Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4138|Trả lời: 9

[Scan] The Legend Official Making Book [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 13:32:10 |Hiện toàn bài

[Scan] The Legend Official Making Book


9 U- h& G) o8 N6 n5 G- {- j0 H! Q  H. H* Y1 `0 T% L
Photobook cảnh hậu trường của phim.
" h$ k0 Y* C7 O  y7 [9 J/ J# ^Do nhà sản xuất chính thức phát hành năm 2008 tại Nhật Bản6 N% J/ C5 g6 [- g0 x  V
gồm 3 vol

; O" P. V8 S9 K' M  P. _3 B  X8 D& G: Z

]Vol 1

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:18:49 |Hiện toàn bài

Vol 2: ~% Z9 Y4 s( H2 H1 C: r2 N% e& M

# I, R4 U, ~4 H3 ^3 m! M; hsource: dearyongjoon5 q/ f2 x  Y, ?! A

' e: Q4 m( \& j1 @# p/ ~4 a7 {: i% s2 Z) N" Z% c" e" }1 S0 U
) ~; I; q* ]% T4 w1 i( S- m" G  z

; b2 _, ]  ~5 s1 [2 f0 Q; F


6 J0 h* h1 t4 n, s# S  J0 g

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:11 |Hiện toàn bài

Vol 3" b# N+ w, W# T( A% n- r' a

3 n4 t9 q( j, B; B% Z# G1 Fcre: arayo/byjfc.net/dearyongjoon" e0 A  O1 E* a% N4 j/ y
8 @- m' u2 u+ K( _+ ?  ?- M  f
) m' I2 f+ W" S

7 b& e4 ^7 v7 _  \* y, @( D0 `5 R9 f# A. G


5 F; n8 V6 K4 i! ^* {- L7 b0 c' \( a3 A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:55 |Hiện toàn bài

$ \( j, L. r  O$ l+ x/ r

1 b  s' C3 ^3 X, B4 i

; B' g+ D, a3 R! l# J- l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:02 |Hiện toàn bài


9 E9 l( i9 U  v0 p4 F/ D9 ]


9 p- b# {; i$ u8 V) K]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:54 |Hiện toàn bài


: p& O+ C; u# H
, u% r' _* H8 p9 V' q$ [" L" ^

! `/ a) f! ]+ M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:53:23 |Hiện toàn bài


* u" p7 V) G* L% R0 T  G


  }* _* Q* u. }; e" Z6 G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:17 |Hiện toàn bài

& O: f  _7 A6 V9 U1 H7 q( ?6 b1 o

3 g( e, _- y6 M% \9 d+ p- o0 @' Y+ v( p( k: f2 l


/ y! I3 `4 h& x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:49 |Hiện toàn bài


& Z( S2 }! j0 a: G- N: ^4 w: A


' i4 p3 ^, d; x. t# H- m% X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:55:26 |Hiện toàn bài


, V- O2 m! m3 Z8 L

% H6 W; r9 Z+ g5 U  z6 x% X+ \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 07:43 , Processed in 0.188357 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên