Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 3965|Trả lời: 7

[Photo/Gif/VOD] BYJ eating (Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-2-2012 22:34:20 |Hiện toàn bài

[VOD] BYJ eating
4 @* N8 P: [* d7 y: l! H(Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào)
! V% `- }+ z0 s+ D$ ^0 W( v* ]keke oppa luôn có những điệu bộ dễ thương keke
/ q4 H8 o# B, E' m9 I; p1 c* g# D# r" f& E3 C

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 17:51:21 |Hiện toàn bài

3 Y& e/ [' F- U
3 u0 v$ w3 T( w) I, y+ Q0 R4 p  Q

4 C4 n. f/ J: I6 [
4 ^/ |  K8 C+ u' v2 }! h) m9 B8 U/ d7 U6 c! Q, N

( a/ R% y) p' }5 K% Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:17:28 |Hiện toàn bài
ăn lén kìa
1 C( H6 Q3 ~4 e1 p" w; ?/ C8 a1 \  Q

5 p$ N! O4 h0 T
: F3 `9 s8 P. o5 @, V) W- M' x/ ^" I0 N7 J# I- |* o
* M: ^- ^9 r' T7 L0 o
: k; p% b6 s$ b! L

4 I% F, V  [( p# A  F0 z4 O2 D3 [. z  H$ u; L, \

+ Y2 O* S3 N) l7 j0 {# A
) d$ b' @* g- ^! H0 k
0 [! Z! J! _- Z# f" t2 x
8 R6 M( n: I+ R- }! u$ ]
1 G0 @& d8 V2 {5 a

Đánh giá

linkteo  quả áo hồng k thể rực hơn được nữa kìa....như thế bảo sao cứ bị đi theo  Đăng lúc 25-5-2012 14:43:20
tomato2989  ăn lén xong đập thẳng miếng bánh vào mặt người ta,hehe  Đăng lúc 30-3-2012 22:30:56

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:46:49 |Hiện toàn bài

Trong "Hành trình khám phá vẻ đẹp Hàn Quốc"
. ~  x/ z0 ^+ j' a& d( vcre: baidu
9 v/ v0 ~' _) S% p; P9 X" P
" `' I: {! P& Q4 A7 }, h  j2 u0 E( G0 M/ E$ s
; x# I3 P' C* ^) n/ ~: m
0 v3 ?4 t/ J% U

; f- _9 Z7 k; x4 H2 i
: s; |7 J" B& I
, h; x2 f% O. _2 [- ?
- f3 r/ s2 p& d& u: {. H
( J6 _  X6 ^6 G( u5 e4 l
  Q  q6 Z! v: c. G: [, M- u/ W6 ^
! c7 x1 m; V# Z% R

( c) P0 \6 z5 c' b3 l, T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:47:06 |Hiện toàn bài


8 ]( g% s% ~* M2 x* y
: P$ O. a& j8 j; v; K* |( y* u5 O+ p0 p) s

% h6 M& r  o8 M4 P3 R; p; M, j* X9 a9 P2 p" ?( ~

, z! a& U) h% L
7 r2 D+ U, x( X5 g3 P! Z
! Z& \" s/ i4 q: ]  c/ ^* m: A9 b' z

Đánh giá

linkteo  thương anh chụp ảnh quá...mỡ đến miệng còn bị giật lại =))))  Đăng lúc 25-5-2012 14:44:49
tomato2989  gif thứ 2,bố của đểu cáng :)  Đăng lúc 30-3-2012 22:28:50

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:54:39 |Hiện toàn bài


0 N/ e, a; F! v; N8 f/ i6 N
. k, P7 x7 Q' ?% X! o  p

Đánh giá

tomato2989  yêu quá  Đăng lúc 30-3-2012 22:29:22

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 21:23:27 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 5-4-2012 20:36:31 |Hiện toàn bài

1 pic trong CF AB nhé, hình như cảnh hậu trường chứ ảnh chính thức ko có đầu keke/ v6 E" |) e/ g  P5 ?4 s
cre: DAUM

- F( r$ E, F2 {4 I0 n
: `9 n6 {" ]$ f" `; W% MBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 25-2-2018 22:49 , Processed in 0.056830 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên