Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: ngochanh52

wallpaper 1280x720 [Lấy địa chỉ]

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 17-3-2014 02:44:03 |Hiện toàn bài
4 n% Z/ V' d" _" F& X6 U
9 d8 s& ^6 C$ a# D9 L
. n  o7 s( e+ i
2 g! u& ~9 A# W3 ]3 A2 U7 K% ~
credit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

khahi  đẹp <3  Đăng lúc 18-3-2014 00:36:34
hant453  đẹp quá  Đăng lúc 17-3-2014 09:01:58
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 6 đẹp quad

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 6   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 18-3-2014 20:55:11 |Hiện toàn bài

3 Y' q% b5 F9 e2 j1 d! b% [+ Z) J/ z

5 @! W. E0 D* h8 @8 b+ v" |: f9 A5 ^6 A, t- g5 t: S
credit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

khahi  đẹp quá <3  Đăng lúc 20-3-2014 20:06:10
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 đẹp qua!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 15-8-2014 02:00:39 |Hiện toàn bài
Mừng Sinh Nhật của 1 thần tượng mà mình luôn ngưỡng mộ tài năng diễn xuất và năng lực kinh doanh ' }% S& t# K, S2 E3 {9 m+ `( }
1 ~8 a% p% ^, i" |
0 Z1 y% v. z' G% l- v8 F5 r

/ Q8 f% Z6 v" F" C! w+ w
4 t5 h7 R; x% v3 W8 K! _6 M/ }# |0 a  {( v
8 j  h6 m# v9 s) F& X
  b; D9 G2 z. F0 r) m6 x2 J) O

- ?  p3 A7 \+ W3 f$ U6 X5 Q6 ^4 O, b8 Y& |# O' o' ^, h
credit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

khahi  đẹp quá ss à, chờ thêm mấy cái hình khác  Đăng lúc 17-8-2014 01:33:07
hant453  Ngochanh52 mừng SN a Bae sớm nhỉ. Luôn mong chờ những món quà của bạn cho gia đình  Đăng lúc 15-8-2014 10:04:50
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 15 iu ss &lt;3

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 15   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 18-8-2014 05:00:49 |Hiện toàn bài
tiếp tục ăn mừng sinh nhật anh trai Bae Yong Joon nè
; g- d2 J, b7 N! s  L  j. H; B4 K" H9 H5 F* n
- [+ \7 r; N* ~+ \6 `$ ]

) P. [7 ?3 p% U/ G
! O6 a5 U4 J' {) _2 s5 S% f7 o
( V2 Y  D; `) [) }& m2 h0 o" i7 ~% T2 a

8 Z) I6 x/ P" q4 O& ~. s& K
9 b! c: |% P% G* g! E8 U3 J
  d$ ~* n0 _# scredit: ngochanh52@byjvn.com9 [( W7 A- z' {0 h/ E! E5 E; l

. u' m) e/ i8 c6 k3 ~P/S: tuần sau bắt đầu bận rộn rồi, chưa biết có thể ăn mừng tập 3 hay không, nếu có thời gian thì sẽ làm thêm, 1 năm mới có 1 lần sinh nhật mà

Đánh giá

khahi  đẹp qá <3  Đăng lúc 21-8-2014 03:15:50
hant453  Tuyệt vời. Love Ngochanh 52!  Đăng lúc 18-8-2014 09:06:16
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Cảm ơn ss

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 21-7-2015 21:27:18 |Hiện toàn bài
Làm 2 hình mừng tin vui của anh zà Bae 9 l! b4 g9 B$ G

; s8 S9 f3 P( O0 H
3 K2 Y$ \; v: o* K4 [) ~
6 }( Z9 e1 o! M; Z! j; _  X+ I3 U) H) t; D" ?% H9 C6 f
0 W! K+ @/ i4 l2 {$ J8 w% [
credit: ngochanh52@byjvn.com8 e- d/ J5 ~# j0 ^2 ~8 K& S! U

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 30-7-2015 14:38:48 |Hiện toàn bài
Chúc anh zai hạnh phúc mãi mãi
  ~& U4 H; W$ \) I; _
. x  E+ P9 @2 D% ~
! ~8 \1 {: A4 Y/ n/ |/ I3 G7 |, z8 F
credit: ngochanh52@byjvn.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 25-11-2015 14:26:07 |Hiện toàn bài
Giáng Sinh sắp đến rồi, cùng BYJ đón 1 giáng sinh ấm áp, vui vẻ nhé!8 `, L" B* u- b
; P" T9 T: Z- ~, x* K# E& V4 l' v
# g& v5 o$ Z5 [- Z+ I& b$ L
) E1 U1 \( k6 Z6 c# c% O

+ ?7 h# X% w0 W: S* I- n5 z8 L8 k7 X. B+ x
credit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

tanpopo126  iu c wa ah!  Đăng lúc 26-11-2015 22:25:22

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 6-12-2015 01:59:59 |Hiện toàn bài
Lại nhớ WS
- s' y  c3 A" Z"Giáng Sinh vui vẻ "
; l5 ^2 }' a8 s( X$ Y
3 m6 w' J! R0 a
' y3 c3 B+ R; k5 h
$ S# q5 b( N+ q1 |4 D8 ?
1 G2 r. f( N+ ]! C0 K; s1 h7 [# u+ O5 ]# U: }- O; j3 N* l
/ I0 H( V% m% R" ?1 |
; a5 B5 z& r1 x+ G) y

5 P0 e& S$ n& j: |9 Y6 \1 X. i
5 u1 }1 W5 b% H! @. Kcredit: ngochanh52@byjvn.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 7-2-2016 21:52:27 |Hiện toàn bài
Năm mới sắp đến chúc mọi người dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, may mắn cùng thành công
) W& y1 v9 `! V4 q
) }! w  @+ j2 q3 e
( Q4 [7 T" r. E! ], P) Z( V) X9 {7 X- m4 k8 ~9 l
* m% R& H$ K; ?8 Q" N0 _" m& @  U2 ]

% l# o0 l0 u4 s2 \: O- J( T' e  I+ y2 L& J( `- l

* J% g) S6 Y+ o' _& H) M
+ o6 S8 A# ^$ m+ M% h+ B! Z/ \
% b/ V: W0 U1 \# x0 c1 _credit: ngochanh52@byjvn.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-11-2018 20:06 , Processed in 0.075364 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên