Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3825|Trả lời: 9

[Scan] The Legend Official Making Book [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 13:32:10 |Hiện toàn bài

[Scan] The Legend Official Making Book


  s! h9 y' v( Z4 Y/ F" `
" Z5 `. P# ?6 dPhotobook cảnh hậu trường của phim.
/ ?* {& j* }, c3 `) c* z3 p  d' YDo nhà sản xuất chính thức phát hành năm 2008 tại Nhật Bản0 x1 M  |  t, C9 \# ]! l. w
gồm 3 vol
( f7 y6 i* A! F  j3 e* ]' m. i' G2 [6 ~
& e; L* \1 ^, @/ F* {5 x( n

]Vol 1

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:18:49 |Hiện toàn bài

Vol 2
) ~# Q6 h' E- _$ U, @4 ]8 u, d$ P4 V6 T1 i
source: dearyongjoon1 ^7 g9 X# l' i$ d& K

0 ?2 Z- |4 S# ~6 u0 J
0 Y# @6 y' K. }" k" I+ |& M9 m! h) ~7 H  b. o7 F) r  L
& P9 E2 O/ Y) n% K


$ W& u. x5 r2 w. k( T$ U) a& T+ [7 \1 _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:11 |Hiện toàn bài

Vol 3" `4 X% W, r' }; s3 Y0 l& L4 Q
. h; o6 N; f& D3 e4 f  x
cre: arayo/byjfc.net/dearyongjoon
6 A* U) R2 N- G2 @! M1 z$ o3 n* V6 }+ X8 f' A2 ~& ^
/ V* W; o. {1 ]5 M

7 j% l) h1 a$ R/ a7 V4 M8 z! j/ {+ C3 j) d

* W( ?, ]4 u" m. K9 d4 t* b; P+ E
0 h# D$ y0 k$ ^( M. N" K( L1 i4 ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:55 |Hiện toàn bài

6 ^/ x1 s% t* Q1 x5 ?, i
; L/ ]& j( Y' j5 k% @) n' O- G


# p0 x2 R! C$ ?& L) I5 l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:02 |Hiện toàn bài

$ M6 h1 R1 k" J- b5 `  B; D: D


  O0 U. \5 ~$ Q]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:54 |Hiện toàn bài


8 m# Y+ D& A* {; p- |  @8 G* _  ], s0 O8 t' R+ w3 O- ^6 z" j

$ p4 k; g1 q2 `8 |5 n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:53:23 |Hiện toàn bài

+ M% m0 B9 P+ t3 I: t  ]


- I8 t) |: N" ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:17 |Hiện toàn bài


! H$ S; N* L6 U7 q
$ h2 f+ E3 l+ x  N& J( r( K8 h+ J) D* t3 N: R8 ~0 p

: ?  Y* j4 j! m3 y6 Q/ A  V3 L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:49 |Hiện toàn bài

% h0 t0 |2 Y/ j0 X. [


2 y1 S# `- P( K/ w* r- a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:55:26 |Hiện toàn bài


2 k7 e$ g2 I2 ~5 |


& g1 T# o( p* N- J) n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-11-2018 20:45 , Processed in 0.094337 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên