Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3439|Trả lời: 3

[MV OST] The Legend OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:28:01 |Hiện toàn bài

1,OPENING

7 r! @% }5 i6 Y+ K8 v6 n0 u


' E% U6 h: N7 B5 v% O$ H+ v9 L: F- O4 E; n! X

2,SACRED WAR


: k5 W& {: W. n- d. a

8 t1 |% C* N# x2 `  F# j7 C8 s6 _9 r

7 R) ]7 L; V$ ^: f2 ^

3,DAMDEOK'S THEME (MAIN THEME)


; s5 b# h* f6 W5 @


" K$ D0 N5 R( r: U8 A


4 V7 {! n& ^# Q; S* V. d' F6 ^, v; [$ W5 W

4,SUJINI'S THEME (LONELINESS)


- ?9 a: b0 L6 L. f' A


- d$ ]6 y: k1 {9 F/ I1 r& X5 o  c3 h- D% Q

5,KIHA'S THEME (DESTINED MEETING)
9 h; v( l) ~. `+ @! H  v


) B5 }5 h' @- {9 W" A" c


2 O8 ?1 y. H7 e" uKiha của em Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.,sao nghe ai oán vậy?

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:35:53 |Hiện toàn bài
tiếp tục đây$ C1 i/ r5 `$ i% L+ |( U& P: S4 z) g

6,DESTINY

. J# }/ n/ U9 ]5 I. Z$ d2 _

$ A0 h8 D) M/ l, Y& ]3 E/ n) V
; h9 ~6 N0 n7 c& x9 t; q+ ?7 Q" [

7,HWACHEON CLAN

0 I* v+ F8 Q" t. \


: Q$ n5 o( U8 K% y$ M, t5 N- f9 @# l; b$ h+ |- G% [- c$ D

8,WAR OF THE GODS

" [! D8 A* D, A- H& o8 {! g

6 {; s( |: }, d2 S6 h


3 e  X; X7 [! d9 S" w9,DAMDEOK'S THEME (BRAVERY)


$ ^% b+ v" s+ Q( n

8 Z" ?9 B; A5 h* g( @# e7 J
1 r+ I! S. z; G0 [' Q9 G4 N

10,GEOMEUL VILLAGE

5 _2 I+ u# G7 ]* p

! k2 i  a* b4 p5 R
cre:youtube

Đánh giá

khahi  thanks ss nhìu nha! e cũng mê tít phim này lun  Đăng lúc 12-12-2012 20:46:54

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:49:35 |Hiện toàn bài

11,ATTACK FROM ENEMY FORCE


2 j9 f2 a- d) N- N, r1 @

% g; D1 P2 }+ ]" y
2 P/ m# k" I  V* T

12,UNITY


, D; s; M4 u1 G


9 S9 }4 e7 U5 C% M% ^" y  _6 ~' w3 k# {( u

13,VICTORY


6 Z2 i2 @$ k! q* A( e' V3 ^


$ K. l5 |( `/ Y* v& d3 t& \5 V8 _' }" F; X2 j

14,APPROVAL

9 H" D- \9 {# \' a, `


% ]9 k; C6 _+ t% h# g4 Y
) r- I  T# D  T. p, O3 p1 x

15,TIME FLOWS BY

: w2 h; r" R& ]. r. B* W) @& M

; J" q4 C& d9 K4 N
cre: youtube7 ]7 _! ?8 g  ~0 \& I. G2 E3 {

Đánh giá

khahi  album TTK hay thật đấy! nghe hoài không chán  Đăng lúc 12-12-2012 20:54:42

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:56:18 |Hiện toàn bài

16,UNACHIEVABLE LOVE

' Z, |: _( W- d- `4 u

1 Y% v  Q3 m0 b8 x

4 e7 z8 M; U0 I' G% K2 [

17,FIRST LOVE


9 E! F/ G1 @5 T

7 N6 t. V( d! n) M( _1 c6 R

3 Z4 B2 w/ ^' z& A! w

18,SUJINI'S THEME (PIANO SOLO)

$ V3 @! O# [4 m8 ^2 }

$ ^% y/ m) b  h( [

# W) Q: P! f) `

19,THOUSAND YEAR LOVE SONG
% ^; W: |2 A/ K3 k. f8 K

; Z: |% H$ W- r


( e/ K6 B- `( C7 q/ S" y! z2 f  a. |


7 ?2 K, [' [8 h) Z8 |cre:youtube

Đánh giá

khahi  ôi những giai điệu wen thuộc nghe hay quá!  Đăng lúc 12-12-2012 20:48:37

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-11-2018 20:17 , Processed in 0.076584 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên