Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3653|Trả lời: 7

[Photo] Ảnh Making, BTS & NG scenes [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:02:44 |Hiện toàn bài

[Photo] Ảnh Making, BTS & NG scenes
& @+ m9 ~- Q5 D+ n, [' ]! `- j# }/ q! Z
  V  R0 F- \" J1 E4 l7 I. \+ p! N  X1 i) J5 G* [. W7 t

' o+ r9 x4 _1 y/ }7 y1 o2 t9 r* {  W  q
5 k& j+ o& t( h

% Y# k+ V( I% X+ f) k
" b/ C+ o% C6 M7 C) `9 l/ u5 csource: soompi. H: d; `: V0 D; g7 m0 L/ {

# L( l" e* Z! i1 _8 [% G) m) W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:14:49 |Hiện toàn bài

# q" z6 n: D& z1 t7 ]7 R; F* M, |; D" a
0 b4 `0 B% V, ?8 P4 u

# }6 c" S8 M% N( W

Đánh giá

tanpopo126  dung roi em  Đăng lúc 23-11-2012 18:14:10
khahi  cái này có phải film"người quản lý khách sạn k?"  Đăng lúc 19-11-2012 17:19:07

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:15:34 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:09:51 |Hiện toàn bài


6 |% \/ {  ~/ {% l3 K4 ]  T4 m- q' R0 I6 s( O1 a9 M- D
% }8 s5 k" s8 ?* b9 d4 z  N. e$ S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 12:19:07 |Hiện toàn bài

BTS
; z/ R& E: C- h- K" x4 T  }  U
% Y3 \9 P# @4 h& o  N: b7 b" s, l: Y$ n
$ T6 x. j" Q: ~

% T5 ~$ B+ t4 S+ Q/ _5 m5 H2 _/ U2 Z9 _5 m1 W  p& k- j) _
% F) Z/ P# {4 q  W3 c/ n6 q  h
$ m/ Z# P2 ?7 n$ q" C" w2 l9 L

/ `5 p9 k! r6 k; R6 |" p( D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 12:37:54 |Hiện toàn bài

Making, E  n0 u" D( |# N' N5 E

) b/ J6 h; D6 k  q( |; E: n. {% B0 L+ x; C3 J) P0 V& D+ |
( X/ l1 t  ~: \" w) Y9 a

& b% o- E0 _% I/ B* {7 a  L
; e$ F( S* b9 _3 ?6 `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 13:00:56 |Hiện toàn bài

source: xiaoyi's blog4 q. ~4 l+ `5 |  W
, l9 V: W  Z: d3 z

+ a7 ^; j. k( Y- A
! d. J; x. q  z9 y% [4 b' I# `0 d4 F$ |4 y

) @# `1 w2 ]0 ?( {" \7 c% b
, S! Z. H( z  ]( V) W! U4 J" v  U5 m( L* f. _# }
! I7 `; D6 D7 A2 ^
, c: ^+ G0 G1 k; J- M
; A8 j- e! @+ ^% A! }
' ]! r0 S! Z) U  R, d8 ^0 V6 H6 D! Y
3 t* ^* ]8 S# P: b2 y( }* z$ Y  n
: l/ d! Y4 e' _. V9 d! d

8 t9 T4 ]' y, s, e
# ]9 v4 M' B  _  j
& g& J2 P7 C+ o. J% `- J$ D5 _2 b& ?* |

: y0 b% Q, C& S+ T: t

4 y7 ^! o! b$ F5 J- e6 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-7-2012 02:19:59 |Hiện toàn bài

source: byj.pe/kr  f4 k0 V! M5 N0 C  \

0 ^0 d5 \' z. j5 z5 f" L6 K% V* r' a) Y4 g
! m" A3 I  L$ o3 E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-10-2018 02:25 , Processed in 0.080684 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên