Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 14444|Trả lời: 13

[Online] [MBC 2007] The Legend HD Ver./Bae Yong Joon, Lee Ji Ah (Ep9) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:53:48 |Hiện toàn bài

Legend HD Ver./ @* R3 n8 c# X( c

+ k8 G! y3 X* L. _: @: W- y$ V7 Q- Q. A

+ F" n' ^- f# p# X5 S. j% `

3 a( ?, X6 r" x" ?( w! X: n
  f! o) }( l5 T8 P1 m
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí8 e5 K6 V8 I9 c; d) ~, X* o
* Tên tiếng Anh: The Legend / The Four Gods
% ^" P9 ^+ }+ F) l* Số tập: 24
+ k; g& [3 V( h2 t2 C- a( {* Đài chiếu: MBC% Y+ ?3 N7 ]' Y9 G9 a  V
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
0 G1 e, k; t8 n* Giám chế: Kim Jong Hak9 r2 f7 P$ l) w
* Biên kịch: Song Ji Na% ~3 A, y8 F$ N% ?9 [6 G/ K
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah

& `2 ]5 h* m, ~+ N: f0 {6 Y/ a7 @1 v6 D1 _- G

Nội Dung
' \: Q+ q+ u: }8 q# L$ T! |5 U' L6 z% ~: m# g' s

5 w5 s: d# m1 w* }+ f1 D: T/ X: M, R5 X% M9 }

) X! v2 |2 S' T$ c" Q. rDiễn Viên
+ W( L6 P( w+ T* Q. U
& ?" X5 }3 q4 s/ W3 }& g* \& P+ }& ^3 o  M1 `  R. D4 @- k3 J

% F. D. h! |2 K: d8 u2 _6 y
/ b4 ~: o/ t/ N' x. |7 H# t; S5 s
+ U2 u5 c% N" m* ^; ]1 H$ [2 f# I2 n  }: m/ U+ @
- f* }5 N6 z  r, X: P

  N& \) I/ ]5 H/ q; d, R
. y. ]1 J! J- a+ ]  h5 H
1 `( T0 j$ b3 n* P0 s" W: m
/ O2 |- Q- H) J- B
! [, k0 a# J, W( r0 H) n/ @( c% D7 k9 S; |- F8 o

SUBBING TEAM, K2 u6 S( Y# y$ b; b1 E+ S
; j3 j* E2 m' _3 m

  }6 g8 T( ?$ v$ o) u; DProject leader: tanpopo126
0 _- M8 z* C% R8 y" U( @Translation: gemangel, vitmup, martngtq, kool.angel, Girardmai, zebra97               
, l2 D: E# d+ ]8 m# F# dEditor: SuSu, tanpopo126, PinkyGir$ e! ~$ u. @0 n  A. H7 ]
Typesetter/Qc: PinkyGirl, tanpopo126
& H- X+ g8 [: L1 X% C; HOST: loveglassmask9 c* \+ s3 f% [+ c+ O+ C1 G7 Y
Encoder: loveglassmask
" `: l3 l* y( S& ?- r- }4 z, iPoster: ngochanh526 o" k; W& p( A
MV: Takumi$ g% N  _3 ~5 m5 }$ N
Uploader: Takumi, loveglassmask, KSTU

+ z+ ~( P! o# h/ `! @


) D9 Z% i4 H& [8 t+ b
/ Y6 j9 L% ?+ W# `$ {' c) o
0 n; r% Z& Q, X! q4 Q9 N& [- i

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team & KSTK.
' i3 G$ b/ Z: L* P8 Y' zTake out with full credit!

3 t0 q3 P3 n* O; o7 r8 M
0 J6 O  l8 w  p1 t3 H
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.; |# u' w( J8 Q( V% v) y& `

. k. C: D( {" IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:56:24 |Hiện toàn bài

Tập 1& \& T  ]: _5 W1 {2 s
+ V  j# G, m, |# v% F) ~
Youtube$ Z( Z# c9 `( l$ p. f; R+ [

/ y4 T$ j* D! ~- N# q- x1 Y- f  y! E6 D1 y

: ~  O9 i8 z, c- z9 K9 A1 Z8 S' e" m& Z
3 W8 N8 G; ~% h* R

& N4 _. R2 I5 z4 M2 L2 |. u2 z  W- q1 M! B7 w

& @% d/ B2 R: n3 B* U5 a! d) I- ]
; Q) X. f" w0 @+ s; k/ U# ?) |; z1 E5 D: h# }) G
Dailymotion6 O* A( v7 l# `8 v
( D: g4 g6 ~5 a+ G- i
............. N+ Y9 Q- [* C( r% E

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 29-3-2012 22:06:32 |Hiện toàn bài
  b4 O5 _* z7 n* y6 N
1 Q7 T8 i0 J& L- ?4 y7 v  X8 w' k
hắc hắc lâu k vô nhà. Giờ tặng cả nhà 1 trận bomBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
# F- g1 O% f' Q

Tập 2
# R2 f3 E2 _% M3 V( @5 |

Đánh giá

khahi  hay thật e coi hoài k thấy chán  Đăng lúc 27-11-2012 21:44:20
tomato2989  iu em quá! làm ss nổ cả đom đóm mắt  Đăng lúc 30-3-2012 23:03:24
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 IU EM

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:00:50 |Hiện toàn bài

Tập 3
  p( N; g# c# B$ W

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:01:54 |Hiện toàn bài

Tập 46 E! x8 T! |7 |# Z6 I

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:03:01 |Hiện toàn bài

Tập 5
8 z6 A- z8 I# o1 E

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:04:26 |Hiện toàn bài

Tập 6
% S$ B2 y5 ]: _5 E7 @4 k

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:05:06 |Hiện toàn bài

Tập 7: q/ B7 \7 _$ d


0 C+ H1 `+ i% d% i: t; b- _- Y4 Z2 E) q. e# z# m6 D& i; J

Đánh giá

Takumi  haha thật ra là xong từ tối qua. Nhưng e lười quá. post mỗi tập 2 lên cái đi ngủ luôn :">  Đăng lúc 30-3-2012 16:13:23
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 nhanh thế!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 28-6-2012 02:51:38 |Hiện toàn bài

Tập 8) E7 G: Q; @, [% m, x$ i
phần 1  z5 I: c4 ]3 {1 ?7 A9 w% W2 e

/ K" y8 A# @- a+ Z( j) B7 I, n; d7 z" e) h8 M  B
Phần 2
* h: j' k' G' b: {1 z; f: k
; Z  C  d# V* A: w
) T" A1 O7 q; BPhần 3/ M  A8 u8 z. C0 v! O
" ?6 j" v, U& G9 Y! h1 A

  ~$ A, m% N$ d$ T( O: CPhần 4+ A, t* A2 P9 i2 l! q' A' y0 u

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
687
Đăng lúc 13-9-2012 22:35:57 |Hiện toàn bài

Tập 09


& [0 v# q: v( L2 B' C, Q& w, g, F# H

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 V5 s( u! N; b# u7 {  t! M; C% I4 p: [$ ?
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

% n! \! c1 [: y1 D
* P6 d2 n& a! e/ X* a

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 15-8-2018 04:18 , Processed in 0.095992 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên