Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 4131|Trả lời: 7

[Photo/Gif/VOD] BYJ eating (Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 29-2-2012 22:34:20 |Hiện toàn bài

[VOD] BYJ eating # M9 M3 s! t% ?6 @/ \( n# |
(Cùng ngắm điệu bộ của Oppa khi ăn nào)
% {! H7 o6 _) P; okeke oppa luôn có những điệu bộ dễ thương keke
0 Z( m% a( @5 j% ~; v  Y: q- ~1 t" K
) u7 n+ G: R% l$ F6 `  U9 F# Q

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 17:51:21 |Hiện toàn bài


2 ^& ~" E8 o6 a+ Q- A' ]# \. c# g; p; [3 o4 P& n2 R/ ~
6 y* x# K( U9 W

: x- F; d0 K( K. @0 _6 ~/ X* j. }0 b) T. P5 B, w; t

! x% E) l- o0 T  b: T

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 6-3-2012 18:17:28 |Hiện toàn bài
ăn lén kìa
; q4 K2 o& i3 b) K. j
) {/ J. y: _- e. c
, h0 `  O( h; t2 \, ?# A
% G' D) {2 Y: P( E4 k  }. s/ R

3 f( l; a/ N2 C  v( S7 N8 |
2 v# J( Z# t0 O- K* _5 V( L0 |# _: m: o  [
9 S# w7 {- j1 K. K" a

4 G5 ]5 N1 y; }5 J$ r
3 H3 ~$ Z6 k' j4 p& |3 S9 \2 o2 i4 R+ R
; x* w# \; U7 U/ ?
1 e& _4 `0 M( {

Đánh giá

linkteo  quả áo hồng k thể rực hơn được nữa kìa....như thế bảo sao cứ bị đi theo  Đăng lúc 25-5-2012 14:43:20
tomato2989  ăn lén xong đập thẳng miếng bánh vào mặt người ta,hehe  Đăng lúc 30-3-2012 22:30:56

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:46:49 |Hiện toàn bài

Trong "Hành trình khám phá vẻ đẹp Hàn Quốc"8 R* W5 w6 y- t8 W" g
cre: baidu/ n& B/ D) n2 X  n  M# B

, k1 G! x* ?7 n6 U( {$ n
! X5 R: m5 V8 V% N1 s) y* ^! u3 O9 D/ A0 r1 `: O. i

; M0 m4 g" Z# w: }; B( Q
5 b4 B* p+ y' m* d- j+ Z9 D8 ]" e$ N
0 p3 Y  M; _/ w& u: N! c
! I$ k4 {# J4 \0 N9 M* |
3 M% p( x- p+ C& B8 E' d9 c+ m
/ e& l9 F; s4 N

1 B. s! l% a8 X! R1 U4 L! x3 \# c! W; I! |0 O3 g0 z1 b

, P9 k# B$ m* F. [( Z9 d) c

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:47:06 |Hiện toàn bài

7 d4 A6 A! G& f4 m" V  Y

0 t* D+ V( x# C2 L/ S: K  A5 N4 H! y6 |+ _! R+ M# [+ X! b

) T& A- R2 n/ x" b- M' v# g- H+ F1 M; C# e' p6 b1 t
3 R) f/ K% n( c1 p8 ~' e
, F/ _+ |0 C1 U  a; _
, I# @$ L' T' U7 Z. y

Đánh giá

linkteo  thương anh chụp ảnh quá...mỡ đến miệng còn bị giật lại =))))  Đăng lúc 25-5-2012 14:44:49
tomato2989  gif thứ 2,bố của đểu cáng :)  Đăng lúc 30-3-2012 22:28:50

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 15-3-2012 18:54:39 |Hiện toàn bài


# ?* V$ H5 b4 @* i2 D+ Q" \) U6 V! K& G2 b

Đánh giá

tomato2989  yêu quá  Đăng lúc 30-3-2012 22:29:22

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 23-3-2012 21:23:27 |Hiện toàn bài

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 5-4-2012 20:36:31 |Hiện toàn bài

1 pic trong CF AB nhé, hình như cảnh hậu trường chứ ảnh chính thức ko có đầu keke
1 |6 n* y( k) c, u) Rcre: DAUM
, |( Z% x! ~) Z  T& b; \

' ^. M2 r9 z$ N" j3 E1 `Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 15-8-2018 04:19 , Processed in 0.057174 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên