Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: ngochanh52

wallpaper 1280x720 [Lấy địa chỉ]

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 17-3-2014 02:44:03 |Hiện toàn bài
3 }  F4 i% y0 F7 b* l
+ u6 @5 F2 {" z2 ]; v

3 `: i1 N7 Z4 m4 U" `; c; K; N8 c$ J; i1 R1 `0 R" y9 z3 I
credit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

khahi  đẹp <3  Đăng lúc 18-3-2014 00:36:34
hant453  đẹp quá  Đăng lúc 17-3-2014 09:01:58
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 6 đẹp quad

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 6   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 18-3-2014 20:55:11 |Hiện toàn bài

6 X3 V( M/ f# T3 c. B" |% V3 t% b; }( B

$ o6 j4 W0 a% U# y6 k+ F2 B1 y) K$ i
; n6 B" J/ B7 Z  scredit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

khahi  đẹp quá <3  Đăng lúc 20-3-2014 20:06:10
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 đẹp qua!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 15-8-2014 02:00:39 |Hiện toàn bài
Mừng Sinh Nhật của 1 thần tượng mà mình luôn ngưỡng mộ tài năng diễn xuất và năng lực kinh doanh
& s# a8 f/ x5 L  r$ C) p; C. |( M8 {3 U" O& P3 \
/ q% n. ?$ h5 X3 I

0 N, L/ W$ q3 o- h* ~7 r! Y3 l0 S/ Z0 v
, w. f$ }& |& m+ x2 i
3 h- V  ]$ v$ z2 s& H+ Q. s+ s
, Y4 m  X+ g* \. C" I4 H
: h; [4 i% r+ r9 Y2 T! Y3 y3 }5 w/ y2 \

. y+ U0 I% o2 w4 U6 Vcredit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

khahi  đẹp quá ss à, chờ thêm mấy cái hình khác  Đăng lúc 17-8-2014 01:33:07
hant453  Ngochanh52 mừng SN a Bae sớm nhỉ. Luôn mong chờ những món quà của bạn cho gia đình  Đăng lúc 15-8-2014 10:04:50
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 15 iu ss &lt;3

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 15   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 18-8-2014 05:00:49 |Hiện toàn bài
tiếp tục ăn mừng sinh nhật anh trai Bae Yong Joon nè + v. c5 @$ D$ N% i" `' }) F
1 E; k. O7 {+ a4 k. ]
4 T" \, x7 }& f# b0 u
2 i+ D- ^2 q8 ~5 w; l% P! l

+ y/ M  d' _0 I/ L: a* j3 g$ U0 d9 g! a  U+ A
0 M" |7 q% L2 F1 P( M
3 |, |# B7 }( I2 H
  Z) X" g6 K& |; @8 z! Y3 c
) l" ~( ]3 v. N4 Y
credit: ngochanh52@byjvn.com
( h; k  `; ~) W
9 b% |4 h: C& W/ N9 `P/S: tuần sau bắt đầu bận rộn rồi, chưa biết có thể ăn mừng tập 3 hay không, nếu có thời gian thì sẽ làm thêm, 1 năm mới có 1 lần sinh nhật mà

Đánh giá

khahi  đẹp qá <3  Đăng lúc 21-8-2014 03:15:50
hant453  Tuyệt vời. Love Ngochanh 52!  Đăng lúc 18-8-2014 09:06:16
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 Cảm ơn ss

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 21-7-2015 21:27:18 |Hiện toàn bài
Làm 2 hình mừng tin vui của anh zà Bae . C6 U5 K' X% @- y3 x, x( O) @3 u

6 [5 ?: v, [$ v! e$ z& T# |6 O' Z" L: V0 b
4 f2 a$ N* n. H% L1 a  l
6 B' }/ P* ]% f, l) @1 d2 |

) v) b% Q) U, o" N  [credit: ngochanh52@byjvn.com8 j. d0 Z, j, y. S

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 30-7-2015 14:38:48 |Hiện toàn bài
Chúc anh zai hạnh phúc mãi mãi
7 i5 L, v0 C+ e; i6 Q2 S$ G/ X3 v2 _

% v; @& x, C9 q4 P! q0 [, P# |5 Z3 F* k$ c; l
credit: ngochanh52@byjvn.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 25-11-2015 14:26:07 |Hiện toàn bài
Giáng Sinh sắp đến rồi, cùng BYJ đón 1 giáng sinh ấm áp, vui vẻ nhé!
+ P* _) q( Q# K& s* B6 B* T; f% m. T

7 u. e/ b9 a2 r+ s1 N( M' F3 s  ~
; H, C* N& {. g2 _+ f! s5 p# j
" x; F' q- {# O! I
credit: ngochanh52@byjvn.com

Đánh giá

tanpopo126  iu c wa ah!  Đăng lúc 26-11-2015 22:25:22

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 6-12-2015 01:59:59 |Hiện toàn bài
Lại nhớ WS   O2 d. u, R- E& j! ^
"Giáng Sinh vui vẻ "
1 _2 X6 z. C% s: y+ m, f) U+ L6 Y  T3 u% [6 m8 V3 x
, b! N3 ~) ^' R/ @. F7 D* l* Y
3 l( d5 z5 G# G  T. _3 H5 b# O, C# Y

  s$ n% P+ L! v, I+ v! J3 I* M8 Q% n- o& e

9 o4 D( b; m/ Z! [& ?! e4 j, n6 `/ }. ]% C

2 W0 J! ~" L. b# k' c! f1 J9 J+ F# H$ U; B9 C( w* F
credit: ngochanh52@byjvn.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
13
Đăng lúc 7-2-2016 21:52:27 |Hiện toàn bài
Năm mới sắp đến chúc mọi người dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, may mắn cùng thành công 3 I2 _, ~# F; h7 k# G

" D8 s% a# R( ]4 k4 y$ W$ Y: j% L

3 o) R, [( l9 n/ g; t. f' D9 X' J6 C" s

) y; h. o1 p7 `0 A2 r4 p8 T3 }' q4 R* O) Q/ d- W* a) L( Y
2 `% d. W+ x5 D  j
. b( b8 T- ~' v4 i$ r

; E0 W$ a5 `9 h  Kcredit: ngochanh52@byjvn.com

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-10-2017 00:29 , Processed in 0.075612 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên