Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3604|Trả lời: 9

[Scan] The Legend Official Making Book [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 13:32:10 |Hiện toàn bài

[Scan] The Legend Official Making Book


9 W+ E+ a5 |2 [) I; ?2 |
. P3 |3 }- u3 JPhotobook cảnh hậu trường của phim.
: M# d* w5 t0 J6 K3 T2 t; ?Do nhà sản xuất chính thức phát hành năm 2008 tại Nhật Bản
: a; h2 t2 Z  n+ B7 D4 ^1 cgồm 3 vol
. a4 v* g3 l5 C4 M/ h/ y

# V) `: u- P! ~/ `' Y

]Vol 1

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:18:49 |Hiện toàn bài

Vol 2
+ M9 T$ _6 G4 p5 t$ Y3 V5 R$ y, W6 d7 H" Y: F& ~( F
source: dearyongjoon( k7 X$ o8 h4 C: s% O, j
. K5 k6 O( `, e: \% j- ?8 J+ U
5 N' Z- x- L( S( l; Q; A& K  r! ~! K- r

) W  t( z1 ?4 }
8 b6 g. l! c! D- B

0 p) n1 F" Z+ v6 i$ ?5 C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:11 |Hiện toàn bài

Vol 3" u& t3 _. T+ Q. c

0 Z4 U% k* _( ~' R! jcre: arayo/byjfc.net/dearyongjoon
# q4 a; \: V# e7 L7 {/ Y
4 A3 P- T2 t! g" \0 s, O
  }% t3 @+ |$ W- w( S% j
# r1 R0 o$ y$ C& q; q6 e$ M4 M+ o* I' Z* D) R2 _


8 w- t  U% ]# i1 q* j/ T' K- S, Z0 ]1 d/ T! a; W8 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:55 |Hiện toàn bài


' W. W/ J- a* Q; q. M  }& ~
- M/ h2 Y! b9 A+ J6 h# Z+ P

9 y4 Y. N4 z& A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:02 |Hiện toàn bài


8 U% b- f7 ^2 _3 u


4 \' O5 t6 p! e; m9 a* u; `, a]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:54 |Hiện toàn bài


" [) _, q: P0 Z5 r) i6 T
) \! d6 b4 S( Z- W# i


7 a) C/ M3 I" L8 [0 z% K9 I0 b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:53:23 |Hiện toàn bài


! e5 W) u+ t" w, _

. q) a% ?9 _$ R) u& z- M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:17 |Hiện toàn bài

8 b0 m% q* p* I% x" Q

) ~4 a4 f1 z, V' i+ n- U- q0 N: t+ }% j


" \" G, ^) u: s; d8 d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:49 |Hiện toàn bài


! @, a3 J5 R* l1 o( |" I

: P4 z( w$ x# l  f% o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:55:26 |Hiện toàn bài


3 w4 b# O* S# E: K

8 r. l3 n  N* ?  \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-4-2018 20:19 , Processed in 0.067383 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên