Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3369|Trả lời: 3

[MV OST] The Legend OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:28:01 |Hiện toàn bài

1,OPENING


1 C% I) b" p4 |& @4 n2 n( _


" Z5 S" i3 Y  z- {4 `0 `: J! l- O3 [- Q- u' g  W

2,SACRED WAR

- T5 p2 O, [5 f8 K& Y$ g


3 D. E2 c( |$ Q" U9 ^2 H# y" [$ m
  c5 u, J* G7 e& g

3,DAMDEOK'S THEME (MAIN THEME)

( E" n( {; W; y& }  ~9 ^

! L9 Z  H  t$ L& E0 g) |


& g1 z' j" y7 }& {0 f
8 Q, N: O2 i, E" p) e2 X* R

4,SUJINI'S THEME (LONELINESS)


. y3 D9 Z) W& x


1 Y  _# }! A" W. Z! I8 \- O9 E
; I* P* Y2 Y) ^. b6 R" i1 Y# o" o

5,KIHA'S THEME (DESTINED MEETING)
, @5 h, H' v5 ~7 g' F

0 Y. |6 Q: F+ O


* g! k! R! w( c+ d# X8 lKiha của em Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.,sao nghe ai oán vậy?

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:35:53 |Hiện toàn bài
tiếp tục đây1 A# e# F9 s% w( d" [. G1 Q/ {

6,DESTINY

* |4 g: n1 ~3 R/ ~% |6 E6 O


" d8 z2 h2 S+ V$ K! E
$ L  O4 ]& ]+ }+ A

7,HWACHEON CLAN

0 Z' L1 G6 Z& {/ ], }  a4 O


6 j5 a7 E/ W, h2 h4 F6 {, S9 V6 m9 L7 f& _

8,WAR OF THE GODS


& n, n8 f  U, _! V8 Y: S


0 m- G* y# h, n; N  w

* ]+ w3 c$ P$ n7 h8 c
9,DAMDEOK'S THEME (BRAVERY)


5 w& D+ P9 e3 E: B0 v7 c/ R' f6 I. l

1 ]$ c+ Q5 P' A  ]* G7 L; J

* T, \+ V' ?' f* ~

10,GEOMEUL VILLAGE


( n4 j# \& V" e- s9 N2 K


3 }* w# l& I  @4 Ycre:youtube

Đánh giá

khahi  thanks ss nhìu nha! e cũng mê tít phim này lun  Đăng lúc 12-12-2012 20:46:54

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:49:35 |Hiện toàn bài

11,ATTACK FROM ENEMY FORCE

4 M6 v' Y$ Z5 a! L- T. D


; Z. ^& L  Q+ [1 k( _) Q  M/ _

12,UNITY

$ u  F& _5 p4 l- G7 [) t  o' K; `


9 J! T6 h$ H* y) z: A
& }) `4 o/ S) x. k  o

13,VICTORY


, O5 y, Y  N4 a' Z. |

/ w8 }# O( c" c

% K! [$ r# ~9 ?9 ?

14,APPROVAL


8 t' [0 n6 c, n0 ~* B# s+ c

$ E. c2 B( V' N: p/ k9 |3 J
* w4 o4 H  X+ L! F9 k; ]3 @+ `

15,TIME FLOWS BY

/ j9 h1 x9 b4 w- L3 d- z/ r


- _+ [, J8 s* s2 s- Hcre: youtube
1 p, n  _& k9 d) ]; h; `* l

Đánh giá

khahi  album TTK hay thật đấy! nghe hoài không chán  Đăng lúc 12-12-2012 20:54:42

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:56:18 |Hiện toàn bài

16,UNACHIEVABLE LOVE


0 v- M$ Y# p( @- h; B7 N7 t" A


- K6 I' _/ l" c+ O& c( N5 ]9 q2 ^& F2 d

17,FIRST LOVE


" o; _7 g+ _! D* O( |

) n) u5 y  O6 Y. }$ M' G' _* r
( _' Y# c% u4 G" h! y+ e

18,SUJINI'S THEME (PIANO SOLO)

8 B: p* }# \7 i8 O. F) V

) T; l, ?* C) \9 f' o
8 G7 Q4 U/ v, ]- s& b

19,THOUSAND YEAR LOVE SONG
0 d. X3 [( P$ r$ ^4 G8 Y


3 L- n- r7 v: g; o; g4 O

& N, e/ }$ w$ r5 w

5 ~$ g. g1 j+ ~& E/ }

" Q4 ?+ }- U$ p5 ?3 j( r5 G
cre:youtube

Đánh giá

khahi  ôi những giai điệu wen thuộc nghe hay quá!  Đăng lúc 12-12-2012 20:48:37

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-9-2018 13:31 , Processed in 0.057919 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên