Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: ngochanh52

wallpaper 1280x720 [Lấy địa chỉ]

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 17-3-2014 02:44:03 |Hiện toàn bài
: o* H  [7 H9 R. b' T

: |4 R. b# g0 q2 C2 F# E( c, k9 m9 H8 g% w1 t0 h
5 L* ?! v8 u: Z2 r* s
credit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

khahi  đẹp <3  Đăng lúc 18-3-2014 00:36:34
hant453  đẹp quá  Đăng lúc 17-3-2014 09:01:58
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 6 đẹp quad

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 6   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 18-3-2014 20:55:11 |Hiện toàn bài
( r! t& P1 v9 X/ [8 U: a
2 o, N. a4 B5 e
9 D0 f8 M( n* ^

8 Y9 `  d1 v  m. f. J  I7 dcredit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

khahi  đẹp quá <3  Đăng lúc 20-3-2014 20:06:10
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 đẹp qua!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 15-8-2014 02:00:39 |Hiện toàn bài
Mừng Sinh Nhật của 1 thần tượng mà mình luôn ngưỡng mộ tài năng diễn xuất và năng lực kinh doanh
$ F7 x! i7 F7 F  o/ `% v- m5 }1 ?! c3 v6 n, s
  F; I" ?0 j2 K
! g; `( d) R  z5 q! }( ?7 d" ]+ w! k- A

) B" Y0 ]* v& ^; z* R# w4 A+ J/ t. G: |8 U: [  V1 j+ N# s7 j. H2 g

% I$ @" M; s% T0 A4 j* I% |
, F6 U) c" s  v4 q/ i" W
" E, B9 T6 r2 Q3 m2 C8 d8 h" v7 g: K% c( K( x
credit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

khahi  đẹp quá ss à, chờ thêm mấy cái hình khác  Đăng lúc 17-8-2014 01:33:07
hant453  Ngochanh52 mừng SN a Bae sớm nhỉ. Luôn mong chờ những món quà của bạn cho gia đình  Đăng lúc 15-8-2014 10:04:50
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 15 iu ss &lt;3

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 15   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 18-8-2014 05:00:49 |Hiện toàn bài
tiếp tục ăn mừng sinh nhật anh trai Bae Yong Joon nè 9 A% h. a8 X. d
3 D2 ?+ l' Q, N

# H- F9 E8 \% L) @  h* t
# p8 M0 x0 Z5 a
8 w, B" n% j! X" I0 S
/ Z2 ^4 ?5 q2 M' z
$ V% D1 }# D6 @; g' y" P. |! n, n. ]# f, X* k* s# ~
/ d. u! A4 [" M. M7 H' N$ E# Z, y
# K! h! n* I. A' y( F+ l/ \
credit: ngochanh52@byjvn.com4 `0 M! ?5 B# Q$ w

% p) ^% j0 J; w9 gP/S: tuần sau bắt đầu bận rộn rồi, chưa biết có thể ăn mừng tập 3 hay không, nếu có thời gian thì sẽ làm thêm, 1 năm mới có 1 lần sinh nhật mà

Đánh giá

khahi  đẹp qá <3  Đăng lúc 21-8-2014 03:15:50
hant453  Tuyệt vời. Love Ngochanh 52!  Đăng lúc 18-8-2014 09:06:16
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Cảm ơn ss

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 21-7-2015 21:27:18 |Hiện toàn bài
Làm 2 hình mừng tin vui của anh zà Bae
, r$ R  r; ~: K' ^- {* s; Y5 b/ f% d* S0 ]

  m, X/ C5 c0 _3 E  T! Z4 ~/ E# `% O% Z, r
6 r2 j7 P: J( A' m! P6 m2 V

* T3 {& w( Y% a8 h& hcredit: ngochanh52@byjvn.com+ ^! u1 \+ \4 e* \, ]

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 30-7-2015 14:38:48 |Hiện toàn bài
Chúc anh zai hạnh phúc mãi mãi * Y+ m$ f0 A1 ~

! f4 X" j6 C" }* O( `! d. Z
4 G9 w/ M; `8 U: M
9 J7 j+ |; m- l. Wcredit: ngochanh52@byjvn.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 25-11-2015 14:26:07 |Hiện toàn bài
Giáng Sinh sắp đến rồi, cùng BYJ đón 1 giáng sinh ấm áp, vui vẻ nhé!
/ d/ j2 c) i; d8 \5 e: W  j( e0 W, ?" F3 \
! x/ V! u# V# ^8 y1 K% e
8 l/ d9 M6 [5 _* H2 k1 E0 q( G
9 h4 i, y$ A4 z
! t1 t. v' Q1 t; R1 H+ o
credit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

tanpopo126  iu c wa ah!  Đăng lúc 26-11-2015 22:25:22

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 6-12-2015 01:59:59 |Hiện toàn bài
Lại nhớ WS
' J# Z' g8 S% L  V"Giáng Sinh vui vẻ "
, ^' w& o4 G( T
3 c# X% @; ]2 c% V& A! T8 H6 b+ V, {- K! m$ M/ i  t  J4 o" B/ B" T
' W9 E. Q+ r! L: l1 h, e

* w- u- d, Q. y, \
/ D" r, P$ |8 g' ~6 b  l% f4 F! c. N6 u: K

" D5 m5 V# Q  Y+ h0 t+ X' h; R: I4 @' T6 Q4 _5 v8 ~9 k

8 ^9 N; o' b' {" t. e2 R3 a/ ~credit: ngochanh52@byjvn.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 7-2-2016 21:52:27 |Hiện toàn bài
Năm mới sắp đến chúc mọi người dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, may mắn cùng thành công
# \0 }/ Y9 ?  K9 r' v  d) ~; V$ p. I1 C/ O

: i) ]2 G, \5 \' f' y3 O# C
) B: i. S8 E- R5 u/ a2 t4 T3 d, k0 _% W& g1 t3 }

! Q; ]1 O5 L3 l. E* O9 k' Z2 i0 l" S$ _$ S0 Y9 V

( C( B, ~- G* V# E  {' o2 i' x/ q3 M6 b/ q2 ?; _  c1 u* [: b

0 I) ~! K0 S1 A' a" Icredit: ngochanh52@byjvn.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-2-2019 10:12 , Processed in 0.077913 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên