Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 14624|Trả lời: 13

[Online] [MBC 2007] The Legend HD Ver./Bae Yong Joon, Lee Ji Ah (Ep9) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:53:48 |Hiện toàn bài

Legend HD Ver.
* J* m% L3 o% [' i3 i
0 t2 @) B) `4 E; F4 P$ n9 W! V, [! h. i( J, C& T

0 i' d$ V1 `" U1 [( C0 v8 C


; @" S7 Y7 i* O7 ?) l# j* h; m* j! k" c7 t  Y
* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí/ I: m6 \) l! [$ n8 }0 ^
* Tên tiếng Anh: The Legend / The Four Gods
+ ~" ]* P5 M; o* Số tập: 249 d& Z7 d3 V7 L5 z2 h1 o- i
* Đài chiếu: MBC$ O# N% x- [& |0 p) }4 Y- f+ c+ {
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007" G, c; C2 v; W+ {( c1 H
* Giám chế: Kim Jong Hak5 k; `* D9 z5 D5 ?
* Biên kịch: Song Ji Na
' \- Z- y& Y2 a; `* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah

& {  Y  P) \5 k; Q8 G. S" i1 t& Z3 I# w8 n$ G" H

Nội Dung
1 k% f5 d. A- X( X: ]$ t  T0 d8 s# q8 j

" \& N1 h: E+ D% W: Y: L7 z# K0 P/ [0 z' u

& `" V5 q& b  m- k, I# jDiễn Viên' O( {8 T1 O0 T3 Q
! a0 F  u. C8 d( h9 @

2 _$ ^3 V- R( q0 D0 u6 v- I! d, k8 n" X4 {8 Q# w' t4 D. G

, z4 n! b* ?( w3 ]5 T" G, Y0 {/ L: G" R  n

% n9 w6 P$ L- E* X4 G; E& J8 ~! g
5 ]& L. r# G5 f- r( g3 C

- ^5 x( y$ B. j4 s0 e$ s+ V( J" Z/ w3 Y2 n, f4 x! v

+ d0 s" c3 _, w1 r7 p# L7 {  h4 M4 L0 H
9 t0 g% ^) m' Z/ @4 `

SUBBING TEAM/ s4 g, f, o5 s& G# e' F3 R) Q

4 C2 A6 p4 `/ \3 ^# f" k# l, ~9 _7 L6 K% b# D3 A
Project leader: tanpopo126# u; K/ R3 x6 C' A* @- C0 [+ D
Translation: gemangel, vitmup, martngtq, kool.angel, Girardmai, zebra97               
( k8 e+ H0 s' UEditor: SuSu, tanpopo126, PinkyGir
* B% o4 i" @' A$ s: j& STypesetter/Qc: PinkyGirl, tanpopo126# z% ?) ]' D, W! r
OST: loveglassmask
* V$ |4 \) U; c' B; _Encoder: loveglassmask
' Y. J0 b' z) D* A: hPoster: ngochanh52
# i' c4 a  w( p; e4 N, rMV: Takumi& G' C- n' w) \, i
Uploader: Takumi, loveglassmask, KSTU

# T# K  O( o/ B


- W! @& E* A. X0 r2 l* z- }; Y; E& S1 j; z: u

5 V  R, r5 m% K  B% m

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team & KSTK.
; I0 ]2 A! w' H# JTake out with full credit!

" `1 K: c5 }: Z! K. r' k  o, p
5 j4 f) q: ]) R9 Z) A1 w- _
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link." @" K2 j; h: X3 a: \* W
9 N/ M1 d3 N4 z
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:56:24 |Hiện toàn bài

Tập 12 j' v. s( X3 h+ {: Y* u4 k8 a: o

5 e# q$ N  W8 I' [* P; A0 J; JYoutube
* q# G2 v% z) e: ?& ?- R
4 I! p; d( {# x( Y) B1 f+ `* a  z* d

1 s; z% q' n% Q0 G! x6 A9 o3 u5 g9 d( Q& C

1 i7 K# Q# H7 C) r9 L% D$ F3 |
* S+ H2 a4 B4 U$ ~2 l3 ~$ d
) m( f1 y1 m! @% N2 |" ^4 C- L! j+ n7 d  v

2 |3 d4 o4 ]6 L: Z
) f8 [0 K# f% i  O5 D" JDailymotion
2 K8 ^! ]5 X5 I! F& _: J0 T; Y
8 _% U2 K" |6 Y  ?! Z............
5 x4 f/ n/ r2 {- }) I* j

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 29-3-2012 22:06:32 |Hiện toàn bài

3 g8 e+ m* g" g' a( D; I7 u: q
/ A0 Z. \" H4 M; O) yhắc hắc lâu k vô nhà. Giờ tặng cả nhà 1 trận bomBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.( r/ W5 i5 i: M* r8 d1 a

Tập 2
( I' F* p% m! B* ~

Đánh giá

khahi  hay thật e coi hoài k thấy chán  Đăng lúc 27-11-2012 21:44:20
tomato2989  iu em quá! làm ss nổ cả đom đóm mắt  Đăng lúc 30-3-2012 23:03:24
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 IU EM

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:00:50 |Hiện toàn bài

Tập 31 |6 u; R4 f8 Y6 U/ p2 v' _

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:01:54 |Hiện toàn bài

Tập 4% O0 I: e% z* Z; t; |" D

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:03:01 |Hiện toàn bài

Tập 5+ O# L- o; A5 X: r# [

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:04:26 |Hiện toàn bài

Tập 6
& S* c# |! Z! ~; T2 h& ]# |* A

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:05:06 |Hiện toàn bài

Tập 79 q( h  ]2 `9 F% X+ ^" ^- G; w8 H


* ~8 Q( a7 J& |, h% K& k& Z1 x
5 {2 @# H3 P# H

Đánh giá

Takumi  haha thật ra là xong từ tối qua. Nhưng e lười quá. post mỗi tập 2 lên cái đi ngủ luôn :">  Đăng lúc 30-3-2012 16:13:23
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 nhanh thế!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 28-6-2012 02:51:38 |Hiện toàn bài

Tập 8- L5 p8 q  k  X. j7 O5 Z+ K
phần 1& n0 j& L$ N/ N* g
. d6 j; e: i3 s4 X+ x) U
0 H& M: g9 B- P2 F& l& }3 A
Phần 2$ l8 e. ~' z0 o# S
+ W* J1 ?& i# h1 K$ o' n

0 x3 \2 J& Y7 q' kPhần 3
0 {7 R0 [0 i$ o9 Y( e5 S  x4 A# I5 c+ \1 G6 C# C3 |+ Z

2 g5 v. {/ z- z2 i6 ]1 HPhần 42 o0 H, m7 B8 r+ S( _# {+ [

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
687
Đăng lúc 13-9-2012 22:35:57 |Hiện toàn bài

Tập 09


0 D3 A* T& H) _, X. l/ m$ J6 x# A. @! s5 P: S5 r" d

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.. S* L( s: [# ]. Z  [

1 t) p1 D) P  z; [; g4 w2 _* IBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


! c( C3 u6 N" n+ ^9 d6 g8 L( p
; L, h3 F# v& a

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 18-10-2018 07:44 , Processed in 0.088840 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên