Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3182|Trả lời: 1

[Vietsub + kara] April snow OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:08:04 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] April snow OST
" Y5 v6 v: {/ T5 r( H7 ?* _( I+ e% X; M4 ^! y5 j2 @9 ^
[Vietsub+Kara]Outing - April Snow.ost[KSTK]

# m& Q) F) }' G5 s
- Q( T2 c' p. B& g+ k# k$ O
: H* \2 r0 k% E+ ?7 f0 K) n4 `


+ x7 T. f7 y7 x/ f/ S2 A    Subbing Team
3 W9 b  }  F1 C8 D8 w6 z8 V    Translator: moonlight_6688
7 O1 i7 d! h# W- f- o+ ?6 ~( }. V2 ~    Timer: tanpopo126+ ^- w6 f1 c, |* `! ~/ h3 m7 ]
    Typesetter + Encoder: si_tet

& X0 Q/ g9 W3 ~
1 ?9 ?; ^8 j$ T1 X/ ^  w7 f0 R4 n

  E0 W( \9 _% r5 Q6 I" y2 u  k* f

Online
4 }3 R$ Z* E4 [8 B+ \* A0 J
3 K3 H* L6 Y# i, iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
4 `' u4 K4 D8 [5 W
; R0 O) e3 S9 G% d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:21:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara]The Road - April Snow.ost

: k7 {' j( A0 q, Q( w

/ s/ `* x, R3 v4 K0 T, w9 S7 \  g7 Q" O. I' u. ]
Subbing Team& [4 l6 S5 @) c
    Translator & Timer: Tanpopo1263 ^! T' o/ x3 {* Q
    Typesetter & Encoder: si_tet
6 h* H, i+ [+ X  R! I) h4 w8 a) Y    Vietsub by Yonsama's Family subing Team
' l! s4 H6 @3 w
   
" }8 Z% i* J& N; Y( b

' c5 s+ c% a% L6 u/ l

Online:8 X7 K2 Q9 }7 O8 J8 J4 b
4 O5 [  b, A2 D) ?* M
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) D' D( i# u  u! }8 E8 C) e
; F* Q' C2 F  {; M& B

, w0 M" K  S1 u; L

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-8-2018 10:05 , Processed in 0.066084 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên