Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3392|Trả lời: 3

[MV OST] The Legend OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:28:01 |Hiện toàn bài

1,OPENING

8 s6 I' T" b( N* K  C8 W6 J4 S8 [

( d2 m6 H5 @3 Q* m6 U. e: [2 G
/ b: v6 @, ]9 z

2,SACRED WAR


6 }, S$ s  u& |9 B; Y1 U


3 j( z& Q$ T' h: w: y8 f: m/ g* g8 b. Z9 j6 [, ?

3,DAMDEOK'S THEME (MAIN THEME)

& s5 Z& M3 u" X- b

, n: Y  r- j% A, z

# ^  ~2 ?0 B& F6 V  p" g& F% t& {
: _+ W, ]% n( `- T

4,SUJINI'S THEME (LONELINESS)


8 J; f3 F2 D: r3 E; j3 x


5 l, l9 X# E  Y3 |$ O3 V) s9 b- |% Y% l+ A* @& y' ^: W' z1 @9 ?

5,KIHA'S THEME (DESTINED MEETING)8 L% a& ^/ A* W7 E, I* {+ J


) d$ E$ V* ]6 E3 ?4 m% {, @4 B

. L; h+ v7 g# _+ l
Kiha của em Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.,sao nghe ai oán vậy?

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:35:53 |Hiện toàn bài
tiếp tục đây, i9 }, y% H2 h6 k

6,DESTINY

( k, n4 @5 Q9 L  i# F: ~: @" s


; C5 T( K: A* X9 o
% k- N5 V( ?5 \, a; W' l

7,HWACHEON CLAN

6 \# T7 R$ {# P# t


6 F; n3 I/ k/ z7 c; W) r, f5 k# A  n9 T4 \. b) ?

8,WAR OF THE GODS

- R7 h+ s- o# w/ D* ~4 n5 v

! i4 w! w* e1 [+ R

! O1 ~, E+ f/ G% z+ A9 N" k
9,DAMDEOK'S THEME (BRAVERY)

2 X! V& \; K! e# `# ^


( p/ \% X# @4 ]# J4 g6 J5 E0 b
) N, ~/ F/ U3 y) G$ F; ?3 w' r& a% U

10,GEOMEUL VILLAGE


! E, X, X  J4 \) I; T7 v# i. j

, L& D* G& R* O3 t: l
cre:youtube

Đánh giá

khahi  thanks ss nhìu nha! e cũng mê tít phim này lun  Đăng lúc 12-12-2012 20:46:54

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:49:35 |Hiện toàn bài

11,ATTACK FROM ENEMY FORCE

0 i% i  {3 n3 f# n; c7 \. ]


2 [9 f) k1 _8 G2 i/ t" _( k. }% ]6 S

12,UNITY


/ K8 Q$ g+ ]' g: D6 D  b


, T9 v/ x, W* w! k* I5 F6 n
- `' l) T8 _2 b# t5 P" n& `

13,VICTORY

7 d$ O) u$ h9 A; ~9 P


% g6 G  U7 ?5 ~" z' g& y
  ^; X8 f5 m( l

14,APPROVAL


# c! x5 N5 G; d- i- V( N

; w! i& e& g: G) M

. p5 }4 ]! o' G2 @

15,TIME FLOWS BY

8 a3 S1 h( G+ O* G( p

, h7 Q( u) x7 Z
cre: youtube# F' Z, D% D# b/ \1 F- W* A

Đánh giá

khahi  album TTK hay thật đấy! nghe hoài không chán  Đăng lúc 12-12-2012 20:54:42

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:56:18 |Hiện toàn bài

16,UNACHIEVABLE LOVE


9 m$ E0 i. o- ?. e1 u; D


+ ?1 a* X. I" C& v/ c9 p" e0 l) ]" U1 Z( P' q4 e! P

17,FIRST LOVE

1 K; n: l6 K4 @9 V


& t& K/ v" x# T/ d% t; ?/ {
0 E# e# H/ x- q1 f

18,SUJINI'S THEME (PIANO SOLO)

  U; x: T* [7 J* c


8 ^* E' ?' w! G+ d" ~- L2 ]( K- X, f$ P* c5 }: `1 n

19,THOUSAND YEAR LOVE SONG
0 n2 d, r( x" ^( Z5 P

5 F+ I: Z! q8 N2 k

/ Z- s- S, B+ x( W4 i$ {/ p
) _6 |3 e7 M$ V


  k; T0 h8 q8 b* n# B& Xcre:youtube

Đánh giá

khahi  ôi những giai điệu wen thuộc nghe hay quá!  Đăng lúc 12-12-2012 20:48:37

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-10-2018 19:50 , Processed in 0.092003 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên