Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3120|Trả lời: 1

[Vietsub + kara] April snow OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:08:04 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] April snow OST! U. F# ^$ q! E& Q) ~
- i5 I& j; @2 x0 Z- B, J
[Vietsub+Kara]Outing - April Snow.ost[KSTK]

( ~; _$ H2 m# b( d8 K

6 S$ u+ C  ?7 l. C
8 X4 u( I; P2 i

0 j, T, B0 m4 ~
    Subbing Team! l9 e' {+ B; N/ z" v
    Translator: moonlight_6688) Y' _7 k$ b" b
    Timer: tanpopo126
4 H' p( m( c# m$ D' V* I4 |    Typesetter + Encoder: si_tet


. t0 c2 W4 B+ a/ r& A( U/ L; X
5 X* ^* M) g/ n0 v. l/ r& l3 T: `9 M2 g) `7 N

Online. h% D9 q# `; a/ ]7 C9 V5 ?$ z. R' J
) c( x2 [2 Z3 q: h7 J, \( h% G. f/ D
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.5 e8 @# X7 l8 m1 P7 y

: C' q  n$ T, ?8 z. G% X6 Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:21:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara]The Road - April Snow.ost


3 L' I/ b7 V, E% P0 c
! w5 K9 H$ A1 u! m, C2 ?
# J/ O+ A2 ]% b% ~' P" p
Subbing Team) d/ e, |( F1 I: ]* Z# \5 J$ I
    Translator & Timer: Tanpopo126' e) D% A$ x, {) i+ N% A9 j
    Typesetter & Encoder: si_tet% F1 I9 W0 A" `' E% I
    Vietsub by Yonsama's Family subing Team

* b  H9 f$ F. @# \. n8 P0 j   
6 t. M! ?3 `6 o
# d# W; E8 B" T& q7 C

Online:1 v+ R0 f3 @: u- C  o: r2 p
, s, D0 A" p- `! a! W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
$ o  _! A! w% g3 b! o0 k* s# I" T# D1 a. o

5 I, d4 d% V" |- `5 K

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-5-2018 16:01 , Processed in 0.049917 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên