Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4188|Trả lời: 7

[Photo/Gif/VOD] BYJ eating (Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-2-2012 22:34:20 |Hiện toàn bài

[VOD] BYJ eating
! J* ?0 q  z7 j% j(Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào). s# ?! S- ~) |3 `1 v
keke oppa luôn có những điệu bộ dễ thương keke! p- J7 y! ~8 g
4 f, @" N2 t5 ]% o8 _" |0 {' y

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 17:51:21 |Hiện toàn bài


1 x3 H  P0 r* Z% [2 R: _6 k1 G9 ^+ r, d! F& P. {
+ Q6 _& v' s1 \# |
. D, r* S  c; c

! p8 |5 f9 z0 F1 W2 q; p& Q# o9 F+ D; K6 j; P

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:17:28 |Hiện toàn bài
ăn lén kìa
4 |' h/ n" O5 }% x  n7 M  b2 J; c  _. m# U

5 H. ?5 P& B( o1 I! O
, V6 g( p) h/ R' b+ i9 D$ l. f( X% J" ^, q$ w1 }3 r& i$ @
& E+ q: @7 f! s0 w: A9 B; J
) N' C7 b% R, }, c
( O) P3 f2 u1 z' u9 E! Z& }
) R7 S& e6 H+ M( r7 C
& l8 N4 h! N! K- ~  i) X% c
  D" ?, l: K5 t3 N
  Y: ]# i- D. P7 i* k. t3 n
- o  W& P' m6 ]3 R
! q" @+ J' v3 J: z$ w

Đánh giá

linkteo  quả áo hồng k thể rực hơn được nữa kìa....như thế bảo sao cứ bị đi theo  Đăng lúc 25-5-2012 14:43:20
tomato2989  ăn lén xong đập thẳng miếng bánh vào mặt người ta,hehe  Đăng lúc 30-3-2012 22:30:56

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:46:49 |Hiện toàn bài

Trong "Hành trình khám phá vẻ đẹp Hàn Quốc"
3 ~# g' \. t$ ]8 K: Y3 bcre: baidu2 b% U! K2 i7 D( t1 e5 Y* k+ \

! k" O% N8 @) R  ]$ q6 g1 t; D3 R( Y, c, B/ U1 a/ D) |

" E6 ]- u6 E8 |; A9 Q  M# Q$ U1 }6 T0 Q. K) T( g& Y
1 K, P! \/ l' Q7 G8 y2 i8 K

/ n: I$ p: S  t( y! Z
" {, ^1 q+ [3 L7 Y. N
7 i. ~+ M* z+ R6 n& I1 U; j2 t1 s8 m9 z4 J8 M. K/ z

3 x+ P! o; T$ N- E  v) C/ K- R% [: E  w5 Z
. g" F* @  B* v! O7 B& X

: g$ S( A9 [1 S* m8 E; m# N

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:47:06 |Hiện toàn bài

) j; Y; E! E8 b6 `( W5 _7 f& K2 S
. M' \$ ~. F2 |/ E; N9 Y, s
$ R- X7 M" F2 H9 t1 C, k
" a8 Z- r. p( u+ P3 i
" ~9 ]5 Q5 v9 O  G. @! e( D/ X1 P

1 R8 M6 E) w/ S4 l8 ^2 s( [
4 O9 d6 I/ s& p5 u) T0 ?& G" O4 y( C& g

Đánh giá

linkteo  thương anh chụp ảnh quá...mỡ đến miệng còn bị giật lại =))))  Đăng lúc 25-5-2012 14:44:49
tomato2989  gif thứ 2,bố của đểu cáng :)  Đăng lúc 30-3-2012 22:28:50

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:54:39 |Hiện toàn bài

& r0 W- U6 W, Z& v% a4 s& X
1 a9 |! N2 G! A5 h4 k4 |0 k* v

Đánh giá

tomato2989  yêu quá  Đăng lúc 30-3-2012 22:29:22

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 21:23:27 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 5-4-2012 20:36:31 |Hiện toàn bài

1 pic trong CF AB nhé, hình như cảnh hậu trường chứ ảnh chính thức ko có đầu keke
+ G: i/ h& R$ S( n. {: L( {: ]cre: DAUM
; J9 b2 g! h$ |" u+ x8 ?# h
5 ^, j! y6 k% H/ L, m1 h
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 17-10-2018 12:47 , Processed in 0.077033 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên