Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3337|Trả lời: 3

[MV OST] The Legend OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:28:01 |Hiện toàn bài

1,OPENING


$ S+ W2 E; d6 ^( a

! {) N1 S8 H3 k% a4 o8 P8 o3 A
7 b7 ~/ f' _2 Y8 m; ]& K0 V, P  C

2,SACRED WAR

$ m8 d% M% x5 C! X

+ I) s3 z6 U3 s9 t- I

1 c' E5 k/ P# D8 [! L$ p- d

3,DAMDEOK'S THEME (MAIN THEME)

) G( ?( I% i0 J7 d+ \8 {

3 A, H& p$ l' O3 v+ L


9 g3 d2 `* A- G! s9 p
, s1 [1 @: g7 K

4,SUJINI'S THEME (LONELINESS)

# S0 B: s; j- n" d7 j6 m/ _

6 s8 M9 u4 [0 T+ z5 J

, V1 R- K( ]. {4 t" a0 L8 z

5,KIHA'S THEME (DESTINED MEETING)
0 c  x; o4 p: r/ |0 l1 E

- D- f. \' w/ b1 ~$ ^4 r* O


& r8 Q& e" P" w+ G. t! v' Q0 V2 ~! {5 mKiha của em Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.,sao nghe ai oán vậy?

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:35:53 |Hiện toàn bài
tiếp tục đây
* ~) g% x: t" [  S* G" u1 @1 u! |3 S8 t

6,DESTINY


: ?5 u/ l4 i! x2 S5 @8 h+ @


0 H- }7 l+ y4 s3 R8 L  {; R. C
) z$ J& q5 J  g' F0 z3 V

7,HWACHEON CLAN


3 |# s) T+ l+ a+ w! v0 k

& C, t" a# m9 w9 J5 ]6 L% ?# \6 S" V  n

: H9 Y* a5 |0 v) e6 z

8,WAR OF THE GODS


7 R/ n6 i+ w1 M7 G# z

8 @' X' Y/ g2 I4 ^" q* a8 {

. t8 n% u+ }% y
9,DAMDEOK'S THEME (BRAVERY)

. |* d: t5 |- z9 w


: G8 m+ j9 t: j0 E. O5 v1 o6 i* o, i$ T5 v2 J

10,GEOMEUL VILLAGE


) B! n7 ]9 Y, f$ J: s

( L& l4 z4 K8 I6 N3 ]
cre:youtube

Đánh giá

khahi  thanks ss nhìu nha! e cũng mê tít phim này lun  Đăng lúc 12-12-2012 20:46:54

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:49:35 |Hiện toàn bài

11,ATTACK FROM ENEMY FORCE

  u( R+ q* X+ a' h2 [5 e

& A0 @3 c* C6 s% w

- ~% y6 Q) L! T8 V( |

12,UNITY


1 o, o2 M6 L+ T; w# T


) }' Y& u, _/ P; Q/ Z9 H# b9 J) M1 M

13,VICTORY


! }0 {" @5 j1 P

8 ]' D! y2 H9 z: o7 n) z* \1 `) S) r
. {6 \2 c+ e7 ]8 b) `6 k) }# L

14,APPROVAL


' L7 W4 h' \. Y1 \0 p+ A, ?2 r


  I9 i, z. G- p- x. f4 D
: h* q/ d$ `& o/ O$ o$ x) a" ]

15,TIME FLOWS BY


" B) q9 W  x6 {1 L1 x- i1 R  F* d


0 j1 W$ y- i, |6 ?cre: youtube9 v+ {3 a0 U8 ?9 @  z9 W

Đánh giá

khahi  album TTK hay thật đấy! nghe hoài không chán  Đăng lúc 12-12-2012 20:54:42

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:56:18 |Hiện toàn bài

16,UNACHIEVABLE LOVE

$ F2 M( s2 q8 U1 n, ]; ^, M


0 ?, r& \3 `& I- Y# l( |7 `
- i' ?/ R( `, U) J

17,FIRST LOVE


% l6 Y+ ^9 I* x9 W4 H# j$ i, y


: }7 k9 u5 z! H; E) n* k7 f) P1 M$ j7 f! C9 g. T/ k% j5 [. {

18,SUJINI'S THEME (PIANO SOLO)


  L" o( ^9 b% D  t; d) t( `$ d( n; T

. k: ^/ Q2 q; _* \0 Q' e( B
" J( t; Q- [  B" |/ `

19,THOUSAND YEAR LOVE SONG& e1 G7 M# a2 w5 g/ i


- b# X1 @4 C" A! Z& M9 A8 \0 j0 u* L2 B

; C- T$ q7 Y. j3 k
5 L4 I% R- ?% z% m" q+ _

/ \0 j( ~; [( ^# ?: C0 a
cre:youtube

Đánh giá

khahi  ôi những giai điệu wen thuộc nghe hay quá!  Đăng lúc 12-12-2012 20:48:37

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-7-2018 03:01 , Processed in 0.056980 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên