Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3360|Trả lời: 1

[Vietsub + kara] April snow OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:08:04 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] April snow OST
" Q' t2 H( o7 n+ Y3 `1 d% l. Q  D2 x8 g, h
[Vietsub+Kara]Outing - April Snow.ost[KSTK]


1 z. o% P: x6 z% _3 |( s1 {5 `1 w# Z% G
$ P# |. N9 [. P+ E: E4 s$ b7 B

( |0 c5 H) ^" t
    Subbing Team
( b" N: u4 S! {2 N* R! P    Translator: moonlight_6688+ N% K$ n6 l0 p9 L  A/ N: Z
    Timer: tanpopo126* B. o, {9 E4 W2 U! \! c5 ~2 ~9 I
    Typesetter + Encoder: si_tet


0 q2 C% @  L: g' E, v( _) m
4 X: Z  K' _2 y& T7 c
* v' j5 E6 M8 s

Online/ f; g( K! h( X/ a5 h

3 `; t0 O: S* o( EBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" i2 f* S, g) U/ ]1 ~8 t
5 V6 ^6 ?  `' i) b, q; D4 @( \- U

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:21:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara]The Road - April Snow.ost


5 @' O; a! r+ c% `$ S
3 r- E. }+ z3 p% R5 Y- ^2 X8 b
% r" o- n3 }+ Z/ E
Subbing Team9 Y! n( O1 q/ U, }  m2 y- |
    Translator & Timer: Tanpopo126- E3 a* ?+ d. ]# K* J/ t+ w4 {& i, `
    Typesetter & Encoder: si_tet
" y/ @  T/ H/ U    Vietsub by Yonsama's Family subing Team
& u$ }6 a5 |$ U- q. a
   

/ J3 D6 ]4 \5 p1 `' ^& A3 {, n8 a

Online:4 D# N: P$ _+ f! L9 {

. A. q0 T* H7 |% D2 _1 Y$ ]$ _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.' f4 f8 l5 P8 t  G* o/ h; `

- |- V- G8 ?4 q- w3 B/ k
4 z0 i, q# I5 v! P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 24-1-2019 17:38 , Processed in 0.072512 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên