Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 17874|Trả lời: 49

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:39:38 |Hiện toàn bài

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend
% X3 E/ S/ _5 g  [4 l+ a5 B' ^: Dtổng hợp7 b4 C3 A% h" Y, o

+ [: W  ~+ R2 M) u% [9 B: [; z7 }4 f) L4 L9 h" Q# Q9 `

  q4 Z; G* o; f# o5 o! ~9 @9 M- Z! v! ?1 j1 Z. r% Z

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:09 |Hiện toàn bài

Making
2 s$ i$ `) J0 D* }+ k' \" p
+ r2 y4 Y% {8 [' I8 n) o5 l. c1 r$ Z4 x+ [0 `3 P6 o7 i  I" R- D8 j

3 `) R" T; H" R8 M" `
5 e4 C( z$ E% y$ H5 B. Y/ a' P- u+ b) n/ y  v: P2 K0 d" B* S  t" F
. V7 I% q, u; {$ n8 q/ D
2 ~; _7 I+ ]) G0 @  s2 K+ ^* l
, a( ?2 Y+ k, U

8 w" L( C; X# F- H6 i0 z0 Q
+ W  Y- ?- c* Z, J9 P- D) m

Đánh giá

khahi  hjhjhj, oppa dễ thương thật !  Đăng lúc 21-11-2012 22:41:56
phamgiangly  kaka. già rồi mà còn nhí nhảnh ghê. nhìn cute quá đi  Đăng lúc 15-5-2012 20:51:04
tanpopo126  tấm đó oppa đang ăn vụng keke  Đăng lúc 18-4-2012 16:14:22
beyeu  cái anh Joon nhà mình là chúa của những trò nghịch, cứ nhìn tấm đầu tiên là biết nghịch thế nào rùi  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:03

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:26 |Hiện toàn bài

  R0 d7 w% v. l, D( f3 `/ f
& V/ `+ j- l3 w7 S* b$ P
( p& }# T/ O& P6 g) Q4 l$ }

. {6 \* U0 T# R# E4 |
8 V' \( C; L% M+ b  b2 A0 o7 S$ R, c7 u4 B5 }; U

& c+ t" V! m" p
" X( r! j9 `& P9 ]* N0 _
! p8 g6 k, ~, R" I# M  t; }, O
: {$ X1 p8 u) I  \' s4 \! E* n! b  t8 z4 g

; F0 a. C1 p+ t

Đánh giá

beyeu  nụ cười rất là đẹp. mình y nụ cười này  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:54

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:47:42 |Hiện toàn bài


/ @. P* `! n) M5 k6 Y/ N' }3 Q$ ~) [

  w0 o6 Y# R7 m6 l: ~
, _4 N8 Y# u) k- ]. z7 O+ e3 ^/ _4 |* F, H6 K) d- K
" a) X3 o% d& x% U
1 ]  L8 n& u* w0 f. l

" |- K/ i; @& I  X; T( t7 G% b0 ^( r' P6 r3 T# \4 Z3 I
! I5 N3 s( b! i  o, }  ^
5 {7 t3 e( M3 X. c; X

; ]1 m' Q% T- z$ V- a  r
) }' |2 g. m. c& ]
( a* x5 F0 S4 g! {  x1 B* g
( f& e9 k1 V8 r) X' j* U- [
0 ]  B" Q5 n8 [' H+ B4 i! V3 j' U, q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:48:39 |Hiện toàn bài

! E" ?5 ^3 T2 g' y) h$ k' X

, U/ N6 F, _& f- b# i2 p4 a: ?" c; Z. x" j
+ A) i' k# o6 r, o, [6 O
% L, D  W2 B# {

1 K0 t0 R3 Q6 h# w  Q0 d' y6 K) r! M: b* X* d

6 A$ z! u7 T3 y0 A8 K
6 y3 ~# A! Q& S

Đánh giá

beyeu  hihi, tấm đầu tiên coi kìa, nhìn mắc cười quá, y như con nít đang chơi đồ hàng.hihi  Đăng lúc 18-4-2012 10:09:55

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 19:58:58 |Hiện toàn bài

source: baeyongjun's blogsport
& p  l! m, y% ]" [/ i
0 j% F. N6 d1 M: |8 V4 ~$ C
) f3 K; \# a  A$ L! ^5 f
5 o( j# F% ?0 `
8 T* k: A  L" J3 e5 O+ d7 @
6 @/ r& B( z$ D# f# P: V7 K1 K
4 y7 D8 K+ ]5 ^7 q$ |" v, P/ J& K+ r: e5 c0 a

) q+ x$ P. P- Z# `/ B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:24:17 |Hiện toàn bài
Gif đẹp nè, nhìn lung linh wá cơ ! k$ L* G" b. b. W# b! [. _( ]

; V8 F8 T7 V; r1 e0 k9 Q

Approval8 A& C, A% J* N1 p) x

! \& ?2 a" A9 a$ m

Từ bây giờ, nơi nào có nàng nơi đó chính là hoàng cung của ta

# Z& D7 ~1 C% {4 U" n; @8 M/ x) C1 W! z& U


) y3 c& _) b  u% C, M9 _6 \8 f2 q' D: ]& U9 t

  
' u( C7 ^$ E- G. h( H7 E; H# m% j5 h' W. ~) |
  * P" Q' U, ^$ J( V8 E' |5 M. c
+ c; S/ d2 Y( l* e( X9 k

  
' j% i3 ^" i3 V! X) u
8 o% Y; t( k) O% @( S' tDam-su của ta, 8 năm trời xa cách

Đánh giá

baekimlieu2891  em cũng rất ấn tượng câu nói đó:)  Đăng lúc 3-8-2012 20:27:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:32:38 |Hiện toàn bài

by my side; F4 O) C8 U- P# d1 I- G& N

+ b8 a: F  G5 H! ?$ {. r# e6 X, msource: mybyj1 k8 ?) c$ N4 Q* x

: t# H2 e% ^, {3 ~

    Damdeok: Why don’t you attach yourself to my side?2 Y" l+ R) x8 C+ V% M/ B
    Sujini: Am I glue?  e& G  P1 c( N1 m1 J! g" e
    Damdeok: Can’t you just once say “yes” in a sweet voice? The person in front of you…is a king.

4 _3 F. D  V: @1 c+ h

5 H( P+ _9 m( A# f4 k: O, i' Q

2 G( p3 U4 p3 m2 P- O. S9 e6 _9 G

2 C/ v) g1 W1 S) h3 }9 u3 u

3 _0 @. Q, M+ q
  H6 ], g& f  U, F6 f1 ]. W5 j( B: o2 r; X" h: |

# W3 R# t6 }' a; ?4 B3 o' a: q3 A. {0 N. h4 w; u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:40:31 |Hiện toàn bài

A Hug- s& l# z3 \( ], Q

5 `9 ~4 t. U8 S- a# ksource: mybyj/http://gibbynka.tumblr.com
( u, r' _' k1 c( |1 b; i; r2 O
  0 ^/ i) _+ _1 h' G+ \' V
9 r# a5 Q( ~) O) S+ V( d
  
' J+ S0 ^9 h8 g
$ e2 \" z* a5 P& V( o! a9 M- \7 a* u' g! ?/ Q# J: \, p+ v


  h4 h' X/ [7 r/ C& x/ O. w! m( T+ c9 v
- Nha đầu này, cô không được ôm sau lưng đức vua đâu, biết chưa?% A, s8 c& n/ P, i4 d
- xin Người, chỉ 1 lần này thôi!
: h0 h. ?: S" U* }" T4 Z: R* }  D...
' i5 l2 v0 d! s3 J* u- Người biết không? Lưng của người thật đẹp.

- Z; h1 h! _4 H
7 R1 z. [/ f6 F; N0 oP/s: huhu, coi bn lần cũng khóc

Đánh giá

baekimlieu2891  ôi back hug nhưng e thích oppa ôm sau ss ấy hơn  Đăng lúc 3-8-2012 20:28:27
tanpopo126  ko fai ng hầu ss ạ. là ng bên cạnh dam deok thui  Đăng lúc 15-5-2012 21:35:54
phamgiangly  mình chưa coi phim này. nhưng nếu mình là cô người hầu này thì hạnh phúc biết nhường nào nhỉ? hihi  Đăng lúc 15-5-2012 20:55:17

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 19:09:13 |Hiện toàn bài

Dam Deok
) m  X3 t& e. i/ R0 [) e! \; ]. m$ ~; M- V: ^% J: E7 @3 n& f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 07:35 , Processed in 0.099038 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên