Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4732|Trả lời: 8

[Season3] BYJ in Dream High Photo shooting - Part 4 - số - 22.04.2012 [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-4-2012 19:48:28 |Hiện toàn bài

[Season3] Dream High Photo Session- f  m/ g$ D, e1 b) V. }2 y
' n: [/ }) F$ E' J+ d% T
$ D; A; |3 j  V" m
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. q" t6 E8 G4 y( @4 t( Y

# p) q3 A9 z# F$ P8 pBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ }# D, f: Z3 i5 p; I2 Y) g7 N1 ?' q. D9 n% Q3 M( g
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ |- K+ s' w" m0 |  c3 V# r
0 x& C# {, }5 a3 H" e6 |( TBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

$ @$ f5 v- \: g! M. ?

3 w+ ~0 {+ Z6 m; n/ L$ }
Dream High Photo shooting - Part 4: Hình ảnh gần gũi trong buổi chụp Poster - quan trọng để thể hiện các bộ phim và nhân vật sẽ tạo ra một bầu không khí của bộ phim và vai trò tốt đep. Từ hình ảnh này cho thấy vai trò của Yang. Ngoài ra, niềm đam mê được đưa vào bộ phim qua nó

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 16-5-2012 09:59:57 |Hiện toàn bài
  V$ l. j8 }( b% ]6 j
$ d7 E* _; e$ Y/ d

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  z+ ~4 f1 O* o7 l  \
3 g+ @1 k4 \/ [4 |: CBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 c: _6 t/ k7 R8 V5 s
% a8 e( ~7 S7 j" C7 H

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 16-5-2012 10:21:57 |Hiện toàn bài

chúng ta hãy cùng xem anh í tạo dáng và đoàn ekip làm việc nhé!

, _7 \1 x7 }' Q1 i* U; A5 d

; L9 C7 g; A2 q3 `# G. ~6 B

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 U  i2 B( q' i( s& w
7 S! ^& o* y7 ~; L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
. e5 ~* Z1 K. Y* c/ q8 s5 d8 r


+ N3 S4 a( {  K  O0 g; ~6 i  r; z

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 16-5-2012 10:29:38 |Hiện toàn bài

6 L' @- N' O, j+ i9 G

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
7 _) a' R( m" }; p+ }' C) P
3 ~: V1 h5 M1 v0 ~: X- E3 ZBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 p, P$ B9 J. u3 e/ `& F

! R/ I. T( h$ V0 V* s
í ẹ, nhìn oppa lè lưỡi kìa. hihi5 X! [9 ]$ |; b
' `8 Q  s0 Y4 I9 Q7 D7 f+ Z

Đánh giá

kimyoungbin1996  Wa, cắt lưỡi giờ oppa ơi =))))))))  Đăng lúc 1-8-2012 13:37:50
beyeu  haha, xấu quá trời  Đăng lúc 16-5-2012 10:50:20
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 10 Cảm ơn ss

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 10   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 17-5-2012 14:00:25 |Hiện toàn bài

5 r3 B0 z6 O3 ]5 S* @. _$ z' n, ?8 w! G6 W

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% h+ b7 i/ Y  P6 N: Q
6 V3 E  ?# ]+ _  X# J% \  BBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

* q- i2 N2 [  f
5 U- g( d" Z1 f; @- r  U- {6 n/ P$ U: U

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 17-5-2012 14:04:56 |Hiện toàn bài
, U) a9 L3 |( Y3 m* F

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
8 T) j- L; F/ {/ m
  t1 D- J5 G, L! H

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 17-5-2012 14:14:46 |Hiện toàn bài
) f) O9 I6 ^, C7 E6 T& Y% D8 l5 k; I

8 ?7 a# F2 M; v; F5 _+ L2 [" w- L

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& ^  O0 ^" q: q# V+ u' l
3 L( ~% X7 e# O8 s
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& D' a7 [0 z7 ]* ]( [  Y+ J: M+ J, r: x

Đánh giá

phamgiangly  hình như oppa cũng hay chu miệng khi chup hình lắm.hihi  Đăng lúc 17-5-2012 14:37:02
phamgiangly  hình như oppa cũng hay chu miệng khi chup hình lắm.hihi  Đăng lúc 17-5-2012 14:37:02
beyeu  cái miệng nhọn hoắc  Đăng lúc 17-5-2012 14:33:54

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 17-5-2012 14:20:12 |Hiện toàn bài

/ i$ D9 I1 z9 H! j$ v' U9 g: A& _8 [5 F

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.1 _* O5 t" ]2 H

; [3 t  s' t. ~$ f# P/ }% YBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ Y, |0 C2 T2 r+ y3 }

; ^! P/ e7 W% l- ~( d/ {

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

Status: Offline
UID
179
Đăng lúc 17-5-2012 14:29:04 |Hiện toàn bài
, A  @) L+ s$ t7 g

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ y( O' B0 r! W, J/ u' y

! d3 f4 z+ {/ M$ T' R5 MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
  q3 s4 h+ x! V* w0 i6 Y

- O0 [1 s9 g( {' z, z0 h8 @
3 R, F1 r1 s: u( M! z" Q3 p

Đánh giá

khahi  oppa lịch lãm ghê, dễ thương thật  Đăng lúc 21-11-2012 17:56:34

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-4-2019 15:34 , Processed in 0.092971 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên