Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4522|Trả lời: 7

[Photo/Gif/VOD] BYJ eating (Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-2-2012 22:34:20 |Hiện toàn bài

[VOD] BYJ eating
3 J0 Q' Z1 E) G( S2 ](Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào). V* J( a. k! O1 H
keke oppa luôn có những điệu bộ dễ thương keke9 r4 H1 p: y( T; W

- z# {$ C% Y3 f/ _1 m# w

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 17:51:21 |Hiện toàn bài

  o7 W+ P! W7 h; Z# a
: m4 O* U+ e* a' @$ [

. \4 n& }: H) x/ f* ~4 r
0 P% V- ~% a" c, s, Q, g
2 W; w% E! m8 i8 ?
+ g: F6 j9 U3 K- J" p3 G8 b

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:17:28 |Hiện toàn bài
ăn lén kìa. b) n) d3 t2 z" Y% Z; t
' S% C0 L1 c9 z+ N" J0 |

: D2 Q7 B' l2 _' S* W) g1 C+ \  m# ?# u" v

" \4 ^4 `. u2 b: M# U& @! Z
. X; A8 w/ f. J. r( I. m
% K6 z- R0 Z! V$ g
# S" j! r& U, G
% _& I+ C% F: _4 B$ Q: x; R- J( |3 H+ j: ]- \) j& u8 t, d. n
) k: f' Q/ k' Y* E. }

# u$ d& h- r6 O0 ]) I0 V/ @
4 g5 i) ^2 p2 B: {- e- {+ F& v
6 E# ~2 Z/ f& A) b. t8 G0 U

Đánh giá

linkteo  quả áo hồng k thể rực hơn được nữa kìa....như thế bảo sao cứ bị đi theo  Đăng lúc 25-5-2012 14:43:20
tomato2989  ăn lén xong đập thẳng miếng bánh vào mặt người ta,hehe  Đăng lúc 30-3-2012 22:30:56

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:46:49 |Hiện toàn bài

Trong "Hành trình khám phá vẻ đẹp Hàn Quốc"
$ ?8 [7 R$ ]% M6 k4 P' acre: baidu7 c) Y3 [7 Q# w2 n8 q, Y7 T, R

5 a5 V6 J/ l- C( A; ?: n# n; U( p) p: {

( p7 J3 _; ~0 k2 P0 `; T
7 k/ g, Z1 I8 i, S* J7 I
/ b) p8 ~, w- J6 J7 S! t
/ D' F6 d! {- k2 Z8 ?  e
* u* k, Y1 ]. T: N5 Z& }% w' @& t0 f1 M. E2 ]' Q
( |& Z# R" u/ q

  g# E5 H  b( i6 ^( U9 ^
% O0 b8 j: s, {9 c
, q. g5 K% Q6 z1 m. T. E3 K+ O2 H/ W

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:47:06 |Hiện toàn bài

7 j( u* F  g4 B2 ^: e  ^
: |& V6 Y. ?( w, b
" z# i, E3 [' U5 V6 z( r1 p- _

9 Q) ]" K. T& a0 x$ F/ D$ C
$ `0 p+ S; j' t8 f2 ]- {5 Q! R) h( q) i  }4 V
* u, I9 Q8 e" Z4 e" Y' s7 f! f
5 ^+ Y7 Y, A1 K) X. S0 b

Đánh giá

linkteo  thương anh chụp ảnh quá...mỡ đến miệng còn bị giật lại =))))  Đăng lúc 25-5-2012 14:44:49
tomato2989  gif thứ 2,bố của đểu cáng :)  Đăng lúc 30-3-2012 22:28:50

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:54:39 |Hiện toàn bài

# _/ N- @( Z6 V

/ `) j" T. C' K- p; \7 F) U* V4 @( m

Đánh giá

tomato2989  yêu quá  Đăng lúc 30-3-2012 22:29:22

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 21:23:27 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 5-4-2012 20:36:31 |Hiện toàn bài

1 pic trong CF AB nhé, hình như cảnh hậu trường chứ ảnh chính thức ko có đầu keke
1 n3 |9 T( U" `. e+ Ecre: DAUM
, k* c0 C% V' R# b( }! @
, \2 r9 p! l# X, r& o7 y  x; @
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 21-4-2019 15:35 , Processed in 0.081299 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên