Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Gif] Ảnh, avata, sig động của Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-5-2014 00:37:11 |Hiện toàn bài

Finding memory% C; {7 T' E5 n, T; s+ a
cre: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.4 T* }0 c, O& d4 `

& D/ J& Z1 x, I% ?

I don't care that you can't remember. I don't love Joon Sang of my memories. I love you who's standing before me.

. e  V; K' U, t% m0 }

! E2 n6 ?, e- i6 E


) N  \3 g1 }, I0 m7 l4 t1 C8 Q/ l7 _' r! @8 p

* R1 H  h# x5 O' l% k7 q4 B0 E4 {: f* S/ l8 h) @  X) M

& w2 x7 O7 ^& q. r: B( f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-5-2014 00:46:33 |Hiện toàn bài

Weeding
. i8 H: w- B# I" v/ v5 k) k! m/ @& d+ W
cre: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
9 R' h( L# L9 x7 V7 I5 _- P+ q0 @. w1 U( U+ {+ ], q; [% J

I, Kang Joon Sang, take Jung Yoo Jin to be my wife, to cherish and love forever.5 G  ?8 s. w* }
* ~4 m" D3 V3 }8 F- t0 i4 x

0 w6 F; o' o8 N/ q
: G7 c" X( ^9 N  G
8 m& k! Y( X; p& h3 U
3 m5 B+ y' `7 O8 s* r
+ u7 l' W4 N  z% R: F: w2 ]
, ^, v$ n- s9 v; J, R% o% ?9 t% a/ L! X

- p/ V- \! B. N2 b4 J+ D6 M' @
! B8 S) I# w3 ~% O

Đánh giá

khahi  ôi, đẹp quá, nhớ quá <3  Đăng lúc 18-5-2014 01:00:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-6-2015 21:36:29 |Hiện toàn bài

Tuyết đầu mùa: V( z' I3 J' Z' |5 s
Source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% S' b5 }  x  j4 u7 _! k5 y% T& {  O, y2 R7 m, @0 m5 w0 z* Q$ j/ x4 ?' B
" K+ j8 m" ?5 m0 M- \0 D% F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 16-7-2018 14:01 , Processed in 0.059856 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên