Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4026|Trả lời: 7

[Photo/Gif/VOD] BYJ eating (Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-2-2012 22:34:20 |Hiện toàn bài

[VOD] BYJ eating ; Y0 d( e' L$ x! k2 m
(Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào)3 n. u) O% e3 C
keke oppa luôn có những điệu bộ dễ thương keke
3 F1 D  x% H9 [. n* r# Q, \7 q/ @
9 i" ]9 z. e- {& v- C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 17:51:21 |Hiện toàn bài


0 Y. ^- V& `* _9 C9 ~9 ~
. v+ J6 _( P8 j* X" r2 ]2 I3 F/ {3 K* z
; h  P# F! ~$ |% Z# B
: M. Y( W- N* B+ P8 O7 u2 C
$ E1 V. a: T% ~+ ?+ {2 o0 ^, B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:17:28 |Hiện toàn bài
ăn lén kìa
0 I: q8 ^" m- ^( d9 }- ^( Z
6 w! u' B% p( @- Q5 V- @5 [9 d  L4 F- U6 j! R; B/ ]2 Z

, i+ l1 m: i. X
2 r1 D+ M" _" J4 E
3 h5 Y: D- h' n* d. t
& G) c( w; s! \/ A: I
& X* ^) U; @0 I( E5 `1 Y5 c5 v( G. j5 ]6 F# N# E: R

' p% }/ m( h# |8 l  P9 n- V- p& {% C9 b% C

1 u. n3 V6 H  C' B) t) M' X9 L; o+ v1 R4 O0 X. K" ]& V
  |' ?' X* ^) i% v

Đánh giá

linkteo  quả áo hồng k thể rực hơn được nữa kìa....như thế bảo sao cứ bị đi theo  Đăng lúc 25-5-2012 14:43:20
tomato2989  ăn lén xong đập thẳng miếng bánh vào mặt người ta,hehe  Đăng lúc 30-3-2012 22:30:56

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:46:49 |Hiện toàn bài

Trong "Hành trình khám phá vẻ đẹp Hàn Quốc"
" `& k  o. r* K8 o  p/ Dcre: baidu
2 z7 S' M+ O: j6 l  T6 M2 a+ R$ ?! V  A; ]- `" u6 M1 Q6 a- \
# V- |( o3 I( H

% H7 Q# e) K0 `! O4 T$ v0 q& e
) M7 S* a6 {; V# g( @
7 P$ N# r* e1 @& W+ H5 s$ p' y, g
: _; x. [# I9 z

0 X) O, ?4 I* ]1 y1 E
: D* S1 n- k9 U/ f" y4 F  R5 T  F$ J, A( \% x  P  E: _3 y# R/ c

# C" H+ o- |3 d) r3 Q$ i
$ Y$ p; N6 a8 s6 z% R% L) ^% }
: o0 f3 \+ f' r7 B

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:47:06 |Hiện toàn bài

2 M3 _% x9 n: B
' d2 H( \4 a! ?
) S) {/ U; r" U" t/ P% X* ]5 W
) e( S! h4 ?3 z! K: o
2 K, X  P6 h2 {3 k0 j9 W

9 _4 O1 F$ t& Q) G5 i
  z6 J+ M0 U  X% u) q" S5 T5 i6 s5 }9 w
+ ]1 D3 o5 J% a9 E5 P# l

Đánh giá

linkteo  thương anh chụp ảnh quá...mỡ đến miệng còn bị giật lại =))))  Đăng lúc 25-5-2012 14:44:49
tomato2989  gif thứ 2,bố của đểu cáng :)  Đăng lúc 30-3-2012 22:28:50

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:54:39 |Hiện toàn bài


4 b" D2 ]2 @. Z! _. q
% F& C& {$ K+ @1 x

Đánh giá

tomato2989  yêu quá  Đăng lúc 30-3-2012 22:29:22

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 21:23:27 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 5-4-2012 20:36:31 |Hiện toàn bài

1 pic trong CF AB nhé, hình như cảnh hậu trường chứ ảnh chính thức ko có đầu keke1 P8 g/ r8 ]" Y3 Q$ `! _
cre: DAUM

0 j1 ?; x' o. e5 [6 F+ G2 |% z9 [) |
+ |( p/ R5 B2 _Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 26-4-2018 18:03 , Processed in 0.060902 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên