Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Gif] Ảnh, avata, sig động của Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-5-2014 00:37:11 |Hiện toàn bài

Finding memory, u  I/ }% ~5 Q
cre: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 l; t+ R3 R5 k( y! p+ P# k0 K% v% x( c' v

I don't care that you can't remember. I don't love Joon Sang of my memories. I love you who's standing before me.

* _, e/ _6 S6 ~
: T/ c  f/ {+ P( J

: Z& [% N0 \: [3 j
3 h+ C; w' s" l# X6 J4 p3 X

1 e& P! L6 w: ?# f+ J! \
8 d" X8 u) B' d+ m# l

0 O# q) }3 n# L) Q8 P* U. Y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-5-2014 00:46:33 |Hiện toàn bài

Weeding" ^9 i& r/ p: m# S4 I  I1 y2 L

) {2 }9 Q# A1 s' E  H/ K$ q; [cre: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
; ?/ S( L2 o  U* w
' F% m4 s- o5 z6 g) V+ j

I, Kang Joon Sang, take Jung Yoo Jin to be my wife, to cherish and love forever.
& b, A5 r7 ~3 o

+ i" Q: ^1 P8 y5 C2 H( K
7 H" `% a* f9 {8 n' `* }" G 2 M5 y" i, q9 ~: P6 ~
9 [9 }7 U1 i! O) j' H

3 y7 O7 |  o: N8 I' ]2 B+ O; d: L- }$ d& y# m

8 O+ M7 R4 U/ K; T1 j- ^, q! H; j. I" @6 z1 x7 q$ X
2 a5 {. ~8 X  l/ p% M5 \
/ B$ o& L8 x) [. W; n" p

Đánh giá

khahi  ôi, đẹp quá, nhớ quá <3  Đăng lúc 18-5-2014 01:00:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-6-2015 21:36:29 |Hiện toàn bài

Tuyết đầu mùa" A7 @8 V/ U+ ?
Source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
3 w5 ?( e) J& D2 q" W" e" g" P7 D
0 Z$ G' R$ @, U/ S 5 w$ u7 t' @; E; P8 |, l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 23-10-2018 16:33 , Processed in 0.065001 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên