Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4007|Trả lời: 9

[Scan] The Legend Official Making Book [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 13:32:10 |Hiện toàn bài

[Scan] The Legend Official Making Book


! }8 m, X6 D6 L) H9 l9 p
! g8 n7 F% X0 l' BPhotobook cảnh hậu trường của phim.
: q& {* Y. `: m- V. _) i/ L; Q& oDo nhà sản xuất chính thức phát hành năm 2008 tại Nhật Bản
6 t: I" _( d% P6 c0 V" rgồm 3 vol
& t  G: c; m) {3 _! G

, r3 u1 I$ V* \

]Vol 1

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:18:49 |Hiện toàn bài

Vol 2
( q, |% D" ~# K, M
1 Q: J4 s& v* ?source: dearyongjoon
# f, H+ }# T* k9 b: N0 u1 N" F9 z' K4 @& M" e
. e- N9 M, Z0 e) ^* f
7 R9 x2 b1 I! e7 U) }
/ j6 O) C2 a' o) O

1 @. {/ i" _( w% v: [% h1 W6 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:11 |Hiện toàn bài

Vol 37 I6 D+ t+ R9 K! ?5 }6 l* |
+ n. ?& i1 g+ g! ?: K
cre: arayo/byjfc.net/dearyongjoon
1 D+ T/ L' G0 Z, t+ C; X" ?: t# k/ i! A1 P* v
, Y. }8 \+ _! V& ?3 K7 Y6 L+ Z7 @
- G" c: q* t" |) X8 K

9 a! N/ ~9 [# H: B2 L/ v


* b% u: a7 g" p* @# X2 n+ _4 n! h$ P; G3 H$ M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:55 |Hiện toàn bài


5 w" U8 n! b0 S! N6 }0 B- Y
* n- S7 ]0 A9 v3 H# ~

0 F1 }- C; r+ e! u* w3 y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:02 |Hiện toàn bài

7 O4 F) U' d" H2 G

, F& t3 S. ?3 L: N2 g
]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:54 |Hiện toàn bài

2 c+ i. u9 |" Y

6 ~' b" T) w  h1 D' ?8 w


: `, \1 }; G, r. l7 J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:53:23 |Hiện toàn bài


! B2 F$ V. d- w' C

& M  x1 N4 G% R7 c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:17 |Hiện toàn bài


- I9 v0 K$ B1 z
! Z4 ?$ a$ |* T8 ^
1 R7 |0 G; c# w' e7 e2 L' C

; p3 o  a/ U+ ?5 V! R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:49 |Hiện toàn bài


1 [9 J4 h$ ]" D7 o, I" s+ N, E+ k

4 k$ [% `4 Q: l) \( Q& y( ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:55:26 |Hiện toàn bài


! s% _$ _( q. v

- `& ~$ H- C: c" w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 09:46 , Processed in 0.097402 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên