Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 20-6-2012 12:10:14 |Hiện toàn bài

source: baidu2 d2 C& i+ [: s+ ?& k0 L6 \

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 3-8-2012 20:15:51 |Hiện toàn bài
- B! o# `9 D$ o8 }" j

: s% ~2 t0 N  v7 B- h: ~

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
& Y; o, G' r- r) i# e) K, I3 _' x( {/ }
+ K$ {, ?& l1 n, x: N& u0 }+ X
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# [% @" X; O. {, E, _: I- D) |! @0 o4 R: d
$ s1 V) E2 x' F- _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


2 o& n3 Z7 ^" o& j; p) n- l+ g) n% w- r% ]) ~* R
Mình bay người thật là đẹp quá đi$ S* Z4 `0 P4 k: W" i

$ b& u% c- p) ~, c; o
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.7 U# W5 `7 O: Z' {; r2 g


* T# I  o% J" j' ^8 W" H9 R2 n
% T# K3 R) ^" }: M0 F# T$ U# W& h
+ p8 i9 z2 `3 x# lSource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 3-8-2012 20:24:17 |Hiện toàn bài
Oppa nói gì mà nói liên hồi vậy, B" Z8 {1 P  r& S" ]

& U$ z, s- C: V8 B0 P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


7 i9 ^5 i. A# f
1 Z, \$ \1 Q0 C4 dNét rất đặc trưng trong cách nòi chuyện của oppa nha/ |+ ^3 h! }( I) s5 P- J
% R2 A3 X# |8 Y0 g, G; \  ~0 j

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.- A8 {% q: h* H, V1 h

9 g; B- P1 X' ^# r* Z
8 r& n$ b  w: f

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


6 c" O- |9 W7 G0 P% U0 O% J- j' q# u0 f& Q- b* a, R, b  g/ Y
ss Ah may mắn lắm đó được dựa vào một bờ vai vững chãi, một bờ vai chân thành nơi mà  không còn phải lo lăng buồn phiên như ở bên ai kia tiếc là nó lại trong phim
, V1 B% N, i7 G3 q+ |1 ~
% p( i) z9 O1 k0 M2 O# ?

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

% E$ N# `5 E* |9 k) }

; ~8 t4 _/ b/ u3 X+ o4 r% Ssao oppa có cái miệng và hàm răng xinh thế không biết nữa% O$ D" K$ t2 p, M  {" V" ~) l2 K
9 m1 {9 x9 q3 ?9 _, v" V. ?+ }

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


& q$ N8 ~* |, @$ g* C2 X. K/ o$ e, B6 S

, e& f9 L: B  h) X+ X' G! m
2 q* s4 V8 W  L. O$ @4 N
1 X9 B2 d' e6 T

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 3-8-2012 20:37:05 |Hiện toàn bài
Những ảnh gif này đăng trên blog ss Jaime ( Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.)
: O8 _# ^* b  a! }. N$ [
, e2 \  ]& |) @. g* r" FLấy về cho cả nhà coi buồn cười không chịu đươc 2 ông này:
3 Q! r$ U$ O3 `$ f* e
& n# O- u" F9 ?4 w1 e8 ~

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


- J) Q4 a: P8 c1 ~% R

* s; Y2 b9 ^9 q- Z
DD: Gì vậy?5 q/ X' R& l4 w/ U

3 N' o: K2 \4 S0 pJumuchi: Thần nghĩ là Pizza  Kimchi của Tamar 5 @7 n) i) m" z2 w
# b; W6 F  W: D

6 q& f6 f- @  y( m# T
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

% D3 x) R% s8 F% r6 K
5 `6 D0 j# R& w: ]/ K" ^
DD & Jumuchi: "SMILES" ! W' r0 K* H( s; Y2 N  W


1 x; O  u, f* ^7 [Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


' {. J9 ?$ B0 ~
" Z9 J8 |- {, V. o( S* }& M. x, A! h/ y) v6 l3 z0 {* z
Nhìn hai ông cười đểu không chịu được

Đánh giá

fallvn27  Gif cuối hai ông cùng vén môi một lúc:)))  Đăng lúc 8-11-2012 09:02:27
tanpopo126  haha, thích nhất gif cuối  Đăng lúc 3-8-2012 21:03:08

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
7
Đăng lúc 3-8-2012 20:49:51 |Hiện toàn bài
" n2 U* c, \( w/ y7 [3 c; h

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.9 G" g8 ~; e* g! R! \' v
/ i3 o6 a1 M, B( p8 B* O+ K' y2 [, r
1 T% U( o; z2 x; p7 b; w" v  W
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# Y. u7 v7 L# @; I5 d
- S7 H, B* p( @( K! ?" s
4 O" t% G! y# ~
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
% P6 Y; r% G- e. i

# |5 [# u6 G9 m# n. H* b$ i

0 L- b2 k3 h4 Tbay nhiều thật chóng mặt quá
7 C9 R/ Z% y0 ^& K3 p# P- Z
2 j2 L+ R  w1 W9 a8 g6 Z$ A0 l2 G

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


0 ~% `* q$ y) A- l, J+ j  Q% [7 W* P, G3 s( Z  [; L' M1 P

2 r8 E- x1 k; [  m# I- h

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 18-9-2012 01:50:03 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 18:54:50 |Hiện toàn bài

/ n1 h, C' O5 c3 R# Q
) S6 V" m+ ]& h9 E3 P
7 l1 n/ M' k1 l% ^: \
; O6 ]  {& e8 {0 r* J; U

1 X/ N3 [" f) h; C: ^# i2 x: a6 f& t; H; F8 o" p/ d* y- B
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link. / Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.# u  G0 j, W7 p) V3 y3 u% }
/ w0 u8 z. Z' W# `& M" h3 |

. {1 \- M& q4 h- ?3 {& E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 19:01:29 |Hiện toàn bài

2000 năm
: `3 t. J1 k) b4 P6 qsource: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
1 F2 r/ Q* P6 S5 f% w+ g
# B4 G( w  w) `, w
' T/ f. {1 A) @+ ]7 R: k
# a$ m# V$ g# g
0 v, b0 n5 w6 N8 T' K( Z5 `
6 }: x# @! z% ^. C1 K5 O. b8 Y
4 {) i4 P4 z$ s( O8 d! y/ C
0 d# X- `4 P% Z! W" O2 ?0 O
; R! v: ]6 G- u, m; _ 8 r7 y/ u8 M0 n) P1 s7 T1 l. \

Đánh giá

khahi  WOAAAAAA, 2000 năm mà hồi đó oppa để mái tóc trắng nhìn chẳng thấy già, đẹp thiệt  Đăng lúc 21-11-2012 22:49:21

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 19:08:45 |Hiện toàn bài

Hãy sống và trở về bên ta/ z- `, n/ J- w, j5 |4 P1 r
* ~4 Q$ n4 q/ {; l: |
source: Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

( {* Y: J, A8 ^7 @
1 ?" W( k: b- s- S
6 g1 L2 Q- S& M- F6 a
4 Y& C0 g/ {, u1 C0 o
; ?2 [* B6 B* |
/ D) v5 \2 o! a
* L6 S7 F3 h1 G' N# K
' [7 e$ w& b$ u3 q5 I4 q9 v/ F7 E
( Z$ F8 j  {  E& X! e* J( M; a. R* e/ C# |( [5 h4 x
/ Z  W! C% E3 R2 f& a
* e4 w' b0 t1 O* p! W
0 v4 h9 {; ]) }# v5 c0 r4 b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-9-2012 19:17:00 |Hiện toàn bài

Dam Deok misses Sujini: P2 G8 ~% i8 P- R7 S, g

; R& g5 W, P+ q5 O9 lsource: dfjules
) e; K+ L3 X6 B$ K  T/ ^: `# t2 u' h) n( a

+ k2 x. J! y$ w, L
1 G- V' _# s) r9 n9 `' S ! E% X& g2 E& b" H. r0 A( c

9 d! d0 R' B+ v1 k% {
5 q: Q+ W$ {: ?+ \( `5 |! Z/ J8 P8 T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 15-11-2018 03:08 , Processed in 0.077884 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên