Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 8803|Trả lời: 19

[Photo] Ảnh bên lề WS (Đọc kịch bản, lễ cầu may, making... [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-2-2012 19:36:58 |Hiện toàn bài

[Photo] Ảnh bên lề WS (Đọc kịch bản, chụp poster, lễ cầu may, making...  D7 ^, L% t) r8 z& n
6 y! @& }9 Y( `7 ?: s- S- A
Topic tổng hợp ảnh bên lề của phim WS; j! F" O3 Q+ ]2 a1 f
- Chụp Poster
: N- I; }5 G5 e: |- Đọc kịch bản# W& R( n! }/ p3 ]* w
- Lễ cầu may
4 R: y5 v1 L6 p' |$ ^" X; i$ O; ^: J- Tiệc mừng công4 o/ }( y9 r- L! m5 w7 ]
- Making: trong quá trình làm phim
5 U, x. u6 F4 u; _# w# |( x- b% N

; ~3 I) `- U+ o" Y1 fĐọc kịch bản
7 M" P. E+ \3 j! V/ Y4 m+ ]+ J) S- T' Osource: soompi8 I( g, Z8 b# S5 N  Z

" R/ k# v/ I- m, T: c) p5 [: |* x7 H! d# J9 O
5 S/ v+ h0 T( X! q" W
/ Y3 T# U. J4 Y/ y8 _: v9 f7 [

, z5 ?. a; ]0 W1 s- p, E
, {7 M0 o9 W% N8 O$ @
1 j! T# p& g5 K- |
9 E; U. S- [( }1 B, x4 ^4 m
0 f1 q+ w5 M9 L, r8 |9 W( ~5 p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-2-2012 20:12:17 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 w: ?% j) |7 h' f( p  `/ _, ~; m+ W& Q: W' b3 f5 a
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# K5 x: M1 N+ ]8 [' F: a
4 z5 O& J( f1 U! P$ v
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
- E3 Z, r# c9 g( ~& @" u% m  F% W3 d$ x6 W, ~% _5 k
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link., W- H% P; z6 ]- P% u+ K% m4 ]' A

1 ]7 Z; G/ ?/ D! KBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' @3 |6 x6 D- ~; l+ T9 w' Y
/ c5 |  E' H9 a/ v- x4 E0 s) M8 A: \
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 x% O8 I& q1 R6 ?  u9 P$ I" y, h
) ~  U' R& W7 j
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-2-2012 20:17:07 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.& m5 Q9 \. t% g2 K$ q
, I$ e7 [* U( P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
) \; a* o0 o3 z
, x- w+ V1 J0 i: L$ p, w) w- o& X+ \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 l3 O6 g# V7 ^
$ F. t! n& f* g  J6 sBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
+ [5 l& n7 S7 w: G4 X
8 X; e  N$ A0 r% W+ P& D) i" ~) UBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; _# ?* B; [2 V1 n. Y
* J9 n5 U+ f8 r+ |$ ~9 M5 l& g% l1 u  h  aBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Đánh giá

linkteo  oppa mặc màu trắng cũng quá ư là đẹp mà....kết pic mặc đồ trắng ghê gứm....  Đăng lúc 27-6-2012 13:46:57
tomato2989  em là em chết đứ đừ bộ đồ xanh da trời của oppa đấy nhé,quá đẹp! ngất ngây...ngây ngất...  Đăng lúc 16-2-2012 22:05:49
baekimlieu2891  ờ nhỉ ss đáng nghi thật đấy! mà sao oppa cứ mặc ao xanh da trời thế quấn cả khăn xanh nữa chứ huuuu  Đăng lúc 16-2-2012 20:34:53
tanpopo126  mọi ng để ý cái gif thứ 3 nhé, 2 người dắt tay nhau đi chơi kìa, cảnh ko có trong phim kkee  Đăng lúc 16-2-2012 20:18:12

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 16-2-2012 21:13:15 |Hiện toàn bài


: Z' a/ u; q9 D" c# k
! _8 v4 E" j  u# P* P$ w8 l! S0 T% ~( }, s* o9 ?, |1 S

/ ]9 y: u8 _! [$ X$ \% i
; t5 R2 m* `8 Q. c5 n) f% x$ Y+ U4 _2 ]

* g2 r  `* l! a' _8 D3 h6 g, K

Đánh giá

ngochanh52  tan có các cảnh NG của phim không? post lên luôn em, phim lâu rồi sợ là không có  Đăng lúc 18-2-2012 00:54:38

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
157
Đăng lúc 1-4-2012 12:20:18 |Hiện toàn bài

making

Mấy tấm này giờ Pa mới thấy, nhìn đẹp thật 6 C0 u+ D8 K. o' n# Z2 |* ~2 A/ K

5 A) m4 H: H  m* }( j* q! y  `6 u# A) e( o; ~

% O4 Z" I& }. f2 o
7 u! m' q5 Y' G0 U# ]% C( K( q. M4 B  `) u
baidu

Đánh giá

tanpopo126  đẹp quá  Đăng lúc 1-4-2012 12:27:49

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
157
Đăng lúc 1-4-2012 12:29:28 |Hiện toàn bài
ss đón anh Bae từ xe con nha. Khúc sau có cảnh anh Bae đưa tờ giấy cho ss mình cầm, cả nhà nghĩ anh Bae làm gì mà lại đưa cho ss ý nhỉ? mới đầu Pa nghĩ là anh Bae gọi điện thoại, nhưng sau đó nhìn kĩ thì tin rằng anh ý đích thị là thèm...hút thuốc ạ?  l( U8 ^3 C( r( H0 o; ?
! j2 i8 ?* `( B: I0 f5 {

5 U$ r0 U' D  Q; d5 G
5 G, T" w9 t: w4 \; I4 m; _' j8 y% T, d  ?
4 Q5 ^# k  a$ B3 Q9 x" ^
3 q7 l  g( s% z! j) x: T8 `/ T

1 o5 D1 H1 Q" X
9 V, y& a. j' B/ p! Q* R
4 }, K& z2 k5 w7 q' U: V1 i7 w3 O9 {
* a. f5 j% E' O8 {: A+ B% z
" x3 f- [+ F# L7 M  {6 j" p' `, c
  N" s5 P( f: _2 u' Y" u6 I
& I9 A5 A; i! `8 {: w) e. g9 `1 |/ R, p% z

6 u% _1 M4 l5 _. X; cchắc bảo hút thuốc nên mặt ss mới như bà chằn thế kia kìa?
* F: e+ ]0 ^; o' _/ U( k5 s2 E" ^; s7 D
2 p: z9 O/ N$ K  ^1 m" Y9 f

( G# ^+ F9 ^5 h% q! J  e7 j
$ P5 K' N5 N! b% I+ q7 O+ l9 X" C2 o* D3 s/ @/ G0 A

2 w! c# S4 f5 i7 e9 y% q! x3 i% ~# Z. {- c# R  }6 A) i
chuẩn bị chạy khỏi cái ống khói nè?; j4 Q) @/ I7 Y

/ v9 q, x$ L. u' z, c& n2 H
) u& b* d% m+ l6 W
: x4 o4 [3 [# ]' Y* T9 W  u' g$ L. J

. `) V" ?+ n  Z( `5 X# p
$ N5 W& r6 f2 g4 Y3 ?% z9 L, `# @- I  r6 U; `, T* V/ G

; i6 r- l3 T1 U7 n+ \0 C- q- V  x0 e7 C8 ?" @# m: x7 g
Nguồn: baidu
9 n, K% T0 C7 q! J: K* S# _Cre: patrau_vybangwoo@dienanh.net

Đánh giá

linkteo  cứ tưởng oppa lại đứng dựa cột điện châm thuốc nữa chứ :))))  Đăng lúc 27-6-2012 13:48:11
tanpopo126  oppa cũng hút thuốc hơi bị nhiều  Đăng lúc 1-4-2012 12:31:36

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
157
Đăng lúc 1-4-2012 12:32:52 |Hiện toàn bài
7 b, `5 E. w$ \7 ?

- H& r# N  F  ^& r2 f4 k' k8 A$ @* A" D% |; R- X3 Z
3 [7 n" h6 v2 j; m
1 S* p: w8 ?; ^2 C! v1 Z

* _3 S+ t2 H/ r5 J0 g: z
+ Y5 P; }9 m9 s  i- Q6 C$ L' Q: m% D9 k/ H
" x0 W/ B- m8 C  K6 E0 C" O! [$ w% G
- D% q8 y7 q& H6 q( m# T
1 T2 ]$ F6 N$ f9 D

1 s; Y$ E* L; |) I& u0 p2 I) }- V/ D& o

6 d! F9 R5 v+ m" T7 V& ]' O- i4 P! i/ O8 ~

/ x; y* f; a0 j+ jđể ý cái tấm viết trên lưng op nha, hơi bị tình củm

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
157
Đăng lúc 1-4-2012 12:34:29 |Hiện toàn bài

' F0 \  o% Y; S. }& x  u6 K0 U! h4 _3 s& z+ U+ L- l+ r

7 F- c( U8 J- E, W* [+ b
' s  L$ [" m# ?- \: }
2 b8 A% u7 R4 N! Q0 W& u6 [8 s' ~
* z0 y6 F: N( P
) }/ V1 J, i1 r; Y& `) Q9 m8 m

6 F9 [- ?4 ^3 f3 h% \$ f2 z8 Q$ ~# ^4 e  b$ b0 q; U7 g+ ~

8 k: m( q8 |$ E7 k4 w3 m1 d* W1 R4 e5 U+ U+ m
/ {4 j/ k" N$ e4 t2 t" n

6 A$ K  ?  e! x& L9 p
( f3 o4 w% Z1 q! a( m
% k! E) W) k& P# N( s! e) M7 R7 J) V1 r8 W0 o

' U# i1 |- {; |6 F$ ?7 U
* e) V+ Z1 k; X3 U; ?0 A' c- W& x4 a% t# t# N% W+ b# X
/ Z. \9 T( S" r, o
  b& n; v. X/ Q6 M
baidu

Đánh giá

linkteo  xem cảnh NG của đoạn này hơi bị yêu luôn....đoạn này cũng là lúc đôi bạn chẻ vừa kịp được hạnh phúc chút xíu...thương  Đăng lúc 27-6-2012 13:49:10

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
157
Đăng lúc 1-4-2012 12:35:52 |Hiện toàn bài
Mảnh ghép8 h) e/ W' B% z3 O! L% O6 p& L

6 O) q) ^2 n  V6 K5 t7 i" x6 |* a# W; W# q. v6 p8 G# P9 ?

: K: R( n3 y7 i0 q2 z" N, I8 e0 h! c7 Q6 C+ S6 L2 K
+ D. ?0 l: W! n) ^& Q. t

# V' ^0 b0 k0 u# |
8 g+ ]9 i" K9 o6 V- s
  a  F4 U3 _' G2 d+ C! R# y' z3 ^/ x; ~+ E: k- J5 L
' B- b& x4 K, X( {& v% A
" |. P  o/ N! H) ^

2 j& }9 {, G. h' S  x
% E4 O; W3 p9 F! g7 p5 ~: @: ~, a: p* T5 p5 ^# n! w( T- o
, S( f1 P( a$ b* {0 |# }' Z0 A
. L  _! Z& h) Q: O) X1 {" a
0 ~! E: F. S" k8 O' l. V! E8 o9 ]

  h8 U: v2 M) B
- Z5 \% Z7 v! v6 }) j. ~8 `baidu
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 10 thanks ss!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 10   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
157
Đăng lúc 1-4-2012 12:52:35 |Hiện toàn bài

) G, S2 K* j8 n7 B% d; l3 U) G9 U8 l5 ?- l
2 s5 B" U& _# w3 I# H+ S

5 ~6 n9 D7 s4 [2 N; k
' Z4 h, j; [2 c8 N  L8 W8 E& ~  _$ A3 o3 Z8 q- d5 \' D: X5 `
  n# g: S( ^: \' k
( T& O$ x# @$ q* _1 X& {, H$ j) R

1 I% d. f, ~  V$ z  T0 u' i+ a* N5 P+ ]: T' q- n8 \8 i
1 c; U# n! u8 B, ]7 z4 h+ {

7 k8 B) ^- G/ K9 Y* o, ^0 Sbaidu

Đánh giá

linkteo  cái pic 3 đẹp tóa bạn ạ...yêu cực  Đăng lúc 27-6-2012 13:50:01

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 09:44 , Processed in 0.168503 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên