Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: ngochanh52

wallpaper 1280x720 [Lấy địa chỉ]

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 17-3-2014 02:44:03 |Hiện toàn bài

# X% M+ ?% J9 b" J* O7 s/ }$ ]* k9 r: r$ e! r7 v+ `

* s, C* R5 E) @( y5 O
% t. T+ Y! i: m! Mcredit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

khahi  đẹp <3  Đăng lúc 18-3-2014 00:36:34
hant453  đẹp quá  Đăng lúc 17-3-2014 09:01:58
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 6 đẹp quad

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 6   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 18-3-2014 20:55:11 |Hiện toàn bài

# q4 t7 ~* V" R, R4 H( t6 j0 J3 j4 w9 j4 S( D0 p% S/ \

1 a' T5 ~! y: b6 Q
9 p* B# p6 u1 G4 X: o3 G% bcredit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

khahi  đẹp quá <3  Đăng lúc 20-3-2014 20:06:10
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 đẹp qua!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 15-8-2014 02:00:39 |Hiện toàn bài
Mừng Sinh Nhật của 1 thần tượng mà mình luôn ngưỡng mộ tài năng diễn xuất và năng lực kinh doanh # S/ R& ^8 p  h+ L/ L! r8 A7 d7 t
1 c8 F# O* P1 @, i5 s! Y
; k: h; g' _; e
0 E# E! R. o; Z6 V- r/ n# a

, W" [8 n: n. z8 a3 O+ r. E* t6 `" w2 C: ~6 A
+ J2 R9 M( Y2 v4 H/ B
* u" q! C: O* y8 B+ c1 |$ A4 h/ F4 A' c

6 L, I( {0 `9 [& b8 g: J) {$ N8 i! @6 ^5 H
credit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

khahi  đẹp quá ss à, chờ thêm mấy cái hình khác  Đăng lúc 17-8-2014 01:33:07
hant453  Ngochanh52 mừng SN a Bae sớm nhỉ. Luôn mong chờ những món quà của bạn cho gia đình  Đăng lúc 15-8-2014 10:04:50
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 15 iu ss &lt;3

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 15   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 18-8-2014 05:00:49 |Hiện toàn bài
tiếp tục ăn mừng sinh nhật anh trai Bae Yong Joon nè $ Y5 H4 d0 ^6 C

9 x! o* e  G/ R' a+ E9 n: Q# ~& S: h, {

$ Y  G2 q4 ~' d' R# `% {3 u3 r) L
  J: @- x0 V) r' s8 K4 z; ]: j3 I, T
1 ^& `$ n' o; ?; W* T! E; B: A3 ?

& d- Q' I8 H, x, I" |! _, \0 @! M
. N& ~% N# Z1 K- t
credit: ngochanh52@byjvn.com
" }  S& s( o7 W. X
+ s$ B# g: s- k6 D+ Q, S: vP/S: tuần sau bắt đầu bận rộn rồi, chưa biết có thể ăn mừng tập 3 hay không, nếu có thời gian thì sẽ làm thêm, 1 năm mới có 1 lần sinh nhật mà

Đánh giá

khahi  đẹp qá <3  Đăng lúc 21-8-2014 03:15:50
hant453  Tuyệt vời. Love Ngochanh 52!  Đăng lúc 18-8-2014 09:06:16
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Cảm ơn ss

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 21-7-2015 21:27:18 |Hiện toàn bài
Làm 2 hình mừng tin vui của anh zà Bae
4 b) L& h- V) j4 m9 k8 p5 b* v, J- S- k: C
% S* }( C# ?1 z% v" A; _6 I# a
3 i( D; }0 b( `7 H8 N  }
1 s, a( _' p  u/ m6 d1 Q

' r9 }* A, j' [& q& ], q: ?credit: ngochanh52@byjvn.com$ F+ h: b8 Y. r) I8 C

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 30-7-2015 14:38:48 |Hiện toàn bài
Chúc anh zai hạnh phúc mãi mãi
8 s' t4 z( D/ B/ z/ C5 m; n
# r7 @3 ^+ U, C1 k2 z1 M
; Z4 c7 U/ |" _+ a. D3 C7 ~0 k, c7 S! B" p; f4 g
credit: ngochanh52@byjvn.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 25-11-2015 14:26:07 |Hiện toàn bài
Giáng Sinh sắp đến rồi, cùng BYJ đón 1 giáng sinh ấm áp, vui vẻ nhé!
4 T' `* _3 ^% l9 f. h1 M5 S5 [! w8 B( K7 Z( E$ z! R
1 n8 Z8 Z. ^5 J2 m. `

* J3 x& m1 X0 f$ h% ^% Y6 o$ d4 ?5 K) V9 T* \4 \0 p" \7 E

" b7 s/ b; o6 w/ h! O6 O4 zcredit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

tanpopo126  iu c wa ah!  Đăng lúc 26-11-2015 22:25:22

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 6-12-2015 01:59:59 |Hiện toàn bài
Lại nhớ WS , v, F/ C. [5 g% o: p5 V6 M
"Giáng Sinh vui vẻ "( ~* s7 t$ t' \

4 V; H, _/ d. t6 I) q6 g# x
2 g& S3 `- Y3 Q9 d$ Q( s; b" @9 Z! A& r. ^: M" w1 j
! `- h) C* \6 f0 B0 h- o( c1 F! f- k
1 P* {, {  L  H+ k. q
) H  O' ?! X$ Z9 M- ?
2 ^% \2 f! S- W2 k# o
/ F; J" |5 T% E! ?# E

  l' }: x) \* V6 G2 ycredit: ngochanh52@byjvn.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 7-2-2016 21:52:27 |Hiện toàn bài
Năm mới sắp đến chúc mọi người dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, may mắn cùng thành công
, c' Z3 l( g+ K7 t( E
+ i3 }# P& e+ R; i- j  L& D
& ?# r, f" N1 h8 E, p
$ n7 Z  _' d  ^/ h! @5 v
" ?6 b: n3 w& U, }: E0 V+ z7 [
$ x! K. W' ^8 m; ~
+ P  M  |/ D0 R' e) b( c" v' W* m8 E

# T3 Y9 s8 K: J  P9 @/ e9 s9 m) t0 ]; E' q, |% u2 u$ C
credit: ngochanh52@byjvn.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-2-2018 11:57 , Processed in 0.057116 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên