Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4069|Trả lời: 7

[Photo/Gif/VOD] BYJ eating (Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-2-2012 22:34:20 |Hiện toàn bài

[VOD] BYJ eating
) G7 q. J4 Z) [9 z" y- r% M(Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào)
% c+ x, R, Y' {$ @! q+ Skeke oppa luôn có những điệu bộ dễ thương keke
- Y( Q; h( R/ [& ]2 o  z: Z, s8 o0 h9 s4 z" u6 w* h

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 17:51:21 |Hiện toàn bài

6 H2 P0 @( i7 s! ~" I( Y
6 m# G7 q+ p* T9 s2 S' q
1 B9 c+ q2 t( j" N! c- p8 {' N' T: @. @
5 N% j+ p2 K: ]$ i( j

9 I6 H0 X* M9 E
. Z( A+ d) N: S- p; O9 r

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:17:28 |Hiện toàn bài
ăn lén kìa
/ L* y$ x, `9 k' N2 j, V2 W6 q) j; a& H9 v8 M

! Q  n: n8 n, P0 i1 I% j( N) J4 g/ j1 y
' D+ q8 `$ e0 |  }+ l
2 J& n4 A: }; V( J3 {0 d& y# R
* r5 P' Z  x8 _  h; x

( f0 c; D- ^/ @) |& f5 `3 B! W, N, b9 Y6 ]9 \7 N

( k+ @4 j: B  n) k, @1 K
1 U0 j% ?/ B7 c; i2 \
0 y! T' U3 U: Z8 J! ?$ {5 Z* a' ^* s: v8 \; \$ T

3 P$ U/ n7 i! f+ \6 G2 _

Đánh giá

linkteo  quả áo hồng k thể rực hơn được nữa kìa....như thế bảo sao cứ bị đi theo  Đăng lúc 25-5-2012 14:43:20
tomato2989  ăn lén xong đập thẳng miếng bánh vào mặt người ta,hehe  Đăng lúc 30-3-2012 22:30:56

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:46:49 |Hiện toàn bài

Trong "Hành trình khám phá vẻ đẹp Hàn Quốc"% Q; D" J, E4 Y# P
cre: baidu
5 t- N& o# p4 [2 {" f" n1 L/ e2 R5 h8 N; x

6 o/ ~; b  W3 N/ O" J; t  @9 k: D) w4 z) }$ K  F) M

8 |' I( m& L  _5 @
+ n2 X) W0 z7 Y& e  m: J
7 w; A) E& F) k- p1 Q/ o$ \. H- M7 S0 z. F$ _

1 e% s* A) Q  }+ G5 W: i/ u& ^8 \* l
  Q# _( v0 l' g3 ?* F; |
# p" q6 c8 x+ M+ L7 ^" V. Q1 I
: N1 }# `# r: }6 W/ }# F+ }% J9 c

$ @% G; h' }* d

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:47:06 |Hiện toàn bài


6 b+ {* T/ o1 {! n& c0 n- |* W# \* l  R% \7 f8 }2 h7 ^/ W/ X
, w( S( f3 b( A$ r4 S1 z
5 e: C, \  F, ^- F; k! U
1 m/ D/ G! n* N

( f& Q1 |0 D& \. b7 d
/ H) T6 {  U! I7 h; z! ]( w' S- V$ G) @

Đánh giá

linkteo  thương anh chụp ảnh quá...mỡ đến miệng còn bị giật lại =))))  Đăng lúc 25-5-2012 14:44:49
tomato2989  gif thứ 2,bố của đểu cáng :)  Đăng lúc 30-3-2012 22:28:50

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:54:39 |Hiện toàn bài


) k; i& X' P# h9 V" G0 N( G' u9 @% U8 y- h1 G* k+ D& g

Đánh giá

tomato2989  yêu quá  Đăng lúc 30-3-2012 22:29:22

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 21:23:27 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 5-4-2012 20:36:31 |Hiện toàn bài

1 pic trong CF AB nhé, hình như cảnh hậu trường chứ ảnh chính thức ko có đầu keke% U9 {+ K4 O4 Q% I; t$ H* q: u
cre: DAUM
$ D/ c2 y% `2 t

7 I( U; A1 o7 f- ^Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-6-2018 17:59 , Processed in 0.074724 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên