Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3566|Trả lời: 7

[Photo] Ảnh Making, BTS & NG scenes [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:02:44 |Hiện toàn bài

[Photo] Ảnh Making, BTS & NG scenes
0 ^2 E* k; o5 V# W" O# u" M; ^9 B; w! N# l6 C$ C0 J: o

2 O# e; V9 |# ]& g1 o2 @! B% \' l

+ ]9 ^* l  ?* B
! @5 h8 M* D2 e" E+ u- M. x* [$ D5 q' B

4 L. g1 B, Q/ \* M  Z3 esource: soompi
$ \. i4 B: |: K+ \! L
2 |3 R: x$ p' Z; U; {, p; Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:14:49 |Hiện toàn bài

$ C3 R  n: U3 m
# p. {+ P$ ^% J8 V# f6 V

& m! Y: g1 h, s

Đánh giá

tanpopo126  dung roi em  Đăng lúc 23-11-2012 18:14:10
khahi  cái này có phải film"người quản lý khách sạn k?"  Đăng lúc 19-11-2012 17:19:07

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:15:34 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:09:51 |Hiện toàn bài


( M$ _6 H8 d) N! Z  Y" ~* m! n' u3 t/ t. `. h8 ~: m6 \! t0 G
8 W* A4 M6 g: k) v: [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 12:19:07 |Hiện toàn bài

BTS
8 o: N: m7 N# D% l; h+ O- U( U
* F. `7 Z# t6 W# z: a( Y1 g% c
2 A7 o9 k2 y* K" D: |( Y1 {% J" W/ I- X- @2 D
7 I6 c  j% X3 G( [

6 ^+ D, N5 c( f% F; z5 P  f
+ z) K+ z/ F# h' y5 X- P( `& _( v) `5 E7 ?
, d& @; {  I7 p# K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 12:37:54 |Hiện toàn bài

Making
  ~; o" z" e8 K. I. V; v5 B! n" q7 [# L' L
/ T. f$ S6 \& l/ B

6 C5 s  B! m3 J+ e9 P8 O& m+ R
3 d  F2 D6 s# D( O% S( j& O2 k5 V" y
) {+ q( N9 a3 k3 A7 Q: y- ?+ q' W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 13:00:56 |Hiện toàn bài

source: xiaoyi's blog
3 k3 H3 x6 N; `! O
6 J* C7 Y& e( y1 u. K5 O$ b, F
+ F6 J8 |' |& M* H6 Q. |
0 V, O# u' m8 H* k- o/ k* `9 N  N" K2 D" _, j

. D7 I4 B5 c) B. X
3 {2 T: Q  `! J% I) j6 K9 H! ^& x0 f1 x- W& T. B

* H+ R" q3 V6 @# K+ N' ~, i" k8 c% f1 V: s+ r
6 ?' o, j% }' `& o* V
( q6 u1 {+ I& N5 f6 Q- F# d
" M& E, B0 m- \/ e

  C5 }* i* |; ~% z6 u  x
/ J( S4 l0 B& R/ g/ Q8 ?: N/ h. q7 q1 i5 p3 y

4 a$ ?& K! C4 Q: j$ D. q8 k; ~, Q$ P& y6 ]

! X1 t+ |4 n/ O& j  Y
$ j, N" t, e6 e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-7-2012 02:19:59 |Hiện toàn bài

source: byj.pe/kr
9 P7 ~& ^8 t1 ~, _9 g9 Z  B4 a7 L2 o% f+ D
1 ~& m! Z! }# g- ^8 F

# ]) G  L- Q  C3 d" D( q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-6-2018 00:56 , Processed in 0.056296 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên