Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3905|Trả lời: 7

[Photo/Gif/VOD] BYJ eating (Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-2-2012 22:34:20 |Hiện toàn bài

[VOD] BYJ eating
  f; B$ E# f+ @  i(Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào)
/ \+ w& n& i, J6 S  ukeke oppa luôn có những điệu bộ dễ thương keke+ X3 W$ _" M  V& g

/ j9 b. d$ D3 y& b3 V, f

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 17:51:21 |Hiện toàn bài

$ H7 G" N. Q7 k3 \" |1 \% R, ~" u

; i- ~7 Y% Q. X& y5 {$ X% ]" G3 z! n/ E: q% f/ A1 e

0 |" t2 e3 P: a  h3 h- V+ o4 P# `/ }( T

# K1 }$ \- y2 M; g; D

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:17:28 |Hiện toàn bài
ăn lén kìa* d# g6 p" d4 t! _6 D4 O: n! f

5 y0 \  b; M1 o% @" m; g% j" E& Y* G5 M$ L6 D* a
- Z- s8 f& F; h2 X4 q

( I* ^3 D* Y9 l9 I( N/ ^/ d
5 y. [9 F! u7 J9 [" [0 A' |, w
/ v! `7 H+ c6 r9 f
3 K3 h; E* n4 d  `: ]6 P4 \0 p
! J' e7 J! z. t- q+ B9 w5 A
+ i9 s% Z1 q) X) s, y2 x
( Z, R) [0 U* s+ d) ?7 K: q+ }0 D* N% Q

* D. W$ J2 `& _
; `+ ^5 s) O" C+ N( P* r" s( D" p

Đánh giá

linkteo  quả áo hồng k thể rực hơn được nữa kìa....như thế bảo sao cứ bị đi theo  Đăng lúc 25-5-2012 14:43:20
tomato2989  ăn lén xong đập thẳng miếng bánh vào mặt người ta,hehe  Đăng lúc 30-3-2012 22:30:56

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:46:49 |Hiện toàn bài

Trong "Hành trình khám phá vẻ đẹp Hàn Quốc"
/ k- m9 b' i0 E$ Lcre: baidu
/ ~: Q% y0 B) r, }( |& s1 w2 l  n; U

* L8 n# S! w- X, Y
- e% u! v9 P5 x; A3 Q
0 w3 x" N0 m& W4 c
9 C0 ]8 z; D9 ]" a+ {6 h2 ]" E
4 l/ [7 |  B3 l0 \2 X( C9 F4 R7 U0 b- T  i4 }& ?1 N& W1 g
+ \! h" n9 A1 t2 |: h8 m
1 [+ r' Y% O4 ~
7 m& ~. k9 h4 N4 \' J9 }

0 r4 M$ x2 q: O6 }' I
2 u& `1 g! V3 _
# W4 W+ t. T* a: O6 k* Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:47:06 |Hiện toàn bài

1 n9 e6 v7 u3 H' |3 g

2 S+ t9 T5 _& d$ s! L$ T. m
. S. n6 E/ U+ H) `
9 X$ `; _4 i2 w1 z$ J+ P( @
" ]6 @" E6 W7 S$ {  n, d* A
+ L4 L  ?6 h3 I- }6 }' Y% B  R! x& H% v( }9 p
2 [6 s0 T: U. W! D

Đánh giá

linkteo  thương anh chụp ảnh quá...mỡ đến miệng còn bị giật lại =))))  Đăng lúc 25-5-2012 14:44:49
tomato2989  gif thứ 2,bố của đểu cáng :)  Đăng lúc 30-3-2012 22:28:50

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:54:39 |Hiện toàn bài


4 q# x6 B  u7 L6 w3 ]; _7 \/ `; R- d6 N5 v" q: Q

Đánh giá

tomato2989  yêu quá  Đăng lúc 30-3-2012 22:29:22

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 21:23:27 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 5-4-2012 20:36:31 |Hiện toàn bài

1 pic trong CF AB nhé, hình như cảnh hậu trường chứ ảnh chính thức ko có đầu keke
- O7 }: t; h7 N6 k% ecre: DAUM
1 ^+ {1 M* `5 n; n. a( ]

: T, Q5 H' L8 s9 U$ `' YBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 13-12-2017 00:53 , Processed in 0.104998 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên