Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3729|Trả lời: 7

[Photo] Ảnh Making, BTS & NG scenes [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:02:44 |Hiện toàn bài

[Photo] Ảnh Making, BTS & NG scenes
+ ^% v/ Z; a8 C. T
' t$ E+ }- ^) y
+ P9 W; r6 R# s- {8 U, _; G. [
; {  U* ]* Y8 d' r2 ]: g8 _
* h' S/ {6 R) {# K- B" M0 ~0 {( d+ x# @
6 C% Y8 h6 ~6 ^7 w1 Y

8 i: W: g' B% W) d! ^source: soompi7 A/ c) C  A6 M6 Q( U; k4 f4 s" P( O
- g6 F/ U, h9 r9 Y( [! `! ~9 X6 _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:14:49 |Hiện toàn bài


, L; D/ K) ^% z1 B
4 Y9 P' t( T, j2 F. V" u3 Q: P% T( R( i. r

Đánh giá

tanpopo126  dung roi em  Đăng lúc 23-11-2012 18:14:10
khahi  cái này có phải film"người quản lý khách sạn k?"  Đăng lúc 19-11-2012 17:19:07

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:15:34 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:09:51 |Hiện toàn bài


( R" ~* l; x# A* L
. o! U# d8 J4 ]3 r& ~  Z. i8 N0 A3 o5 l$ V1 b# F) m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 12:19:07 |Hiện toàn bài

BTS
; Q) S1 {0 h0 J7 v* q' S. e/ B8 W  N4 l* S# j

+ t6 A* [4 `$ N! V& \
& \# L7 h4 }7 @( S; }0 G$ X7 H  _6 L6 _6 E& E; ^/ y8 J0 ~
' A% B% L% B' b6 s  q

+ @3 O8 A. S, M+ i. m7 `
2 y8 E5 k8 q- c8 v9 h7 d) U  h3 \5 h; f, f2 S. \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 12:37:54 |Hiện toàn bài

Making
2 H- w+ X: o$ F) T- l5 \
6 |% m- x0 X8 r9 W6 e# Y; b( {4 d1 Q0 r
/ s1 O5 T0 z; r" y

  x( t2 C' u# O1 x  D3 I0 J8 a. c+ Q9 \/ D6 f) _3 L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 13:00:56 |Hiện toàn bài

source: xiaoyi's blog4 g/ K( t; `7 t0 W5 O. Y# k4 z4 D

: Q& \; {  C) i
' l( J$ i4 I/ G  l6 _: T! G5 C1 y

5 _3 @! L/ L& D2 B1 V  X& j7 N5 g8 }

/ T; \! C, N  u  L9 j1 w7 b* ?% ]5 G+ @8 C
& W, C3 h+ e3 Y$ w6 R) c0 r

: v+ s. U& s; s  S
- M* G8 x# {0 @- K# T$ z: z1 y2 ^! v1 `0 X$ X- U2 U4 u

# A8 \  _( K! A( w2 u0 O$ X
9 D  Z$ \* J0 C0 T4 ]
3 _. t, R( ^* |; Y1 `0 u! n8 e; x  h9 J8 f' s
0 o8 J3 D4 y' {

  w: _0 @8 z8 S, b/ M

4 w' h& Z  d) u% J. d  A

! f" C2 U. g$ {5 P3 |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-7-2012 02:19:59 |Hiện toàn bài

source: byj.pe/kr
8 u9 Y+ z! h) k: H+ v# h5 }3 m# j% C/ l+ T. ?. s

: {, ?+ u8 ], Q8 L" m; f! b; f: @3 _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-12-2018 08:35 , Processed in 0.088941 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên