Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[KBS 1998] The Barefooted Youth|맨발의 청춘|Tuổi Xuân Cơ Cực|BYJ,GSY [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:38:44 |Hiện toàn bài


6 z; Y" y- R5 \* K- L# v. e1 J7 o
1 S! k* W! R% F  Y$ n- B
, e% O* |% ^! S3 L2 g, `, Z) U. B% u5 L1 W; ?

7 x1 {( _: z$ N$ t$ w* d  ?
5 T' r" X: n$ Q* R  k' ]
0 J* ?  Y% v' P& B# T) }  Q$ y7 |. Y& a' j# a. L# L
. f5 O' E% o- a$ {$ G5 d8 q

* k6 @; {0 |% t( G' {; V+ Z3 V7 P  P' z9 h" |
: Y! h) I/ R* X& t

5 d( S. D/ H1 T0 N4 E9 @
; _+ E. M; i  [4 m1 c$ l$ I) E- c1 z) p4 Y# |4 ]$ P! a& Q
0 s$ F5 {) R) a: v) m

1 b. d# p$ }1 h! o+ P) c6 _+ q$ E- \! J; H) J1 S5 `) {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:39:27 |Hiện toàn bài

8 p* \6 l& d  z6 ^! B  J# \
- u- S1 T- a! G7 k6 u
+ C, J4 T8 ^' Y( c8 J* D
2 B. f( M& g1 h* P8 Y! a
' q( @; o9 w# P: z, @! f

8 c* z  \; s% L  E. W5 ~) D) P3 ~) C1 u, O3 r) I9 @1 w

9 _7 E; G) a. B4 y6 Q' E: i9 g& ^$ q+ r3 U2 o- Z

- o7 B1 G0 F9 d2 Q4 Y1 u2 N$ @, p8 ^# H7 m. s- D
' j& D, A- Q% M
5 |2 L7 e$ z& G' f# s
& [7 Y& q& @; n. w8 k
  s! f& |6 Q  n4 M) Z  @0 N

$ L: B, J) H* e1 k# f" ~. z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:39:52 |Hiện toàn bài


  M4 H- E- U5 B1 {: L) [6 `! k- C1 o/ {% U( y& K0 M

; y( Q# E) E# y* n" P9 n1 k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:40:39 |Hiện toàn bài

; `4 f+ ?" W( A( q
7 X+ W+ s# h$ B3 q

5 t$ O3 I6 i3 [3 e6 g$ q( K
5 ^% R. }; b5 n( h/ h( |' _6 C- n' t7 k# W$ W3 w

  x6 A8 N9 U  }( K+ f
  u# v, f6 [! U+ f: b. h# A, ~! L( P. y, \
# r4 ?, i# I; f0 M

' v0 G8 t1 r( X7 e1 e: F. Q4 ?( W& U0 o% @; q
5 y. d, c7 W7 [; S7 t9 m0 H2 c
& Z2 y) C8 f: g- n( t2 e
9 b" n/ C& d( |" ~1 G! J
3 |# A/ F, Q; U1 m" j7 f+ K6 U

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-2-2012 13:41:39 |Hiện toàn bài

: }5 I5 W  a, R# g: e/ Q
8 t- {" N0 U% e- c1 }' G
' ~2 t; J6 [2 R# h' E9 d. t
6 `2 ]  I8 i5 T* q
" |  Q& a8 ^' N# _8 V

; e; F! _# a& V. ~3 L7 h& ]4 q0 e1 q
  R# F2 K) h0 Q7 J8 ?( j
; a1 f% T! W; S6 C6 M4 y8 v2 e
2 ]; N- Q" P3 N8 k" b1 E( ^! g

! {, y7 a) H3 _. l9 q0 Q
) [) `' L' Y( H9 c  L
3 P7 [" j' H* g2 _4 @9 ~# l6 d2 k0 z- j2 v
6 c- \8 `+ s" V% e9 q3 u) N

2 A; z* a4 w! E9 b; l. H3 W8 D
4 `7 c4 i* o- a1 v" m  R& c
2 v9 E9 `) D. ~0 Z+ A: G( k2 w* I* B) q& a! T% t
6 s4 H, U6 U3 o" r2 E; x
( I. n4 T3 C) J( C( Q* \
4 h1 X, P* a$ G

: m3 |. c5 k% u+ O3 ]* h  Z* @$ r
% d* \& J# J% h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 10-3-2012 23:53:52 |Hiện toàn bài

Gif
0 k& P& f# c( F% r
* `5 E5 o! G4 C2 J8 x$ R
7 e* R0 h; t4 S" c# K7 V. s) s" w. [- r' S9 r. R
5 j3 u6 |6 B+ `1 u
* _7 ~7 g2 E  E8 z! @$ |( o
( [+ _4 @- O6 B3 K2 n

4 D3 D) @6 O- P1 `; D& g' K1 b8 Z+ C3 Q2 h" Q
2 V1 X7 r# {2 a+ A6 Y, M3 w

  v: n# N, f* @$ Q: v( I  e( W2 @: V, ^( B


, T) z- z0 R0 w  k2 M  z, Y" Lcre:joonsfamily.com

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-3-2012 17:30:07 |Hiện toàn bài


7 y3 `. k& j3 j0 p, X  J$ J3 j
) c  a0 C! g2 O' e5 ?. C7 J1 ~
# \- c4 Q, T. G3 o" V9 r1 \/ Z& H

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
157
Đăng lúc 21-3-2012 20:05:24 |Hiện toàn bài
Mình hay nhầm bộ phim này với Lương tri tuổi trẻ lắm cơ. Phim này thì mình có biết nhưng chưa xem, phải nói Bae ngày xưa cực manly. Còn phim Lương tri tuổi trẻ cũng rất hay nhưng mình hình như chưa thấy có trong forum thì phải nhỉ? Phim này Bae đóng vai thứ chính nhưng cũng rất ấn tượng.

Đánh giá

baekimlieu2891  e chưa đc xem cả 2 phim đấy luôn huhuhu  Đăng lúc 3-6-2012 22:00:48
tanpopo126  phim lương tri tuổi trẻ 54 tập ss ạ, bữa có link raw mà MU nên giờ die rùi  Đăng lúc 21-3-2012 20:48:17

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 30-7-2012 22:14:25 |Hiện toàn bài

- B  o+ g2 |, W& }3 c

" K' f) Q: B/ I" I; K1 n1 ~( F" N& }2 }

( S+ x, T& |5 Y8 QCRE: DAN

Đánh giá

tanpopo126  thanks ss, ss nho ko post trung nha ss  Đăng lúc 30-7-2012 22:16:11

Dùng đạo cụ Báo cáo

Level : Yêu say đắm

Sinh nhật ấm áp!

Rank: 4

Status: Offline
UID
169
Đăng lúc 30-7-2012 22:17:20 |Hiện toàn bài


  i5 w8 @; U6 Q6 F  ?' J9 Z9 S1 N, }% f
CRE: DAN7 I7 |5 _3 B) R$ o: Y7 t6 Z- d

* o  n6 U5 x6 r2 y1 x

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 07:22 , Processed in 0.074565 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên