Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4267|Trả lời: 7

[Photo/Gif/VOD] BYJ eating (Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-2-2012 22:34:20 |Hiện toàn bài

[VOD] BYJ eating
0 ?( K4 A/ f  q2 Y' D(Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào)
# l$ p: c7 L0 @3 f# Ikeke oppa luôn có những điệu bộ dễ thương keke
, z8 w( n5 x) D7 R' F. B: ?$ |! K3 d& A  ]0 l

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 17:51:21 |Hiện toàn bài


; G' B8 e# U0 F9 g/ Z+ B, X# D/ M+ z" g9 b& n8 D( n
; W( C& u' G+ V: d; D" M3 n* O
! s9 u; P8 B/ u$ L, ~5 ~' r

2 }( \& A3 }  t0 ?$ f& Q( P6 u6 o3 U9 C) D% ?! @0 d0 U

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:17:28 |Hiện toàn bài
ăn lén kìa
/ S" E. Z8 k! \: ~- N2 W! m* n7 ]5 D5 @! G! ^* ]

* o) S+ Y2 H2 {9 G* n5 D6 ^& x4 `, j) R( _  j# K7 R8 F6 U/ O* c
" ~' p9 w# q9 ]( M
) e8 t- x+ q/ S  I% J1 r2 P0 a  U

% G- f* Y$ _2 f1 U! L! b3 n
( j. X9 @4 E; O6 d' S9 U! ^
% @7 G8 h7 j# i( C) v" w  ]; Q6 u/ L# b: ?. x& b4 y9 A5 a
+ \' S+ ]9 l+ k4 w& v. L3 m
1 b0 x* t2 n9 O2 ^* N, t0 m6 }

+ Y8 _  o: B9 ^
. k5 Y7 n" O* F

Đánh giá

linkteo  quả áo hồng k thể rực hơn được nữa kìa....như thế bảo sao cứ bị đi theo  Đăng lúc 25-5-2012 14:43:20
tomato2989  ăn lén xong đập thẳng miếng bánh vào mặt người ta,hehe  Đăng lúc 30-3-2012 22:30:56

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:46:49 |Hiện toàn bài

Trong "Hành trình khám phá vẻ đẹp Hàn Quốc"
$ C+ o- y8 g- n" ccre: baidu; N6 ?  l% c$ ^. r
2 M: z) z6 y4 @- g

7 P8 T0 B% Y( b; Q/ L2 C
9 u) d% r4 M, s# h2 L, l  X! ]7 W# c
- X3 q; B; L9 B$ q6 T, b9 H
$ s0 m! {$ r( B! n/ c  t* _$ K
7 L! L$ n6 l* |. M8 m

; H* a6 H# u( K9 G8 I4 N5 F7 |- K; Z% E4 {* Z$ i( n

0 m( s+ k* l0 v3 R% I- K" X0 [8 ]7 @# B9 ~3 `9 L
% G$ F* P8 ]( j! G
. T  }" j+ h3 v( ]' s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:47:06 |Hiện toàn bài


' }8 K2 w' B3 f% t' E9 h$ u
; Q) R. _, |% l( c. g% G! C. j; e7 T0 F
1 H* X$ P( f, i: j( K; ^. ^* @8 L6 ~

$ |8 D8 b4 F" {+ _
( o% X$ S) V# f9 e$ o3 t- a6 \" G0 ~8 E

- G7 B9 `1 F+ ?: o

Đánh giá

linkteo  thương anh chụp ảnh quá...mỡ đến miệng còn bị giật lại =))))  Đăng lúc 25-5-2012 14:44:49
tomato2989  gif thứ 2,bố của đểu cáng :)  Đăng lúc 30-3-2012 22:28:50

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:54:39 |Hiện toàn bài


/ \# Y, j7 C( Q; e5 m% P$ B5 V. q" c! D$ }; |  m8 ?+ V7 A0 K

Đánh giá

tomato2989  yêu quá  Đăng lúc 30-3-2012 22:29:22

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 21:23:27 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 5-4-2012 20:36:31 |Hiện toàn bài

1 pic trong CF AB nhé, hình như cảnh hậu trường chứ ảnh chính thức ko có đầu keke
+ f- F) o. K1 q& l/ N" w9 ?cre: DAUM
. Y4 C8 A; R+ n1 D

" g  p4 l+ C' R3 bBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-12-2018 02:46 , Processed in 0.080850 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên