v' C' x( |) Y
4 x) @! y- P+ r
Dam cũng gần quỵ xuống- }- z9 V+ }% r) ~; h5 R- _
Su nhìn Dam và thần vật
, T' ]. _3 a1 \- i5 Q4 l6 d2 S2 tNàng nhận ra rằng khi 1 thần vật bị hủy, Dam sẽ bị tổn thương từ nội tạng
2 G+ [0 J! W% m* \8 x' W' ]+ @Máu chảy ra từ lỗ tai Dam
% d: E  O) j" V+ P% |- [9 v9 D
4 c3 h0 Y6 |0 `$ @, w
7 q1 |5 \4 X: o/ ~, C, A% e( T- Lối vào của Abullansa - . I8 e* P  ?  U
* r2 t5 q; s9 v0 W
Thanh Long ko thể cử động, đau đớn cùng cực. Người Hwacheon tấn công chàng. Thanh Long bị thương trên tay, chàng rơi thương...' @" i( J4 N' o7 |7 T% u8 l/ B! e

) A* G7 I' R: p$ d
" L) [# c2 [  d  f- Cổ thạch -
  N& Y, W" Q' V' P+ m2 k
- x: R: }) I5 U# ~0 O9 F& F0 qSu hét lên trong tuyệt vọng
$ R- e7 g7 O4 H* j, s& m, k& x$ j" _4 \
Su : Tỷ tỷ, xin hãy dừng lại đi. Nếu tất cả thần vật bị hủy diệt, Bệ hạ cũng sẽ chết. Xin hãy dừng lại đi.+ J4 \. ^+ o' h+ y8 D6 N  C" d
! Q, f0 j7 N& H& H# A0 H
Máu từ miệng Dam tuôn ra8 [6 X1 G, {+ l! n! V0 {, K
/ f6 k0 u0 s( X6 w# j
DD : Đây là câu trả lời của ta. Ta trả quyền lực của Thượng Đế lại cho Người. Ta cũng sẽ trả lại quyền lực của Chu Tước. Nên...nàng sẽ an toàn...Ta đã trả lời rồi đấy...
; n! y$ b: k; U4 W
9 H/ U7 e3 g  J- O6 N8 H6 T4 f+ |' I+ sThần vật Huyền Vũ nổ tung.! k$ G- ^" U* r
Dam quỵ xuống: \% ^6 A- ^  w$ V

" C8 f* C* J% x- Hyongo đang đứng sau chiến tuyến cũng ngã xuống -
% `7 m$ i. ?' h, I6 I" t
/ \' ^3 g1 K; d: |* Y7 U5 e- Cổ thạch -
+ W2 g' A1 |; m! R# @, C/ v$ f& H' c9 |
Kiha nhìn Su trong tuyệt vọng7 c: ?2 g) g: {6 x$ V( H3 q% z

' a3 P8 H8 ?9 p) p, c' A$ ^$ qChỉ có Su nghe rõ giọng Kiha# h" P, t/ B& M

) Y4 F/ ^0 e% }" o  g. i( qKiha : Muội muội, hãy tiêu diệt ngọn lửa của ta..Đó là điều ta muốn, hãy giúp ta.. F% b% Z8 }% P- d: f8 V3 E. W) C

8 ], `& D2 P5 o( zThần vật Chu Tước bắt đầu tỏa sáng (như tỉnh thức)
$ ?2 \4 u  U) }/ k6 H+ PThần vật bay vào tay Su, gió từ thần vật thổi ra.% Q( `2 x5 a. Q5 z5 G
Su cầm thần vật bằng 1 tay và đặt lên ngực mình. (như Hwan Woong từng dạy Sae Oh)
1 c# i$ y$ j& `: ~: R! BÁnh sáng từ Su tỏa ra. Lửa bắt đầu biến mất.6 |8 ]$ K  Y( i- R. r0 }' @
Ánh sáng bay quanh Dam, và Dam từ cõi chết trở về...! U" @% K2 u: ~4 F
* s! n9 b$ l/ _/ m: D% o
Kiha nhìn đứa bé đang ngủ trong vòng tay Su3 x' k' [, \. x, g6 l7 l# b
Dam nhìn Kiha, Kiha mỉm cười với chàng8 H; E, x9 @+ c
Thình lình ngọn lửa bay quanh Kiha và Kiha biến mất
& ~, [* V( ?  |3 mLúc Kiha biến mất, bóng Dam càng rõ hơn lúc nào hết
! ^9 J" `1 S  w( hTrong ánh sáng đó, Ajik mở mắt nhìn Dam
  j6 O+ U- ?0 X  o
% c6 Z& I  `8 D) s) Z- QSu nhìn Dam, trong tay Su, thần vật Chu Tước vẫn còn nguyên vẹn...
" p3 m& C, j# c- b4 _# W
+ k$ {& B- ^. o/ ?! _; b8 l- Màn hình trắng..-
/ u5 t, ^& q( G, z" w4 ]& _) Y0 d# z0 O0 F$ r
giọng của Huyền vũ vọng lên : Vua Choomo, người dựng lên vương triều Goguryo, đã xây dựng đất nước này.
/ h8 n, e3 b' \2 ^6 `0 aCha của Người là Thiên Đế, mẹ là con gái của bộ tộc Habeak& {' R- H% G  I/ t' L- |9 Q
. V8 _8 w, m1 ^# [* N7 |7 x
- Lối vào Abullansa -
. b% q  _7 \0 j& y% ]+ t+ [, d- \: R* o! P6 @/ b: r% J
Cehoro, Joomoochi và mọi người đều ngưng đánh, nhìn vào ánh sáng mạnh mẽ đó.
1 d2 V; G# F4 w, g5 X# w( t( L0 VBóng tối biến mất và trời xanh cùng mặt trời lại xuất hiện..
* D6 z$ M8 @0 h0 k$ C# D- H& v1 |4 O- x: M9 i% f' \
- Chiến trường -7 r, P% Q7 C" m. j3 }
+ V: R8 }( n' X: F* R! @
Hyongo nhìn ánh sáng2 o* M/ l3 V3 |$ a, t% D+ |& N! d" k
Cả những môn đệ của Geomul...
# G) k6 ~* z( I$ P* g8 O6 G8 _7 s" Q( S1 M* l8 e) V; O
(giọng Huyền Vũ đọc) : Vua Choomo, người dựng lên vương triều Goguryo, đã xây dựng đất nước này.
. x; m1 ]# I9 |" y3 Y) @# gCha của Người là Thiên Đế, mẹ là con gái của bộ tộc Habeak
$ i+ {/ z( i% S# _! p* h
' n* j% B# b6 F: z. @- Chợ thành Gooknae - - |, _0 k0 y- e. _* S! `1 ^/ d6 l

9 a$ @. o- x7 W5 R7 ZBá tánh đang đi. Thanh Long bước về phía đó.0 O3 h' b8 l6 Z5 t# l: b! Y
Chàng cười và đi về một phía+ e) x8 I$ t: ?* _0 @( d- B* S8 Y
Jumoochi nhảy đến chỗ Thanh Long đã đứng
# T3 x+ t+ C% G5 XJumoochi lại tấn công Thanh Long nhưng chàng ko muốn đánh nhau, Thanh Long quăng 1 cái rổ về phía Jumoochi, khi Jumoochi đang nhìn xung quanh thì Thanh Long biến mất.
0 z4 M3 M+ I# X% V+ U# s! F5 q9 Z/ Q
(giọng Huyền Vũ đọc) : Vua thứ 17 của Goguryo là ) x' O0 u! m) h- G$ N; O7 b
Ý nghĩa của tên này là "Vị vua vĩ đại đã mở mang bờ cõi, đem lại hòa bình, và được chúng dân yêu mến"
% u$ v! a  T" W4 {. @; W% B- F4 t  T
) M! j: r) G  e8 V7 b1 {- D" h- Trong 1 góc doanh trại -
/ L& P* G; \( ?Những người bắn cung tụ tập quanh 1 cái bàn, họ đang hò hét cổ vũ
' J! {: v) m# Y! q' g: Y" xChính giữa, 2 người lính đang đấu xem ai uống rượu giỏi hơn
9 t! W; s8 q4 X) qHọ uống trong một tô to. Có nhiều tô rỗng xung quanh& V4 {  E4 h8 u; ~: Z/ s$ B  ~# B/ O
1 Y- G0 c* S" {: w
Một người uống hết trước...nhưng bỏ cuộc
0 j" Z; ]9 P, R: p+ Y" l4 {+ pNgười khác cứ uống...rồi bỏ cuộc7 \) T9 [% I/ G/ c
Su thắng. Những người xung quanh hét lên vui sướng- A: U  u  b* C1 j% H
Su đánh vào ngực biểu tượng chiến thắng/ M9 z5 }1 H& u7 [' P

! C7 ]1 H& `1 _. @+ l3 V& a/ m(giọng Huyền Vũ đọc) : Thái Vương là người trị vì giỏi - giỏi việc triều chính hơn đánh nhau. Trên cổ thạch đã ghi rõ.& @1 m" }* D; Q& L
Sự rộng lượng của Người vút tới trời, quyền lực vượt tứ hải" |$ L4 s" b3 x" _8 }
Bá tánh sống trong an bình, có thể lao động tại quê nhà: d- e, F  }, i6 L" ~. P" j
Đất nước trở nên giàu có, bá tánh hạnh phúc vui vẻ, mùa màng bội thu
) |. c! y1 ?/ V1 `4 s9 S
1 l/ ?; L5 n* I: v- Khu luyện tập - 9 ~* H: C* R" L) K- B9 a2 D2 ]

# q* W0 F1 H' b2 vGeoryon còn nhỏ (con của Dam ^^) đang đấu kiếm với 1 người (có thể là Seung Ho - diễn viên diễn vai Dam lúc nhỏ) nhưng kiểu tóc khác. Cột lên như Dam lúc còn niên thiếu.
  ]+ Z( j* V- t# J* _2 g. R' A- X) b) z& l9 y# P5 ~
(giọng Huyền Vũ đọc) : Điều Thái vương muốn là hòa bình. Người chờ đợi điều này cả một thiên niên kỷ. Người nói hòa bình hay không cũng còn tùy vào con người của kỷ nguyên đó nữa.
8 {& u- [& h7 D. W4 \+ x$ m# X" z( h' t+ A' t: O2 Q
Người đang đấu với Georyon là Dam.
1 x4 v3 A5 E$ T8 M1 HChàng cười. Bên cạnh chàng là tướng quân Go đã già đang nhìn họ$ T( s% x: s( O; h! f8 m8 V9 D7 W
Lúc Georyon tấn công, Dam ôm lấy cậu bé vào lòng.9 Z8 G3 O! M! j% }2 ~2 Y3 ]
Chúng ta có thể cảm nhận chàng yêu con trai đến mức nào..
) s3 M: ~0 o/ V3 I( D9 a! S
, I: W9 T9 ^+ ^/ I1 w/ R(giọng Huyền Vũ đọc) :  Nhưng Thái vương chết lúc 39 tuổi. Con trai Người là Đại vương Jang Soo mở mang bờ cõi xa hơn...Phải...Đó là một thế kỷ rất hòa bình..' |5 j& J$ ^% R8 \4 f8 k

+ g; f% N2 s4 G  Z* }- i7 R- Tàng thư các của làng Geomul -
6 t$ D) l3 D! D, n2 b; X9 O% `( m3 a! H: ^; N5 [* h: j
Môn đệ Geomul đang vội vã giấu đi những sổ sách và những điều họ ghi lại.
- u. S# G7 q/ k. c; d% e  Z8 g+ D
; q: e! U: [/ V4 Q1 s2 z( PPhụ đề : Năm 688 AD. Goguryo thất bại bởi sự liên kết của Shilla và nhà Đường
' i! l  P. q9 W3 o0 y
2 T; d* [9 s  O* q3 O; u! h(giọng Huyền Vũ đọc) : Sự thanh bình đó kéo dài khoảng 2 thế kỷ..0 D2 }+ e" R# {+ J2 M6 B4 P
  f8 N! g7 D4 |3 w8 z
- Làng Geomul -
: O) M1 G+ l7 t1 n6 o( P3 {$ H$ s) P$ g
Các môn đệ đang cầm những sổ sách của họ bỏ đi, nhưng bị binh lính cản lại. Binh lính giết hết họ và đốt đi những sổ sách đó...9 G' Q/ N. h! v+ S* }
6 w6 F, M$ p" y! ~. P% D
Phụ đề : Tất cả những sử sách về triều đại Goguryo đã bị nhà Đường thiêu hủy9 f! F, i' g: M9 x" B: N: g* B2 G, k

3 F  Y* L- e# t( l& M3 J---------------------------------------- ^, B: h3 A" e" ^6 H# a8 k2 i
6 Z* i' D) T& x, k" z) X
THẾ KỶ 21, SÂN BAY INCHEON, i  f$ H; V6 R6 p  S

& A+ C& z, h- ]2 `4 qỞ giữa đám đông người và xe, Huyền Vũ và Su lúc nhỏ đang xách hành lý
/ M' C: w$ ~8 ^5 T7 D# H
; A) S1 E2 ]" }) V5 dSu : Thầy nói là chỉ còn có tượng đài để lại kể câu chuyện đó sao?
4 i$ m+ q* }/ u. |& j1 D9 f* G: o0 v  ^; ^
HV : Khi nhà Đường tấn công, tất cả các sử sách về Cao Câu Ly đã bị thiêu hủy. Hàng ngàn quyển sử sách biến mất% c# G" w; ^% z/ O/ o. D. T0 S
3 s5 R3 U7 [. a9 t  V+ x
Su : Oh, ở đây này..
. L9 M2 d* m! G" a# ]7 {1 D) W9 h
Mọi người nghe hướng dẫn viên du lịch kể
7 t$ x1 t0 r( c0 O0 p: q& X
# b0 x9 E7 j% b& {0 p; DHDV : Chúng ta sẽ đến thành phố Jiban trong 3 ngày. Jiban đã từng là kinh thành thứ ba của Goguryu, có một tượng đài của Kwang Gae Taewang. Các vị sẽ đến thăm tượng đài đó4 J) W# n+ f" ]4 S# c3 c- w

* k# v# Z! O( ]* U7 S5 g" XSu (kéo áo HV và nói nhỏ) : Anh ta nói là tượng đài Taewang kìa. Phải chỗ thầy nói với con không?4 G& L' B  D$ |5 |/ u

* p# w4 a$ h0 A  p& WHV : Im nào..
. J: I; w, \' B0 k
- e, }% Y' @5 cHDV : Các bạn ko thể đụng vào nó hay chụp hình
" u/ i7 B9 i. d6 T/ O$ X! ~% v0 b4 N$ f+ r5 I
Su : Sao lại ko thể?- ~2 @) `1 l8 v0 X- F
' j4 }; N" E& e+ x& m+ N; O$ F' m
HV : Oh, con im đi nào..! \5 j% g8 l; ^
# g( i: g& C# b
Mọi người đi lại
6 b7 ?# t, g; N+ G; WCó một thanh niên đang bước đi, cầm hành lý. Có phải là Thanh Long, với mái tóc cắt ngắn?
; y# f$ s  A: A4 x2 G7 `: w7 t# @$ LCòn một người nữa đang vẫy taxi. Nhìn như Hogae mặc Âu phục (ặc ặc..xỉu)/ P: A; P$ w# P/ q3 l6 d3 Z

9 n% J/ q: }$ z8 cNgười ta đến rồi đi..
5 G7 x, w2 t7 n3 `. _& wTrong số họ có thể là Tứ thần, có thể là một Taewang mới...

( F3 @+ S3 v8 @/ y! _5 o) R* H% a
3 R# E9 s; M3 C$ p8 n1 |Hết, Y$ I$ @! _& C

8 W  _* V0 ?* a' v1 @! l

Đánh giá

anchede  cảm ơn em, giờ chị mới giải đáp được thắc mắc cuối phim. Tuyệt vời  Đăng lúc 7-4-2016 10:01:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
1617
Đăng lúc 10-4-2013 22:25:53 |Hiện toàn bài
Cám ơn Tan nha. Kết thúc phim đúng với kịch bản này có phải hay không nhỉ, đỡ cụt lủn hơn, chứ xem tập 24 xong cứ thấy nó tưng hửng, cứ phải đoán già đoán non.

Đánh giá

tanpopo126  uh hjhj  Đăng lúc 11-4-2013 10:18:40

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
2427
Đăng lúc 16-4-2013 12:48:36 |Hiện toàn bài
Cam on Tan da dang kich ban cua 4 than len. Hay wa. Tks ban nhieu

Đánh giá

tanpopo126  edit lại bằng tiếng việt có dấu nha.  Đăng lúc 16-4-2013 13:01:13

Dùng đạo cụ Báo cáo

Status: Offline
UID
6770
Đăng lúc 7-9-2013 23:06:26 |Hiện toàn bài
Hu, đọc cái này vẫn thấy tức tức nhưng mà đỡ hơn phim nhiều
4 X( s, S7 r3 |Sao phim lại thay đổi kịch bản thành thế kia cơ chứ, xem xong bực ơi là bực - h8 W! g/ G5 z) r- v) p/ ?
Tự an ủi bằng cái kết tưởng tượng này vậy, huhuuuu

Đánh giá

tanpopo126  vì chính trị thôi, The Legend còn bị cấm chiếu ở TQ nữa mà  Đăng lúc 7-9-2013 23:47:47

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-4-2019 17:25 , Processed in 0.082812 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên