Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 14204|Trả lời: 32

[Gif] Ảnh, avata, sig động của Winter Sonata [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 12-3-2012 20:17:09 |Hiện toàn bài

[Gif] Ảnh, avata, sig động của Winter Sonata % G% [# z0 I, `( x: u/ o$ s) w

1 E/ }8 F6 n9 `. K0 n6 S3 R0 nTập hợp những hình động, hình avata động, sig động cut từ WS: `, y! ]3 {4 i$ O
source: baudu, byjgallery...# s4 C& ?) {7 R" T! A/ ^4 F* d
6 U1 C6 d8 V/ R. o* A( _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 12-3-2012 20:52:02 |Hiện toàn bài
Quá đẹp:x6 ]9 X: I. O6 k$ D3 D& e/ D' D
Ko biết làm khó không nhỉ, em cũng muốn làm mấy hình gif của oppa hihi

Đánh giá

tanpopo126  nghe nói là ko khó lắm, nhưng ss thử làm mấy lần rùi ko dc, muốn làm thì nhờ anan or ss ngochanh chỉ cho  Đăng lúc 12-3-2012 20:54:37

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:48:42 |Hiện toàn bài

Avatar2 m! L6 R  U4 ^, b. w

- P2 U' b( I4 [, ^. \" ~$ X& U' a( ]$ W4 _* a  u$ T4 y

% c# \5 s0 m2 J7 ?- _- J& x' K
: G$ B1 R+ e) E1 D1 Y3 E% x: _
0 N. H6 y) G0 Z8 W7 j; X4 ^7 C7 C, ~+ H( x1 y% F& \- C5 W
4 O2 l! |" m% p" N0 s4 {

4 }5 b4 Z& I, F2 P
1 ^3 b! A6 s1 N" K" W* V1 O2 _* A. T

' b' O! c7 B$ q3 F7 S9 j- T5 L/ r" `8 I

0 z- n" {8 N, V  v3 b

Đánh giá

fallvn27  Xem đến đoạn chàng đưa tay lên "shhhhh" (ở bức ảnh đầu) mình phải tua đi tua lại mấy lần. Đáng yêu ghê!  Đăng lúc 30-9-2012 01:44:38

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 19:05:21 |Hiện toàn bài

  _  @) L+ @3 c8 u- c" v  H

7 q2 P+ Q" A; o8 K3 E1 Y
5 z9 g  e. }0 U
1 u2 Q$ y2 T$ u0 ?4 e$ n4 H$ ?9 c- S1 k4 y& r

* g7 J( r1 [/ R! ^- e- @; X" B8 w  G( W

# h) ]$ G: W5 @- C% u: u1 S; e7 N( G$ e/ P3 g+ J
1 [1 Y3 ?: g) o) }, _, v+ f

* Z+ [8 W, \# u: `8 @# N+ f
/ V' b$ E7 q! s  L5 N2 d( O1 n) s! r/ K9 U4 J: k( K' i

9 _% s5 K" b% @1 y. |4 p& t9 J0 W9 f4 T4 n% P9 o* c
# r1 i9 @: D+ u7 W1 ]- G/ o

. f7 Q+ c2 D" X, _. \9 d, i7 w* J: N8 P0 d; r* e/ m" Y6 f4 d

( Q; Q7 B* H- b. c1 r
  c; ~& b; F: r: v" G+ N# j" y" M+ k3 X1 v4 c+ E1 x+ l

+ b% K" N& M9 D8 o$ y8 {- ?" G" k: w6 z' R
! n2 Y& M5 g" @! Z! Y- |' L

/ ~* o+ X" g6 V# `% j& w; M9 k

Đánh giá

tanpopo126  mo tren mang e a5  Đăng lúc 23-11-2012 18:28:53
khahi  đẹp quá ss ơi, lấy ở đâu vậy?  Đăng lúc 21-11-2012 22:34:49

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 19:09:10 |Hiện toàn bài


- T" @4 r: z  c  {$ H; R0 v0 i2 M; l; d, l, ~
2 H7 G6 C: q1 ?8 C) ^

  c! q6 S5 x4 m8 {* o0 [
& |1 m, G- q5 b, o, `. F" G( G
2 l8 _9 D, M2 G" e; T: E1 x( y) D8 \, w

0 a' n# K: G& g  l9 G9 p
" Q' l* b$ i1 o4 Q- {7 s. {( y2 @) x( c! |, E
0 Z# B" l2 |' t' o! d2 E. i
/ x' T+ \* d! F& y
( {/ ^7 r2 `  _, x# J# Q6 G

0 _( ^- f4 X/ L8 }  }9 `. \( n8 t& i

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 19:30:02 |Hiện toàn bài

7 Y) h: [, o0 C) ^+ Y* D

+ E) O3 |: l% O( P, e9 @$ E, ~; j' o
* }8 Z/ [2 u9 r, V0 ]+ W$ ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 19:39:05 |Hiện toàn bài

. J# t0 r5 T, S  X* F( L
8 @$ U5 P" c4 ~6 I6 c

) A* E/ x+ \, T8 S6 s/ g- q5 B& y6 S8 r9 A& \

3 w3 ?$ y! N/ t/ Z; T
, ^" D  n/ h4 f  J; v) |
- `4 l: K9 J2 ?  J$ \
0 t$ F* {" s* X
, x+ u1 \9 Q% Q6 E( `
$ b% Z4 o$ Y5 j2 O% i
2 A, {. R  W7 l$ K. w$ R" F  {* E$ z2 p) B
- \9 w9 U4 P8 u, q  ?1 D& ?
# }$ S2 o! ?" L4 r

( ^3 L" |' |2 w- s
& d5 ?. M" g9 V4 j8 s  b1 E; q' J& m5 m+ [1 K% ]

6 w6 Q9 J3 e( G! B! h, t6 Z* b* t8 t: Y6 w4 U0 \) p" y4 ]
8 r1 F6 H- `$ ]
# Z7 D* K; S+ i( k/ @5 V& X

' e: i) i7 F0 ~1 g& P  k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
157
Đăng lúc 27-3-2012 16:05:31 |Hiện toàn bài

  W5 V, p7 }* ^* e+ s. c' P2 X1 L5 h- Z8 g5 ]# B1 P) u
: o, u7 j. m  @, P7 V( ~$ v0 e

# Y) v. Q% H8 n$ L  W2 R: v" C# o  f0 h8 J' J' W

: r- k3 i: f# ~" h* B/ w- A$ X9 O' ~: ?. L- z0 s3 A

, ^- f8 R& z* Z0 f; A. V4 [Baidu
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 iu ss

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 2

Status: Offline
UID
157
Đăng lúc 1-4-2012 12:18:42 |Hiện toàn bài

( o/ c: d- C& P7 q+ \5 z
$ D( v$ o5 R. N- s1 \4 Q' b: x5 d$ R. e6 z

* m' P$ Q* ~; ~  f, `) I& zbaidu

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 11:33:07 |Hiện toàn bài
' s2 U8 _1 P* T4 F

: B( N6 R* i, [
! V8 \  J, M; w' \# j) a/ F$ C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 09:38 , Processed in 0.133288 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên