Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3694|Trả lời: 9

[Scan] The Legend Official Making Book [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 13:32:10 |Hiện toàn bài

[Scan] The Legend Official Making Book


/ [: B& X( C& e, f/ h8 z( }& g/ D2 t  ~# }( z7 E
Photobook cảnh hậu trường của phim.+ Y' j2 \/ o7 m' Q( O* [
Do nhà sản xuất chính thức phát hành năm 2008 tại Nhật Bản
7 H7 i& b; s% @5 r% g6 V4 ]/ |+ {gồm 3 vol
9 x- g' E: S+ r) Y

! x4 b& B$ P% G( k+ X) i' k! H- U

]Vol 1

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:18:49 |Hiện toàn bài

Vol 20 y. I6 W' O2 S! X6 l: |" S

/ v- T" }9 ~9 g, d, Z, c7 Zsource: dearyongjoon
) c/ Z- H' K' h; b" k2 C! x2 I3 y7 H4 D  b6 B* M
6 M, w) f, I6 R& z& l& Y

+ u8 n, l4 r# u& J, i. g, b  p5 b7 U/ r+ M


# ?0 P* t7 k' ~/ Y" u" X5 G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:11 |Hiện toàn bài

Vol 3+ {8 X+ _2 X6 [: V& r1 c

* x# B. T4 P7 t" U" wcre: arayo/byjfc.net/dearyongjoon
% ~; p9 a8 L- N7 ?" ]# m% J4 |+ M1 m/ L6 d1 R

( V' ?, Y3 L7 ?
0 B! C% m0 k/ l+ V3 {# F3 v, b  g6 a4 Z* O. g

- W! h6 \7 a% O
, N+ o: Y# p6 q2 L2 O. M9 W# X3 q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:50:55 |Hiện toàn bài

/ c& }* U$ R. _2 N  Y) M

+ l" _: w$ y7 V- o

$ O3 j/ K  I! g. D% R

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:02 |Hiện toàn bài

0 K" Y* v. D$ q8 j1 I7 x$ A4 B


! [/ Y4 P3 C/ t+ v: g& g, \% c]

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:52:54 |Hiện toàn bài

$ _( [8 q. u7 A1 {7 G( `

) S2 v! e2 r& l0 a: B+ `: U, z


/ |$ F' A7 x7 ]) N5 G) X

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:53:23 |Hiện toàn bài

$ y* B: G" x* J9 m: c8 U


# }7 ~2 t+ D6 Y" y) Y6 L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:17 |Hiện toàn bài

5 R; }: H1 L9 M3 _6 Y

9 P% G- E- V; p+ `3 r5 f1 i* A$ S/ p$ H9 B! _9 H* F0 y


8 i4 Y* C) r4 s: l3 a4 r7 l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:54:49 |Hiện toàn bài

$ }! ~- Y) p! c- }5 ?3 x


9 J0 \9 |8 P$ \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 31-3-2012 15:55:26 |Hiện toàn bài

0 p( E- b& f! W


4 P2 r- K2 v" I7 J+ |3 h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-7-2018 11:59 , Processed in 0.126753 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên