Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3860|Trả lời: 9

[Scan] The Legend Official Making Book [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 13:32:10 |Hiện toàn bài

[Scan] The Legend Official Making Book


  g6 v/ Y! q* Q2 Y( v; U) V) i: g5 k3 l' |; f% T
Photobook cảnh hậu trường của phim.
$ {) X  B5 X" z- DDo nhà sản xuất chính thức phát hành năm 2008 tại Nhật Bản
! W! }. x, c8 ~& Qgồm 3 vol

. x2 Y8 n. g: C1 U: _
: b+ H8 K" G+ l' Q

]Vol 1

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:18:49 |Hiện toàn bài

Vol 2
0 C% K3 V* o2 F: a$ |3 \; ]  d- T( b: Z, R
source: dearyongjoon
4 a: ]8 O# Q( \
! `4 `" X0 g- S# M! W" y
7 Y/ M1 o3 F" C+ ^
- e8 o! ~$ l* R" K8 {& P  \5 o
' D6 s- o- S  c( G' n


6 B2 q  e- j( i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:11 |Hiện toàn bài

Vol 3. x, j8 d% N) w( H! @" C
- h) y- s/ e: w+ F
cre: arayo/byjfc.net/dearyongjoon
9 ?$ p! c( v! ~5 f, _
. I) Y& i. u" A. J! b1 q
1 `4 g& s- z6 s' c4 v, [& T" J4 a3 D$ W* k: a
( |' D2 [; n; x& W


6 H9 |% H7 O: x$ s7 a. Y- T4 w% z7 \  w: |5 ~4 S  l* a5 k3 q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:55 |Hiện toàn bài

  H; @; N9 U9 g/ c4 `3 |
& R& |: l2 M! w3 l


  Y  D. j2 F! q: {( }

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:02 |Hiện toàn bài


6 _5 j# I' J1 E! n


6 L- M2 F3 L$ q& _: A8 Q]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:54 |Hiện toàn bài

) f* `; z3 S  a* ^& _% w

7 O/ U, `( o+ G

# u" j3 h3 A; {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:53:23 |Hiện toàn bài

0 p( i  ?/ V2 p2 a; v# O0 p


8 ]: O# a3 }( T5 K' T- C- r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:17 |Hiện toàn bài


$ C+ E& N0 q6 x1 a' }1 F
. u: [) ~- T/ h! i% Q, J
9 F. n; L& Q) Q2 d" v; B

  {" F9 r* g8 i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:49 |Hiện toàn bài

' J" W3 ~: A$ B2 w" b


6 I8 J1 `% a( \2 A9 ~0 n

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:55:26 |Hiện toàn bài

0 f3 n7 g$ ~( W$ _2 |' F4 O

7 p$ P$ r0 y1 d- E2 b, L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-12-2018 08:16 , Processed in 0.089772 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên