Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3696|Trả lời: 9

[Scan] The Legend Official Making Book [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 13:32:10 |Hiện toàn bài

[Scan] The Legend Official Making Book


) O8 \% u3 n& K5 F: q# X
% t# V- f" j4 T5 M, h3 fPhotobook cảnh hậu trường của phim.
* R, O9 J8 V/ {Do nhà sản xuất chính thức phát hành năm 2008 tại Nhật Bản
! ?) R. U) i8 @6 P% Rgồm 3 vol

. p( r2 T$ A% e) Q1 `; e9 O  v. G: g0 E) @4 G1 `1 j

]Vol 1

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:18:49 |Hiện toàn bài

Vol 2. M- }( Y2 `+ j2 Q( c. x( |" f' f

. L- l' V) e2 J" ~  c5 O& tsource: dearyongjoon+ q' Z4 U0 e. S

8 V7 b6 ~; E. V0 Z4 ]- e2 ]8 T1 |& j) V& Q
+ w. w/ d( d, G) J+ @& o* Z
" d* u6 w9 y' _( V

2 K+ ~; I: B3 }: }0 E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:11 |Hiện toàn bài

Vol 3
3 B8 Z% W- [4 X) `+ ?
/ u/ {" I2 |" z0 e4 x6 `! ^9 Kcre: arayo/byjfc.net/dearyongjoon! I# ^, u- e& n& i- V4 }

9 s# ^: Z8 m% a' g2 D- r, b6 n+ N
' E( p% T% r# `
* I+ f0 G. u# `$ H* x9 Z6 U3 V9 Y: K5 G0 S7 v. \/ W, L" ?

: A* @  M3 A( h; ^& z* ^4 R

# y" v" r# U; [' U+ s9 V. `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:55 |Hiện toàn bài

4 ^: ?& k% P2 b3 x: a" p
1 v4 M: T0 P, o9 j

; ~0 w6 T. w4 X- G& i" I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:02 |Hiện toàn bài


* d! ]* B3 B! K: y6 Y6 N0 g

( Y" c- U) F% D$ E7 x! m. H
]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:54 |Hiện toàn bài


! ]9 A# c9 g- L3 U0 _) O2 [) t" J  r+ m+ _

- z) J+ W( s6 [, r3 H5 [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:53:23 |Hiện toàn bài


) O. H( M/ n( M2 Q- C


5 x" [- ?! t$ Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:17 |Hiện toàn bài

- x! _& D( m5 O3 P. u! m3 t
) a8 }& b8 o  L, _& |- k
$ ]; G" R( \, u) r4 Q  I( ?% y: ~& B


. T$ |5 G+ Y+ l! g6 ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:49 |Hiện toàn bài

* ~9 k# Y! H% O


4 m! g. {  i! K- ^: I6 B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:55:26 |Hiện toàn bài


  s$ p0 o( j$ X1 M; z0 \

8 M; U2 y) q1 p/ f/ L4 X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-7-2018 03:00 , Processed in 0.081076 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên