Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3015|Trả lời: 1

[Vietsub + kara] April snow OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:08:04 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] April snow OST6 L) J! b- r& W' u
' n; |! R5 f& L/ {  s  f
[Vietsub+Kara]Outing - April Snow.ost[KSTK]


6 Z% u" O8 M5 U/ W/ q0 n* I8 O6 r! l' `8 `3 Z7 \! G

' }" l: S9 @! h4 L

- j5 o3 |5 `, s" Q! I4 @2 a  \
    Subbing Team
4 X$ C9 ~: p6 ]    Translator: moonlight_6688+ H1 Z- M' }& T) B! }7 x9 o6 X
    Timer: tanpopo126- b: W, q4 G1 c. F! M" B9 r3 q
    Typesetter + Encoder: si_tet

- {4 k/ f/ T- J; Z( o. @

: S5 a5 `$ [8 [( A8 d8 [% v8 q3 `4 w# k3 V& ~1 q: N

Online
' X* q3 L( T# b8 X& z  ~7 K
8 I% z# p9 `! [, eBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 e9 f, \; ]& I
, ?# v, a- {$ J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:21:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara]The Road - April Snow.ost

+ a4 t/ G' p. _, n6 I

; ]2 b0 _% l) r- j; w* _: A+ k0 Y+ C7 f3 A5 D/ ^! W3 B
Subbing Team
6 c* b5 Y9 E" p* k7 ]7 v7 B; G# e    Translator & Timer: Tanpopo126% ]! `; P9 x) W9 W- F3 ~
    Typesetter & Encoder: si_tet
% F" O* \& C3 Z) P    Vietsub by Yonsama's Family subing Team

$ x1 F% W( [2 C   
* P2 I% O8 Q0 f- D, E
5 m" b# g5 a% A" z

Online:9 j, L1 D, |/ \5 L

& [% p+ G$ J' Z& M" {Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& Y1 {, K  b3 w7 c! c1 |, R/ C1 D! s& O& {8 S2 Z% ~3 s

# {. j! R2 n0 _7 b2 n. a4 V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2018 02:52 , Processed in 0.048812 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên