Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3353|Trả lời: 1

[Vietsub + kara] April snow OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:08:04 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] April snow OST: g4 K! \8 N# g$ v0 i  I5 K
! p6 k" s3 n- {# ^
[Vietsub+Kara]Outing - April Snow.ost[KSTK]

6 B$ k" y* J# L5 @6 i

; ?) M: e* l4 w
6 ]  _+ z$ D, R

4 F3 U, J( `/ d+ i+ k% c* i  {
    Subbing Team
+ C4 {' i1 C6 x7 ?    Translator: moonlight_6688* {3 n3 p8 M2 _
    Timer: tanpopo126
8 V7 @) x, X1 e' A    Typesetter + Encoder: si_tet


) A& W8 [3 [$ }9 s* a& y
  N" h' V- \: @$ A" l" `) o, v! S4 g) i- P8 F

Online& K2 M- ^! s  g

) ^0 h) H4 C7 ^6 G) g. wBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.8 E! c, L! g/ @  Y" J5 R" d
" G1 T4 L4 p( w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:21:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara]The Road - April Snow.ost

. u7 J, H! m+ O8 j; \: T5 f* E

9 ^" l0 i2 Y: b6 U3 [% T, Y$ \5 Z; A9 r
, T. `! p+ n1 l+ c
Subbing Team% C$ h. i) m% H6 i7 n$ N; g' C8 v
    Translator & Timer: Tanpopo126
6 @1 L, D3 \  V    Typesetter & Encoder: si_tet  L% z! {' ~4 h8 `( O; S
    Vietsub by Yonsama's Family subing Team

# v' B3 X! u  @   

  U/ [- }& s& K# e1 G1 A- Y3 u3 ~  _2 ?) n! T( f4 x% H

Online:
, Z/ C: t( A7 p$ F% d" A; U3 I! f% F
8 T. C% {6 j1 K, V, {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. l  B9 ~5 p: j' n$ N% e. X( E
% s. P, E3 t- c0 X% w8 h

8 P) A/ e5 L% r  @! ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 01:39 , Processed in 0.089457 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên