Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Gif] Ảnh, avata, sig động của Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-5-2014 00:37:11 |Hiện toàn bài

Finding memory
1 }# o$ C, }* J2 h$ k+ gcre: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.) Z! a" |: F  G: M0 K& `

4 l/ L- O2 r% Q! \2 j* X

I don't care that you can't remember. I don't love Joon Sang of my memories. I love you who's standing before me.


5 K/ ^& T* P! I$ k" A0 N
; o* J+ t) E# l) I4 q( R* Y  Q* l


" [4 Q; R" e: x# @" Z
$ L, Z  P* I6 b, W
) P- q. L& h& |4 S7 J- f$ G+ {8 l* K$ }- u9 j


: ?  V! i( O6 k4 t: w, a) E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-5-2014 00:46:33 |Hiện toàn bài

Weeding$ X" p, c4 w3 w2 c! ]# }5 J

8 R2 d5 C' b5 X# Y6 O( N. jcre: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 L/ ]0 y+ x  D! \0 T
& V: b% L; M. z% m. c

I, Kang Joon Sang, take Jung Yoo Jin to be my wife, to cherish and love forever.1 F5 ~1 C5 f6 ^  j' Y' \

4 a; |: |2 @5 {( B8 F  I" v& ~& q1 p% V/ `

9 T3 K9 V3 r( O# m( x0 u! S- p, M8 f% O$ P0 h- r  G1 i
: u) |/ r4 V$ u; c! g- i' A  |

& c4 ]1 g: Z4 S- e& u& O
7 f1 v  h- x3 k- b0 c/ f9 m
/ X3 s( b. M, s& Q" c
3 k; B9 }2 ]2 q+ {
$ }- b  y, O1 c8 S( d7 ~

Đánh giá

khahi  ôi, đẹp quá, nhớ quá <3  Đăng lúc 18-5-2014 01:00:43

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 17-6-2015 21:36:29 |Hiện toàn bài

Tuyết đầu mùa1 T5 P9 M. G( K! K( ^
Source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 G) L' i+ r. N7 H; q
8 Y# E  D' `; x# m
% Y) [4 T+ Q; f* N0 M9 F

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-11-2018 03:10 , Processed in 0.070346 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên