Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Tác giả: tanpopo126

[Online] [MBC 2007] The Legend HD Ver./Bae Yong Joon, Lee Ji Ah (Ep9) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-2-2016 18:34:46 |Hiện toàn bài

Tập 10/ O. `+ x, K1 ]
6 Q; C( G% t; Z0 o1 u- f  k) X5 Z
Updating....9 R& b  {5 n- k- k% P$ a


/ F9 X: u/ E6 j- c, y8 F' N- Y
5 k3 ?0 S+ ?5 p7 e% X
7 L" ]6 m4 E, Y) V

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-2-2016 18:38:57 |Hiện toàn bài

Tập 11/ F$ M* a$ G% d- X% g; H! g& C
5 Z+ K( H+ J4 f7 q$ e
Updating....
) }, \5 e6 G7 H8 a% x1 N: M5 ]


; }* U% U/ n: T3 p
& n: ]- J, l( D1 _# Y- m. u/ A5 y$ k

Tập 12
# _" b  i, }: ]$ a
" n& M* `) X8 |9 V& dUpdating....
/ K7 Q% l$ N, {

6 L3 w' l2 c- B2 X& F# A, c5 w

2 N: ^8 L' V1 M; t3 s9 {7 U/ ~; a8 O

Tập 133 ]% G3 Z" p4 q$ x" G: d1 f

9 k- e# [+ _" U$ o3 S* gUpdating....& J6 c( ~5 n+ b


3 Q. x/ {) o5 j0 k+ r% f
; Z1 F7 p+ N# R( T* ?

Tập 14/ a2 D, _! H0 k' E7 [% U: `
2 V7 e2 p1 @0 i% m# ?9 v9 _1 f
Updating....
) G# G4 F/ r5 b8 F! i

1 d+ Z6 d/ d2 f- P7 \: u
4 c, l$ A& K+ u2 \

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-2-2016 18:45:33 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


' u4 K% O4 u7 @$ Y) m2 p. |0 i5 u7 D! \/ L

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


7 f1 B# r; k  j5 `- L5 a
: F& s! O" z' l( V% W/ m3 h+ Y5 P7 I

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

1 |) ~+ a6 M# j! k9 W( C& n
' I1 Y6 Y  l1 z9 w6 J

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


' s' d% f( H/ U) Q. |8 Q, V6 r# L: [" ?8 C0 N. @0 [

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

/ ?5 }( O& \( Z
* T5 J" o2 S: X3 X) N: y' |& m7 h

0 E0 G4 ^) d, r9 G4 N+ o

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 27-2-2016 18:47:57 |Hiện toàn bài

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

% t+ L  t+ i$ A3 Z5 i, l/ [

- L; M8 }' I/ e, k$ X! E

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


# C- [% l7 s; C# f8 X- I# L) p7 S+ y/ I5 n1 @

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

1 U" e' H+ N8 i0 f, T9 Y
1 v  P$ {# v" T$ w+ z9 A& h

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 20-6-2018 20:26 , Processed in 0.048478 second(s), 9 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên