Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3752|Trả lời: 9

[Scan] The Legend Official Making Book [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 13:32:10 |Hiện toàn bài

[Scan] The Legend Official Making Book


- a9 d* b/ H0 c( ?' W2 ~( u
6 |. v/ D/ m' M" B& R& w* [Photobook cảnh hậu trường của phim.* W0 A: a  j/ Q) o8 z% s( a
Do nhà sản xuất chính thức phát hành năm 2008 tại Nhật Bản
; v- J3 b- J7 cgồm 3 vol

/ w  H9 b) Z& E7 v$ R. {& P* b
6 [: K: n" [8 o0 @/ B6 J: ]2 u

]Vol 1

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:18:49 |Hiện toàn bài

Vol 2
% R+ I! O3 i' i& U: f& @" w; z) S- Q: B7 h  y* N4 N4 K, t* s$ }
source: dearyongjoon2 l. Y' A2 W$ q
/ r: a" d; H: d! B8 o! r% w
' Z7 R1 d4 n8 Y6 t5 p
4 ~1 P) F5 S6 L- g
8 P9 d$ ~& W- U/ a2 ?

2 d" }9 r, h8 R. Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:11 |Hiện toàn bài

Vol 3* W7 r* M' y. _8 u8 G
  J+ j& N; r- h& }0 o! l- e
cre: arayo/byjfc.net/dearyongjoon6 Z! }6 W( @( R9 m8 P" u$ u
$ z. ?& q, }3 F

! Y- d( b& t# s2 K- b9 y9 Y& v  c" o! d9 v" H7 j

$ V8 P, J( F$ B+ w

" W- P7 ^$ k9 }, ^0 {+ X9 X

6 ~- f# Y: c9 |* k- M& {# G/ H+ N* y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:55 |Hiện toàn bài

2 n; D) {0 Z4 R  N$ z7 r& T- S

' C% }$ y: Z4 d3 _( k( l. P/ X

/ a3 n; R9 Q& [  N$ T& ^, ^4 t/ }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:02 |Hiện toàn bài


  @" ~2 H, v$ l0 T  @8 t# d4 z


# G: _9 @! o( w1 y+ r]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:54 |Hiện toàn bài


5 L8 N, \; N* a) a- `1 i# V
/ P' F9 P# S& ~' P  ?  F

# P3 V6 S+ G- G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:53:23 |Hiện toàn bài


5 O& X! j+ z9 r

1 i1 Y1 Y- t7 E- S& |

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:17 |Hiện toàn bài

' p9 V  u. O+ V1 q0 x7 B

, }6 z/ Q0 _1 ?0 T
+ }8 ]5 C. b# v1 [


' `, U, E- L1 {1 _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:49 |Hiện toàn bài

$ L% F4 d3 }% }* F! `6 g+ N


' w6 c% n1 K! E* c1 ?0 S) {3 ]9 Y/ b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:55:26 |Hiện toàn bài


* g2 n; Y- O% g+ c# B

3 K, j$ j' E9 ^6 P7 ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-9-2018 14:00 , Processed in 0.071525 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên