Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3189|Trả lời: 1

[Vietsub + kara] April snow OST [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:08:04 |Hiện toàn bài

[Vietsub + kara] April snow OST* s0 M6 E8 y* Y  L/ `

9 J) Y9 D( A% }- P[Vietsub+Kara]Outing - April Snow.ost[KSTK]


2 `3 v$ o% _$ m! T& p
& m( h! k, D& Y* G. ?) c3 G, p( u5 U* u) C9 v. o( C7 A


5 x; I1 S" B+ F) S    Subbing Team
$ {0 S* N3 `7 x& l3 M! k' n    Translator: moonlight_6688
2 M1 @( N% Q$ b$ ?/ c    Timer: tanpopo126/ S/ i" I/ x5 O* K( W, l7 A
    Typesetter + Encoder: si_tet


( O6 I: Z2 r6 ?5 L. X  J8 F3 u! a+ R  e! _

! m$ I9 f3 I4 m7 [& m: s) b

Online
% C: l' k- L! u2 V7 M" R) f
9 v* p! l# @9 `1 bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.2 D( p2 ~' D# P* g4 C
) B7 m( ?" d. y4 G- m

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 22:21:06 |Hiện toàn bài

[Vietsub+Kara]The Road - April Snow.ost

$ _+ o, c* \% O

6 [$ P  F9 I. K2 `3 J4 r
# K8 @) i* {! B) c) G% x7 v
Subbing Team) C5 n2 n4 Z2 R# e1 o, I
    Translator & Timer: Tanpopo126
  J. V, `  ~* A# g( d2 u    Typesetter & Encoder: si_tet4 G" X6 }; P) ~) H% b( E2 u7 I
    Vietsub by Yonsama's Family subing Team
) [& j1 O$ @  y/ b6 s( q9 X8 u
   
, @0 C( O$ P' D  L* J7 K8 H

$ s5 D' Y" Q; b3 l% s

Online:
* D6 [3 T2 K" m( `2 V8 l/ \  ^6 }
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.! M, p9 O+ m3 y
! Y! w( U' O, l

; n' W0 Q6 x+ I3 Y" x4 Q, [0 {  P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-9-2018 06:01 , Processed in 0.105339 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên