Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3251|Trả lời: 1

[Vietsub + kara] April snow OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:08:04 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] April snow OST
" _' f! K: ]8 Q" |: ^2 O- P3 q3 F2 E" @3 |. }& W4 {
[Vietsub+Kara]Outing - April Snow.ost[KSTK]


; U  P# ]! s7 n2 b
5 O1 Z9 n! h* r8 }2 c! L
8 M( B) ^7 ^' S


# L7 u- V5 }! X: p- ~4 e    Subbing Team
& T% J4 z/ A  g, L! s    Translator: moonlight_6688& K$ U: {+ i! j4 z7 A. ?
    Timer: tanpopo126
5 k0 R4 p9 _* L) N* b* A' Y. j3 z    Typesetter + Encoder: si_tet

1 U& X3 E. g. N( P+ n0 a5 u- X
3 G8 Y4 X9 A& e# }$ h6 _

4 S% k4 u$ C9 b9 n' [' ?# Y

Online0 S9 [! I) Z/ t, I( v. |: g

2 t" H8 {0 E7 ?1 _4 NBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
/ S. s) @/ S8 D- f% ^! }  k' A+ u1 F1 u( M3 C# |/ Z) e# p

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:21:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara]The Road - April Snow.ost


2 `/ L" [1 n1 i- D' b  y8 |$ ]5 _$ i9 b
7 Q8 K( T& P7 i' c/ S( N
Subbing Team
- U5 U6 K( U. r6 d2 r    Translator & Timer: Tanpopo126
4 w! Q* k- e; Q/ d2 U1 V  `/ L+ x    Typesetter & Encoder: si_tet
: T* L/ R, q( q" n" r- u/ L0 i; @    Vietsub by Yonsama's Family subing Team
8 {: c1 x* s6 F
   
' Q4 T4 d$ z) W1 b+ Z
& }) @) \! y3 v

Online:  R' Q& I9 i& y* w  |/ l
; R8 O2 f3 O& _* L% b% L
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) ^! H0 k1 Q& d, \
6 d* }- J0 G, x2 N; D  M5 C) f

1 \0 F; G# \! q) q. E' N" }! S1 t

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-11-2018 22:43 , Processed in 0.062736 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên