Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: ngochanh52

wallpaper 1280x720 [Lấy địa chỉ]

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 17-3-2014 02:44:03 |Hiện toàn bài

4 I# F7 L4 Y/ A" y
5 {: n- F7 C! u' x1 d% C3 U9 y- h2 T3 V1 K& [) {/ b; Y3 g
( U/ n8 w+ G3 n% [9 p5 J
credit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

khahi  đẹp <3  Đăng lúc 18-3-2014 00:36:34
hant453  đẹp quá  Đăng lúc 17-3-2014 09:01:58
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 6 đẹp quad

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 6   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 18-3-2014 20:55:11 |Hiện toàn bài
& L$ s# W6 W) R- y, C/ w0 P  x9 q

8 V9 a4 }  T# h" b& h% B; P7 F+ j2 w* C9 v+ {
- w! C/ ]* q/ O* R; Z) L) F
credit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

khahi  đẹp quá <3  Đăng lúc 20-3-2014 20:06:10
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 đẹp qua!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 15-8-2014 02:00:39 |Hiện toàn bài
Mừng Sinh Nhật của 1 thần tượng mà mình luôn ngưỡng mộ tài năng diễn xuất và năng lực kinh doanh # O7 r) t1 b: U* p

' N; X' u$ V+ U- w' j  p# A, m* X  G6 V1 ~7 ~0 g

% Y' X# u; a' W/ M. k1 ^4 _& m( G9 l* K  k: `% d

; m# q2 D9 P$ j3 }$ _
5 K# B% m+ `' F6 ?: u$ u# A+ }4 Q! ?4 U  h) Z
4 w. \7 \# z" Y7 \. ~+ D" L3 C

( U* K7 d  J; T- lcredit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

khahi  đẹp quá ss à, chờ thêm mấy cái hình khác  Đăng lúc 17-8-2014 01:33:07
hant453  Ngochanh52 mừng SN a Bae sớm nhỉ. Luôn mong chờ những món quà của bạn cho gia đình  Đăng lúc 15-8-2014 10:04:50
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 15 iu ss &lt;3

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 15   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 18-8-2014 05:00:49 |Hiện toàn bài
tiếp tục ăn mừng sinh nhật anh trai Bae Yong Joon nè
6 P( Z1 k! I5 h' R/ L+ w. V: l- k( W4 @# H$ Q( f
  Z8 s* B2 i" a; t0 H; H
- ^: i: {% {& z7 J7 J
) K" j8 Z* A9 r- p6 V& ^' i& j

( r) D) s' n$ e- f+ Z: }6 A0 l/ _& p5 F2 d; i% d  g' s

7 d7 V! v" i+ y" H+ T0 W
  ^( W! A* n$ o" D) g3 {$ p
7 O  N9 ~6 e5 w- ^- Y# Tcredit: ngochanh52@byjvn.com
+ w% ?# p! D+ m' e& ?! Z& _$ m+ m" D5 q" o
P/S: tuần sau bắt đầu bận rộn rồi, chưa biết có thể ăn mừng tập 3 hay không, nếu có thời gian thì sẽ làm thêm, 1 năm mới có 1 lần sinh nhật mà

Đánh giá

khahi  đẹp qá <3  Đăng lúc 21-8-2014 03:15:50
hant453  Tuyệt vời. Love Ngochanh 52!  Đăng lúc 18-8-2014 09:06:16
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Cảm ơn ss

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 21-7-2015 21:27:18 |Hiện toàn bài
Làm 2 hình mừng tin vui của anh zà Bae / P* d, ^. z* J: E

+ A7 C, \, W7 c1 K# E, \' h
4 @9 ?) N, w; M9 x4 P* D
6 W: X- N. W4 u+ R8 C$ X: `, ^, I! D$ q$ b# e9 f. L' I/ X4 n2 B

: E3 k4 T" J) M7 U4 d" R, wcredit: ngochanh52@byjvn.com0 A1 V! r6 J/ @" k

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 30-7-2015 14:38:48 |Hiện toàn bài
Chúc anh zai hạnh phúc mãi mãi
1 [0 ~. V  O9 l- O7 D7 b6 A
" ?6 V( k7 r) z1 {+ a: a- P5 \- ~+ D1 B, d& s
8 _1 ^8 w0 V. {: F
credit: ngochanh52@byjvn.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 25-11-2015 14:26:07 |Hiện toàn bài
Giáng Sinh sắp đến rồi, cùng BYJ đón 1 giáng sinh ấm áp, vui vẻ nhé!  K7 I1 ?3 z/ m/ O# H0 s* W) [& H

* k- q$ Z7 N7 Y! k
' \8 M8 r4 z& l' p" E. S7 c/ N, f0 ]% v5 W0 b5 ?9 p- ?5 B

# A/ F' G) q8 B9 M8 ~* O! ]+ m4 e% a, q0 }
credit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

tanpopo126  iu c wa ah!  Đăng lúc 26-11-2015 22:25:22

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 6-12-2015 01:59:59 |Hiện toàn bài
Lại nhớ WS   s, ~) U  f6 N0 s! K
"Giáng Sinh vui vẻ "; [  R0 H- o+ ^2 |2 W( A: r

6 M. l: R' `" K. Q, X3 j7 _4 \  P. Q& Y. E

" s5 e- v, n9 M
# S$ c4 j: C# a  L" t: P
; ~1 o. i7 A- [/ D; l9 i( x
9 Y: B; ^( P; Z' A0 X: z+ {4 s5 j
( V* ]! ~. Y7 j
; `8 {/ S& d/ [, T. p7 d7 k* ?4 M  K  v: R: i. t' W8 i
credit: ngochanh52@byjvn.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 7-2-2016 21:52:27 |Hiện toàn bài
Năm mới sắp đến chúc mọi người dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, may mắn cùng thành công
3 k! B5 Y* ?' d. L8 y6 `8 C2 J3 B2 t( x, F1 D6 L) G
3 |& g+ _. J+ ]2 R3 w% K7 R2 J
# b: M* g1 N- P1 h0 ?" B. o6 G8 S
0 ]' b' C$ Q5 N) w$ d' l! `3 Z
( C. p* M# g' @. e# J& Y2 K
1 F4 Y" K: x1 T3 |- m7 f
# }( P$ V/ c9 j, s' r

0 A( X% a& u" u* K5 K0 [$ W4 s4 ^
credit: ngochanh52@byjvn.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 14-8-2018 17:22 , Processed in 0.056325 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên