Hãy chọn Truy cập bằng mobile | Tiếp tục

Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Từ khóa hot: Bae Yong Joon BYJ Hotelier

Xem: 15467|Trả lời: 13

[Online] [MBC 2007] The Legend HD Ver./Bae Yong Joon, Lee Ji Ah (Ep9) [Lấy địa chỉ]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:53:48 |Hiện toàn bài

Legend HD Ver." x) R6 x$ t0 h9 ?

$ ~) c* i/ N, U6 t0 ^% [, F& I( c
* Z( L9 @' D, v* [

+ U, f" y( B8 q3 H+ h

9 w! t% I! j" H3 l1 U* Tên phim: 태왕사신기 / Thái Vương Tứ Thần Kí7 V4 ?, f9 z/ C1 C$ U: B
* Tên tiếng Anh: The Legend / The Four Gods6 r0 P; `* v' A. a1 ]  n
* Số tập: 24
( f2 o3 ]! z5 z! w& W* Đài chiếu: MBC/ S  e3 A( P1 u+ |. d) p
* Thời gian phát sóng: 11/9 - 5/12/2007
3 j- s! ~" ]4 u* Giám chế: Kim Jong Hak; ~( a. Z; X1 b3 X4 t' V) w
* Biên kịch: Song Ji Na4 D* a1 C4 X4 v) r0 S# h* D* t- i
* Diễn viên: Bae Yong Joon, Lee Ji Ah
; e  j' E3 U2 F$ m
; m2 P# t" `' y7 Q* q

Nội Dung
8 H+ Q( ]1 ]3 f5 b9 }5 P( v$ L+ ^5 V8 y& e
  }& K+ V1 ~% @. @1 s3 S7 p: d

& h: t9 {1 g3 ?- w- L# X- F
5 }' a& k, A& }8 V8 c% r; }3 u3 WDiễn Viên
. u8 K9 M& S1 Z! Y  _' d3 F0 O5 Z$ e# R4 @# b7 E6 C

% P: h% Z* I; P( z; `. e* k3 B
6 c% Q& {  O0 e! W; T& ?: j
* y; a9 P, j6 |, l' G  q6 H3 ?7 h* v' ]0 c. s

  g7 Q; }  _# b: u8 T' p4 S- }$ s

' w) w/ e* |6 w2 ]  d
. }5 t' h* Y1 w8 ?1 V* M; E7 i) J! Z4 f. A: K$ R, S6 v- Z
) S3 m/ c) |1 m, n" _& G

7 r% Q+ J0 E; {- f/ I9 [$ B. _5 n$ I4 t2 B' f6 k  `( t

SUBBING TEAM- f* }- w" {$ q+ o

8 b' n" O! G7 H: ?8 R* [) B  K; A8 y) v- A: O: H8 b2 l
Project leader: tanpopo126
" |$ h# \  ~* d3 F" Q9 cTranslation: gemangel, vitmup, martngtq, kool.angel, Girardmai, zebra97                7 ~( O% z6 P, I' i
Editor: SuSu, tanpopo126, PinkyGir  M: Z' y8 W6 w. \* Z; z
Typesetter/Qc: PinkyGirl, tanpopo1269 L% h) Z5 ?# H+ c5 }6 u
OST: loveglassmask1 o  X8 b. R( h
Encoder: loveglassmask# m7 c; i2 D, ~0 ]: U: a
Poster: ngochanh52( Z/ b8 Y3 ]! O" o; e5 m, x
MV: Takumi# _$ `- I' y9 T9 |8 M
Uploader: Takumi, loveglassmask, KSTU
! f5 Y" M  K9 w' v) ?- \

& a6 U& U# p. Z, F+ {& m# j

+ `5 h2 `4 I4 |, m1 b  K4 f0 W
5 _' @  p1 x0 b. `) n& w: w# `

Brought to you by Bae Yong Joon VietNam's family subbing team & KSTK.' I- Z) ]' b! K4 G6 |
Take out with full credit!

5 Y& c+ i+ P/ ]  {0 z
) c; q! L; ]5 j& u; i/ V$ R, P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
0 C+ B2 ~; U  `) r  \
! F1 z4 n: Z7 S' SBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

Status: Offline
UID
4

Medal No.1

Đăng lúc 21-2-2012 20:56:24 |Hiện toàn bài

Tập 1+ p) @; u& c4 o5 X/ g7 P  ?4 {1 u
) u& [8 p5 [" T7 s' w* q( Z
Youtube+ p0 ?2 Q# |) q. s7 x- I

3 ]+ U. j$ I9 R' Y* n
5 x$ f0 y( j2 q' ]1 _; }& P2 h4 w7 v$ P2 e+ ~
4 ]" Z2 M1 c6 c4 Y
/ J3 z5 |! v# E" G
8 ?5 b: t3 ^6 M( n0 e, y- [

1 c3 ?) w6 ?- Z1 o. ]# O% V% i* m* ^; e- j1 a

! s( E3 W% `+ X2 f, ?: j" J1 y$ f& G( Z+ R8 R/ Q
Dailymotion( Y2 L/ y( z1 ?, `3 ]5 q
% |) n6 [6 W% o5 k2 h0 m
............' S& Z6 p9 d$ e" I% Q) x8 v: k

  

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 29-3-2012 22:06:32 |Hiện toàn bài

) Z0 t+ o: B, @# s& b% O) A
9 c$ a( ]4 w1 ~3 A/ w1 A3 }4 Qhắc hắc lâu k vô nhà. Giờ tặng cả nhà 1 trận bomBạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
5 O) x. S# k  o" `

Tập 2
( J! [4 C5 V# n& q% l% q" a) O2 G/ j

Đánh giá

khahi  hay thật e coi hoài k thấy chán  Đăng lúc 27-11-2012 21:44:20
tomato2989  iu em quá! làm ss nổ cả đom đóm mắt  Đăng lúc 30-3-2012 23:03:24
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 IU EM

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:00:50 |Hiện toàn bài

Tập 3
: @- J: X6 H3 w: H( `" e4 P3 ]$ H* z

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:01:54 |Hiện toàn bài

Tập 43 H  V" g8 I3 C; N& H

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:03:01 |Hiện toàn bài

Tập 5
8 E4 f% P5 |# J  V( I

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:04:26 |Hiện toàn bài

Tập 6
2 D0 r  i" u3 ?% T9 _3 u( B

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 30-3-2012 10:05:06 |Hiện toàn bài

Tập 7
4 S9 ~6 w7 @: ^( _' P

7 o6 S5 I# ^' ?  k/ `8 }  C

( `( L7 e2 B8 f1 W0 P" q% L, _' k

Đánh giá

Takumi  haha thật ra là xong từ tối qua. Nhưng e lười quá. post mỗi tập 2 lên cái đi ngủ luôn :">  Đăng lúc 30-3-2012 16:13:23
Đã có 1 đánh giáJoon's♡ Thu lại Lý do
tanpopo126 + 5 nhanh thế!

Tổng đánh giá: Joon's♡ + 5   Xem tất cả

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 8Rank: 8

Status: Offline
UID
15
Đăng lúc 28-6-2012 02:51:38 |Hiện toàn bài

Tập 8/ {/ ?  i3 ~% I1 r* l
phần 1. x8 s! \- k# {2 X2 z& C
1 B1 I8 q2 q5 u: l; Y. Q
+ k; j( n% T: H) k' `. y
Phần 2( o4 L6 Z- y& R! ]- F8 O

! G5 F8 @' \: i: t6 X; P+ ^( H! P6 Y2 c6 e7 Y* x
Phần 3
7 P" B: h4 }( b$ E3 r* C# T7 _* G% C
6 F' W5 z* M; j4 W% b" K/ k
Phần 4
) n. D# Z/ G6 o7 R" l

Ta thầm nghĩ muốn lừa ngươi cả đời.
Lừa ngươi yêu ta.
Lừa ngươi vĩnh viễn ở bên ta.
Lừa ngươi ở bên ta trọn đời...

Dùng đạo cụ Báo cáo

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

Status: Offline
UID
687
Đăng lúc 13-9-2012 22:35:57 |Hiện toàn bài

Tập 09


  b# Y# U7 }" r$ R8 M6 G+ q( s/ v% O* Z# J5 ]: x/ P4 |& \

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.
( b, [, k. d" a& V8 u6 t: I  I# ]' p1 h/ K3 Q& \7 ~7 k/ \; Q9 P
Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký mới có thể nhìn thấy link.


6 i' b2 i  R( {3 s! O! T  o$ Z$ A; h# G9 u( R2 y

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Lưu trữ|Phiên bản Mobile|Cộng đồng Fan Bae Yong Joon Việt Nam BYJVN Family

GMT+7, 22-4-2019 07:17 , Processed in 0.090616 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X2

Vietnamese Translation by DiscuzVN

Lên trên