Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4413|Trả lời: 7

[Photo/Gif/VOD] BYJ eating (Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-2-2012 22:34:20 |Hiện toàn bài

[VOD] BYJ eating ) p' _! t, @4 a: i/ D( W- N
(Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào)( X" h/ s! h/ w/ r
keke oppa luôn có những điệu bộ dễ thương keke
2 X) q9 v6 K4 S2 a! v" U5 W% K) b% l' n7 u

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 17:51:21 |Hiện toàn bài


! m2 C1 J! R6 u! q2 }
0 j/ @. n% H: H' W- |+ }, O8 ^: F% Y' n

1 e. ?- j5 {$ A+ t* T7 J) _; Z# B/ t9 @
- t5 Q. \8 ?$ @4 G0 \3 c$ j0 C8 y
# i2 l; i) V2 [& K, G

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:17:28 |Hiện toàn bài
ăn lén kìa
; a2 u" f! O) K, R9 p4 r$ z& J/ P2 T+ y  Z# w1 t* B( Q

8 R6 E; `6 U: r$ ~+ T- E
" m' o" |9 o' Q9 h' |# Q
. J" F4 F. {* i& m% }" R9 M% V/ f2 l0 h3 ^  A# j/ d$ V& s5 [% Q
( N) \, P6 ^- l3 ~9 M9 R

3 E" Z) y) B+ @- g2 E9 @9 W/ b1 b
' e: o6 r- ~: h- A
0 d& w. x0 E# |# E2 J1 k% {5 w+ J* W5 S

9 E3 T2 T; q. N4 j2 o+ ^  A& E
$ ?3 z  T0 ?! g. `4 q4 \
! K0 ~0 L2 ^& w9 t; T% e

Đánh giá

linkteo  quả áo hồng k thể rực hơn được nữa kìa....như thế bảo sao cứ bị đi theo  Đăng lúc 25-5-2012 14:43:20
tomato2989  ăn lén xong đập thẳng miếng bánh vào mặt người ta,hehe  Đăng lúc 30-3-2012 22:30:56

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:46:49 |Hiện toàn bài

Trong "Hành trình khám phá vẻ đẹp Hàn Quốc": s' G4 c9 x2 M9 S/ r( c: Q
cre: baidu
# T* ^, p( d0 X* l& i- \! E
" S( l& P6 V8 Z8 v- I5 G& C. |9 z6 z
/ w; j& ^! u: T9 o) _

  F' _/ o/ x0 x, v# X
% P( i! e# i3 T  Z- l4 l% {& r# ^6 N# }( n' h. Q
8 D4 s- b6 v7 h) ?
/ w1 L7 d  J1 H# f2 T; b

+ l7 b5 m, H) C! D& A" J& H) }# h' \9 x1 ~" H( I

% Q8 ?& F8 e6 |$ V* N2 E3 L' L# n( k( U+ g6 O" ^9 R0 l4 t" _, l6 |( V
2 }- S! S8 ?1 p) _

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:47:06 |Hiện toàn bài

, V/ D, u$ \# X
/ G/ W7 a$ w. p" H% M- \% w: `
. L% ]" L0 U( f; X0 c# x5 S

" Z; X% {' @2 T' |! m- X. a/ F* S3 [& a" F& S+ x& Y

# R6 R  E3 q* b6 s- ^
3 Z0 t% m) g* w8 h- v: P" A$ K1 ^9 o; P, A/ w! M/ t

Đánh giá

linkteo  thương anh chụp ảnh quá...mỡ đến miệng còn bị giật lại =))))  Đăng lúc 25-5-2012 14:44:49
tomato2989  gif thứ 2,bố của đểu cáng :)  Đăng lúc 30-3-2012 22:28:50

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:54:39 |Hiện toàn bài


& B7 h4 o5 Z" k! r( o& [* h- G- Y* f

Đánh giá

tomato2989  yêu quá  Đăng lúc 30-3-2012 22:29:22

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 21:23:27 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 5-4-2012 20:36:31 |Hiện toàn bài

1 pic trong CF AB nhé, hình như cảnh hậu trường chứ ảnh chính thức ko có đầu keke: \* X4 m: c9 [2 }
cre: DAUM

) ]2 w1 }: R; f6 {0 u6 ~
! y" ~" X2 A( ]2 g0 M& iBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 19-2-2019 16:10 , Processed in 0.120764 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên