Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3875|Trả lời: 7

[Photo] Ảnh Making, BTS & NG scenes [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:02:44 |Hiện toàn bài

[Photo] Ảnh Making, BTS & NG scenes
# o  h% ^2 K2 }) I* p! c
) W* K$ e$ l9 Q! ?6 u; ^2 u, g* P3 d9 D' c
$ y6 v' s* m9 G
6 o9 i* S- }  ?5 J
: |/ m0 ], [9 w+ ]
. y6 f$ \( e9 W8 T

& j7 ]4 U" _: k' s7 wsource: soompi2 O% f' g% g2 G: B% K
$ P) y# x+ m& d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:14:49 |Hiện toàn bài


8 {! a" O0 @+ J+ l
  f* |/ E; c3 X0 M) V1 o* ?7 O: U/ S% t. A* V& F

Đánh giá

tanpopo126  dung roi em  Đăng lúc 23-11-2012 18:14:10
khahi  cái này có phải film"người quản lý khách sạn k?"  Đăng lúc 19-11-2012 17:19:07

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 00:15:34 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-5-2012 01:09:51 |Hiện toàn bài


, k+ T9 q+ X3 a" ~( E* n! O, Q2 j5 a- m8 i- M8 d
& u5 Q8 k$ q9 z/ b7 t/ g2 G2 h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 12:19:07 |Hiện toàn bài

BTS
  ?$ v' W' Y$ ~# g) A# [  v9 T" i, U
- W1 o1 T# j$ J8 j7 J8 u/ N

6 ]& J1 r. N% b* K  M9 L( I: X" r8 A; r  a/ J" K% m- `
) }" D/ |5 {, U% l

. d9 W# i( j' z. \. \
1 \/ M. {1 k6 w  G8 ~! j3 H5 u( _; w9 G% u+ Z. ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 12:37:54 |Hiện toàn bài

Making# ?, U; I' `! g* N
4 R% B8 p3 t! n- Z2 T* j9 V
: l0 t$ J7 r- |  v# x- y! }

4 q4 f; g. ]/ C6 ~. g- L6 C
/ @$ @- Y7 l$ y( n: v5 {9 M/ q8 G6 ?+ o2 X0 y* P8 J6 c% z6 z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 13:00:56 |Hiện toàn bài

source: xiaoyi's blog
6 u7 J* x6 H" X) x6 l
- B# H4 F, y8 }" P* V+ e; w) h! i& O. q/ ?2 p& ^
$ d( |. P* U& C2 t
4 U2 {. Y; p" G! V& v
' H3 o! A3 `$ G  {

; b# S. E6 N6 b0 l7 h& m% w
9 E3 i& R$ j. P- e) d
3 M* e; c0 w+ O" }  y/ o! W3 r- b/ ^2 |0 ^7 K0 g+ Y; J

, ~# _) c- B1 S) F; l
+ f1 ]) C% N$ a# f  U' s0 e9 m0 {8 o( j

/ k/ G( d. p, \3 k; y) c- K7 u/ r3 n6 O, S8 U
! f" [3 c* w/ @
( m8 q) N! T4 D. Z
4 B& D* n5 Q0 D9 p' F

$ B- C, @; H- h" H, _: n
# W9 N. p4 n' a5 B- @) P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-7-2012 02:19:59 |Hiện toàn bài

source: byj.pe/kr+ H4 `/ |! r- g2 A* Z
3 y% M  I  [' o

% o; Y1 @9 s6 z5 Z2 F9 }/ n3 u
5 a4 D3 \: c9 V# g7 s4 ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-2-2019 17:40 , Processed in 0.077541 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên