Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16819|Trả lời: 49

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:39:38 |Hiện toàn bài

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend
9 V; P5 p; W8 s# ]. ?8 Wtổng hợp
% b0 t: R( W$ t# h/ a# w( B! w
$ T9 x% L' f0 L1 {" d% T/ g( Q
, T* A! }$ Z8 z4 L( ?7 z) a
/ U7 ]; l  Y) l* L6 U

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:09 |Hiện toàn bài

Making
* ^8 y# P: r. b- t
3 m3 i  I" v3 \4 `! F
: [6 `, l% l8 ~/ q1 C
  \3 q( N+ t8 T; c5 s
) L7 M( @$ }9 Y+ _& j3 _9 Y7 i# l5 a% {* \2 A, O

; O4 o/ s4 Q6 D& v1 I6 ], }7 W. g) j/ Y5 s

: z* a* k7 W. v" O& N& a7 P) ]
' M) q/ n* E" k1 z; e9 P7 I/ j4 _$ r& {

Đánh giá

khahi  hjhjhj, oppa dễ thương thật !  Đăng lúc 21-11-2012 22:41:56
phamgiangly  kaka. già rồi mà còn nhí nhảnh ghê. nhìn cute quá đi  Đăng lúc 15-5-2012 20:51:04
tanpopo126  tấm đó oppa đang ăn vụng keke  Đăng lúc 18-4-2012 16:14:22
beyeu  cái anh Joon nhà mình là chúa của những trò nghịch, cứ nhìn tấm đầu tiên là biết nghịch thế nào rùi  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:03

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:26 |Hiện toàn bài


  e+ P0 u+ d# G8 z7 S  ?; }( V; Q4 W3 L; ]! K- I0 g( X& S
+ `; a& o1 e/ ]2 ]0 Z7 G
* z; n% _; j% |2 Q2 L/ G
% v% u7 m9 U6 a) o. p3 b4 m5 A" z

) p  \, E' m" r. c7 s
4 K* {1 l  a$ s  w
$ N' g0 b8 A( G( ]- r) F9 K2 }8 M; W' D) @, Q+ s3 u* N1 z

2 f( n4 h8 C" g% \
, n& Z$ ?3 P6 V
  {$ e6 s# t9 j$ }. ^4 @

Đánh giá

beyeu  nụ cười rất là đẹp. mình y nụ cười này  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:54

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:47:42 |Hiện toàn bài

! W/ t3 n8 O% P# Q: N) L$ V

% j- V1 [  i6 j; A8 Z) }, m9 S0 p: A
( u6 q8 C2 i( F9 Y7 D1 Z
4 ?% U5 h+ A% ~/ R  r: z4 ?0 I2 ]( P: ]' c
: d' u8 V& ^/ x$ {4 p

8 e& H/ h! a( O" O
  B( ], p2 x  Y3 }$ Y9 G1 t! v/ a% Z0 s- d3 |

7 a9 x* G6 v0 Z! O
# v4 e. x' s4 \7 b. t0 s8 ^
- f" V, E3 @" A! f  V" A2 R9 w# l/ T* ~- B. e
7 @; Y0 C! j" s+ e" ]

4 z( p( h+ K, R- z! i
- ~( k2 k: C. V1 L! A

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:48:39 |Hiện toàn bài


$ P' o6 j# o* c* ^, o" O, T* _7 Q6 b4 g. \, f3 n
& |! c1 Q; z6 U7 x) l; ^% E

' C4 W; r0 E& C' P. M+ @9 H- B7 j, |( L- o" u
# m. X- y3 B& [) {  o

$ f- Q) C& I% K) t% G, e0 q/ f; X, |1 e

/ N+ I7 K) c/ K% g/ r. T4 M

Đánh giá

beyeu  hihi, tấm đầu tiên coi kìa, nhìn mắc cười quá, y như con nít đang chơi đồ hàng.hihi  Đăng lúc 18-4-2012 10:09:55

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 19:58:58 |Hiện toàn bài

source: baeyongjun's blogsport
/ E, f7 J1 c; j
& n$ x' V' q& c  r: c8 q
& }" L3 F, j( o0 g2 h* c. Q- Z
+ a' O  n) V+ d3 Z8 Y3 ]
6 K# D- T7 U. O! i8 E7 p9 c- f% E6 B2 }: x

% V, M+ P8 _- p* i( F, M+ ^- v4 H9 }* C) ?
9 K! G3 H/ _- Z* Q/ p  H* Q/ [6 u! J

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:24:17 |Hiện toàn bài
Gif đẹp nè, nhìn lung linh wá cơ ) x, v* g. B% h7 s- g" k

/ E# R2 ~! }& O2 Z* i! F$ f

Approval
; Q1 C2 I1 }/ X; b$ |3 {2 r7 C' V: V
2 A: w. W$ ^4 Z! s* f/ u5 z

Từ bây giờ, nơi nào có nàng nơi đó chính là hoàng cung của ta
# P4 W0 h9 i2 s6 `$ Q- n: s
$ T3 x' X6 H8 G, j. v% z


, ~( G5 Z# ~) S& W1 c9 J# |2 ?5 a' D9 `2 X/ F1 k" c6 p; s  G1 @  n

  7 Z2 ]; w. c+ u4 t

* f. A: H5 B9 g) }) `  + N4 p/ p9 h" W) E
" C$ }4 G7 R8 P" T' a# g& M' a

  
3 s* r# L' E( b' }
- A' o$ [$ V# A3 F( T4 tDam-su của ta, 8 năm trời xa cách

Đánh giá

baekimlieu2891  em cũng rất ấn tượng câu nói đó:)  Đăng lúc 3-8-2012 20:27:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:32:38 |Hiện toàn bài

by my side" L6 ]; V& j2 F) o
7 i- ?5 q$ H0 j+ J
source: mybyj/ y4 ~) e& N5 A5 e2 n9 Z( d2 K' S

1 y. o: `, A4 u, h6 h  {6 W  T

    Damdeok: Why don’t you attach yourself to my side?
4 e: V* g, }4 ]  \    Sujini: Am I glue?$ m4 F' n, f; }# _# J1 B) R
    Damdeok: Can’t you just once say “yes” in a sweet voice? The person in front of you…is a king.

+ _3 C" l6 S% ^


  |' b. r9 B# o' k+ X3 }5 Y! Y5 m* |( a1 D; m% U


% Y' L. p- n0 Z) ^( }
* A, ~6 j6 d, S2 \! ]+ V8 P
5 }3 p3 m+ K  k! _" d4 e
9 {' W. A! W8 @. Z % C5 v9 P/ l3 Z

2 F, n. s) \8 P9 u. f# `6 R8 ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:40:31 |Hiện toàn bài

A Hug3 ^* c( x2 q9 Y3 U6 ?) G+ Y- O

5 h$ W% C9 D' d2 n' H) B0 @* Osource: mybyj/http://gibbynka.tumblr.com( C- b2 x/ d0 p2 W

5 _0 e3 n  u2 \' [  
! n/ i1 I: K8 x% d7 u7 j0 ~5 G# r9 `2 p# B
  
; ^. A  W' a0 T( T
8 \: ]/ h7 Q) x) t, a
2 l  N  L9 @; v. {


0 Y" U% e6 }$ A& g4 P( O3 k2 k# H  f$ U/ U8 _7 I
- Nha đầu này, cô không được ôm sau lưng đức vua đâu, biết chưa?
; @! r: G' ^4 T- xin Người, chỉ 1 lần này thôi!
8 J5 D, v, n0 q, h$ H) }. \...
* F* ^0 `  ?- X  i- Người biết không? Lưng của người thật đẹp.

( }: K& T$ h/ j# H5 _; `' [! n8 S
- M" ]$ a+ N1 d3 P5 Y& m% hP/s: huhu, coi bn lần cũng khóc

Đánh giá

baekimlieu2891  ôi back hug nhưng e thích oppa ôm sau ss ấy hơn  Đăng lúc 3-8-2012 20:28:27
tanpopo126  ko fai ng hầu ss ạ. là ng bên cạnh dam deok thui  Đăng lúc 15-5-2012 21:35:54
phamgiangly  mình chưa coi phim này. nhưng nếu mình là cô người hầu này thì hạnh phúc biết nhường nào nhỉ? hihi  Đăng lúc 15-5-2012 20:55:17

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 19:09:13 |Hiện toàn bài

Dam Deok
+ t% \$ v- C, q+ q. s- R$ ]9 P# t/ ]; K) x

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-9-2018 13:46 , Processed in 0.071917 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên