Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3369|Trả lời: 7

[Photo] Ảnh Making, BTS & NG scenes [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:02:44 |Hiện toàn bài

[Photo] Ảnh Making, BTS & NG scenes
6 Y9 L3 g6 J) [* H/ Z3 d
7 q6 s8 t. z1 |
1 B! r* T! d4 P- D0 e2 U
; ]9 e2 C; S, [& f
! S# \' j" y1 q) E" I- K. \5 a) k) S# |* r% ~0 @+ C

0 r3 v" P1 }3 M1 z" O( S) n; s3 d6 }& h0 }5 V5 D5 Z
source: soompi, m- M7 b' i' J. g
4 @* u5 E  `2 X3 l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:14:49 |Hiện toàn bài


6 [6 g% Z& `1 c) d4 @1 I$ G  J, d# S- X4 `& r
) v& w- Q3 m; b& O& v6 q" K

Đánh giá

tanpopo126  dung roi em  Đăng lúc 23-11-2012 18:14:10
khahi  cái này có phải film"người quản lý khách sạn k?"  Đăng lúc 19-11-2012 17:19:07

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:15:34 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:09:51 |Hiện toàn bài

; t: `. B( r8 V& @8 b+ d9 S' t% f

" N) C; ?) }* r2 S/ g& `
0 ^: j: F! x! q' _  M5 E# V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 12:19:07 |Hiện toàn bài

BTS4 m. p! G( `( K+ |0 q9 [5 u+ U
; S, @9 u. G7 v9 C
1 r/ N9 T$ K0 s  u& }
" H3 ?: }3 W+ @1 F2 ^0 A

: [4 g2 t# x. F* X- c9 l3 }4 Z: o5 O4 Q* k4 x: U$ h
9 x1 D9 G! o" D0 d
, u8 g- s, x5 d& x1 l/ J, E" j

& G) t' x* |5 Z) R8 {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 12:37:54 |Hiện toàn bài

Making
. D5 G% K3 ?5 B4 o, s( Y- d. B0 z. Q$ m5 w6 m

6 |3 s/ w( _  p% X6 ~8 B* k" \# l
' h3 R* r9 v$ z# p3 p2 V# r
5 x( s( A1 w( ~' T; G1 S# X3 V" C' V( x+ X8 }( t. w, a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 13:00:56 |Hiện toàn bài

source: xiaoyi's blog) E7 ^4 s9 j* J0 q( c

/ ~6 P$ l2 h+ C, W* }; D# g* ^  [$ F. i* S2 p( |1 o
$ L/ u2 r$ _0 |' q9 M2 N
/ K, j/ G* e$ G0 V  P, n

# D6 ~, n9 N& p9 _/ @/ }% A. Y4 J2 S: X6 {

# K6 k. i) U: W" M6 y/ Z& F! O( B3 h0 i2 K9 e

& O" C* m, a" A8 S+ u+ p/ i3 f2 D) V6 q4 V- b4 B

( x3 V0 p' Q5 d0 H0 O0 `- Y, u
2 q/ e2 S/ |  c' \- d5 A3 ?; _( h& {  n
6 }3 p4 D7 `+ g" M6 {9 J7 i

- F# h2 c4 Z4 z- ]# m3 L" z% Z$ H3 \  [$ `' {1 B8 X
$ V" Y9 ^2 @7 Y$ c% Z; _


) o- {% [6 P4 D* Q! W( e
2 ~2 N& ^% n9 f5 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-7-2012 02:19:59 |Hiện toàn bài

source: byj.pe/kr3 A1 ^+ Q; Z2 W! q( ~& `

5 Y1 D3 }) I% i2 E1 m2 n9 m
- a% [! R, a% A' ^6 |# t9 `( v# x" O8 U  d2 a' V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-1-2018 01:35 , Processed in 0.076215 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên