Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3657|Trả lời: 9

[Scan] The Legend Official Making Book [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 13:32:10 |Hiện toàn bài

[Scan] The Legend Official Making Book

/ D9 e; N  A! h7 ]/ K3 T

# `1 Z+ b6 T5 G; fPhotobook cảnh hậu trường của phim.- j; Y: [9 K& @0 ~- \
Do nhà sản xuất chính thức phát hành năm 2008 tại Nhật Bản
6 d( j- m" G! i7 a- Sgồm 3 vol
$ E$ R. U+ C7 z6 ?& A2 u

* I, l3 v6 i+ ~( X: K! o

]Vol 1

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:18:49 |Hiện toàn bài

Vol 2# a8 S" T% G# B5 {- K  e
& F0 w9 Q6 H1 f  ~0 J& J: T! A
source: dearyongjoon1 m" t  M4 z+ C( [5 M6 s; O- I
( G6 `6 e0 U# t1 e- E! X$ [0 q: E
2 Z7 M6 T, s5 t7 q) t* W5 @

6 Y3 ]5 U2 p+ i- V! ]6 ?/ _1 q0 Q4 L# @! y

& v/ _$ n1 u0 [+ D; l# b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:11 |Hiện toàn bài

Vol 3: y6 b+ Z3 u# ]( Y
7 y! t! X1 p% M! `5 }3 m! L
cre: arayo/byjfc.net/dearyongjoon8 L, n) s/ _! P+ u9 D

2 v) E8 p1 {' ?9 N( E0 }! z/ r" @# \6 y4 |
! o0 A& S' ?6 M; {5 o# n  E3 B

7 z8 k/ J3 D6 P


. z  o9 [! E% o3 G' b! P$ ^  \( f+ O' S8 k5 Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:55 |Hiện toàn bài


$ K; t7 L+ j  U& I0 l3 N4 p! T' k! g8 J- U

' \! L1 ?( s5 V- F5 q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:02 |Hiện toàn bài


3 W6 x/ h" G: r) n  ~

: Z+ ?- \0 }3 @( J
]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:54 |Hiện toàn bài

! u  l) \+ w( O& @, V
; n, T5 l) T! _5 w1 b/ l2 i


7 P! {9 _( ^. E; P. \1 C7 M! m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:53:23 |Hiện toàn bài


4 Y; i+ l: p$ i


! R. [- b) `& k2 J2 q! w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:17 |Hiện toàn bài

' Q# v5 K1 h, t; q- e1 Q

5 h' l, a- X6 g. v8 D$ Z" L
- C1 h; c& J1 J* ?1 a


8 B  L7 y- E3 [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:49 |Hiện toàn bài

% t. h/ Y( y2 R' o; D

0 S7 C! y' ]( n6 s# j6 f/ m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:55:26 |Hiện toàn bài


0 W9 J$ [8 P( E

5 d# z4 y! D- w+ `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-6-2018 00:44 , Processed in 0.067922 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên