Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3347|Trả lời: 9

[Scan] The Legend Official Making Book [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 13:32:10 |Hiện toàn bài

[Scan] The Legend Official Making Book

2 T5 }7 G& r6 Z' P0 q% F# v

2 m- |& ]! Q4 m& r5 CPhotobook cảnh hậu trường của phim.
4 B- v: ^. L& ~- Y0 k/ uDo nhà sản xuất chính thức phát hành năm 2008 tại Nhật Bản
  y4 z* G% W! E) n/ |  G" Zgồm 3 vol
. \, f$ C4 P9 w, y4 g

6 q/ D# k. A  U: s" [$ r

]Vol 1

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:18:49 |Hiện toàn bài

Vol 2) \4 W4 L: S! e! |0 e1 M: m' H* o6 V

7 o; m9 G; X6 E0 f/ w( g( Fsource: dearyongjoon2 ~; o* J  B% F# K- M; F

8 q- V% s9 L3 X2 @3 c  D: L. I0 l4 g
0 [$ l/ W3 `! e( K% b  ^1 K
3 e' D+ H9 {! B4 c+ D7 ~5 |- {4 U: _: ~1 u: a- P. w+ v' [


# Q8 m" R7 r9 W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:11 |Hiện toàn bài

Vol 33 g) |& ~$ |4 I# X5 S9 w  H) O: {

) S8 f6 c. v: L# S* Qcre: arayo/byjfc.net/dearyongjoon! o( w# X* b6 r# o

4 C' H% ~3 x/ B4 E% ~2 T$ E) m4 J. d7 Y
, k' C% b7 Y* M1 ?# g6 _! `
0 g  x( A, q. v6 K

$ X. K* k* Y5 `3 q

% U9 [( V5 _' R* i5 m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:55 |Hiện toàn bài


: e) A" `5 Q- K9 |/ }
4 F1 l3 P# U6 D0 j7 A9 H


0 z! d4 X9 p! ?% d( t2 x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:02 |Hiện toàn bài

/ E& \5 O, Y$ \

, v7 _6 K4 x" s. y  h& `
]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:54 |Hiện toàn bài


* Q3 l, p& A* ^' J4 p" N
5 J( |; M3 J6 D0 q- g" r& P: [

/ M4 s8 B7 \# V8 A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:53:23 |Hiện toàn bài


9 o0 ^+ B: W( Q


+ s8 D3 e" Y8 ]. H# w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:17 |Hiện toàn bài


! I+ L/ j& N4 @1 w3 a
/ i+ I7 y5 c2 m) G. v6 i
6 h& D1 ~& T) ~- G


/ t9 j2 J( G( k9 p9 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:49 |Hiện toàn bài


2 h6 [: Z* Y. F0 l! Q

; ]; Q1 j& @5 q/ b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:55:26 |Hiện toàn bài

8 Y, ?+ z, f, _3 z4 o$ v, ], W8 ^

! N1 }7 e! a5 A2 [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-10-2017 07:31 , Processed in 0.062427 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên