Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4008|Trả lời: 9

[Scan] The Legend Official Making Book [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 13:32:10 |Hiện toàn bài

[Scan] The Legend Official Making Book

( ~( D' x, e  k3 a: e
, g1 L4 e  s5 j9 `7 u; p
Photobook cảnh hậu trường của phim.: v1 [9 O# B1 n7 w
Do nhà sản xuất chính thức phát hành năm 2008 tại Nhật Bản; r. w8 D1 M# M# F( ?
gồm 3 vol
# b( o7 l" C' [% L

+ ^2 X: a- R  F6 p: K

]Vol 1

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:18:49 |Hiện toàn bài

Vol 2
6 L- \( I! o' q, A5 V6 W. I& O! R& v" z- b
source: dearyongjoon9 m( _& }/ ~3 {$ s- ~8 X0 @

" K) a$ a. i; i; o" e/ x6 Y7 e$ R$ O' j; F' ^
8 h* W  a4 w+ r6 m. l
' V1 W+ q: e$ Q3 A2 |/ N& i" o3 |2 U

. {4 T6 h! B' ]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:11 |Hiện toàn bài

Vol 37 t4 g3 _9 w5 r+ X( A9 L$ |
9 \2 n( z) f7 j) m% _) i" d0 R
cre: arayo/byjfc.net/dearyongjoon+ X6 j. c$ r5 y; t$ [

' w" \4 m* j1 G  M- q& \6 T* x7 ?
' W& A2 ]& D4 V$ m" I4 S- v7 u5 U; z# F, M
+ B* P2 W; f% b# F; O& Q( ]


) X9 Y, N% y  _: N: R3 w7 @5 C( ]0 x: J& H, a

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:55 |Hiện toàn bài


( A9 T; ?+ |# j3 z1 f$ T. }, G1 K& ~: |9 A/ ^; B2 B

& Q6 F3 [4 L- ^

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:02 |Hiện toàn bài


3 Y, z/ N3 A7 F" W


: N2 G6 O8 S& p1 s9 B* ]" |6 u]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:54 |Hiện toàn bài

, T2 V. q5 f0 D9 ~8 L

3 [& V; c6 q# T, f! n2 |. C

) I9 _" s; l; w0 v

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:53:23 |Hiện toàn bài

  ^8 {4 \, }) Y) A7 a0 l


& I. U4 n1 e( P/ m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:17 |Hiện toàn bài


2 w* f- P3 J/ F$ e( G: Z3 B* F6 |  T* M% M6 p  Z6 p

/ k* e6 }) D+ F$ [$ m

& R2 @7 ^$ B* Q+ K( J% Q5 Y2 i( j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:49 |Hiện toàn bài


' I, }) P5 M( T) m8 B

) Y+ |8 k& q1 w7 _* E" g0 b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:55:26 |Hiện toàn bài

" U: M# n5 C' W8 q+ C1 }" ~3 H0 z

$ p7 ?' }: s( V& S; R; j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 10:16 , Processed in 0.100907 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên