Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3563|Trả lời: 3

[MV OST] The Legend OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:28:01 |Hiện toàn bài

1,OPENING

2 W  t# m/ ?  l) `" [4 _3 r


1 M: H& U# A+ g4 p* }- g0 \9 K" T: l' z

2,SACRED WAR


2 v+ d& t' U, r, {0 P3 Z1 O. R

: N( T% Q& w# r7 O/ i

3 L$ T$ z5 u. `) F2 l' z

3,DAMDEOK'S THEME (MAIN THEME)


6 B# w3 C# c8 ~' j9 e


8 k( b6 d  e6 p* U5 Q7 M

7 o% K7 X9 R- O- ~, _0 U$ s" c
/ R2 A& m& i! m9 t# o

4,SUJINI'S THEME (LONELINESS)


, o4 X- P, r: t. @9 ~

$ _9 ?# ^7 B6 Y$ }% g$ [8 Z

+ e+ T2 w! q6 n  ~4 x

5,KIHA'S THEME (DESTINED MEETING)% r6 |. M8 v3 L7 i! b! e


( m. u" t/ E8 `# R4 H# C8 p$ c


0 a8 Q4 ^9 K. |  q4 IKiha của em Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.,sao nghe ai oán vậy?

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:35:53 |Hiện toàn bài
tiếp tục đây$ E; \4 |( H% G5 w% x* U+ v

6,DESTINY


3 D" {5 J, B: }. S


0 Y! q( y8 y; m/ s! _1 y! l2 p5 k1 x; k5 e) F: N1 f

7,HWACHEON CLAN

. Q1 O9 S3 O2 Z! r


/ l# B# @/ s3 T+ r- U* s$ O, M1 n9 h! Q# o

8,WAR OF THE GODS


4 t3 V$ b  A1 g6 b3 h6 o+ z% Y, e


# J. @0 q3 s) a# l. [


% L* `! R8 J1 M* d- _: G7 A8 F( P9,DAMDEOK'S THEME (BRAVERY)


3 D2 g* }; X( Q- C* j/ a+ ]

: A1 v& e1 S# H- g6 l! j% C

7 I0 ^  i5 J3 u8 R, ]" p5 v' S

10,GEOMEUL VILLAGE


$ m9 I8 d& @. `2 s: @- T' e


! a6 a  _" @: J/ @+ g* ccre:youtube

Đánh giá

khahi  thanks ss nhìu nha! e cũng mê tít phim này lun  Đăng lúc 12-12-2012 20:46:54

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:49:35 |Hiện toàn bài

11,ATTACK FROM ENEMY FORCE

0 Z# i- ^% v2 ^  _2 R- J

3 H; X  N9 P  C8 s! |, d
  ?5 c1 E8 ]  `6 M! Z

12,UNITY

- w/ e: B7 T3 g( X& r


( c5 B! f8 w$ i  i( {# R2 R) W) I; O. z5 H$ l

13,VICTORY


2 n0 |3 p8 [; Z$ B

+ @' A" f4 l+ [- w, ~5 N

5 {' E/ C0 t5 g9 z7 t7 H

14,APPROVAL

% x+ H% Z. L  Y) B


8 h% j% ?( H" Y$ ]: U3 `/ T6 s! B3 m

15,TIME FLOWS BY

  L! P. }- B( J5 n; Y% B; {


# {8 l' a, W0 o0 q$ u0 Ncre: youtube
! t$ S4 |; `0 o. F  X/ M

Đánh giá

khahi  album TTK hay thật đấy! nghe hoài không chán  Đăng lúc 12-12-2012 20:54:42

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:56:18 |Hiện toàn bài

16,UNACHIEVABLE LOVE

! r* y; U4 i" r6 b( W

0 K- k5 T; e( r! `) F' p

6 X& n$ k0 I1 r) K

17,FIRST LOVE


( P& \: i" Z9 o2 q) ?  \

: ^( r1 X$ u8 j0 {! K% k. y

  e- e  [1 Z  g1 N" V4 Z# j0 U) A3 G

18,SUJINI'S THEME (PIANO SOLO)


, D3 X( r2 F, g% _# M


  @- G6 l% w) [$ P+ I
8 j9 z! \( ^6 A2 g

19,THOUSAND YEAR LOVE SONG
+ u9 ~) t4 ]. Z1 I2 ^

/ x7 v+ D' J0 U5 \7 H+ r) Z; m& I

: y7 s8 g* ~4 J+ K6 Z9 N

0 Y7 u' D3 K( l6 a1 ~


: Z! v) X( ~: i% _cre:youtube

Đánh giá

khahi  ôi những giai điệu wen thuộc nghe hay quá!  Đăng lúc 12-12-2012 20:48:37

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 09:18 , Processed in 0.178751 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên