Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3103|Trả lời: 1

[Vietsub + kara] April snow OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:08:04 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] April snow OST5 H; g# y7 b% h2 Y8 `7 Q& s
, {# [/ t/ }6 H5 b% D, Q3 R
[Vietsub+Kara]Outing - April Snow.ost[KSTK]


5 H4 y3 D5 B" r0 F! x; m( s! g, j( @0 @& V6 l

* ?4 r' c1 ^; f% u! Q( r7 o1 Y


+ f" B8 w0 j+ z# W  @" I2 X& f8 ?9 I    Subbing Team
; C. j) {, R' P9 N% Y0 R- `/ ^    Translator: moonlight_66883 I  d. y6 x% P6 X0 B) k7 K
    Timer: tanpopo126
1 G+ t$ o8 G: a9 ?8 I    Typesetter + Encoder: si_tet


" C+ Z: Z0 ~# _( }# d) n5 ~! H2 G" z( J; m

/ O: O5 G7 C! m1 o# u8 u

Online+ E2 k: I# i" Y6 r" s9 l

) c  f% I! `& ?& ?- a; D. W5 yBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) x$ ^' y3 ^  x  }+ A2 l$ B
6 |0 \% m/ F5 E! N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:21:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara]The Road - April Snow.ost

9 Q0 i2 {. H$ D

, h# B7 ^7 }% h/ H( r; q4 w1 o5 v. i# k1 W5 n& P* E
Subbing Team
- k" J9 Y% p3 \+ Z( k1 V- g    Translator & Timer: Tanpopo126& {& }5 `. d8 y2 G% N
    Typesetter & Encoder: si_tet
4 P) c' p! v! K& F3 T, Q    Vietsub by Yonsama's Family subing Team
7 R$ j) O4 n7 a+ x" [, P3 N
   
  q0 H4 f* g. g

9 }9 M) h3 u8 v$ v/ Y2 g) y

Online:
: W5 Y. Q# Z$ k1 f0 n& j
; @$ V% L9 a% D! t4 s5 jBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 T- f# j, F9 w, U3 M, @+ d5 z7 a
) ]! y$ R) G7 A' ~6 }% @* ?! N  s) c$ v2 R# J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 25-4-2018 01:29 , Processed in 0.059529 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên