Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3815|Trả lời: 7

[Photo/Gif/VOD] BYJ eating (Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-2-2012 22:34:20 |Hiện toàn bài

[VOD] BYJ eating $ h9 W; ]" x# L5 B7 o+ V( E
(Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào)
! ^5 Y' J6 |! V0 c7 Tkeke oppa luôn có những điệu bộ dễ thương keke1 B0 u# j* X5 p+ ^6 u
4 o; ^4 n3 ]6 P( }! s

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 17:51:21 |Hiện toàn bài

, i2 ?2 o! }" G/ x' F" _8 m& C
" N4 B* ?. ~+ P* E8 ^9 e$ @

' ]" r, l3 u7 r* k! L, }
  Z% m+ i. q) i( b4 E4 B- _$ z" C( |9 ?+ D% {& }

/ W3 `( b/ T- c3 ?

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:17:28 |Hiện toàn bài
ăn lén kìa
' |& J7 h+ r: V1 `) X6 e/ Z" R2 [7 w' L! d5 f: u
! P; k2 _6 T! M5 c: f

" j: H% N9 W  f+ a
- ?* T: W4 e5 G/ _) k
  m" q/ e' H7 l, _
3 W3 \' n# `& M
) i. S2 G4 f+ M
  ^$ ?2 M0 z, m3 Q8 o/ O7 H# ^- U  `. Q! d* ^# z1 u

2 d' t& a9 e/ D3 |
; z0 E/ A8 ~7 H0 g, e! F
1 \9 R. U! X. U7 W1 a# W4 B5 E4 K0 q- r

Đánh giá

linkteo  quả áo hồng k thể rực hơn được nữa kìa....như thế bảo sao cứ bị đi theo  Đăng lúc 25-5-2012 14:43:20
tomato2989  ăn lén xong đập thẳng miếng bánh vào mặt người ta,hehe  Đăng lúc 30-3-2012 22:30:56

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:46:49 |Hiện toàn bài

Trong "Hành trình khám phá vẻ đẹp Hàn Quốc"' ?; f1 s9 u7 K& P1 R1 Q: R
cre: baidu! c1 ^9 e5 a" U/ p

# h" Q9 A; l; ?) z% n+ Z- B1 G$ X7 G4 t$ C0 @
& Z! O5 p7 Q7 R
. w4 p( Z. W+ e% _6 D
- L; V8 p( r) j7 J
; s1 y( t. D* ^, ~+ P
- n( F* d2 \9 u/ U$ a4 m# ]' u* r

1 `" N5 \& _7 ?7 h1 |( F* A7 L$ e) o

, Z$ w0 \$ z2 p
: _- Y" o5 G! l3 g; ]0 T3 I
( D9 E) ]5 _( i
) y) w$ R3 M- l3 R2 n0 ~

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:47:06 |Hiện toàn bài

% p( H, l! O" r/ y

; T+ W  W7 _4 U6 [& _/ k, G* [
* I+ H5 g' V0 r" R! {% ?& ~1 {1 Y) v" i3 w5 K$ c/ N4 t
- y( W$ ]' h% K# `# E+ F: u
% G* `. U5 @& T4 _. p* E

. j, ?1 ^/ y+ z) j( @7 c% W* H/ P

Đánh giá

linkteo  thương anh chụp ảnh quá...mỡ đến miệng còn bị giật lại =))))  Đăng lúc 25-5-2012 14:44:49
tomato2989  gif thứ 2,bố của đểu cáng :)  Đăng lúc 30-3-2012 22:28:50

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:54:39 |Hiện toàn bài


- A' |9 ?% o1 \) P  a5 [1 u9 M* @9 `: u$ j8 Q  ~

Đánh giá

tomato2989  yêu quá  Đăng lúc 30-3-2012 22:29:22

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 21:23:27 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 5-4-2012 20:36:31 |Hiện toàn bài

1 pic trong CF AB nhé, hình như cảnh hậu trường chứ ảnh chính thức ko có đầu keke" x7 G+ i' ?' w1 s
cre: DAUM

' C! O& {. u3 V6 \6 b/ v) V- I
  v6 M4 E" A5 V$ H9 [4 \Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-10-2017 06:54 , Processed in 0.057996 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên