Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3336|Trả lời: 3

[MV OST] The Legend OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:28:01 |Hiện toàn bài

1,OPENING


$ x" W( z( U$ }1 E$ ?" g9 {

4 [9 X1 k. z2 f/ ~6 I

  Q+ a5 }/ b0 Z) s) c5 {

2,SACRED WAR

% c7 C5 Z7 `. g) g

2 Q: T6 r% e: l# D
& @) _( e7 ^5 c+ ?( F3 z

3,DAMDEOK'S THEME (MAIN THEME)


. T1 N% }, T3 [

# ^) y# Y1 g5 e& y0 t7 H4 B

- A% p* q) u5 c7 P5 L. i: E

% u5 {+ e4 L. n6 [7 k/ M

4,SUJINI'S THEME (LONELINESS)


5 i. ?0 b5 G& K* v! a) {) |


: R1 N( Z# O/ R& v0 R% d/ |9 q  T

5,KIHA'S THEME (DESTINED MEETING)7 u4 u* h# z5 i$ i( W


4 `4 B* K+ K0 x1 X! l' B


( Y8 G7 g4 A+ Z4 IKiha của em Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.,sao nghe ai oán vậy?

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:35:53 |Hiện toàn bài
tiếp tục đây- Z$ u* @% }6 x9 d% I6 x  {

6,DESTINY

6 E: T- `/ m. _4 j


0 C% e: F  K6 a
+ z: F7 Q9 k- m8 f1 w% S

7,HWACHEON CLAN

7 k1 D( T% c7 Y  S! ~


- j8 B) A: b7 `$ P8 i8 L
0 c! e+ t* C* P( L  s

8,WAR OF THE GODS

4 c) @( U' {. Y% a% l$ s. E' z% R

; `: k0 G+ t( F; W


5 e& H& q) }  w0 |. U$ R9,DAMDEOK'S THEME (BRAVERY)

' i- ^% _, b$ h; w5 I3 i

2 Q) m) h: U6 `% a
; p8 ?; C5 r* U6 |4 |

10,GEOMEUL VILLAGE

2 C" D- k7 Z3 b* L


; k: o1 x9 ]8 z& T0 @cre:youtube

Đánh giá

khahi  thanks ss nhìu nha! e cũng mê tít phim này lun  Đăng lúc 12-12-2012 20:46:54

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:49:35 |Hiện toàn bài

11,ATTACK FROM ENEMY FORCE

* k! t- N6 W) s6 O! z$ E/ q

4 m1 ?" I% ?. |& x, c
# H9 [2 p, c8 q8 U2 H: X/ i) ?

12,UNITY

; A) `2 \5 E) r% L, L! }0 c4 W2 z

- w; E3 @) _. z" [! k! f

0 v* H: ?0 |) O

13,VICTORY

! h' d5 `8 v+ _% @


0 E! D4 y0 v. r4 Y; G9 r/ j" t. p2 J' ^* n

14,APPROVAL

; p5 ?" }! a. U' f* P! t/ j% g7 _

0 |( t$ D& d4 ?9 N2 s

3 i. F6 l1 P! V  M7 ?

15,TIME FLOWS BY


4 s' h3 e# O# [# w* r

) T; u! \5 J; o" ~( K" F: [
cre: youtube
# J+ s; y- |, A  u0 K7 `

Đánh giá

khahi  album TTK hay thật đấy! nghe hoài không chán  Đăng lúc 12-12-2012 20:54:42

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
38
Đăng lúc 31-3-2012 21:56:18 |Hiện toàn bài

16,UNACHIEVABLE LOVE


( X4 W1 m/ y! c' p5 [, v

' T4 B5 S/ G& Q8 i) T6 q) q

# M0 [0 u& F) I

17,FIRST LOVE


) t  l( f7 ~: V4 v

! I8 d7 l, j$ Z) Q6 ?8 |

  J/ U' |8 f/ R; s* t7 C

18,SUJINI'S THEME (PIANO SOLO)

5 ^0 k1 [% A! ~* R


6 j. e0 y8 _, P& m1 R7 H+ [$ \, F6 K4 G, j

19,THOUSAND YEAR LOVE SONG0 E) D8 k; w# X8 _" q5 p


+ r) t9 c) ^5 g* N

& a6 N% \; }. U( T0 ?5 Z

/ s7 K& T4 l" V" G" M' n

  a8 }: F6 q8 T# c9 z+ m. w
cre:youtube

Đánh giá

khahi  ôi những giai điệu wen thuộc nghe hay quá!  Đăng lúc 12-12-2012 20:48:37

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-7-2018 11:58 , Processed in 0.053878 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên