Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3190|Trả lời: 1

[Vietsub + kara] April snow OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:08:04 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] April snow OST
6 L  ^' u' h. D# w$ m
& q  ?) |# O4 F& T2 x' u[Vietsub+Kara]Outing - April Snow.ost[KSTK]

. {$ B# H# ?! x

+ E8 E7 C7 r# v6 m* x5 ]1 V
& r7 o/ J, i- ^8 _" s8 \


- `3 b, n. Q+ }5 x, x    Subbing Team1 v4 S7 d9 C. c0 N" j
    Translator: moonlight_6688
) x  w8 o. N- o, R    Timer: tanpopo126
6 q8 ~) V1 ~/ I8 k+ q2 w    Typesetter + Encoder: si_tet

8 |& ~6 d+ O8 i$ M/ z
; A7 E+ e% {4 j

) c( Z8 m2 _0 V( O( \. d

Online" I5 l5 a$ \) q1 L# R

2 X8 z& L' b* C+ i8 a7 nBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# W+ k3 h- ?7 ]4 v
- k1 `$ Y5 o' y6 I

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:21:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara]The Road - April Snow.ost

1 D- l, P# r5 v* m  o$ H3 K
2 T7 r2 Y# w6 V
7 K2 R- P  y( ^  _; \9 z1 K0 g
Subbing Team7 k+ S- p" M$ j( U* a1 ~% ~
    Translator & Timer: Tanpopo126
; s* F* R* [" Q5 k* e( b    Typesetter & Encoder: si_tet
% h% _  p1 p/ Q7 K( _0 c    Vietsub by Yonsama's Family subing Team

/ s) }$ a/ g# v* G- G   
) l3 e, P* E2 ~, m
3 q) Y, F2 m# y& b

Online:
( r* ^+ }9 q$ |$ T5 d0 A- }3 h6 U' h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' w1 K- G! A* }, m

# v/ U( R, r9 q2 v: R6 G9 D0 Y( [

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-9-2018 11:43 , Processed in 0.049418 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên