Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3130|Trả lời: 1

[Vietsub + kara] April snow OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:08:04 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] April snow OST
- F* y. Z% @% k* `% H9 W
- _; U7 F' i# n" b. ?. {; n, B[Vietsub+Kara]Outing - April Snow.ost[KSTK]


6 T" t7 ?, k' x. p; {
9 H: F+ ]7 m% x% K% J5 O+ f5 v( ?$ ^$ R0 |3 h5 d3 \8 p: P


/ `% m  n" X& R0 Y0 _    Subbing Team
; c- `% h+ }# ]' d    Translator: moonlight_6688& @. N/ x/ R0 r8 a) @9 e- e
    Timer: tanpopo126
0 `- [+ U, p) d    Typesetter + Encoder: si_tet


6 Y. R2 K- @+ u( x+ T8 j9 g, o# B' a" C; @( s
1 Z. d( P3 ?% G0 v( u  h/ }

Online( Z! B; T" n7 c1 W/ E4 Z! \

% k9 @3 I. `  c( q/ B/ d( MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ x: [6 {' m7 A& b" C

1 |/ V9 E$ e0 D- N+ \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:21:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara]The Road - April Snow.ost

& U+ x2 g- G- J/ s, p. a! k1 R

5 a" U7 A5 j; w+ ~4 W- ?
! k( j# Y9 h+ s7 Z/ M
Subbing Team
3 w6 ?- C7 m2 G% Z4 f% G# b- Q7 z! Y    Translator & Timer: Tanpopo126
0 s3 F! w; c# Y9 a* _  i5 q    Typesetter & Encoder: si_tet# ?+ B2 R9 I2 @! U2 u0 U* k5 f* ^
    Vietsub by Yonsama's Family subing Team
5 l/ u! S* ]: h* w$ D' \: s& q
   
/ s4 k. k; N: R/ j1 a
) V( E1 Y. }* S# ~8 Z

Online:
3 A/ |0 n/ e7 v/ w  Z! [: N* [; E! ], X" b/ I" ^
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 J& w0 Y, a& A
, S" A! d8 S, t6 z! a" C, D
9 O$ A& }9 b' H8 a2 g- q, M6 Y# b3 `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-6-2018 10:30 , Processed in 0.063368 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên