Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 16905|Trả lời: 49

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:39:38 |Hiện toàn bài

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend+ r! F5 ^) ?; S
tổng hợp# V- X& ]9 K+ T9 \& D$ e/ e! u

& t3 R8 B& }- l
9 ?7 @  }- ^" U7 d. {4 ]' v1 }
/ y2 Y; @8 f8 A$ Q* N8 O8 O) f, h: e# A) l5 E- {4 o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:09 |Hiện toàn bài

Making
% j* |) u( P" _! p8 Y- k3 x& b* d/ H6 Q+ W- U/ ^0 X
3 u( _. U6 r9 ~0 Z; J4 S

% Y' d# @5 h4 t( f2 _/ T; b( C9 g7 U
& c6 w( s- y# p. }7 {6 ]& v' {& J! U
/ x( z: P1 Z3 L9 a
' [( m2 S3 O3 r+ I4 x- O9 F  g
# i5 U1 y' x1 T/ L9 o- ?
& x* z5 r/ g6 }0 i  @/ I  s0 a; e% l9 b6 r9 s( E! w

( ]* a- t( G2 J/ \3 u

Đánh giá

khahi  hjhjhj, oppa dễ thương thật !  Đăng lúc 21-11-2012 22:41:56
phamgiangly  kaka. già rồi mà còn nhí nhảnh ghê. nhìn cute quá đi  Đăng lúc 15-5-2012 20:51:04
tanpopo126  tấm đó oppa đang ăn vụng keke  Đăng lúc 18-4-2012 16:14:22
beyeu  cái anh Joon nhà mình là chúa của những trò nghịch, cứ nhìn tấm đầu tiên là biết nghịch thế nào rùi  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:03

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:26 |Hiện toàn bài

+ E2 I# x& p$ D* ?7 w# T6 w! I
2 T! H7 U3 W6 a) U6 r2 m; |" x) ?" ^

( x/ w0 ~) O; \% P! R+ z; D+ ?1 l/ \
5 X1 }) z+ F- |
/ k/ S, x4 V( k4 J+ ~6 j' i/ \' [7 m

( r" I# w! d9 m9 R% X6 }$ }( w2 {; p' l" ^/ B

% b$ M2 e# {& N9 |/ h" Y$ d6 t$ F7 \/ D1 Q1 f4 ~: O& f

2 A+ o2 o0 w2 s/ p3 k& x/ ^! k/ I& u# n, s! q- k

Đánh giá

beyeu  nụ cười rất là đẹp. mình y nụ cười này  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:54

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:47:42 |Hiện toàn bài


  @8 Q6 L4 `- R- d: R$ x  k9 \" O, c
4 [! o, v$ S' @; i/ y* e# e
! \+ K2 c- n" F
! B& d, J6 f& Y8 T
; M" u! t( a) b0 T4 r

9 {( W1 M; l& `, x5 a* I4 u9 y: Y9 E# c
, h$ Z$ }5 s6 |; A, @

' e  F  _9 V  _% x3 T6 `/ E% F$ I2 U  [9 b8 v7 I% E5 \( O

9 o4 U- p( p8 c/ y  n& I3 T1 N& Q
- P% i8 W- N, w
- w, e' z1 K7 r2 S
; A9 Z5 Z6 s! a& y+ B2 B' W! d6 {( o1 C  u1 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:48:39 |Hiện toàn bài

  D, ~3 B( x+ t, F
" ]/ d% e& C+ o3 X

! U2 k6 N) b" r3 h' b" g. X. U9 i* w6 v
  W& u+ a+ M( L' {! ]; s' U
# G* t* ^$ Z! E. n
% |5 h4 N9 p5 ]! @! M! k

: \& O& E& b5 D5 B6 P: V, V
' q$ d, |! K' C/ u1 c

Đánh giá

beyeu  hihi, tấm đầu tiên coi kìa, nhìn mắc cười quá, y như con nít đang chơi đồ hàng.hihi  Đăng lúc 18-4-2012 10:09:55

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 19:58:58 |Hiện toàn bài

source: baeyongjun's blogsport0 w$ f8 J2 j! d, i

( }6 h* i8 Y- [$ o; e- h9 }& `% R8 C  ^3 k

, R" O+ q* W3 W" r" g4 r; l
) ^  V# z  s  ]% P9 g6 X4 U6 i! S/ T3 D; T8 b8 }& E0 r3 z
6 }; S  w- ^' G& p; l( W  M5 M

1 W, C7 |" p5 I0 E
4 c- q9 d+ k$ ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:24:17 |Hiện toàn bài
Gif đẹp nè, nhìn lung linh wá cơ
4 M. n. j, c. f& e. g/ D4 x( }/ n- b8 G

Approval4 j5 d* G; A6 L2 r
4 W6 p' Q& e$ {

Từ bây giờ, nơi nào có nàng nơi đó chính là hoàng cung của ta

* D5 Z3 I. x) }
/ n3 ]& z1 U7 b


3 S3 Z/ @0 X9 m, v- E- _3 i/ A- J6 j7 V9 i

  : ^: F' j# @+ O( b. T+ w3 K; x

. J. a& x% t/ D6 [1 V  8 _$ g2 I& n" q4 v! f
: C0 L  |) |" s- ]

  * q: |* u( w7 W& \" ?

' ^  a# X: {2 f# T% j3 P8 ]Dam-su của ta, 8 năm trời xa cách

Đánh giá

baekimlieu2891  em cũng rất ấn tượng câu nói đó:)  Đăng lúc 3-8-2012 20:27:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:32:38 |Hiện toàn bài

by my side
7 w, z$ @% C1 p  G, x" e$ `' {  f) f! F* ~1 u4 X+ I( ?
source: mybyj3 v' V  r0 ~7 z: r* N  r' e
+ O, k8 i0 ]+ C- M2 v$ c: n; Z& b- h

    Damdeok: Why don’t you attach yourself to my side?
$ I2 f# R- v0 o* ]/ {' A7 y    Sujini: Am I glue?  ]: I- c% J- p" W! n* c4 @9 n2 i
    Damdeok: Can’t you just once say “yes” in a sweet voice? The person in front of you…is a king.
* M  s2 J0 B8 K  o5 ~8 C6 L


3 Q6 v& x3 b5 U! E( k! n7 |8 |3 n' x' r


4 V/ z. S4 s  v5 [2 x6 s- z: P
0 F6 p1 B1 s  |
: r0 c$ y" N" t
) U) T' R8 @3 q- i $ V% u3 y; P/ j

. K4 s2 i, _6 }4 e& a* k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:40:31 |Hiện toàn bài

A Hug
$ {0 |! c- R% H. b/ U- j
- F5 d# l. Z' a: \7 Psource: mybyj/http://gibbynka.tumblr.com
. }% q  N. w/ u
5 ~5 q9 R3 j8 M0 ^6 S) q  8 k/ L( Z1 c; C/ n$ a3 i" H
, m2 l) ^7 X, Q* R5 O! L" L
  " j  L7 Z, R" M3 o
# m+ h, f% @- |# i! }% @  Q
( f/ ^  ^4 m$ g- M8 X9 B% Y. n

$ ~2 H: P, m: O" C2 t

8 x) ]; @  h  s  |  Z9 i( g
- Nha đầu này, cô không được ôm sau lưng đức vua đâu, biết chưa?
9 W; C8 i, ~; g0 r- xin Người, chỉ 1 lần này thôi!
9 g/ C5 J. j4 x& Y! W...9 ~2 Z+ O2 Q9 E# f4 C% U4 w
- Người biết không? Lưng của người thật đẹp.

5 ^& V6 z4 b% R% u3 f3 i5 X3 m9 [7 p: P
P/s: huhu, coi bn lần cũng khóc

Đánh giá

baekimlieu2891  ôi back hug nhưng e thích oppa ôm sau ss ấy hơn  Đăng lúc 3-8-2012 20:28:27
tanpopo126  ko fai ng hầu ss ạ. là ng bên cạnh dam deok thui  Đăng lúc 15-5-2012 21:35:54
phamgiangly  mình chưa coi phim này. nhưng nếu mình là cô người hầu này thì hạnh phúc biết nhường nào nhỉ? hihi  Đăng lúc 15-5-2012 20:55:17

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 19:09:13 |Hiện toàn bài

Dam Deok
9 ?: [3 W% W! u' G6 j- b- l# E8 T/ z1 b  A- h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-10-2018 08:17 , Processed in 0.205581 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên