Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3781|Trả lời: 9

[Scan] The Legend Official Making Book [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 13:32:10 |Hiện toàn bài

[Scan] The Legend Official Making Book


2 ?) e9 y+ X: z  v
; V! @( _$ t' r- E, {Photobook cảnh hậu trường của phim.
' _. y4 C. ~, I1 }# oDo nhà sản xuất chính thức phát hành năm 2008 tại Nhật Bản
! q3 u7 \5 ~  I  G" Xgồm 3 vol
$ y: v# w/ U; j
) N' J3 `( S# @/ J$ f& b, J7 w; H

]Vol 1

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:18:49 |Hiện toàn bài

Vol 2
2 c* [4 U6 O) p( z' Q7 f; a9 x7 z3 y$ P5 X! s# ~; U' U
source: dearyongjoon
8 F1 m4 k9 z+ T# c' d" d/ E( F  j# C; e! P( l8 m+ d% n9 j3 c
( Z7 Z7 d2 W8 ?. y+ Z! _
8 I, y& n5 Z  Q9 B, d7 n
% b' c5 s: C/ q


4 l- F$ T- V0 b4 K; R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:11 |Hiện toàn bài

Vol 3
) j0 S1 A2 k9 _, R' T, R" i" t  C& ?( w9 x0 w. e, F
cre: arayo/byjfc.net/dearyongjoon# P% W" R" N: w1 I
" S" B% L. {: n6 Y9 i7 A

! g9 y2 o7 b" U. n2 v8 t! w. P8 H3 L, F! z
- r8 }1 Z& s+ J


. \6 F! d/ A4 ?# g1 U, b6 l
% X' v4 ?- `! G9 e; W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:55 |Hiện toàn bài

* r6 G# s, T$ \: {: j

3 l# s7 F5 C2 f0 Y  N' r) h


: w, i2 ]! b. O5 U. j# Z  Y. {7 i# ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:02 |Hiện toàn bài


- p$ P2 {4 o- r" f% v


$ I2 ^- l* ^. p) T/ u]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:54 |Hiện toàn bài

& J. B) _& X, _6 a
, B4 A8 H6 A. i  L2 ~" {: f


1 `" W! q  j$ \* ]; J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:53:23 |Hiện toàn bài


9 Q9 j) O4 v) e$ t, Z

0 n) g+ I/ J& A' t; I9 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:17 |Hiện toàn bài


' a3 C* Y0 n* \. W5 C5 n8 u! @# a: \! k5 Y. z0 a& Y

/ e+ F  p/ B0 ~0 G! j


! m% p& R% B$ n. j7 e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:49 |Hiện toàn bài


+ P) M5 x1 S& H' q" R

2 q/ m% n5 P# r& M9 t& t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:55:26 |Hiện toàn bài

! o; r7 h; W+ g( \2 ~

6 _8 ?9 _2 q- N) q" ]$ p4 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-10-2018 18:22 , Processed in 0.104089 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên