Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Gif] Ảnh, avata, sig động của Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-5-2014 00:37:11 |Hiện toàn bài

Finding memory: [: `5 p' V/ c
cre: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 R- _( i( t0 n. A" F8 m
9 }' f* K2 m+ J

I don't care that you can't remember. I don't love Joon Sang of my memories. I love you who's standing before me.

* N, o8 B2 m1 s, g9 X8 y

, h# M3 S2 w: K- B& G! T% n

$ u5 L) {: t+ ]& r
2 t- i6 j" L+ f7 D

+ A8 e6 u1 P# o: \* ~: a5 f: ~7 q/ b1 W1 Z

6 R: |0 g. g6 O) L' u1 \* L9 c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-5-2014 00:46:33 |Hiện toàn bài

Weeding
# n4 x! K. f/ B) K$ P# x/ Y, `1 |  [8 K8 g" \; Y1 }9 G: J' b1 G
cre: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.  ?7 C  s1 h7 n6 O
, |  ?: g; T( F+ w* Y0 l" r; i

I, Kang Joon Sang, take Jung Yoo Jin to be my wife, to cherish and love forever.
. Y; [/ I" }$ ]( r; ^, ]# E2 D
, |5 a. X  `2 j1 F" P
  b: U2 h0 |) P8 J1 s
/ d% y' }! X/ Q3 p8 Q1 p# f

4 G7 R( V9 k* e
$ S, x( B, Y" L7 V3 H! K5 y
# b" o' W9 I+ _' g- S0 u
; D8 e1 x$ |, Z5 ]( q' {' i! |
7 B  D0 O' ]. f5 Y' g0 k ' h9 B) l- K5 d( N, V2 G! B9 h, H
' F' {" C: ]. w' {5 P+ \- q7 C  Y

Đánh giá

khahi  ôi, đẹp quá, nhớ quá <3  Đăng lúc 18-5-2014 01:00:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-6-2015 21:36:29 |Hiện toàn bài

Tuyết đầu mùa0 Q4 x8 D, M6 o" \6 q6 O
Source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. a* t9 \2 F- J( }, z" C  c

6 ]7 g7 }- w# r0 ~
' E; M, a+ e8 I0 e: K4 `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-7-2018 14:01 , Processed in 0.044835 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên