Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3749|Trả lời: 9

[Scan] The Legend Official Making Book [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 13:32:10 |Hiện toàn bài

[Scan] The Legend Official Making Book

8 H) [3 w6 f: S1 f5 g$ q

- f: x4 z5 z1 p. ~Photobook cảnh hậu trường của phim.
) S. U! x% P* eDo nhà sản xuất chính thức phát hành năm 2008 tại Nhật Bản  B$ [9 b3 w8 i3 H# j& ]' r
gồm 3 vol

' P8 R6 x$ V; v! w1 }( e6 e
: I! d" z: `; W

]Vol 1

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:18:49 |Hiện toàn bài

Vol 2
0 B% {+ n. T% G6 ?# s$ o# f- g; z# m0 D# `2 `
source: dearyongjoon
" r8 R, k% ]  ?9 D4 O4 B& T  ~! n. n4 B$ k5 B
) A9 B6 x2 p8 |+ c6 P' Z8 ^8 O
  b5 f5 H' s! v. j

/ G' }; A0 v" U


3 i. G9 N- C+ q2 x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:11 |Hiện toàn bài

Vol 35 D! q. X% @( g- x
- Q& H% t- ^. s! p2 j6 y
cre: arayo/byjfc.net/dearyongjoon
5 v1 `7 x$ F2 E' O9 O' O' r( a

( J+ Y0 |+ p: B, P5 ^4 b+ @7 A1 W  g
7 ^, G( w4 L# y' K" ~


% i3 Y& k3 Y" j4 Y0 s4 P8 x3 N9 ?3 E. H6 m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:55 |Hiện toàn bài

* y) V& ^; R" c/ v: z. V$ X
3 B2 ]2 `/ W- C


$ D( H0 Y4 P% A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:02 |Hiện toàn bài


" \" l9 t& j0 z6 j% P

$ J9 F1 N& y4 z% \& C+ ~4 R, D
]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:54 |Hiện toàn bài


5 K/ T) S4 T3 [, N# U
8 g% r3 I, w: e5 M7 ~: T' G7 @# d, p

3 w* E6 y. l0 O8 v. G  ~- `8 K, O7 @

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:53:23 |Hiện toàn bài


: F* B. n+ D2 [0 G$ K* s

% ~+ C; C5 E( \1 s5 e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:17 |Hiện toàn bài


) {4 L& v! E+ E! t4 t$ }0 M
7 u. T: s! X6 l3 f1 g* {) @( C7 B  n' Y4 B5 c3 D! f


- F4 a" q# F7 }5 f* `. e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:49 |Hiện toàn bài

; d+ @; q5 M/ B) B0 G


5 v/ T$ |( m+ `/ E7 Z6 x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:55:26 |Hiện toàn bài

9 U* R- t& _- N: w

% }3 E: N1 p1 \6 {! k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-9-2018 06:57 , Processed in 0.066967 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên