Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3609|Trả lời: 7

[Photo] Ảnh Making, BTS & NG scenes [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:02:44 |Hiện toàn bài

[Photo] Ảnh Making, BTS & NG scenes
$ F4 B1 n1 c5 ], U
+ J, G3 G! Q+ j
  X0 @" ~" t" f" l" `3 L( T+ R, @+ b6 h: x/ S8 V! V

$ J1 a* m6 F  n$ I4 l- S8 \
5 h0 v( X9 e4 s& d5 u! {, B  W) n; X
7 q% ]- f1 R) J! A8 Y  p2 m
source: soompi
6 Y' n( t! a  F- S3 O# y3 G" Y* }- u& i% J4 A; U3 Y; s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:14:49 |Hiện toàn bài

4 N7 V$ S7 a' j! `  G) @
6 _3 ~+ N. E5 N" `  Y% [0 A

# j3 X2 K- k% @2 j! O* N$ n

Đánh giá

tanpopo126  dung roi em  Đăng lúc 23-11-2012 18:14:10
khahi  cái này có phải film"người quản lý khách sạn k?"  Đăng lúc 19-11-2012 17:19:07

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:15:34 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:09:51 |Hiện toàn bài


, Z$ a( t8 `; y' x: W: a( ^* X% p3 F5 s- {
7 e4 U1 ]! |  v% Q$ l7 ~  H0 V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 12:19:07 |Hiện toàn bài

BTS
8 p( U# g/ y8 x/ x8 T8 a7 H$ L! c2 }8 ^) ?2 g. l: r

$ M/ \/ H9 g. Z+ ]7 K; B  Y- ^2 ]5 p
3 X9 s( Y5 T- a& @1 `  B

% H0 p" D# G. M. j0 M; e- d9 i/ x& w# F2 d$ G( V, C
1 ?" W2 _; `7 n6 S8 [

' c2 \+ `, {  b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 12:37:54 |Hiện toàn bài

Making5 @4 |6 b. u! r9 \8 v

; j* _# u$ u2 w( S' L, a8 O% l, K2 o" n
1 z5 o1 ]9 s. d

$ R6 h# `4 T1 \3 t$ n1 d! ]* d% a- W; B% B( A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 13:00:56 |Hiện toàn bài

source: xiaoyi's blog5 ^" A6 ?. K, V6 a

* o/ ]6 T/ x9 Y" @* C/ D" }8 p; {7 Z

- y. |3 k6 V" s* h7 v+ H
2 k' w, `6 x, {% z/ ^! H% a; q- M: E  a# M/ K# R9 {9 i" M, g% j
, x5 m: }% r7 C8 F
* O) d7 C: {5 P1 s
% }5 c# [, K% f0 A& b

! L+ H6 X9 l7 \7 y. P( B* C( u# w5 _" i! c9 G, A

9 L; [4 G. y+ J% @4 E+ F2 }  b! p. G$ Z

8 b: i0 [4 }9 [/ F0 D) ]' V3 D6 ^: `* |) Z" [0 J
5 |( \# [, `/ u1 @0 x* r6 m
4 A- ?( n- o* B! g; h
/ w# ?5 g. R+ O! B" K( Q5 h% G


  i# A2 u3 h2 r- W$ K/ b$ z: a3 S5 W9 ]4 ~) g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-7-2012 02:19:59 |Hiện toàn bài

source: byj.pe/kr0 v8 Z' \# q$ h3 r

* m+ `; u4 s: d3 `+ m* B# N
: M( |4 C+ h7 D
5 }$ F: X& h2 B/ @

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-8-2018 07:06 , Processed in 0.068937 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên