Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Gif] Ảnh, avata, sig động của Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 14-7-2012 19:53:48 |Hiện toàn bài
gif mới đẹp hihi5 G# f% m: d& T/ t2 L1 U

; {0 c* Y: ], l7 nsource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
" \8 P2 C& a  r1 d$ K+ Z6 t4 N' w
' w6 q, k& y8 [6 f! U4 ~  E


* Z# g, ]2 `2 Q: R! Q+ b( W) s) X1 }. y9 P( O& `1 H. ]

Đánh giá

khahi  đẹp thật!  Đăng lúc 19-12-2012 14:30:56
tanpopo126  đẹp ghê á!  Đăng lúc 14-7-2012 19:55:03

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 18:44:47 |Hiện toàn bài
gif mới đẹp mê hồn. rất thích gif bạn này làm mỗi tội nặng quá ko làm avata đc
1 M9 U* R) K5 Q3 }2 F* S

Mảnh ghép
1 R6 M' p1 b- Q7 U# ~6 H+ _Source: gibbynka/http://www.mybyj.tumblr.com/4 a3 c- R6 O# @* W! L; I6 q+ Y, _$ c

  A! r) K$ {: k   b0 k+ O: A/ U
+ `( M  L. Y2 ~5 ~9 E+ f

, E7 K& R/ {0 w  l6 W( N/ J5 ~! z* j
2 n# J/ `. Y% s) U3 B0 \
5 F+ r4 U( S- e+ }; e' z! b; s% e3 C% S* k" Z9 I) n% a& J

“I’m Lee Min-hyung, you don’t remember me?”7 ]! M' {6 `0 m1 {6 C0 w
8 Q# c. c. ~) D/ Q9 T
“I do…”
" r; U' k# K' _! b! x5 q% m0 v; J
$ x, ~. o4 p; o

Đánh giá

hant453  Bây giờ nếu nói về đẹp trai thì mình chỉ thấy chàng này là nhất, những người đẹp khác thì lại thấy bình thường thôi.  Đăng lúc 12-2-2014 14:20:48
tanpopo126  đúng đó ss  Đăng lúc 30-9-2012 03:33:41
fallvn27  Ở đoạn này và đoạn ngồi ở bàn, trông chàng đẹp đến nao lòng!  Đăng lúc 30-9-2012 01:55:13

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 18:49:47 |Hiện toàn bài

My name is Kang Jun Sang?
3 U7 I) E. e0 O
" G+ Y! c" r( A, k' msource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 h) v4 w* I1 H# M: U
7 s$ b' w: u$ Z7 S/ q
8 `( O7 p- w4 E0 @9 l  \4 u
# U- g+ b  r4 W' A

5 O2 h5 \( J0 K" b2 L5 D5 P4 ?0 I( r9 J
) X* Y8 Z6 `6 P! `+ E; d0 _- }5 V  h
' v0 U6 n0 N1 k

Đánh giá

tanpopo126  e thức dc 2 hôm liên tục  Đăng lúc 12-2-2014 19:34:18
hant453  Không hiểu chàng lấy đâu ra sức mà thức đến 4 đêm liền, mình 1 đêm thì đã thấy đầu ong ong rồi  Đăng lúc 12-2-2014 14:23:08
khahi  hơ, dễ thương thật!  Đăng lúc 19-12-2012 14:31:58
tanpopo126  hjhj làm diễn viên vất vả ghê!  Đăng lúc 29-9-2012 21:15:30
fallvn27  Buồn cười nhưng cũng thương nhất đoạn này, chàng ngủ khò khò trong khi đang quay.:))  Đăng lúc 29-9-2012 21:09:05

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 20:16:46 |Hiện toàn bài

Jun Sang & Yoo Jin
3 ?& ?) s5 u) i  N' N% B* u0 n# J( E. y( n4 H0 E. Z
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
* P) ?: ?5 D$ s/ l/ {0 `! r% D9 C3 h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-12-2012 11:51:02 |Hiện toàn bài

The Love I Can't Let Go( y2 m/ c) z, s) F2 |7 D6 K
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link./ Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; W2 S$ p5 o1 b' U- x

/ E" K5 H: ~8 [
/ v) F4 i% M8 t6 F3 a5 ~( g/ l9 t$ N1 s- S) G' `* j) [! a$ C
( H: Z) d' t+ T$ |( r& {! @

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 19-12-2012 11:53:16 |Hiện toàn bài

first meeting
* b9 g; ~9 T6 m4 E( |. W# R- o
5 m4 `8 _1 ~( k- Z% S3 @' qsource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." C4 S0 ?+ I, M. N" e1 r( r
5 ~* _" L& a; q4 u' N0 P  ]5 l. r

3 _2 o- o+ i8 y  F; ?# K
* M# G( W# S& `& t; i+ m$ t  Q0 G; ]
3 }- b5 \7 {1 @' W; Z' O3 J, n2 T% Q/ s  a
3 q/ \5 |; h0 x/ G* |7 X2 ^+ \7 g

9 X# F" S- m( Q$ B/ ]4 ]' ?0 K) P

Đánh giá

hant453  Thích nhất đoạn gặp đầu tiên trên xe bus khi 2 người nhìn nhau thật là đặc biệt  Đăng lúc 12-2-2014 14:25:36

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 3Rank: 3

Status: Offline
UID
841
Đăng lúc 21-4-2013 17:50:56 |Hiện toàn bài
Ôi, mấy gif này quá dễ thương, em tìm mãi mới được,mấy ngày trước đâu có thấy,giờ tự nhiên lại có.Nhìn chú cún con quấn quýt bên hai anh chị kìa, kute hết cỡ
- a( F) {, b" R/ f( e8 Q+ S, h: J8 h


  G0 O! N* w( k
* l3 U4 K: u7 A2 E; X8 F5 I & S) X, z% J4 p8 o/ e: N$ `+ P
+ N* O# ?; u( w8 G, k+ y4 l
hehe,sao giống y con Lucky nhà em, i- ^8 x- P; k, g6 j
. l9 e. ~. H# T

+ a6 q0 {5 ?* s/ |0 xCre:Tumblr

Đánh giá

hant453  Xem con cún nó hun oppa kìa và cũng hun CJW nữa  Đăng lúc 12-2-2014 14:27:11
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 I like it keke

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

♥ღ♥MY YONSAMA♥ღ♥

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
2776
Đăng lúc 1-5-2013 09:12:58 |Hiện toàn bài
Thật là đẹp quá đi3 o, k7 f8 I9 ^* S; |' C6 Q
Thích couple này nhất trong tất cả các couple của oppa
' u3 ~' s: w' d0 OThích tình yêu của Yu Jin và Joon Sang, thật sự đẹp tuyệt vời, một tình yêu không bao giờ quên được6 t2 o' f3 k0 q2 F
Xem mấy ảnh này mà cứ muốn xem lại phim thôi; Z" I% m2 K4 s$ n- J0 y
Từng biểu cảm nét mặt đáng yêu cực kỳ

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 5-5-2013 21:16:42 |Hiện toàn bài

Anime
. ]6 G4 e2 s1 [  b% j. x8 F/ `( G1 V) y4 F+ U; Y' l( V* `  m
cre: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.0 n* o, [. ~$ }* `: t; H9 b0 {

: S( _+ W+ u! l$ s # w: I) }2 u( [' [: B8 ?& R
, [% G) w7 c* }$ C) m
4 m; y/ @) _0 @! B2 {. ?) M  h

5 F8 M, y: N( ~' Q2 D3 A9 B$ {
1 O; k9 I5 U9 B# ^* \! g- N
* H0 |* x) W0 l# e; m ) l4 L% B$ [6 o  l
/ @% W9 i# }, C; w$ o

Đánh giá

tanpopo126  chuyện  Đăng lúc 12-2-2014 19:33:11
hant453  Xem hoạt hình không thấy biểu cảm gì lắm so với oppa diễn thì thua xa  Đăng lúc 12-2-2014 14:28:46

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
2776
Đăng lúc 6-5-2013 10:50:41 |Hiện toàn bài
Nét vẽ anime nhìn đáng yêu thật đó+ \1 E6 c2 S+ c7 X4 u8 k8 x" ]  P) a/ `
Nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ thích xem live action hơn thôi4 k2 F4 Y) o0 w1 V6 c3 F, w
Couple quá đẹp3 {3 ]. ?" q2 C. |# d: [
Còn anime thì chưa lột tả được hết nét đẹp của couple này

Đánh giá

lee♥eun♥ri  e xem đoạn cuối do hai anh chị đóng rồi, đúng là hay tuyệt vời chỉ tiếc là ngắn quá, chỉ hơn 3 phút thôi. E muốn hơn thế nữa cơ  Đăng lúc 7-5-2013 20:25:57
tanpopo126  anime để đáp ứng mong ước of fans là cặp đôi này tái hợp à, tập cuối do ng thật đóng đó  Đăng lúc 6-5-2013 15:19:58

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 12:15 , Processed in 0.111203 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên