Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3504|Trả lời: 7

[Photo] Ảnh Making, BTS & NG scenes [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:02:44 |Hiện toàn bài

[Photo] Ảnh Making, BTS & NG scenes
$ F: m  ~2 x% ]8 m, c& y) x! R8 P) p4 Z+ \& y+ c. u

+ ~+ Q" Y4 J) h" E" _$ `) A, r! Y0 J3 o+ P6 Q7 b; z
/ S5 c' y2 B# J; `

/ y1 U" U( \0 K1 Z- Y' s
/ H0 s' d& D0 L1 c6 d7 G  o6 J
+ G) G- A- P# Tsource: soompi, s! `5 J: z6 n. _& O
4 V9 C5 ^4 R6 Y- g& I; D( V6 C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:14:49 |Hiện toàn bài


! ]6 }) U- c' L( J  m* i; I! M/ g. Q
; Q( P; y+ E9 ^3 R1 i! v) R- `
) f- B4 D; q* x' J- ~2 X

Đánh giá

tanpopo126  dung roi em  Đăng lúc 23-11-2012 18:14:10
khahi  cái này có phải film"người quản lý khách sạn k?"  Đăng lúc 19-11-2012 17:19:07

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:15:34 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:09:51 |Hiện toàn bài


+ Q. x9 ^4 U5 C  d& X7 `4 f
1 {: c, ~( B( G0 s  H! s; Z
' E  A+ l% ?+ z$ K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 12:19:07 |Hiện toàn bài

BTS
% g& N5 @7 b  _6 @. U, m+ b( K5 ~+ _
7 }6 R& @' _9 I
4 A. i; \  w- ^, j3 ^. e. }2 O8 Z
  R) C5 n( d2 t8 \) z' n0 g/ K0 Z5 I& a5 Z: G" w4 m

2 ~! T7 M4 m+ b& `. p$ B5 W  P1 y5 {( x3 {% T0 r5 p1 y7 r4 `  {

3 J; V* @$ h- v* o
. L& u0 o9 g; q% R1 W& a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 12:37:54 |Hiện toàn bài

Making0 q. X7 M4 [. d5 r. g
7 G: S4 |" a1 _& q6 {/ U
: s8 d! j0 e1 D* I' N( v

* a$ S+ ~1 A+ ]+ Q: `/ _
  m# {& x6 G+ E! N5 D( V" H+ r) X5 r" a. V  b! x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 13:00:56 |Hiện toàn bài

source: xiaoyi's blog1 g) y7 R: s" x+ q7 O* H6 {& s

6 L- {8 z: i# a3 j, S2 e& R
/ ?. }2 [8 ]; V) I0 N1 S( g* c$ |
* V; U1 h( N! k! y
, S* ~4 N: _- s6 U) }/ j1 Q  @7 k5 R. r* g; Q7 N$ f  c

; y7 U- q* S" y
% F4 v6 ]; L$ e) Y" }" J7 m1 Y- h9 T

1 `& @* q( \5 A. _2 G
/ s7 _- n" U; z0 e$ u" z+ v5 E& Z" \; f% g& k" u' ^% e, u

* i7 z9 t# `! z& ^1 K, n! [- j* p$ M6 C: G2 O
6 i/ I3 T5 n/ S+ o; K

9 S, b; A0 d; A& V- v
* {0 _# Z, x6 p* v; x$ F) J. u, G& F9 V$ b1 J# g


  M* p) _) c# w7 b. P* k2 T" Z5 O9 p0 x0 `$ b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-7-2012 02:19:59 |Hiện toàn bài

source: byj.pe/kr! ?; W) d% {; ], ?" Z  |0 x" H  X
4 c0 X, l( \* i# z
5 Y, I2 ?- S% x7 X0 c# k$ Z
0 R; Q0 B8 o6 M: t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2018 23:11 , Processed in 0.056910 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên