Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3468|Trả lời: 9

[Scan] The Legend Official Making Book [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 13:32:10 |Hiện toàn bài

[Scan] The Legend Official Making Book

7 B8 ^' M/ l& k; \' c4 p/ R
, @6 U' W0 s- H& |
Photobook cảnh hậu trường của phim.
  p# q. E6 r3 [; ^  C9 R7 J9 [" A! XDo nhà sản xuất chính thức phát hành năm 2008 tại Nhật Bản
+ Y. |1 I- W) \. Z. v# Pgồm 3 vol
2 N, d8 t/ X; l3 M' u4 r! Z' y5 B
# e& z8 y, o1 m8 w, W" ~( a

]Vol 1

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:18:49 |Hiện toàn bài

Vol 2
% X2 G0 G& L/ B- Y/ V
5 w: j7 V" f1 p/ Tsource: dearyongjoon
6 v" h3 B' _2 ]6 p# `# o0 h9 K, h* Q
" a, U3 U/ G3 P6 E

# [  J. E' F. f; R8 P3 H
* I' p; u* L$ [+ z/ c

$ D/ r4 L4 c6 n- I4 z+ i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:11 |Hiện toàn bài

Vol 3, x2 d6 M4 R5 l! U$ |' q. l3 T+ C

9 g1 E0 p( C; ^; o4 {cre: arayo/byjfc.net/dearyongjoon
. a3 W, E# [- D6 Z  h
- Z! G0 z1 b( b# |0 `. y
1 k* q# I/ a( |+ `' ~4 j' [; N& d1 `( f; m1 o/ ~
# e7 a- s7 t9 @! Q+ g, g

* d: l- [  R( ]8 G$ R2 T: h2 l

" s6 B; \" U8 H4 B8 u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:55 |Hiện toàn bài

  l6 `4 p4 Z" Z
& m: u1 B+ A2 ~  r* S" G" h- a

4 o0 W1 P. d! e& E. E. F$ S

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:02 |Hiện toàn bài


# |: S9 B+ [! i& C

/ o/ u# q0 b- n" Z; f
]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:54 |Hiện toàn bài

& Y1 R! D, n- t  s- v

. Z+ g2 [3 k! O3 q


5 [, L) `7 j( m4 J' ^1 W" G. M

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:53:23 |Hiện toàn bài

6 f7 p! @  {8 s' e' k( Q; m) p" ?

4 g9 J4 \" H) |& L# j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:17 |Hiện toàn bài

$ {6 G7 a: H9 D4 f7 z

4 M7 t7 ~7 v9 ]2 T$ R- X/ y& U, Y) A6 e- H8 _

$ S2 O# K5 r: x1 S5 a0 B# N$ i4 f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:49 |Hiện toàn bài


7 E' J' S" w# X: M3 \

: r2 P$ t) s" F7 a9 T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:55:26 |Hiện toàn bài


! s8 O, v2 ~# t  K3 ~/ v8 G


8 @6 Y. Y5 a$ z9 B0 G% i# F& m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-1-2018 00:16 , Processed in 0.081526 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên