Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 17612|Trả lời: 49

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:39:38 |Hiện toàn bài

[Gif] Hình động dễ thương từ The Legend
+ I' t8 p% E* q3 ^" C7 {9 H4 stổng hợp
1 D4 j" G$ b/ h% O( ^& ]$ S- o, H8 ]7 b
9 |3 ~( t5 w9 c' K: l! I

4 Q$ p# m6 \3 y( r% t8 }
7 |' x; G5 B: b" J4 T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:09 |Hiện toàn bài

Making
- x) R" G1 v. `" p$ y; s) i& S) C7 e8 r. u8 L

; Q+ V* G( W5 c: `
& W- V  j# d2 m/ ?+ X, ^; }
6 o* k$ k' Y( {% k8 v
9 d& J2 q& R- K! ~' T- ^; \5 f3 A% n0 @+ _: ]+ o
- `% n5 o: T- q# p3 w( y5 d

& f5 ~# n8 V# R+ a/ v, Y& e$ C
+ D4 l' ?4 Y  ]5 _8 q: S' S: D# P  |$ b" Y2 K9 R

Đánh giá

khahi  hjhjhj, oppa dễ thương thật !  Đăng lúc 21-11-2012 22:41:56
phamgiangly  kaka. già rồi mà còn nhí nhảnh ghê. nhìn cute quá đi  Đăng lúc 15-5-2012 20:51:04
tanpopo126  tấm đó oppa đang ăn vụng keke  Đăng lúc 18-4-2012 16:14:22
beyeu  cái anh Joon nhà mình là chúa của những trò nghịch, cứ nhìn tấm đầu tiên là biết nghịch thế nào rùi  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:03

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:45:26 |Hiện toàn bài


2 _; M6 h# e: |7 |
; X' q4 q8 Z0 U0 r* Y% D9 }7 d% k6 F+ v

. Q* C) P1 g3 S  @' ~* R
0 l) c% b9 L6 n4 l9 S5 ~; d2 y1 h6 i) B/ W; d+ N9 R! ]# f; p
9 G3 W0 l! ?4 l) _  x

+ X/ o3 e4 `# l. P1 |/ }4 a% y/ Y, }, T4 g/ T8 s, q
! n2 h) v; C0 j0 u

7 b6 g2 c% Z. H! I: t- k
! t9 R5 E* }; M

Đánh giá

beyeu  nụ cười rất là đẹp. mình y nụ cười này  Đăng lúc 18-4-2012 10:08:54

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:47:42 |Hiện toàn bài


2 e  [/ D6 n$ H0 [. d  P7 f
1 c4 b2 A0 `. u" U7 P3 N' K+ E: G

* ?/ e+ R; ~; X7 H  j* v# E: F/ ?% J4 e$ _: j

1 @' s, p7 x& {6 S3 y( P/ d6 f" C" q3 b5 \" C
8 `' W* _& n2 k4 a* \9 v

& }+ D5 x. U! O8 w
; H( ^. g# w7 D8 k" j# a
" [1 v8 I7 e1 P# L3 C7 h4 A8 e
( f+ D4 H8 d4 r" J8 M; ^3 g4 q- g: d# h) |2 B& D0 E1 N  ~

. b5 u* `; a9 j( g8 O9 d: Y% K0 P. }6 m2 C9 c: Y7 A3 }6 ?( M

8 o, D# }; ^9 P5 U: G) m6 \, `

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:48:39 |Hiện toàn bài

2 d+ K/ n1 z/ y* h. d. B
$ J, E5 t# E0 s* T$ `' X- N

) _) C% o" U: M8 g- F8 s! M& F8 n, ~, N, ^# K; \- A1 a

+ x9 f, Q) a, ^. [6 F% r2 Z3 F8 n1 W8 p* |
6 N; I/ }) y7 W/ g
) `6 t7 A& N; I* \. b. a5 W

/ a& }4 m4 m1 I% \  C

Đánh giá

beyeu  hihi, tấm đầu tiên coi kìa, nhìn mắc cười quá, y như con nít đang chơi đồ hàng.hihi  Đăng lúc 18-4-2012 10:09:55

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 4-4-2012 19:58:58 |Hiện toàn bài

source: baeyongjun's blogsport! X. ^2 H' G# l+ V& n
$ I  ~9 t* n# i5 N
% F' N1 W& R$ H# l
1 W1 W/ ?- a) y) i6 h0 t1 _% \: o

  q1 j( `' ^6 x! g! Q4 ~( d0 O4 w4 ^# `, }+ l$ z
5 p9 S- S  C' h" e; M6 `

; q" h8 t4 d- V+ X; y, a/ H0 m" @" m+ W, j" N2 H; k0 P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:24:17 |Hiện toàn bài
Gif đẹp nè, nhìn lung linh wá cơ 8 ]/ _% A6 O" M4 O7 P

* g5 S+ I6 c" `* V5 p$ x8 _4 O1 u

Approval
$ b) Z6 Z0 w+ I. `4 x1 b' Q2 X  X8 Q- A" P( J

Từ bây giờ, nơi nào có nàng nơi đó chính là hoàng cung của ta
. c- o7 g3 D# J3 n$ A0 I

1 X- c. a# T6 d' v& A


; P  B5 m9 ?! k+ ]) Q4 q, J$ F4 G/ Y, S$ Q. Z' W4 W. X

  
; O1 b% J: I6 @; ~7 u0 F) X
6 x4 K) M, w5 v9 f3 }  ?1 v; @$ E  
( w; d3 ]  Y3 g+ f* N' g2 h& E& i; f! K

  $ x/ [. W! w" {

" Y+ t/ T4 N& I1 E" YDam-su của ta, 8 năm trời xa cách

Đánh giá

baekimlieu2891  em cũng rất ấn tượng câu nói đó:)  Đăng lúc 3-8-2012 20:27:39

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:32:38 |Hiện toàn bài

by my side# U: K' f# S+ M( b1 M& Q( w
+ H8 J5 t: F- P& A) h2 Y; X
source: mybyj
' K# p; [5 F. D! }3 y. M( D8 t4 n4 r4 E+ T. g5 H

    Damdeok: Why don’t you attach yourself to my side?# w5 R& n0 q: ?/ R# f+ C) u9 \# p
    Sujini: Am I glue?4 C3 u: M; \  r' E# B
    Damdeok: Can’t you just once say “yes” in a sweet voice? The person in front of you…is a king.

  ]% K2 ^$ x6 _* e3 g# A  V


2 }! M5 n4 e: o3 X& g5 ]  |# k  M
: A& g5 r" w- P1 }: Y$ F# N

1 Z5 H% @' z! {) j: c9 ?" H
, t0 k) o3 p2 C% ^4 n' A2 W
$ S6 a+ t: x/ u' e& x9 ~
& w5 p2 `% u2 n8 |, p7 W8 U: F8 g

$ }6 j. s# i5 c* }- g4 ]; N( H5 e( g: }9 ^, C! O% l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 18:40:31 |Hiện toàn bài

A Hug
3 N; }2 _2 ~5 H6 X
) K6 j, ?, A) h0 D* p7 nsource: mybyj/http://gibbynka.tumblr.com' r6 y; g( R! x. K/ o7 Z

0 [5 c/ f2 D: B) Q2 |  
5 O5 P3 a  x7 [& ^# o6 n- \' m* R
4 l; k: S4 k- Y0 T8 @" @  2 ^  q! t7 a/ J3 |2 m0 _

# ~  H( u3 y! A/ i2 M: V3 k( L0 n. t' R8 Q% V1 G2 N

/ w0 E' T. m& }  @

0 F0 [+ ]6 k% q: p; ?
- Nha đầu này, cô không được ôm sau lưng đức vua đâu, biết chưa?
6 P  ^6 h! a# e( ?- xin Người, chỉ 1 lần này thôi!! ]& E2 Q3 S' c, T' J
..., }, @: x4 C6 I7 `) I' w% [
- Người biết không? Lưng của người thật đẹp.
3 c$ @' c9 z3 I9 v! [$ ^
0 {* C. t; S! {% K
P/s: huhu, coi bn lần cũng khóc

Đánh giá

baekimlieu2891  ôi back hug nhưng e thích oppa ôm sau ss ấy hơn  Đăng lúc 3-8-2012 20:28:27
tanpopo126  ko fai ng hầu ss ạ. là ng bên cạnh dam deok thui  Đăng lúc 15-5-2012 21:35:54
phamgiangly  mình chưa coi phim này. nhưng nếu mình là cô người hầu này thì hạnh phúc biết nhường nào nhỉ? hihi  Đăng lúc 15-5-2012 20:55:17

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-5-2012 19:09:13 |Hiện toàn bài

Dam Deok
! I3 z5 _6 p" t/ ?, A2 A5 z1 O8 @2 e
/ K3 X3 L5 f* R, T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 12:13 , Processed in 0.114873 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên