Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3761|Trả lời: 2

[Photo] Ảnh đẹp First love (poster chính thức ảnh kích thước lớn [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:58:18 |Hiện toàn bài

[Photo] Ảnh đẹp First love
  u4 e' M5 u1 C2 z( c- q) O  ~(poster chính thức ảnh kích thước lớn

' n, O( ?8 Y( |$ N) s0 n7 a+ Q1 n& M( [
source: baidu
# L4 @+ R7 d/ ^3 Z
/ g$ k) O+ T' e4 l
# o1 A7 p, E$ {- b+ K; G  Y5 P# E6 u/ _* y' B% R) X3 ~

" y; o; D8 \% Y+ H% @; p( Z6 w9 c% b' f) [# ]

4 [; r9 {8 v+ y. ]! n/ X+ b0 Q  s2 Z! a* x) N6 r! x% H# ^
0 A# q% ~& x8 b: h0 Y; \: j
0 t8 n6 k4 k  o; f6 j

) x1 {! l2 |5 [9 ^9 G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:58:49 |Hiện toàn bài

) X. U: ~2 d% L+ h; O% l1 s

3 Y# o! P  m7 R& j1 M7 I5 z
  O2 R4 o4 e7 X- Z; S- {( y' v8 n: L# j$ e

  c, X$ {5 P* C: S' ^1 n7 _- X
, l/ f. S" x- A6 F# `' z7 t. X# ^& Q6 L/ u' R8 w
3 D& Q. X* F( `; q. O

0 z9 L+ d' c5 W! a$ A0 S

Đánh giá

tanpopo126  hầu như ai cũng thích hình tượng này hết á  Đăng lúc 24-7-2012 13:58:52
Chanwoo_Min  Anh Bae trong phim này nhìn Gấu thật nhưng tui thích  Đăng lúc 23-7-2012 23:18:11

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 17:59:08 |Hiện toàn bài

, A  a0 D8 x% k0 u! Z  Z$ v

) b0 u7 O6 O! M
0 ]* E  C( @2 u" g- T5 f4 i$ i7 J" V0 m1 W9 c, ^, Q3 e6 s

/ f9 l/ [3 m$ K9 z  X1 @6 l6 R  \( d9 o( o( D0 a
8 F0 ~2 L7 ~) Q  r4 E) }! \
7 G! k8 S9 k) d0 s5 {. j

Đánh giá

khahi  hihi, oppa cơ bắp cuồn cuộn+ cái đầu đinh, quả đúng "chất"  Đăng lúc 21-11-2012 23:00:31

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-4-2018 07:08 , Processed in 0.063601 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên