Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3016|Trả lời: 1

[Vietsub + kara] April snow OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:08:04 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] April snow OST
2 }* k2 }8 L$ S# a3 l+ k: c! V+ V- r+ h  L
[Vietsub+Kara]Outing - April Snow.ost[KSTK]

. U8 }% U, i  r) B7 I
' w5 |7 o3 B9 x+ q

) \5 T) K! A" {7 j

6 _, H  w( u% v
    Subbing Team& O+ J3 a1 l9 @7 J; g
    Translator: moonlight_66885 T, \! }1 F) L4 M. M4 S# h4 j
    Timer: tanpopo126
4 ^9 g5 P  y, r* y9 t( g    Typesetter + Encoder: si_tet

) r  {4 W: G( p3 W# K* f) J, F( E
% f. L, T/ V; ]/ F! [8 r. k$ }: ~

6 x! t; F' |- N& ?' H5 K' T

Online+ D1 [: ~$ W* I. b% W+ w$ T; x

. V) j# H8 ]8 |Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.+ m3 A' e6 p+ J' w# @5 J

0 h" V5 D) H; `" I) q6 ]; {

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:21:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara]The Road - April Snow.ost


& T8 @( y0 t/ M8 m  ~1 }7 R) D! U& ^" ], j& Y/ I

1 D' P2 H6 i- U% ~
Subbing Team
, P2 C- N" R7 _+ X' j5 A' S    Translator & Timer: Tanpopo126/ T# [& A  c- m% {, v, e' j: t5 ]
    Typesetter & Encoder: si_tet) {' T# G  {2 B8 e- |+ W* T/ `7 N4 X
    Vietsub by Yonsama's Family subing Team
3 W6 |) I  h$ q* Q+ z* e
   

- }$ e( C  A1 x
; L- e, X- g/ D" [$ i+ `3 _" p

Online:8 B6 }; j' Y* ]  V4 A+ R
* t7 T) }0 b, _/ e: t; p9 u
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
2 s6 ]; B1 X$ a* B9 r: j5 d% A* r
( F7 n6 e* X0 c' a+ R9 M: Q- K! ?2 M( a5 d/ v  O0 \0 e

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2018 08:44 , Processed in 0.061139 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên